Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт Кабельник-спаювальник 2012

Стандарт Кабельник-спаювальник 2012

e-mail Друк

кабельник-спаювальник

Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією 7245 Кабельник-спаювальник. Розроблений колективом авторів державного навчального закладу "Вище професійне училище №9 м.Кіровоград"                             
 
 
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Міністерство соціальної політики України
 
  
 
 
 
Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 7245ОІ.64.20-2012
(позначення стандарту) 
Професія: Кабельник-спаювальник

Код: 7245

Кваліфікація – 3 розряд


 
Видання офіційне
Київ 2012


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.     Професія – 7245 Кабельник-спаювальник                                                       
                                                        (код, назва професії)
2.     Кваліфікація: 3 розряд                                                                                    
                                                         (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
3.     Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: основи знань з електротехніки, окремі положення правил, інструкцій з експлуатації кабельних споруд, пов'язаних із характером виконуваних робіт; основні положення «Правил охорони ліній зв'язку» та «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку»; правила користування газоаналізатором, правила монтажу кабелю в пластмасовій та металевій оболонках; основні знання про утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском; нумерацію оглядових пристроїв і каналів телефонної каналізації, кабелів, захисних смуг, розподільних коробок (кабельних ящиків та боксів); типи припоїв; елементарні знання про корозію металевих оболонок кабелю; основні положення та інструкції з складання паспортів трас міжміською кабелю; порядок зберігання та утримання ключів від розподільних телефонних шаф, кабельних ящиків, оглядових пристроїв шахт та приміщень, в яких розташовані компресорно-сигнальні прилади; завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні; правила користування трасопошуковими приладами; правила безпеки під час виконання робіт в межах обов'язків та завдань.
Повинен уміти: здійснювати технічне обслуговування і ремонт кабелів ємністю до 100 пар; брати участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабелів понад 100 пар та кінцевих кабельних пристроїв (у встановленні огорожі, відкритті колодязів та їх вентиляції, монтажі кабелів та встановленні розподільних коробок і кабельних ящиків); брати участь в огляді, поточному і капітальному ремонті кабельних споруд; у разі пошкодження кабелів відкопувати кабель і рити котловани; перевіряти кабелі, брати участь в усуненні пошкоджень кабелів; перевіряти оглядові пристрої і шахти для визначення наявності вибухонебезпечних газів за допомогою газоаналізатора; визначати кабельні траси за допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів; працювати з кабельними масами, припоями, паяльними лампами, газовими горілками.

4.     Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
-      раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
-      додержуватись норм технологічного процесу;
-      не допускати браку в роботі;
-      знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
-   використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
-   знати основи інформаційних технологій.

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.     Сфера професійного використання випускника
Обслуговування та технічний огляд ліній зв’язку;
Експлуатація лінійно-кабельних споруд електрозв’язку, лінійно-абонентських споруд, розподільної мережі проводового мовлення та передачі інформації

7.     Специфічні вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років
Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження

Типовий навчальний план

Професія 7245 «Кабельник-спаювальник»
(код, назва професії)
Кваліфікація 3 розряд                                    
                                          (рівень кваліфікації-розряд)
Загальний фонд навчального часу –811 годин


з/п
Навчальні предмети
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Загально професійна підготовка
74
8
1.1.
Основи правових знань
17
-
1.2.
Основи галузевої економіки і підприємництва
17
-
1.3.
Інформаційні технології
17
8
1.4.
Правила дорожнього руху
8
-
1.5.
Резерв часу
15
-
2.
Професійно-теоретична підготовка
258
7
2.1.
Спеціальна технологія
102
-
2.2.
Охорона праці
30
-
2.3.
Електротехніка з основами промислової електроніки
75
7
2.4.
Читання креслень
34
-
2.5.
Електричні вимірювання
17
-
3.
Професійно-практична підготовка
442
-
3.1.
Виробниче навчання
204
-
3.2.
Виробнича практика
238
-
4.
Консультації
30
-
5.
Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)
7
-
6.
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)
781
15


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кабельник-спаювальник»

1.     Кабінети
· Основ правових знань
· Основ галузевої економіки і підприємництва
· Охорони праці та правил дорожнього руху
· Спеціальної технології
· Електротехніки з основами промислової електроніки
2.     Лабораторії
· Інформаційних технологій
· Електротехніки з основами промислової електроніки
3.     Майстерні
· Кабельників-спаювальників
· Електромонтажна

Примітка:
-      для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників, навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених *;
-      допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
-      індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
-      предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.
 
Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»

 
з/п
 
Тема
Кількість годин
 
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.   
Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури
1
 
2.   
Правові основи професійно-технічної освіти
1
 
3.   
Цивільне право і відносини, що ним регулюються
1
 
4.   
Господарство і право
2
 
5.   
Правове регулювання господарських відносин у промисловості
2
 
6.   
Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві
1
 
7.   
Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку
3
 
8.   
Захист господарських прав та інтересів.
1
 
9.   
Праця, закон і ми
2
 
10.          
Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
1
 
11.          
Злочин і покарання
1
 
12.          
Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України
1
 

Всього годин:
  17
 
 
 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури
 
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.
Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності. Поняття та ознаки правової держави.
 
Тема 2. Правові основи професійно-технічної освіти
Законодавство України про освіту та його завдання.
Закон України «Про освіту».
Право громадян на освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти.
Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.
Закон України «Про професійно-технічну освіту» та його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів. Документи про професійно-технічну освіту.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.
Право власності. Захист права власності.
Поняття, зміст і принципи приватизації.
Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.
Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
Спадкове право.
Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 3. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.
Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.
Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.
 
Тема 4. Правове регулювання господарських відносин у промисловості
Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.
Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств.
Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

 
Тема 5. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві
Законодавство про будівництво. Поняття, види і правове становище будівельних підприємств та об’єднань.
Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок і строки укладання договору. Права і обов’язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору. Припинення договору.

Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку
Зв’язок у системі суспільного виробництва. Законодавство про зв’язок. Мета і завдання державного управління в галузі зв’язку. Основи господарської діяльності підприємств зв’язку. Майно підприємств зв’язку. Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників підприємств зв’язку. Єдина система зв’язку України.
Охорона праці на підприємствах зв’язку.
Трудові відносини і дисципліна працівників підприємств зв’язку та їх захист.

Тема 7. Правове регулювання господарських відносин у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні
Поняття аграрного права. Аграрне законодавство, земельна реформа та їх роль у розв’язанні завдань, що стоять перед Україною, як суверенною державою. Поняття аграрних правовідносин.
Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації. Особисті селянські і фермерські господарства. Правове регулювання їх утворення та діяльності.

Тема 8. Захист господарських прав та інтересів
Органи, що вирішують господарські спори. Закони, що використовуються при розв’язанні господарських спорів. Система господарських судів. Подання позову. Розгляд господарських спорів.
 
Тема 9. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.
 
Тема 10. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 11. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.
Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
 
Тема 12. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.


Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки та підприємництва»
 
№ з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Галузева структура промисловості України
1
2.
Підприємництво. Підприємство як суб’єкт господарювання
3
3.
Організація виробництва на підприємствах промисловості
2
4.
Виробничі фонди підприємства
3
5.
Кадри підприємства і продуктивність праці
1
6.
Витрати виробництва і собівартість продукції
3
7.
Мотивація і оплата праці
2
8.
Фінансові результати діяльності підприємства
2
 
Всього годин:
 17
 

Тема 1. Галузева структура промисловості України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.

Тема 2. Підприємництво. Підприємство як суб’єкт господарювання
Нормативно - правова база підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств.

Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 4. Виробничі фонди підприємства
Поняття і класифікація основних фондів підприємства, види основних фондів. Структура основних фондів і фактори що на неї впливають.
Поняття та матеріальний склад оборотних фондів. Структура та джерела формування оборотних фондів.
Тема 5. Кадри підприємства і продуктивність праці
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.
Продуктивність праці та методи її обчислення.

Тема 6. Витрати виробництва і собівартість продукції
Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції. Витрати, що не входять до собівартості продукції, робіт і послуг.
Поняття і види собівартості продукції.

Тема 7. Мотивація і оплата праці
Мотивація трудової діяльності. Політика оплати праці. Види заробітної плати. Форми і системи оплати праці.

