Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Галузеві документи ПТО План роботи НМК ПТО у Кіровоградській області на 2010 рік

План роботи НМК ПТО у Кіровоградській області на 2010 рік

E-mail Печать

 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області у 2009 році працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування професійної компетентності учасників навчально-виховного процесу як пріоритетний напрямок сучасної науково-методичної роботи» через аспект «Досягнення науково-методичної роботи ПТНЗ щодо реалізації професійних компетенцій в практичній діяльності».
У комплексі завдань науково-методичної роботи пріоритетними були: ефективне використання у навчально-виробничому процесі сучасних виробничих, педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій; модернізація змісту освіти шляхом апробації та впровадження державних стандартів ПТО; сучасних технічних та програмних засобів навчання; моніторинг стану навчально-виробничого процесу, спрямований на забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників та виявлення носіїв позитивного досвіду роботи; надання методичної допомоги ПТНЗ з питань організації навчально-виробничого процесу, розробки навчально-методичної документації, проведення методичної роботи.

В реалізації поставлених завдань важливими чинниками стали:

І. Підвищення кваліфікації
Протягом 2009 року на базі ОІППО, ДІППО, ЦІ ППО підвищили кваліфікацію 203 педагогічних працівника закладів професійно-технічної освіти області.

ІІ. Обласні секції, семінари, школи, творчі групи, основним завданням яких було подальше підвищення якісного рівня професійної майстерності педпрацівників.
Протягом року проведено:
- 78 засідань методичних секцій, творчих груп, круглих столів;
- 7 засідань шкіл (школа досвідчених методистів «Освітні технології», школа технологічного зростання методистів ПТНЗ, школа методичного зростання методистів НМК ПТО, школа молодого методиста ПТНЗ, школа молодих майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки, школа передового педагогічного досвіду);
- методична декада «Передовий педагогічний та виробничий досвід у підготовці конкурентоспроможного робітника»;
- методичний фестиваль «Від інноваційної освіти до інноваційної життєдіяльності»;
- семінар-презентація «Вчимо і вчимося працювати творчо»;
- профільні виставки: «Досягнення, здобутки та перспективи науково-методичної роботи в ПТНЗ», «Інноваційні виробничі технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників», «Дипломні та творчі роботи учнів» в яких взяли участь понад 1000 педагогічних працівників.

ІІІ. Конкурси фахової майстерності серед педпрацівників, які переслідували мету виявлення та поширення передового педагогічного досвіду.
За 2009 рік проведено:
- обласний конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Лицювальник-плитковик»;
- обласні конкурси: «На кращий відео урок професійно спрямованого предмета», «Мої методичні знахідки», «Робітнича професія-2009», «На кращу навчальну майстерню», «Інноваційні виробничі технології у професійній підготовці», «На кращу організацію учнівського самоврядування в ПТНЗ», «На кращу методичну розробку виховного заходу національно-патріотичного спрямування».
ІV. Оновлення змісту освіти шляхом апробації та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти. В системі професійно-технічної освіти Кіровоградської області здійснено перехід на новий зміст освіти. Станом на 1 вересня 2009 року з 45 професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за затвердженими державними стандартами, впроваджені всі 45, що становить 100%. (в Україні станом на 1.09.09 р. затверджено 134 ДС ПТО).
V. Навчання педагогічних працівників за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».
Лише за 2009 рік здійснено підготовку 101 педпрацівника з числа викладачів та майстрів виробничого навчання, які використовують можливості програми в ході організації навчально-виховного процесу ПТНЗ. Протягом 2006-2009 років у здійснено підготовку 153 осіб.
Свідченням результативності впровадження програми в практичну діяльність навчальних закладів є розробки уроків загальноосвітньої та професійної підготовки, використання нетрадиційних форм проведення виховних, методичних заходів, що були представленні на методичному фестивалі у травні 2009 року.
VІ. Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу. Працівниками НМК ПТО розроблено та направлено до ПТНЗ: порадник предметнику «Системний підхід до формування ключової компетентності «вміння навчатися»; «Загально-методичні підходи до оформлення та використання письмових інструктажів на уроках виробничого навчання» (на допомогу молодому майстру виробничого навчання); «Тестові технології в педагогічній діяльності викладачів професійно-теоретичної підготовки» (на допомогу молодому викладачу); «Молодіжні проекти в учнівському самоврядуванні» (узагальнені матеріали конкурсу «Лідер року 2009»); «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ з предметів: «Історія України», «Основи правових знань»; «Інтерактивні технології. Національно-патріотичне виховання» (узагальнені матеріали конкурсу методичних розробок 2009 р.); збірники «Інноваційні виробничі технології в професійній підготовці» (будівельний, електрорадіотехнічний та сільськогосподарський профіль); інформаційний бюлетень з проблеми «Управління розвитком професійної компетентності викладача шляхом організації самоосвітньої роботи над єдиною проблемою навчального закладу».
Навчально-методичним кабінетом проводилась відповідна робота щодо виявлення та підтримки здібних і обдарованих учнів, їх самовизначення в професійному і творчому розвитку. Цьому сприяли проведені конкурси професійної майстерності серед учнів з професій: «Слюсар з ремонту автомобілів», «Кухар»», «Маляр», «Верстатник широкого профілю», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», в яких взяли участь 788 учнів; Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика, учасниками якого стали понад 400 учнів ПТНЗ; конкурс серед лідерів учнівського самоврядування «Лідер року».
Виявленню реального стану організації навчально-виховного процесу та приведення його у відповідність до вимог державних стандартів базової і повної загальної середньої та професійно-технічної освіти сприяло проведення комплексних та тематичних вивчень, контрольних зрізів знань.
З предметів загальноосвітньої підготовки. Протягом 2009 року з метою перевірки стану загальноосвітньої підготовки проведено комплексне вивчення у ЗПЛ, ПТУ № 17. Разом з цим, здійснювалась перевірка навчальних досягнень учнів з предметів, які виносяться на державну підсумкову атестацію.
Контрольними зрізами було охоплено 409 учнів І-ІІІ курсів.
Аналіз робіт показав, що в поточному році, у порівнянні з минулим, покращились знання учнів з української мови – 34% проти 25%, хімії – 16% проти 12%, але знизився рівень знань з історії України – 29% проти 36%, фізики – 12% проти 13%.
Одержані результати свідчать про рівень компетентності педпрацівників, системи методичної роботи та комплексного методичного забезпечення.
З предметів професійно-теоретичної підготовки зрізами знань охоплено 1709 учні ПТНЗ області.
Аналіз виконаних завдань показав такі результати навчальних досягнень: початковий рівень – 0,3 %, середній рівень – 36,7 %, достатній рівень – 52 %, високий рівень – 11 %.
Найвищий показник якості навчальних досягнень з предмету «Товарознавство продовольчих товарів» (78,1 %) та «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» (69,7 %), а найнижчий – з предметів «Сільськогосподарські машини» (56 %) та «Обладнання та технологія зварювальних робіт» (58 %).
Аналіз проведених контрольних зрізів свідчить, що якість навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної підготовки складає 63 %. Отже, за результатами проведених контрольних зрізів учні показали середній та достатній рівні знань.
У порівнянні з результатами проведених контрольних зрізів знань за минулий рік, якість знань учнів знизилась на 2,8 %.
Традиційним підсумком роботи за рік НМК ПТО та педагогічних колективів ПТНЗ стало проведення у травні 2009 року четвертого обласного методичного фестивалю «Від інноваційної освіти до інноваційної життєдіяльності», який виявив кращий досвід роботи професійно-технічних навчальних закладів, рівень ефективності впровадження педагогічних і виробничих інновацій та інформаційно-комунікаційних технології у навчанні, вихованні, професійному становленні учнів, покращення навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, якості підготовки творчих та дипломних робіт. Фестиваль збагатив творчими надбаннями кожного учасника, став підсумком всьому, що було зроблено за рік, виявив прорахунки і успіхи, допоміг визначитися з планами на наступний рік.

