Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Методичні рекомендації Рекомендації Виконання підсумкової роботи слухачами курсів

Рекомендації Виконання підсумкової роботи слухачами курсів

e-mail Друк

виконання підсумкової випускної роботи

Методичні рекомендації виконання підсумкової випускної роботи слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. 2009 рік. Донецьк. Метою підсумкової випускної роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань, отриманих слухачами в процесі навчання і самостійної роботи, розвиток навичок і умінь аналізувати передовий педагогічний досвід, формування у слухачів творчого підходу до рішення педагогічних, методичних, правових, економічних, виробничих і соціальних задач.

 

 

 

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (М. ДОНЕЦЬК)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання підсумкової випускної роботи слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗДонецьк - 2009

 

1.АЛГОРИТМ РОБОТИ

Метою підсумкової випускної роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань, отриманих слухачами в процесі навчання і самостійної роботи, розвиток навичок і умінь аналізувати передовий педагогічний досвід, формування у слухачів творчого підходу до рішення педагогічних, методичних, правових, економічних, виробничих і соціальних задач.
Перед початком роботи слухач повинен ознайомитися з даними рекомендаціями та визначити тему підсумкової випускної роботи згідно запропонованого переліку.
Після вибору теми складається план підсумкової випускної роботи, вивчається література. За узгодженням з т’ютером (куратором) групи деканатом інституту призначається керівник цієї роботи.
Списки керівників, їх електронні адреси й телефони розміщені на сайті інституту (www.ipo.dn.ua). Через ці канали викладачі здійснюють консультування слухачів, що навчаються за модульною, заочною формами навчання.
Слухачі, що навчаються очно, очно-дистанційно, одержують очні консультації й здають роботи не менш ніж за 5 днів до початку залікової сесії. Слухачі, що навчаються за заочною формою навчання - не менш ніж за 15 днів до початку залікової сесії висилають роботу замовленим листом на адресу інституту: вул. Куйбишева, 31-а, м. Донецьк, Україна, 83101 з позначкою: «Підсумкова випускна робота» керівникові ______________________________


2. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Підсумкова випускна робота повинна виконуватися відповідно до завдання і методичних вказівок.
Рекомендується наступна структура роботи:
― титульний лист;
― план-завдання на підсумкову випускну роботу;
― анотація;
― зміст;
― вступ;
― теоретична частина;
― практична частина;
― висновки;
― список використаної літератури;
― додатки (при необхідності).
Титульний лист є першим у підсумковій випускній роботі і заповнюється слухачем. (Додаток А)
Завдання, етапи і терміни їхнього здійснення узгоджуються з керівником. (Додаток Б)
В анотації вказуються мета і задачі підсумкової випускної роботи, коротко розкривається її зміст, вказується очікуваний педагогічний ефект. Обсяг анотації – 0,25-0,5 сторінки. (Додаток В)

У зміст виносяться заголовки, що точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами. (Додаток Ж)

У вступі вказується доцільність вибору даної теми й актуальність поставлених у ній задач. Потім розглядаються наступні питання:
― огляд літератури по проблемі;
― теоретичне обґрунтування проблеми;
― аналіз і систематизація передового педагогічного досвіду.
Обсяг вступу – до 3-х сторінок.

Теоретична частина повинна мати обсяг до 10 стор. і включає в себе розробку педагогічних рішень по темі підсумкової випускної роботи і їхнє методичне забезпечення.

Практична частина (10-15 стор.) містить аналіз і систематизацію досвіду роботи педагогічного працівника, а також навчального закладу по даній проблемі, на основі аналітичного і методичного розділів роботи.
В практичній частині треба надати методичну розробку уроку теоретичного або виробничого навчання, а також методичну розробку виховного заходу. Може бути представлена також розробка планувальної документації, методики оснащення навчальної матеріальної бази по професіях і т.п.

Висновки повинні містити коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес конкретної школи, ПТУ.
Підсумкова випускна робота може містити додатки: креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали і т.д.
Наприкінці підсумкової випускної роботи міститься список літератури відповідно до бібліографічних вимог. (Додаток К)


3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Підсумкова випускна робота виконується рукописним чи машинописним способом на одній стороні листа білого папера формату А4 (210 × 297 мм) за ДСТУ.
Текст підсумкової випускної роботи варто писати, дотримуючи наступних розмірів полів (не менш): ліве – 30, праве – 10, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
Загальний обсяг підсумкової випускної роботи, не вважаючи додатків – 20-30 сторінок.
При використанні в роботі тез, положень, цитат, запозичених зі спеціальної літератури, обов'язкове посилання на автора.
Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006.
Текст необхідно викладати ясно, точно і чітко, не можна допускати довільні скорочення слів, уживати не загальновизнану термінологію. Усі таблиці, схеми, креслення, малюнки й інші ілюстровані матеріали повинні бути озаглавлені і пронумеровані.
Нумерація сторінок – наскрізна. Титульний лист включають у загальний обсяг роботи, але цифру сторінки починають проставляти з листа, що випливає за титульним.

Останнє оновлення ( Субота, 20 березня 2010, 17:04 )  

Дивиться також статті...

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Новини профтехосвіти

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)