Тема 8. Фінансові результати діяльності підприємства
Поняття про фінансові результати діяльності. Сутність і формування прибутку. Рентабельність підприємства.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
 
з/п
 
 
Тема
 
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Інформація та інформаційні технології
1
-
2.
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
8
4
3.
Мережні системи та сервіси
8
4
 
Всього годин:
 17
  8
 
Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
 
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій РowerPoint.
Лабораторно-практичні роботи.
1.     Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.
2.     Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.
3.     Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
4.     Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
 
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі. Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції. Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи.
1.     Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом телекомунікації).
2.     Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом телекомунікації).
3.     Створення публікації «Інновації в професії».
4.     Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Типова навчальна програма з предмета
          “Правила дорожнього руху”
 
з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Загальні положення, терміни та визначення
1

2.
Обов'язки та права пішоходів і пасажирів
1

3.
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин
1

4.
Регулювання дорожнього руху
1

5.
Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів
1

6.
Особливі умови руху
1

7.
Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод
1

8.
Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
1


Всього годин:
8
 
 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.
Закон України «Про дорожній рух» про порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.
Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.
Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Рух дорогою організованих груп людей.
Особливості руху організованих груп дітей.
Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.
Дії пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненням проблисковим маячком іmargin-top:0cm;margin-right:-9.25pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:45.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt; спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки.
Права й обов’язки пасажирів під час користування транспортними засобами.
Дії пасажира у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.
Р озміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогін тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.
Значення сигналів регулювальника: руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука піднята вгору; інші сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину гальмового шляху.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
 
 
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху у житловій зоні.
Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактору, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила ї засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.
Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.


Типова навчальна програма з предмета
 «Спеціальна технологія»
з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.   
Вступ
1
-
2.   
Технологія обслуговування та ремонту абонентських пристроїв
20
-
3.   
Класифікація ліній зв’язку
22
-
4.   
Технологія монтажу телефонних кабелів
20
-
5.   
Технологія обслуговування та спорудження кабельний ліній зв`язку.
29
-
6.   
Технічний нагляд за побудовою кабельних ліній зв`язку
8
-
7.   
Технічний прогрес у галузі зв`язку
2
-
 
Всього годин:
  102
-
 
Тема 1. Вступ
Розвиток електричного зв’язку. Значення зв’язку та оргтехніки в країні. Перспективи розвитку телефонного зв’язку в Україні.
 
Тема 2. Технологія обслуговування та ремонту абонентських пристроїв
Поняття про звук. Принцип телефонії передачі. Мікрофон, його дія та будова. Класифікація капсулів в залежності від призначення та опору вугільного порошку.
Телефон. Принцип дії, конструкція та електричні характеристики телефонного капсулю. Телефоні трансформатори. Викличні прилади. Телефоні апарати системи МБ, ЦБ, АТС. Увімкнення телефонних апаратів.
Призначення та склад кінцевих станції, районних АТС, вузлів сполучень. Структурні схеми. Кінцеві станції, пункти, які підлягають обслуговуванню. Склад обладнання. Структурні схеми. Межі телефонної передачі по парним та четвірочних кабелях. Міжміський телефонний зв`язок. Організація каналів первинної мережі. Способи збільшення діяльності телефонної передачі. Загальні відомості про телефонні підсилювачі та про ділянки підсилення. Чотирьохпровідна система зв`язку. Структурна схема організації зв`язку тональної частоти.
Поняття про високочастотне телефонування. Поняття про системи передачі зв`язку. Сучасні телефонні апарати.
 