ІІ. УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

У 2010 році НМК ПТО буде працювати над реалізацію єдиної науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційної діяльності як фактор забезпечення компетентностної освіти» через аспект «Методичні аспекти реалізації інноваційної діяльності у навчальному процесі».
Управління методичною роботою здійснюватиметься на регіональному рівні навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області та на рівні професійно-технічного навчального закладу.
Виходячи з поставленої проблеми НМК ПТО пріоритетними завданнями у 2010 році будуть:
Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників через
• ефективне використання в навчально-виробничому процесі інформаційно-комунікаційних, інноваційних педагогічних та виробничих технологій;
• модернізацію змісту освіти шляхом апробації та впровадження державних стандартів професійно-технічної та базової і повної загальної середньої освіти, сучасних технічних та педагогічних програмних засобів навчання;
• підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом проведення різноманітних методичних заходів, стажування на виробництві, системи інформаційно-методичного забезпечення;
• удосконалення управлінських компетенцій керівників ПТНЗ;
• активізацію дослідницько-експериментальної діяльності;
• моніторинг стану навчально-виробничого процесу, спрямований на забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників та виявлення носіїв позитивного досвіду роботи;
• формування соціальних компетентностей учнів;
• надання методичної допомоги ПТНЗ з питань організації навчально-виробничого процесу, розробки навчально-методичної документації, проведення методичної, виховної роботи тощо.

З метою оперативного вирішення проблемних питань в організації навчально-виховного процесу безпосередньо в ПТНЗ, надання методичної допомоги та консультування педагогічних працівників закріпити методистів за ПТНЗ:
Волкову О.О. – ВПУ № 4, ПТУ № 5, КПЛПП
Запсенко В.В. – ГПАЛ, ф.КПЛПО, Навчальні центри при установах виконання покарань № 6, 49
Вузленко Т.В. – ВПУ № 9, ПТУ №16, 38
Сімонову О.Д. –ОПАЛ, ПТУ №30, 40
Онищук Л. В. – ПТУ № 11, 12, 32
Фірсову Т.М. – КПЛ, ПТУ № 36, ППАЛ
Черемісову Т.М. – КПЛПО, КПЛСП, ПТУ № 33
Шиманович Г.О. – ОПЛ, ПТУ № 17
Спірідонову Н.В.- ЗПЛ, ПТУ № 7, 8

 

1. ВИВЧЕННЯ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

1.1. Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної

та методичної роботи в ПТНЗ:

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Місце

проведення

Відповідальний

1

Вивчення стану організації навчально-виробничого процесу

січень

ВПУ № 4

Стаценко О.В. методисти

квітень

ПТУ № 40

жовтень

ОПЛ

2

Дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників

січень-жовтень

ВПУ №4, ОПЛ, ПТУ №5,12, 40

Шиманович Г.О.

3

Стан організації навчально-виробничого

процесу з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

лютий-березень

КПЛ, ПТУ№8

Спірідонова Н.В.

