Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Рекомендації до сам.роботи Українська та зарубіжна культура

Рекомендації до сам.роботи Українська та зарубіжна культура

e-mail Друк

Збірник є методичним посібником, орієнтованим на виконання самостійних робіт з дисципліни «Українська та зарубіжна культура» для підготовки кваліфікованих робітників за професіями: «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв». Методичний посібник містить план самостійних робіт до кожної теми, короткі теоретичні відомості з теми, питання для самоконтролю, зміст самостійної роботи, перелік літератури до виконання самостійних робіт. Автор: Бірюкова Наталія Миколаївна, викладач вищої категорії ВПУ№9.

 

 

 

Міністерство освіти i науки України
Вище професійне училище №9


Методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів до предмету:
«Українська та зарубіжна культура»


м. Кіровоград


Розглянуто на засіданні методичної комісії професійної підготовки.
Автор: Бірюкова Наталія Миколаївна, викладач вищої категорії ВПУ№9

 

 

Зміст

 


Вступне зауваження .........................................................................................................................................4
Тема 1 Предмет курсу.......................................................................................................................................6
Тема 2 Культура первісного часу..................................................................................................................12
Тема 3 Культура стародавнього сходу.........................................................................................................17
Тема 4 Культура Стародавньої Греції.........................................................................................................24
Тема 5 Культура епохи еллінізму..................................................................................................................31
Тема 6 Культура Стародавнього Риму........................................................................................................35
Тема 7 Культура Візантії..................................................................................................................................41
Тема 8 Культура західної Європи в середині віки....................................................................................46
Тема 9 Культура Відродження.......................................................................................................................52
Тема 10 Культура Просвітництва (XVII-XVIII)................................................................................................56
Тема 11 Європейська культура ХІХ-ХХ ст....................................................................................................61
Тема 12 Витоки української культури...........................................................................................................69
Тема 13 Культура Київської Русі.....................................................................................................................73
Тема 14 Українська культура литовсько-польської доби(ХІV – перша половина ХVІІ ст.).............78
Тема 15 Культура України в другій половині ХVII-XVIII ст.........................................................................83
Тема 16 Культура України в ХІХ – на початку ХХ ст...................................................................................87
Тема 17 Українська література та мистецтво в ХІХ – на початку ХХ ст................................................92
Тема 18 Культура України в 1917 – першій половині 40-х років...........................................................96
Тема 19 Культура Україи у другій половині 40-х –90-х роках ХХ ст.......................................................100
Списки основної літератури............................................................................................................................104
Списки додаткової літератури........................................................................................................................104
Плани занять з української та зарубіжної культури.................................................................................108
Питання до тематичного заліку з української та зарубіжної культури................................................111
Зразки тестових завдань.................................................................................................................................114ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Навчальний курс "Українська та зарубіжна культура" є однією з дисциплін соціально-гуманітарного циклу і спрямований на збагачення та розширення гуманітарної підготовки учнів, підвищення загальноосвітнього, фахового і культурного рівня майбутнього робітника.

Основними завданнями курсу є:
- ознайомити учнів з окремими важливими питаннями теорії культури та з деякими відомими культурологічними концепціями;
- через значний обсяг конкретного матеріалу показати визначні віхи та логіку розвитку світової культури, враховуючи специфіку її окремих національних моделей;
- розкрити зміст основних етапів розвитку та сутність яскравих феноменів української культури;
- дати учням певні теоретичні знання, що зробили б можливим самостійний аналіз ними явищ культури, зокрема, художньої;
- ознайомити учнів з окремими найбільш відомими пам'ятками світової та вітчизняної культури, шедеврами світового мистецтва;
- сприяти усвідомленому ставленню до явищ культурного життя, вмінню давати їм оцінку;
- виховувати емоційно-естетичне ставлення до здобутків світової та вітчизняної культури, формувати естетичні смаки та уподобання.

В результаті вивчення курсу учень повинен знати:
- загальні відомості про культурно-історичний процес та визначні культурологічні концепції;
- особливості різних культурних епох, їх духовні цінності та пріоритети;
- характерні ознаки деяких регіональних типів культур;
- найбільш важливі факти історії світової та вітчизняної культури, визначні досягнення в окремих галузях духовної культури, провідних діячів, які репрезентують особливості певних епох, художніх стилів, яскравих феноменів культури.

Учень повинен уміти:
- користуватися категоріальним апаратом теорії культури;
- відрізняти найважливіші особливості різних історичних типів культури;
- орієнтуватись у багатому світі духовної культури, володіти творчим підходом до аналізу явищ мистецтва в контексті певної епохи;
- кваліфіковано використовувати набуті знання з історії світової та вітчизняної культури.

Завантажити:
Download this file (met-vkaz_ukr-zar-kult.pdf)Рекомендації повністю974 Kb
Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 08:04 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)