Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Рекомендації до ДР Секретар керівника; оператор комп.набору

Рекомендації до ДР Секретар керівника; оператор комп.набору

e-mail Друк

Методичні рекомендації до написання та оформлення учнями дипломної роботи за професією: «Секретар керівника; оператор комп'ютерного набору». До методичних рекомендацій увійшли перелік тем та основні вимоги до написання дипломної роботи з зазначеної професії.


 

Підготовлені для учнів з метою підвищення рівня виконання дипломної роботи та її оформлення. Розробили: Щербина Т.О., викладач діловодства, Кривенко Н.А., викладач спецтехнології операторів комп’ютерного набору вищого професійного училища №9. Розглянуто та ухвалено на засідання методичної комісії з напрямку інформаційних технологій протокол № 2 від 26 вересня 2007 року.

ЗМІСТ

 1. Вступ............................................................................................................................................. 5
 2. Мета і завдання дипломної роботи......................................................................................6
 3. Порядок підготовки, затвердження та виконання завдання дипломної роботи ...6
 4. Тематика та зміст дипломної роботи..................................................................................7
 5. Вимоги до написання та оформлення дипломної роботи........................................... 8
 6. Структура дипломної роботи................................................................................................ 9
 7. Критерії оцінювання дипломної роботи............................................................................ 30
 8. Теми дипломних робіт............................................................................................................ 32
 9. Додаток 1. Завдання на дипломну роботу……………................................................… 50
 10. Додаток 2.Зразок титульної сторінки............................................................................... 51
 11. Додаток 2.1. Зразок посадової інструкції секретарю-референту…………………..52
 12. Додаток 2.2.Зразок правила внутрішнього трудового розпорядку...........................56

 

Методичні рекомендації включають в себе основні етапи підготовки до написання дипломної роботи згідно з існуючими положеннями, інструкціями, наказами Міністерства освіти і науки України про професійно-технічну освіту. Перероблені та доповнені згідно специфіки інтегрованої професії «Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору».

Виконання дипломної роботи має свої особливості, оскільки під час її написання учень повинен підвищити свої професійні знання за допомогою здобутих знань, умінь і навичків та при отримані самостійних результатів.

Виконання дипломної роботи передбачає наступну мету:
- засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;
- закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду перед випускної виробничої практики на підприємстві;
- перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.
Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обробити вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки і грамотно виконувати креслення.

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 23:17 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)