4

Впровадження програми «Intel. Навчання для майбутнього» у практичну діяльність педпрацівників ПТНЗ

лютий-жовтень

ПТНЗ

Шолудько А.П.

5

Діяльність психологічної служби ПТНЗ щодо забезпечення  соціально-психологічної підтримки учасників навчально- виховного процесу

лютий - червень

ПТНЗ

Шолудько А.П.

6

Використання електронних засобів навчання на уроках загальноосвітньої та професійної підготовки

лютий-квітень

ПТНЗ

методисти

7

Стан внутріучилищного контролю за виховним процесом

березень - травень

ПТУ № 12,

16, ВПУ № 9

Онищук Л.В.

8

Формування методичних компетентностей голів  методичних комісій

травень

ПТУ№ 7,16

 

Фірсова Т.М.

9

Відповідність матеріально-технічної бази з професії «Електрогазозварник» вимогам ДС ПТО

травень-червень

ПТНЗ

Запсенко В.В.

10

Організація  родинно-сімейного виховання в ПТНЗ

вересень-грудень

КПЛПП,

ВПУ № 4,

ПТУ № 7

Онищук Л.В.

11

Використання матеріалів письмового інструктування на уроках професійно-практичної підготовки

вересень -

листопад

ПТНЗ

Методисти професійної підготовки

12

Діяльність ПТНЗ щодо профілактики девіантної поведінки учнівської молоді

грудень

ПТНЗ

Онищук Л.В.

1.2. Консультативно-методична діяльність

1

Надання практичної допомоги  ПТНЗ у розробці планів  перспективного розвитку

навчальних закладів

січень-червень

ПТНЗ

методисти

2

Погодження фондів навчального часу ПТНЗ

вересень

НМК ПТО

методисти

3

Надання практичної допомоги ПТНЗ у розробці робочих навчальних планів

лютий-жовтень

НМК ПТО

методисти

4

Методична допомога колективам навчальних закладів  з питань впровадження ДС ПТО з конкретних професій

протягом року

ПТНЗ

методисти

5

Надання методичної допомоги ПТНЗ щодо викладання загальноосвітніх дисциплін та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2009-2010 навчальному році

протягом року

ПТНЗ

Сімонова О.Д.

Волкова О.О.

6

Забезпечення методичного супроводу діяльності психологічної служби ПТНЗ

протягом року

ПТНЗ

Шолудько А.П.

7

Координація діяльності навчальних закладів щодо проведення апробації та впровадження у навчально-виробничий процес педагогічних програмних засобів навчання

протягом року

ПТНЗ

методисти

8

Організаційно-методична робота щодо впровадження у навчально-виробничий процес ПТНЗ програми «Intel. Навчання для майбутнього»

протягом року

НМК ПТО

Шолудько А.П.

9

Методичний супровід роботи регіональних експериментальних педагогічних майданчиків

протягом року

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

10

Координація діяльності органів учнівського самоврядування

постійно

ПТНЗ

Онищук Л.В.

11

Методичне забезпечення діяльності ПТНЗ I атестаційного рівня

Надання практичної допомоги в організації навчально-виробничого процесу  та формуванні комплектів навчально-методичної документації

Протягом року

ПТНЗ

Методисти професійної підготовки

Надання практичної допомоги ПТНЗ у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників

12

Надання практичної допомоги  у забезпеченні ПТНЗ підручниками

постійно

ПТНЗ

Фірсова Т.М.

1.3. Проведення  зрізів знань з предметів:

1

загальноосвітньої підготовки, що виносяться на ДПА

січень

ВПУ № 4

Волкова О.О.

Сімонова О.Д.

квітень

ПТУ № 40

жовтень

ОПЛ

2

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства», професія «Кухар», завершений кваліфікаційний рівень

лютий - квітень

ПТУ№ 5, 16, 32, 33, 36,

40,ППАЛ

Черемісова Т.М.

3

«Спецтехнологія» професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (випускний курс)

березень-квітень

КПЛ, ВПУ №4,ПТУ№ 5, 7, 16, ОПЛ, ф. КПЛПО

Вузленко Т.В.

4

професійної підготовки професії «Оператор комп’ютерного набору» (перший курс)

березень

ПТУ № 5,16,17,

30, ППАЛ

Вузленко Т.В.

5

«Охорона праці»

березень-травень

ПТНЗ

Запсенко В.В.

6

«Технологія лицювальних та плиткових робіт»

березень-квітень

ЗПЛ,

ПТУ № 7,8,11

Спірідонова Н.В.

7

«Перукарська справа», професія «Перукар (перукар-модельєр)», завершений кваліфікаційний рівень

березень - квітень

КПЛСП, ОПАЛ, ППАЛ, ПТУ№16

Черемісова Т.М.

8

«Товарознавство продовольчих товарів», професія «Продавець продовольчих товарів», завершений кваліфікаційний рівень

березень - квітень

ОПЛ, КПЛСП, ПТУ №5, 32, 33

Черемісова Т.М.

9

«Трактори» професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорія «А»

квітень

ПТУ №5,30, 35,36,38,40,

ППАЛ,ф.КПЛПО

Запсенко В.В.

10

Єдині діагностичні контрольні роботи в групах І курсу

вересень-жовтень

ПТНЗ

Волкова О.О.

Сімонова О.Д.

2. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ

І ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

1

Розпочати вивчення досвіду роботи

 

 

 

майстра виробничого навчання ВПУ № 9 Солодєєвої К. В. з проблеми «Використання інструкційно-технологічних карток на уроках професійно-практичної підготовки»

січень-грудень

ВПУ № 9

Вузленко Т.В.

