Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Методичні рекомендації Рекомендації до оформлення навчально-методичної документації

Рекомендації до оформлення навчально-методичної документації

e-mail Друк

Загально-методичні підходи до оформлення та ведення навчально-методичної документації викладача, майстра виробничого навчання ПТНЗ.  Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.      
 
 
    

 

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

 Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

  

Загально-методичні підходи до оформлення та ведення навчально-методичної документації викладача, майстра виробничого навчання ПТНЗ

 (на допомогу педагогічним працівникам)

 Кіровоград

 

ЗМІСТ

1. Основні навчально-методичні документи викладача ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу 4
2. Основні навчально-методичні документи майстра виробничого навчання ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу 28
3. Дидактично-методичне забезпечення тематичної атестації на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 80
4. Література 88

1. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА ПТНЗ З ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

У відповідності до “Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.05.98р. № 181 основними навчально-методичними документами викладача з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є:
1. Кваліфікаційна характеристика випускника (освітньо-кваліфікаційна характеристика) – відображає основу галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.
Примітка: даний документ є обов’язковим для викладачів професійно-теоретичної підготовки
2. Навчальна програма з навчального предмета (типова, робоча) – це документ, що визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування, вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь повинні бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за 12-бальною системою. Професійно-технічні навчальні заклади розробляють робочі навчальні програми на основі типових.
Робоча навчальна програма з предмета включає пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.
Примітка: із замовником робітничих кадрів погоджуються робочі навчальні програми з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії.
Пояснювальна записка з предмета містить:
• призначення предмета, його місце в системі підготовки кваліфікованого робітника;
• цілі навчального предмета:
- освітня (вимоги до знань, умінь учнів з предмета);
- виховна (формування громадянських якостей та професійної спрямованості особистості);
- розвиваюча (розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого професійного мислення, формування умінь і навичок самостійної праці);
• обґрунтування структури навчального предмета (логіка послідовності вивчення навчального матеріалу);
• рекомендації до застосування різних форм організації навчання (лекцій, уроків, семінарів, екскурсій, практичних занять і лабораторних робіт тощо);
• рекомендації щодо використання методів навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу (навчальних дискусій, вирішення виробничих ситуаційних задач, ділових ігор тощо);
• посилання на специфіку викладання предмета для різних спеціальностей, якщо програма призначена для кількох спеціальностей.
Тематичний план з предмета – складається у відповідності до робочої навчальної програми, містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на вивчення тем, лабораторно-практичних робіт.
Зміст програми визначає зміст тем професійних знань, умінь та навичок, вимоги до знань та умінь.

 

2. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ З ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

У відповідності до “Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” Наказ Міністерства освіти України від 18.05.98р. № 181 основними навчально-методичними документами майстра виробничого навчання ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу є:
1. Кваліфікаційна характеристика випускника (освітньо-кваліфікаційна характеристика) – відображає основу галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.
Кваліфікаційні характеристики знаходяться в Довідниках кваліфікаційних характеристик професій, згрупованих у відповідних випусках. 

2. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки – це документ, що визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування, вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь повинні бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за 12-бальною системою. Робоча навчальна програма розробляється на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва та сфери послуг.
Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки включає пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.
Пояснювальна записка з професійно-практичної підготовки містить:
• цілі і завдання виробничого навчання та виробничої практики;
• розподіл бюджетного часу;
• бази виробничого навчання та виробничої практики;
• організацію виробничого навчання та виробничої практики;
• контроль знань, умінь, навичок.
Тематичний план – складається у відповідності до робочої навчальної програми, містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на їх вивчення.
Зміст програми – включає зміст тем професійних знань, умінь та навичок, вимоги до знань і умінь.

Останнє оновлення ( Субота, 20 березня 2010, 12:14 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)