Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Рекомендації до ДП економічна частина електромеханік 3 курс

Рекомендації до ДП економічна частина електромеханік 3 курс

e-mail Друк

Містить основні вимоги по написанню економічної частини дипломної роботи молодших спеціалістів за спеціальністю Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки. Розраховано на учнів та викладачів навчальних закладів І рівня акредитації вказаної спеціальності.              
     

Передмова

Економічні обґрунтування науково-технічних рішень є обов’язковою частиною дипломного проекту. Дипломант повинен за допомогою обґрунтованих розрахунків та економічного аналізу довести ефективність прийнятих рішень. З цією метою слід використати дані переддипломної практики, передовий досвід підприємств, проектних організацій, наукову літературу. Методичні вказівки призначені для проведення економічного обґрунтування дипломних проектів, метою яких є розрахунок показників ефективності капітальних вкладень і визначення доцільності побудови станцій у відповідності до теми дипломної роботи. Містять основні вимоги по написанню економічної частини дипломної роботи молодших спеціалістів за спеціальністю 5.092405 Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв`язку та оргтехніки.

Розраховано на учнів та викладачів навчальних закладів І рівня акредитації вказаної спеціальності.

Автор: Айшпурс Надія Валеріївна, викладач вищого професійного училища №9 м. Кіровограда

Рецензенти: Терьохін Олексій Євгенійович, заступник директора з НВЧ вищого професійного училища №9 м. Кіровограда
Бурлака Вікторія Германівна, начальник цеху технічної експлуатації станційних споруд м. Кіровограда


ЗМІСТ

1. Мета і завдання економічної частини письмової екзаменаційної роботи 3
2. Структура економічної частини письмової екзаменаційної роботи 4
3. Вимоги до написання та оформлення 5
4. Техніко-економічні розрахунки 7
5.Висновки 20

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ  РОБОТИ.

Метою виконання економічної частини дипломної роботи є:
- засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;
- закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду переддипломної практики на підприємстві;
- перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.
Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обробити вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки.

2. СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ  РОБОТИ.

Економічна частина (надалі Розділ) є складовою частиною дипломної роботи і складається з пунктів:
1. Розрахунок капітальних вкладень.
2. Розрахунок експлуатаційних затрат.
3. Розрахунок тарифних доходів.
4. Розрахунок показників економічної ефективності капітальних вкладень.
5. Аналіз результатів розрахунків.
6. Висновки.
7. Перелік скорочень.
Список використаної літератури входить до загального списку використаної літератури.
Економічна частина: теоретичні основи з теми посилаючись на нормативні акти: інструкції, укази, положення, які регламентують даний об’єкт. Вказати напрямки вдосконалення з вибраної теми. В цій частині роботи учень розкриває теоретичні основи, економічний зміст понять капітальних вкладень, експлуатаційних затрат, тарифних доходів, показників економічної ефективності капітальних вкладень, здійснює їх розрахунки, аналізує отримані дані, робить висновки.

 3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ.

Робота повинна бути охайно оформлена, написана українською мовою, машинописним текстом: розмір – 14, полуторний інтервал, шрифт – Times New Roman, на одній стороні стандартного аркушу формату А4 (210х297). Кожен аркуш пронумерований, оформлюється рамкою. Відступи повинні бути такі: зверху, праворуч і знизу – 10 мм, ліворуч – 25 мм.
Першим аркушем розміщують титульну сторінку з оцінкою роботи, з якою робота допущена до захисту; другим – завдання на письмову екзаменаційну роботу; третім – зміст виконаної роботи з назвою розділів, та номери сторінок, далі послідовність виконання згідно змісту. В кінці додатки, список використаної літератури.
Заголовок розділу виконати на окремому аркуші, який розмістити перед початком розділу.
Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим, без скорочень, без копіювання текстів підручників, посібників та іншої літератури.
Приблизний обсяг економічної частини письмової екзаменаційної роботи повинен бути –7–10 сторінок (без урахування аркушів для заголовків).
При використанні довідкових даних в роботі необхідно вказувати джерела із яких вони взяті: точна назва, рік видання, сторінка, номер таблиці. Якщо джерело вказано в списку використаної літератури то в дужках ставлять його порядковий номер, номер таблиці або формули. Наприклад (4, стор.33, табл.3).
Учень за місяць до початку державних кваліфікаційних іспитів здає на перевірку письмову екзаменаційну роботу.
Виконані учнями роботи зберігаються в училищі, а за 2-3 дні до засідання державної кваліфікаційної комісії видаються учням для підготовки до іспиту. Роботи зберігаються в училищі протягом одного року.

Останнє оновлення ( Субота, 20 березня 2010, 00:08 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)