майстра виробничого навчання ВПУ № 9 Павліченко Н. Ю. з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вступного інструктажу та самостійної роботи учнів на уроках виробничого навчання

січень-грудень

ВПУ № 9

Вузленко Т.В.

 викладача фізики ВПУ № 4 Крюкової Н.М. з проблеми: «Формування компетентної особистості засобами комп’ютерної техніки»

січень-грудень

ВПУ № 4

Сімонова О.Д.

заступника з навчально-виховної роботи КПЛСП Алексєєвець В. С. з проблеми: «Технологія організації учнівського самоврядування в навчальному закладі»

січень-грудень

КПЛСП

Онищук Л.В.

практичного психолога ОПЛ Акацатової О.В. з проблеми « Формування соціально- психологічних компетентностей учасників навчально-виробничого процесу»

лютий-грудень

ОПЛ

Шолудько А.П.

майстра виробничого навчання КПЛСП Ткаченко Г.М. з проблеми «Удосконалення якості навчання на уроках професійно-практичної підготовки шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних методик»

лютий-грудень

КПЛСП

Черемісова Т.М.

майстра виробничого навчання КПЛСП Рибак Л.В. з проблеми «Використання матеріалів письмового інструктування на уроках виробничого навчання професії «Кухар»

лютий-грудень

КПЛСП

Черемісова Т.М.

викладача професійно-теоретичної підготовки КПЛСП Потапенко Т.О. з проблеми «Удосконалення якості навчання на уроках предмету «Перукарська справа» шляхом застосування сучасних засобів навчання»

лютий-грудень

КПЛСП

Черемісова Т.М.

заступника з навчально-виховної роботи ОПЛ Кобелєвої В. В. з проблеми: «Формування педагогічних компетентностей класних керівників в діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи »

березень-грудень

ОПЛ

Онищук Л.В.

методиста КПЛ Плакущої Н.Б. «Впровадження інноваційних форм методичної роботи як засіб формування професійної компетентностей педагогічних працівників»

квітень-грудень

КПЛ

Фірсова Т.М.

2

Узагальнити досвід роботи

 

 

 

викладача спецтехнології Слободяника Г.І. з проблеми «Використання структурно-логічних схем як засобу активної творчої діяльності учнів на уроці»

січень-червень

ПТУ № 32

Запсенко В.В.

іноземної мови КПЛ Сосновської Л.В. з проблеми : «Комплексне використання опорного матеріалу при формуванні комунікативних навичок учнів на уроках іноземної мови»

січень-лютий

КПЛ

Волкова О.О.

бібліотекаря Кучінської Н.М. «Роль училищної бібліотеки в гуманізації та духовному становленні особистості учнів»

березень

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

НМК ПТО «Системний підхід до організації методичної роботи з головами методичних комісій»

лютий

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

майстра виробничого навчання КПЛПО Толстих А.М. з проблеми: «Впровадження в навчальний процес передового виробничого досвіду»

квітень

КПЛПО

Черемісова Т.М.

методичної комісії будівельного профілю ЗПЛ з проблеми «Виявлення, вивчення та впровадження в навчально-виробничий процес сучасних будівельних матеріалів та виробничих технологій»

травень

ЗПЛ

Спірідонова Н.В.

класного керівника ОПЛ Смірнової С. Є. з проблеми: «Виховання підростаючого покоління на засадах етнопедагогіки»

жовтень

ОПЛ

Онищук Л.В.

майстра виробничого навчання КПЛПО Сагайдак Г. П. з проблеми: «Вдосконалення якості професійного навчання на уроках професійно-практичної підготовки шляхом  застосування  сучасних засобів навчання»

жовтень

КПЛПО

Черемісова Т.М.

Заступника директора з навчально- виробничої роботи ВПУ № 9 Терьохіна О.Є. з проблеми «Інформатизація та науково-методичне забезпечення управлінської діяльності заступника директора з навчально-виробничої роботи»

січень-грудень

ВПУ № 9

Вузленко Т.В.

3

Продовжити вивчення досвіду роботи

 

 

 

майстра виробничого навчання професії «Штукатур,лицювальник-плиточник, маляр» КПЛ  Комар А.М. з проблеми: «Використання інноваційних виробничих технологій в професійно-практичній підготовці з метою формування професійних компетенцій  учнів» 

січень-грудень

КПЛ

Спірідонова Н.В.

викладача професійно-теоретичної підготовки КПЛПО Висоцької Л. О. з проблеми: «Використання на уроках технології приготування їжі» технологічних алгоритмів та блок-схем»

лютий - грудень

КПЛПО

Черемісова Т.М.

4

Сприяти поширенню досвіду роботи

 

 

 

класного керівника ПТУ № 32 Білоконенко Г.В. з проблеми: «Формування позитивної мотивації учнівської молоді на  здоровий спосіб життя шляхом попередження шкідливих звичок»

протягом року

НМК ПТО

Онищук Л.В.

методиста КПЛСП Блідар І.М. «Організація методичної роботи як системи розвитку професіоналізму

педпрацівників»

протягом року

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

3. ПІДВИЩЕННЯ кваліфікації та атестація

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1

2

3

4

5

1

Здійснення організаційно-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педпрацівників ПТНЗ

 

-директорів, заступників директорів, методистів ПТНЗ

за планом-графіком ЦІППО

 

Шиманович Г.О.

- викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання, старших майстрів

за  планом-графіком ДІППОІПП

 

Шиманович Г.О.

