Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Методичні рекомендації Методичні рекомендації Передовий педагогічний досвід

Методичні рекомендації Передовий педагогічний досвід

e-mail Друк

Педегогічний досвідВиявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Методичні рекомендації. Укладач методист НМК ПТО Кіровоградської області Фірсова Тетяна Миколаївна. Визначені основні терміни , ознаки, умови, що передують появі передового педагогічного досвіду; визначено алгоритм вивчення, технологія опису, вимоги до матеріалів   передового педагогічного досвіду.  
 

 

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА ПРО ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Передовий педагогічний досвід - це оптимально організована діяльність, що дає максимально можливі навчально-виховні результати при раціональній витраті часу і зусиль педагогів та учнів. (Бабанський Ю.К. „Передовой педагогический опыт и педагогическая наука”)

Передовий педагогічний досвід – ідеалізація реального педагогічного процесу, абстрагування від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення суттєвого в ньому – провідної педагогічної ідеї, чи методичної системи, що зумовлює високу ефективність навчально-виховної діяльності. (Ничкало Н.Г. „Професійна освіта” словник)

Передовий педагогічний досвід – результат творчого пошуку, що веде до виявлення нових педагогічних фактів, явищ, ідей, нових педагогічних цінностей з метою підвищення ефективності навчання та виховання. (Розенберг А.Я., професор кафедри педагогіки та психології педуніверситету ім. В.Винниченка)

Сучасна педагогічна наука розглядає передовий педагогічний досвід у двох категоріях:
Новаторський (на рівні наукового відкриття, наприклад: модульне-розвивальне навчання, особистісно-зорієнтоване навчання);
Раціоналізаторський – найбільш доцільна і раціональна діяльність на основі існуючих форм, методів і прийомів роботи. У більшості випадків досвід який вивчається є раціоналізаторським, новаторський зустрічається дуже рідко.
Головним критерієм оцінки досвіду роботи колективу чи окремих педагогів є рівень теоретичних знань, умінь і навичок учнів. При цьому необхідно пам’ятати про проведення порівняльного контролю, а саме результати масової практики обов’язково порівнюються з результатами того чи іншого педагога, колектива досвід якого планується вивчити і узагальнити.

ОЗНАКИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1. Актуальність, соціальна значущість та новизна (застосування досягнень науки, раціоналізація окремих елементів педагогічної праці, реалізація педагогічних концепцій, ідей, використання методичних рекомендацій розроблених вченими);
2. Висока результативність (результати навчання повинні бути вищими за масові показники);
3. Доказовість (достатня перевірка часу, отримання тих же результатів в роботі різних педпрацівників або колективів);
4. Стабільність досвіду (позитивні результати досвіду повинні бути не тільки при визначених умовах, але й при змінних умовах навчання);
5. Спадкоємність досвіду (передовий досвід не є протиріччям масовому, а доповнює і удосконалює його);
6. Перспективність (тобто є перспектива розвитку і застосування його на практиці, доступний для творчого наслідування іншими, не потребує створення особливих умов).

УМОВИ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ ПОЯВІ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1. Спрямована діяльність старшого майстра професійно-технічного навчального закладу на зростання результативності роботи педколективу в цілому.
2. Стимулююча діяльність старшого майстра в питаннях зростання ділової кваліфікації і педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання;
3. Вивчення і пропаганда наукових досягнень та досвіду роботи інших педагогічних колективів або майстрів виробничого навчання.
4. Створення комфортної психологічної атмосфери серед майстрів виробничого навчання.
5. Ефективне індивідуальне консультування старшим майстром майстрів виробничого навчання з питань передового педагогічного та виробничого досвіду.

Процес освоєння передового педагогічного досвіду складається з трьох самостійних етапів:
1. Виявлення досвіду, його оцінка як передового;
2. Вивчення, поетапне узагальнення і опис;
3. Поширення, пропаганда та впровадження.