Тема 3. Класифікація ліній зв’язку
Кабельні лінії зв’язку. Класифікація і маркування кабелів зв’язку. Кабельні провідники. Кабельна ізоляція. Типи скруток в групи. Побудова кабельного осердя. Захист оболонки. Захисне бронепокриття. Міжміські симетричні кабелі. Міжміські коаксіальні кабелі. Зонові кабелі. Міські телефоні кабелі. Кабелі сільського зв’язку і проводового мовлення. Підводні кабелі.
Волоконно-оптичні лінії зв’язку. Загальні положення. Оптичні кабелі. Відомості про оптичні волокна. Одномодові оптичні волокна. Захисні покриття оптичних волокон. Конструкція кабельного осердя оптичних кабелів. Захисні оболонки оптичних кабелів. Маркування елементів конструкції оптичних кабелів. Експлуатаційно-технічні характеристики оптичних кабелів. Муфти для монтажу оптичного кабелю. Кабелепроводи кабельної каналізації. Захисні пластикові трубки для прокладання оптичних кабелів. Оглядові пристрої кабельної каналізації.
Повітряні лінії зв’язку. Загальні відомості. Кабельна арматура. Кріплення оптичних та симетричних кабелів до опор. Нумерація опор та телефонних ланцюгів. Конструкції і типи телефонних стійок.
Електричні характеристики ліній зв’язку. Теорія однорідної лінії. Розповсюджування електромагнітної енергії по лініям зв’язку. Первинні параметри передачі. Вторинні параметри передачі. Швидкість розповсюдження електромагнітної енергії по ланцюгам зв’язку. Симетричні кола кабельних і повітряних ліній зв’язку. Електричні процеси в симетричних колах. Процеси в ізоляції. Первинні параметри симетричних кабелів, повітряних ліній. Вторинні параметри симетричних ланцюгів. Коаксіальні кабелі зв’язку. Електричні процеси в коаксіальних кабелях. Первинні параметри. Особливості розрахунку вторинних параметрів. Пупинізація кабелів зв’язку. Властивості кабелів. Властивості неоднорідної лінії. Конструктивні неоднорідності в коаксіальних та симетричних кабелях. Принцип дії волоконних світловодів. Затухання волоконних світловодів. Типи хвиль в світловоді. Оптичні системи передачі. Область використання та ефективність оптоелектронної техніки.
Взаємні завади між каналами зв’язку і засоби захисту. Природа та основні параметри взаємних завад. Перехідне затухання між симетричними ланцюгами. Електромагнітні зв’язки та їх частотна залежність. Залежність перехідного затухання від частоти і довжини лінії. Поточні заводи між ланцюгами. Завади в коаксіальних кабелях. Перехідне затухання між коаксіальними ланцюгами. Основні правила складання схем схрещення. Закрутка кабельних жил. Симетрування кабельних пор.
 
Тема 4. Технологія монтажу телефонних кабелів
Організація робіт по монтажу кабелів МТМ. Охорона праці кабельника-спалювальника при монтажі кабелів. Розроблення кінців кабелю під монтаж. Методи зрощування жил. Монтаж муфт на кабелях.
Монтаж кабелів з оболонками різного роду.
Монтаж муфт розгалуження. Виготовлення прямих муфт та муфт розгалуження.
Монтаж газонепроникливих муфт. Норми оцінки герметичності. Викладення та розподіл муфт у кабельних колодязях. Особливості монтажу розподільних кабелів на стінах будинків. Увімкнення лінійних кабелів МТМ у кінцевих пристроях. Монтаж ізолюючих муфт. Охорона праці при виконанні монтажних робіт.
 