- викладачів загальноосвітньої підготовки, працівників психологічної служби, бібліотечних працівників, вихователів гуртожитків, керівників гуртків

 

за планом-графіком ОІППО

 

Шиманович Г.О.

2

Узагальнення потреби та формування замовлення на курси підвищення кваліфікації на 2011 рік

червень- липень

 

Шиманович Г.О.

3

Розробка загальнообласного плану-графіку підвищення кваліфікації педпрацівників області

грудень

НМК

ПТО

Шиманович Г.О.

4

Моніторинг виконання плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ПТНЗ

щомісяця

НМК

ПТО

Шиманович Г.О.

4. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ,  СЕКЦІЙ, ШКІЛ, КОНКУРСІВ

4.1 Загальнометодичні заходи

1

Методичний діалог викладачів - методистів  «Творча лабораторія успішного викладача»

лютий

КПЛСП

Фірсова Т.М.

2

Методичний фестиваль-ярмарок

 «Підготовці  майбутнього кваліфікованого робітника – інноваційний підхід»

травень

ПТУ №8

Шолудько А. П.

Фірсова Т.М.

4.2. ОБЛАСНІ СЕКЦІЇ

№ п/п

Категорія педагогічних працівників

Тематика

Терміни

Місце проведення

Керівник

 

Директори ПТНЗ

Удосконалення управлінської діяльності керівника ПТНЗ

травень

КПЛ

Дузь С.Д.

Стаценко О.В.

Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності керівника ПТНЗ

жовтень

ПТУ №40

Дузь С.Д.

Стаценко О.В.

2

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи

Контрольна функція як складова управлінської діяльності заступника директора з навчально-виробничої роботи

лютий

НМК ПТО

Стаценко О.В.

Черемісова Т.М.

 

Підсумки діяльності ПТНЗ у забезпеченні професійної підготовки учнів за 2009-2010 н. р. та основні завдання на 2010-2011 н. р. (інструктивно-методична нарада)

серпень

НМК ПТО

Стаценко О.В.

методисти професійної підготовки

Інформатизація та науково-методичне забезпечення управлінської діяльності заступників директорів з навчально-виробничої роботи

жовтень

ВПУ №9

Стаценко О.В.

Вузленко Т.В.

 

3

Заступники директорів з навчальної роботи

Нова етика управління: «Управління процесом впровадження інновацій у ПТНЗ»

травень

ПТУ

№ 12

Шолудько А.П. Волкова О.О.

Забезпечення якісного переходу на новий Державний  стандарт загальної середньої освіти старшої школи (інструктивно-методична нарада)

серпень

НМК ПТО

Шолудько А.П. Волкова О.О.

Сімонова О.Д

Створення інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу

листопад

ПТУ

№ 36

 

Шолудько А.П. Волкова О.О.

4

Заступники директорів з навчально-виховної  роботи

Впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес

березень

ПТУ

 № 30

Шолудько А.П. Онищук Л.В.

Інструктивно-методична нарада «Підвищення ефективності виховної роботи в ПТНЗ»

вересень

НМК ПТО

5

Методисти, заступники директорів з методичної роботи

Інновації в роботі методиста. Сучасні форми методичної роботи  з педагогічними працівниками

січень

КПЛПО

 

Фірсова Т.М.

Інструктивно-методична нарада «Підсумки методичної роботи за рік, пріоритетні  напрямки діяльності на 2010- 2011н.р.»

вересень

НМК ПТО

6

Старші майстри

Інноваційні підходи до проведення уроків професійно-практичної підготовки

травень

ПТУ№7

Черемісова Т.М. Спірідонова Н.В.

Інноваційні підходи до розробки та використання засобів навчання на уроках професійно-практичної підготовки

листопад

ПТУ№12

Запсенко В.В. Вузленко Т.В.

7

Практичні психологи та соціальні педагоги

 Соціально-психологічні аспекти адитивної поведінки учнів та умови її корекції

березень

КПЛСП

Шолудько А.П.

8

Тренери програми  «Intel. Навчання для майбутнього»

Майстер-клас «Формування у педпрацівників навичок ефективного використання новітніх технологій засобами програми «Intel. Навчання для майбутнього»

лютий

НМК ПТО

Шолудько А.П.

9

Вихователі гуртожитків

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у виховний процес

жовтень

ЗПЛ

Онищук Л.В.

10

Бібліотечні працівники

Інструктивно-методична нарада «Робота бібліотекаря щодо комплектування, обліку  та збереження фонду навчальної літератури»

травень

ВПУ №9

Фірсова Т.М.

 «Виховна функція бібліотеки  ПТНЗ і її технологічне наповнення»

листопад

Філія КПЛПО

11

Викладачі української мови та  літератури

Інноваційний підхід до організації самостійної роботи учнів на уроках

лютий

ПТУ № 8

Волкова О.О.

 

12

Викладачі зарубіжної літератури

Інноваційний підхід до організації самостійної роботи учнів на уроках

 

квітень

ПТУ №12

Волкова О.О.

 

13

Викладачі

історії

і права

Інноваційний підхід до організації самостійної роботи учнів на уроках

жовтень

ВПУ № 4

Волкова О.О.

 

14

Викладачі предметів: «Художня культура», «Технології»

Про особливості вивчення нових предметів навчального плану (семінар-нарада)

вересень

НМК ПТО

Волкова О.О.

Сімонова О.Д.

15

Викладачі іноземної мови

Інноваційний підхід до організації самостійної роботи учнів на уроках

березень

ПТУ

№ 17

Волкова О.О.

 

16

Викладачі  хімії та біології

Інноваційний підхід до організації  самостійної роботи учнів на уроках

жовтень

КПЛ

Сімонова О.Д.