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду – єдиний, складний і багатоплановий процес, мета якого відбір, наукове обґрунтування та популяризація всього цінного, що нагромаджено педагогічною практикою і що може сприяти розвитку освіти та виховання.

Виявлення передового педагогічного досвіду

Виявити ППД – означає знайти в діяльності педколективу або педпрацівника-новатора те, що можна рекомендувати усім.
Сприятливим ґрунтом і доброю основою для створення та виявлення передового педагогічного досвіду служить робота педколектива ПТНЗ над єдиною науково-методичною проблемою.

Алгоритм роботи методиста ПТНЗ щодо виявлення та вивчення ППД та ПВД

1. Організує проведення головами методичних комісій анкетування та діагностування педпрацівників.
2. Приймає участь в складанні перспективного плану роботи ПТНЗ над єдиною науково-методичною проблемою. Надає методичні рекомендації щодо індивідуальних проблем над якими будуть працювати педпрацівники.
3. Аналізує ефективність роботи педагогічних працівників. Виявляє серед них тих, хто працює найбільш ефективно, чий досвід заслуговує на увагу.
4. При складанні річного плану роботи ПТНЗ визначає педпрацівника досвід якого буде вивчатися протягом року.
5. Керує роботою голів методичних комісій, експертною групою, що залучається до вивчення системи роботи конкретного педпрацівника. Разом з головами методичних комісій аналізує стан навчально-методичної документації носія досвіду, рівень навчальних досягнень учнів, систему педагогічних засобів що є основою досвіду. Відвідує та аналізує відкриті уроки, позакласні заходи носія досвіду.
6. Надає індивідуальні методичні консультації носію досвіду.
7. Приймає участь в засіданні відповідної методичної комісії де відбувається самозвіт носія досвіду. Робить первинну оцінку досвіду, пропанує винести даний досвід на обговорення на педраду.
8. Приймає участь в обговоренні роботи педпрацівника на педраді. Пропонує форму узагальнення даного досвіду, визначає час на його узагальнення.
9. Допомагає носію досвіду, голові методичної комісії ПТНЗ підготовити узагальнені матеріали ППД та ПВД і направляє до НМК ПТО (до 15 липня щорічно).

ПРИМІТКА: вимоги до матеріалів щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду повинні містити:
1. Рішення педагогічної ради про визначення досвіду передовим та впровадження його в практику роботи педколективу.
2. Картка з персоналіями автора (прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, фах, педстаж, посада, адреса, телефон).
3. Інформаційна картка передового досвіду (див. зразок).
4. Анотація досвіду.
5. Опис досвіду.
6. Ілюстративний матеріал (додаток до досвіду).

Технологія опису передового педагогічного або виробничого досвіду.

1. Чітко визначити назву досвіду:
- обмежитись головними чинниками успішної діяльності педпрацівника;
- вказати, де або для яких цілей організована діяльність автора досвіду;
- в назві досвіду обов’язково має бути опорне слово, що розкриває суть досвіду.

2. У вступній частині опису довести, що даний досвід є актуальним в діяльності педпрацівників ПТНЗ.

3. Вказати, яка теоретична ідея є науковою основою досвіду.

4. Розкрити зміст провідної ідеї досвіду, що визначає його сутність.

5. В основній частині опису детально розкрити технологію досвіду: що і як робить автор, які форми, прийоми, методи і умови при цьому використовує.

6. В заключній частині опису обов’язково вказати позитивні результати роботи носія досвіду (співставити з тим, що було раніше, або досягненнями інших).

7. До опису досвіду роботи додаються: картки („дані про автора”, „інформаційна картка передового педагогічного досвіду”, „анотація досвіду”), методичні розробки уроків, КМЗ навчального процесу, позакласні заходи, реферати, доповіді та інше.


Примітка: щороку в ПТНЗ повинен вивчатись досвід роботи педпрацівника з конкретної проблеми, кращі матеріали надсилаються до НМК ПТО з пропозицією щодо розповсюдження серед ПТНЗ області

Останнє оновлення ( Неділя, 21 березня 2010, 08:10 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)