Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Типова програма дисципліни Фізична культура

Типова програма дисципліни Фізична культура

e-mail Друк

Фізична культура

Фізична культура. Типова програма для професійно-технічних навчальних закладів. Програма з фізичної культури складена для учнів ПТНЗ, які навчаються на базі загальної середньої освіти (після 9 кл.), та повної загальної середньої освіти (після 11 класів). Київ - 2009 рік.                     

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОГРАМИ "Фізична культура"

Професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для їх професійної діяльності. Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є складовою частиною системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини і має на меті всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх робітників, підготовки їх до трудової діяльності. 
  Основою програми є вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 в освітній галузі «Здоров’я і фізична культура». Програма з фізичної культури складена для учнів ПТНЗ які навчаються на базі загальної середньої освіти (після 9 кл.), та повної загальної середньої освіти (після 11 класів). Уроки з фізичної культури проводяться окремо серед дівчат та юнаків, якщо більше 27 учнів у групі але не менше 8 однієї статі (Наказ МОН  України від 20.02.2002 № 128) не менше двох годин на тиждень. До розділів програми входять: загальна фізична підготовка, ППФП, легка атлетика, гімнастика, атлетична гімнастика, спортивні ігри, кросова та лижна підготовка, плавання, туризм. Пропонована програма може доповнюватися з урахуванням місцевих умов, спеціалізації викладача, наявності матеріально-спортивної бази, тощо.

Згідно з рішенням спільної колегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року № 13/1-2 10 11/1 «Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» контрольні нормативи можуть бути змінені з урахуванням позитивного досвіду та нових тестів «Крок до здоров'я».

Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни «Фізична культура» у професійно-технічному навчальному закладі – послідовне формування фізичного виховання особистості фахівця відповідного рівня освіти. Головні критерії ефективності фізичного виховання учня: 
- знання і дотримання норм здорового способу життя;
- знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності; 
- знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і не традиційними засобами і методами фізичної культури; 
- знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці; 
- систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; 
- виконання відомчих нормативів професійно-прикладної, психофізіологічної підготовленості; 
Для досягнення учнями мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних задач: 
- удосконалення і самовиховання, потреба у регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; 
- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня  фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання; 
- здатності до виконання вимог програми. 

Зміст дисципліни «Фізична культура» 

До програми «Фізична культура» входить:
- теоретична підготовка передбачає схожість навчального матеріалу кожного розділу програми «Фізична культура» для професійно-технічних навчальних закладів з програмою «Здоров’я і фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів та базується на знаннях, вміннях, і навичках придбаних в школі; 
- загальна фізична підготовка це система занять фізичними вправами, яка сприяє приведенню організму до нормальної фізичної форми. В основі ЗФП можуть бути любі вправи – гімнастика, аеробіка, біг, ігри, плавання. Вона налаштована на розвиток всіх фізичних якостей – витривалості, сили, спритності, гнучкості та швидкості у їх гармонійному сполученні. 
- професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) - формування фізичних здібностей, що відповідають специфічним потребам даної професії,  озброєння професійними уміннями та навичками;
 - спортивна досконалість в навчальних закладах професійно-технічної освіти налаштована на підвищення рівня спортивних досягнень учнів у видах 
спорту які культивують в навчальному закладі.

Останнє оновлення ( Четвер, 28 березня 2013, 19:07 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)