17

Викладачі фізики

Інноваційний підхід до організації  самостійної роботи учнів на уроках

вересень

ПТУ № 7

Сімонова О.Д.

18

Викладачі математики

Інноваційний підхід до організації самостійної роботи учнів на уроках

лютий

ОПАЛ

Сімонова О.Д.

березень

(для ПТНЗ №№11, 38, 30; ППАЛ)

ГПАЛ

Сімонова О.Д.

19

Викладачі

географії та економіки

Інноваційний підхід до організації  самостійної роботи учнів на уроках

квітень

ПТУ № 16

Сімонова О.Д.

20

Викладачі інформатики та інформаційних технологій

Інноваційний підхід до організації  самостійної роботи учнів на уроках

листопад

ПТУ № 17

Сімонова О.Д.

Підвищення ефективності уроків шляхом впровадження інноваційних методик навчання

квітень

ПТУ №5

Вузленко Т.В.

21

Викладачі основ захисту Вітчизни

Проблеми психологічної підготовки учнів в процесі вивчення предмету «Захист Вітчизни»

березень

ПТУ №33

Онищук Л.В.

22

Викладачі фіз.виховання

Особливості викладання предмету  в спеціальній медичній групі

листопад

КПЛПО

23

Професії будівельного профілю

Інноваційні підходи до проведення уроків професійної підготовки

травень

ПТУ

 № 40

Спірідонова Н.В.

.

Інноваційні підходи до організації самостійної діяльності учнів

жовтень

ПТУ№ 7

24

Педагогічні працівники професій громадського харчування

Інноваційні підходи до проведення уроків професійної підготовки

жовтень

ОПЛ

Черемісова Т.М.

25

Педагогічні працівники електрорадіо-

технічного профілю, професій торгівлі та зв’язку 

Інноваційні підходи до проведення уроків професійної підготовки

березень

ОПЛ

Черемісова Т.М Вузленко Т.В.

26

Педагогічні працівники професій автотранспорту та «Перукар. Перукар-модельєр»

Інноваційні підходи до організації самостійної діяльності учнів

квітень

ОПАЛ

Черемісова Т.М.

Вузленко Т.В.

27

Педагогічні працівники машинобудівних, металообробних, сільськогосподарських професій

Інноваційні методи навчання в професійно-теоретичній та професійно-практичній підготовці

травень

ПТУ №5

Запсенко В.В.

28

Педагогічні працівники залізничного транспорту та бухгалтерських професій

Інноваційні методи навчання в професійно-теоретичній та професійно-практичній підготовці

листопад

ППАЛ

Запсенко В.В.

29

Класні керівники

Технологія організації учнівського самоврядування у групі

квітень

ПТУ№17

Онищук Л.В.

30

Секретарі атестаційних комісій

Інструктивно-методична нарада стосовно організації та проведення атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників

лютий

НМК ПТО

Шиманович Г.О.

31

Педпрацівники ПТНЗ

І атестаційного рівня

Організація навчально-виробничого процесу у ПТНЗ І атестаційного рівня

За окремим планом

НМК ПТО

Стаценко О.В.

Вузленко Т.В.

32

Координатори учнівського самоврядування

Технологія організації учнівського самоврядування в навчальному закладі

січень

КПЛСП

Онищук Л.В.

4.3. ОБЛАСНІ ШКОЛИ

1

Обласна школа методистів «Освітні технології» (досвідчені методисти)

Теоретичні  основи продуктивної технології навчання

жовтень

КПЛСП

Фірсова Т.М.

2

Школа

технологічного зростання методистів ПТНЗ

Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі методиста 

березень

ПТУ№8

Фірсова Т.М.

3

Школа

молодого методиста

ПТНЗ

 Організація системи роботи з головами методичних комісій

березень

ПТУ№8

Фірсова Т.М.

4

Школа методичного зростання методистів

НМК ПТО

За окремим планом

щокварта-льно

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

5

Голови методичних комісій ПТНЗ

 «Педагогічні інновації в роботі методичних комісій педпрацівників  професійної підготовки»

квітень

ВПТУ№9

Фірсова Т.М.

6

Школа передового педагогічного досвіду

Інноваційні підходи до розробки та використання засобів навчання на уроках професійної підготовки при підготовці фахівців швейного профілю

жовтень

КПЛПО

Черемісова Т.М.

7

Обласна школа  викладача –початківця

Вимоги до уроку професійно-теоретичної підготовки

листопад

НМК ПТО

Вузленко Т.В.

Запсенко В.В.

8

Обласна школа  майстра –початківця

Вимоги до уроку виробничого навчання

листопад

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

Спірідонова Н.В.

9

Обласна школа  старшого майстра –початківця

Організаційно-методичні засади

роботи старшого майстра професійно-технічного навчального закладу

лютий

ВПУ № 9

Вузленко Т.В.

Запсенко В.В.

Основні аспекти контролю у системі діяльності старшого майстра

вересень

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

Спірідонова Н.В.

4.4. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ експериментальних педагогічних майданчиків

1

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання у формуванні навчально-пізнавальних компетенцій учнів

ПТУ № 12

Фірсова Т.М.

2

Інформаційне управління навчально-виховним процесом

ПТУ № 9

Вузленко Т.В.

3

Інноваційні виробничі проекти в модернізації навчально-виробничого процесу в ПТНЗ

ПТУ № 33

Черемісова Т.М.

4

Формування суспільно-громадського досвіду, соціальної ініціативи і соціальної відповідальності учнів в процесі діяльності органів учнівського самоврядуванні

КПЛСП

Онищук Л.В.

4.5. ЗАСІДАННЯ ТВОРЧИХ ГРУП

1

Викладачі предмету «Перукарська справа»

Розробка завдань для проведення контрольних зрізів знань з предмету «Перукарська справа» за кваліфікацією:

-          перукар;

-          перукар 2 класу;

-          перукар 1 класу.

січень

КПЛСП

Черемісова Т.М.

2

Викладачі спеціальних предметів з професії «Оператор комп’ютерного набору»

Розробка завдань для проведення контрольних зрізів знань з предметів професійно-теоретичної підготовки

лютий

НМК ПТО

Вузленко Т.В.

 

3

Викладачі предмету «Спецтехно-логія» професії «Слюсар з ремонту автомобілів»

Розробка завдань для проведення контрольних зрізів знань з предмету 

лютий

НМК ПТО

Вузленко Т.В.

 

 

4

Викладачі предмету «Технологія штукатурних  робіт»

Розробка збірника дидактичних матеріалів з предмету «Технологія штукатурних робіт»

лютий

НМК ПТО

Спірідонова Н.В.

травень

5

Викладачі

предмету «Технологія приготування їжі

 з основами товарознавства»

Доопрацювання збірника дидактичних матеріалів з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

 

лютий

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

жовтень

6

Майстри виробничого навчання з професії «Кухар»

Доопрацювання збірника дидактичних матеріалів з професії «Кухар» 3 розряду

 

лютий

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

 

листопад

7

Викладачі української мови

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп І курсу з предмету

квітень

ВПУ № 4

Волкова О.О.

 

8

Викладачі іноземної мови

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп І курсу з предмету

квітень

КПЛ

Волкова О.О.

9

Викладачі історії

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп І курсу з предмету

травень

ПТУ № 8

Волкова О.О.

 

10

Викладачі математики

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп І курсу з предмету

квітень

ПТУ № 8

Сімонова О.Д.

11

Викладачі хімії

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп І курсу з предмету

травень

КПЛ

Сімонова О.Д.

12

Викладачі фізики

Розробка єдиних діагностичних контрольних робіт для груп  І курсу з предмету

травень

ВПУ № 4

Сімонова О.Д.

Засідання робочих груп

1

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи, методисти

Розробка умов проведення обласного конкурсу серед викладачів професійно-теоретичної підготовки «Відкриття року»

січень

 

НМК ПТО

 

Методисти професійної підготовки

2

Методистів

ПТНЗ

Розробка  умов проведення обласного конкурсу серед методистів ПТНЗ

 «Методист - лідер у формуванні і становленні професійних компетентностей педагогічних працівників» 

січень

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

3

Педпрацівники з професії «Монтажник санітарно-

технічних  систем

 і устаткування

Розробка конкурсних завдань та умов проведення конкурсу фахової майстерності з професії«Монтажник санітарно-технічних      систем  і устаткування»

січень

НМК ПТО

Спірідонова Н.В.

4

Викладачі, майстри виробничого навчання професії «Закрійник»

Розробка умов проведення конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Закрійник»

лютий

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

5

Педпрацівники з професії «Лицювальник-плитковик»

Розробка умов проведення конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Лицювальник-плитковик»

лютий

НМК ПТО

Спірідонова Н.В.

6

Викладачі з професії «Тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського виробництва»

Розробка умов проведення конкурсу фахової майстерності з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

 

березень

НМК ПТО

Запсенко В.В.

7

Викладачі з професії «Електрогазозварник ручного зварювання»

Розробка умов проведення конкурсу фахової майстерності з професії «Електрозварник ручного зварювання»

березень

НМК ПТО

Запсенко В.В.

4.6. ОБЛАСНІ КОНКУРСИ

№ п/п

Назва конкурсу

Дата

Місце

проведення

Відповідальний

1

Обласні конкурси фахової майстерності серед учнів ПТНЗ випускних груп з професій:

«Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»

березень

 

ВПУ №4

 

Спірідонова Н.В.

«Закрійник»

березень

КПЛПО

Черемісова Т.М.

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

квітень

 

ППАЛ

Запсенко В.В.

«Електрозварник ручного зварювання»

квітень

ПТУ №11

Запсенко В.В.

«Лицювальник-плиточник»

квітень

ПТУ № 8

Спірідонова Н.В.

2

Конкурси серед педагогічних працівників

Всеукраїнський огляд-конкурс «Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів»

січень-травень

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

 Конкурс серед викладачів професійно - теоретичної підготовки «Відкриття року»

лютий-травень

ОПЛ, ПТУ №7

методисти професійної підготовки

Огляд-конкурс методичних розробок виховних заходів родинно-сімейного спрямування з використанням інтерактивних технологій

лютий - червень

НМК ПТО

Онищук Л.В.

«Методист - лідер у формуванні і становленні професійних компетентностей педагогічних працівників» 

лютий – жовтень

КПЛСП

Фірсова Т.М.

На кращий кабінет математики

 січень-листопад

ПТНЗ

НМК ПТО

 

Сімонова О.Д.

Олімпіади з базових дисциплін

жовтень - листопад

ПТНЗ

Волкова О.О.

Сімонова О.Д.

Знавців української мови імені П.Яцика

листопад-грудень

 

ПТНЗ

Волкова О.О.

4.7. ПРОФІЛЬНІ ВИСТАВКИ

1

 «Інформаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ області»

лютий

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

2

«Інноваційні виробничі технології в професійній підготовці»

жовтень

ПТУ №7

Спірідонова Н.В

березень

ОПЛ

Черемісова Т.М.

Вузленко Т.В.

листопад

ППАЛ

Запсенко В.В.

3

«Інноваційні засоби навчання на уроках професійно-практичної підготовки»

листопад

ПТУ № 12

Вузленко Т.В.

4

За матеріалами конкурсів серед педагогічних працівників

постійно діюча

НМК ПТО

методисти

5. ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

№ п/п

Зміст

Терміни

Місце

проведення

Відповідальний

1

 Використання електронних засобів навчання на уроках загальноосвітньої та професійної підготовки

квітень

НМК ПТО

Вузленко Т.В.

Системний підхід до організації методичної роботи з головами методичних комісій (з досвіду роботи НМК ПТО)

Фірсова Т. М.

 З досвіду роботи бібліотекаря філії КПЛПО Кучінської Н.М. «Роль училищної бібліотеки в гуманізації та духовному становленні особистості учнів»

З досвіду роботи викладача іноземної мови КПЛ Сосновської Л.В. з проблеми: «Комплексне використання опорного матеріалу при формуванні комунікативних навичок учнів на уроках іноземної мови»

Волкова О.О.

 

2

Відповідність матеріально-технічної бази з професії «Електрогазозварник» вимогам ДС ПТО

червень

НМК ПТО

Запсенко В.В.

Діяльність психологічної служби ПТНЗ щодо забезпечення  соціально-психологічної підтримки учасників навчально- виховного процесу

Шолудько А.П.

З досвіду роботи майстра виробничого навчання КПЛПО Толстих А.М. з проблеми: «Впровадження в навчальний процес передового виробничого досвіду»

Черемісова Т.М.

 

3

Стан використання матеріалів письмового інструктування на уроках професійно-практичної підготовки

листопад

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

 

Дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Шиманович Г.О.

Впровадження програми «Intel. Навчання для майбутнього» у практичну діяльність педпрацівників ПТНЗ

Шолудько А.П.

З досвіду роботи майстра виробничого навчання КПЛПО Сагайдак Г. П. з проблеми: «Вдосконалення якості професійного навчання на уроках професійно-практичної підготовки шляхом  застосування  сучасних засобів навчання»

Черемісова Т.М.

 

4

Про роботу навчально-методичного кабінету ПТО над єдиною науково-методичною проблемою «Методичні аспекти реалізації інноваційної діяльності у навчальному процесі» .

грудень

 

НМК ПТО

Стаценко О.В.

Про проект плану роботи НМК ПТО на 2010 рік

Шолудько А.П.

З досвіду роботи викладача фізики ВПУ № 4 Крюкової Н.М. з проблеми: «Формування компетентної особистості засобами комп’ютерної техніки»

Сімонова О.Д.

Про розгляд збірника дидактичних матеріалів з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

Черемісова Т.М.

 

Про розгляд збірника

 дидактичних матеріалів з професії «Кухар» 3 розряду

Черемісова Т.М.

 

6. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготувати методичні рекомендації, збірники, буклети

1

Методичний порадник «Дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу педагогічних працівників»

січень

НМК ПТО

Шиманович Г.О.

2

Пам’ятка «Педагогічні звання та умови їх присвоєння»

3

Інформаційно-методичний дайджест «Дидактичне забезпечення уроку професійної підготовки»

квітень

НМК ПТО

Вузленко Т.В.

4

Збірник «Інтерактивні технології. Родинно-сімейне виховання»

червень

НМК ПТО

Онищук Л.В.

5

Збірник «Сучасний урок. Яким він є, яким він має бути»

жовтень

НМК ПТО

 

Волкова О.О.

Сімонова О.Д.

6

«Сучасні технології організації внутрішньоучилищної методичної роботи»

листопад

НМК ПТО

Фірсова Т.М.

7

Збірник дидактичних матеріалів з предмету «Технологія штукатурних робіт»

грудень

НМК ПТО

Спірідонова Н.В.

8

Збірник дидактичних матеріалів з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

грудень

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

 

9

Збірник дидактичних матеріалів з професії «Кухар» 3 розряду

 

 

грудень

НМК ПТО

Черемісова Т.М.

 

Організація роботи обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ

1

Збори ОРУС ПТНЗ

травень

ВПУ № 4

Онищук Л.В.

листопад

КПЛ

2

Конкурс «Лідер року»

квітень

КПЛСП

3

Школа лідерів учнівського самоврядування «Лідерство як невід’ємна частина соціально активного громадянина»

за окремим планом

4

ІІІ міський чемпіонат інтелектуальних ігор серед учнів ПТНЗ

березень

КПЛСП

5

Засідання ради лідерів, комітетів, проведення масових заходів ОРУС ПТНЗ

за окремим планом

Примітка: умовні скорочення ПТНЗ КПЛ – Кіровоградський професійний ліцей ЗПЛ – Знам’янський професійний ліцей КПЛПП – Капітанівський професійний ліцей переробної промисловості ОПЛ – Олександрійський професійний ліцей КПЛПО – Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування КПЛСП – Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг ОПАЛ – Олександрійський професійний аграрний ліцей ГПАЛ – Гайворонський професійний аграрний ліцей ППАЛ – Піщанобрідський професійний аграрний ліцей ф.КПЛПО – філія Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування смт. Олександрівки

Последнее обновление ( 20.03.10 16:48 )  

Дивиться також статті...

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...
Задайте питання або надайте пропозицію
 

Контакти ДНЗ "ВПУ №9 м.Кіровоград"

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net