Тема 5. Технологія обслуговування та спорудження кабельних ліній зв’язку
Складові частини лінійних споруд МТМ: кабельні лінії, кабельні вводи, колектори, кабельна каналізація, оглядові (пристрої, колодязі, коробки).
Проведення земляних робіт при будівництві телефонної каналізації. Правила укладання труб: увід трубопроводу до оглядових пристроїв. Охорона праці при проведенні земляних робіт, укладанні труб, уведенні трубопроводу до оглядових пристроїв. Закладання рахування каналів телефонної каналізації.
Обладнання оглядових пристроїв. Установлювання кінцевих кабельних пристроїв: розподільних шаф, вуличних полегшеного типу кабельних ящиків, розподільних коробок, боксів, рамок з’єднувальних ліній; їх призначення та ділянки застосування. Вимоги до них та до їх монтажу. Охорона праці при проведенні монтажу. Пристрій вводу до будинків та прокладання кабелів по стінах будинків та на сходових площадках. Рахування пар в кінцевих та проміжних кабельних спорудах МТМ. Нумерація кінцевих кабельних пристроїв.
Абонентські пристрої, їх складові чистини. Абонентські пункти на повітряному кабельному вводі.
Правила користування газоаналізатором. Правила про корозію металевих оболонок кабелів, про види корозії та про захисні заходи від корозії.
Поняття про утримання кабелів під постійним надмірним повітряним тиском. Значення та норма повітряного тиску в кабелях.
Побудова міжміських кабельних ліній зв’язку. Складові частини міжміських кабельних ліній зв’язку, їх призначення та класифікація. Підсилювальний пункт, підсилювальні пункти, які не обслуговуються.
Поняття про системи передачі та про канали зв’язку. Симетричні кабелі. Зонові внутрішньообласні кабелі. Кабелі для з’єднувальних ліній та вставок. Кабелі сільського зв’язку.
Монтаж високочастотних міжміських кабелів. Монтаж ВЧ кабелів симетричної конструкції. Монтаж одно коаксіального кабелю. Монтаж кабелів сільського та зонового зв’язку. Особливості монтажу кабелів в алюмінієвій та стальній оболонках. Охорона праці кабельника-спаювальника при монтажі ліній.
Призначення та види електричних вимірювань.
Порядок проведення вимірювань постійним струмом. Прилади для вимірювання. Охорона праці при проведенні електричних вимірювань постійним струмом.
Робота на кабельній площадці. Вимірювання параметрів кабелів в процесі монтажу. Обсяг вимірювальних електричних параметрів кабелів на різних етапах будівництва. Електричні норми на постійний струм.
Проведення вимірювань змінним струмом. Прилади: кабелешукач. Будова та принцип дії кабелешукача та приладу ПИГ, визначення траси та глибини залягання кабелю за їх допомогою. Правила користування трасопошуковими приладами. Охорона праці при проведенні вимірювань змінним струмом.
 
Тема 6. Технічний нагляд за побудовою кабельних ліній зв’язку
Правила охорони ліній зв’язку. Умови проведення робіт у межах охоронних зон та просік. Забезпечення збереження лінійних споруд під час розкопок. Технічний нагляд за спорудженням кабельних ліній зв’язку. Мінімальна відстань траси кабелів зв’язку від інших споруд. Охорона праці кабельника зварювальника при проведенні технічного нагляду.
 
Тема 7. Технічний прогрес в галузі зв’язку
Основні напрямки технічного прогресу в галузі зв’язку. Розвиток кабельних, радіорелейних ліній зв’язку як основний технічного прогресу в галузі зв’язку.


Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№ з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.    
Правові та організаційні основи охорони праці
4
-
2.    
Основи безпеки праці в галузі електрозв’язку
8
-
3.    
Основи пожежної безпеки
4
-
4.    
Основи електробезпеки
4
-
5.    
Основи гігієни праці та виробничої санітарії
4
-
6.    
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
6

 
Всього годин:
  30
-

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю, Закон України "Про пожежну безпеку". "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.
Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність.
Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві, алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.
Основні причини травматизму і захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму і захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Розслідування нещасних випадків у навчальних закладах.
Відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі електрозв’язку
Загальні питання безпеки праці у галузі електрозв’язку.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Роботи з підвищеною небезпекою у галузі електрозв’язку. Дозвіл на початок роботи та види робіт з підвищеною небезпекою у галузі електрозв’язку.
Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до професії кабельника-спаювальника. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд у галузі електрозв’язку. Планово-запобіжні ремонти засобів праці кабельника-спаювальника. Метрологічне забезпечення охорони праці у галузі електрозв’язку.
Мікроклімат виробничих приміщень автоматичних телефонних станцій. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварії.
 
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Характерні причини виникнення пожежі: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі, пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і важкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко - технологічних процесів.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного підбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі зв’язку.
Організація пожежної охорони на об'єктах галузі зв’язку.

Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої. Ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії
Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори: шум, вібрація, іонізуючі випромінювання, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини, нормування шкідливих речовин, захист від шкідливої дії речовин на виробництві.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією оператор технологічних установок. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працюючих.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках
Стислі основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.
Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (утраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Оживлення, способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

 
 

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№ з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.    
Вступ
1
-
2.    
Основи електростатики
7
-
3.    
Постійний струм та кола постійного струму
7
1
4.    
Електромагнетизм
6
1
5.    
Змінний струм та кола змінного струму
8
1
6.    
Напівпровідникові прилади
12
1
7.    
Оптоелектронні прилади
6
1
8.    
Інтегральні мікросхеми
10
1
9.    
Випрямлячі змінного струму
6
1
10.          
Електронні підсилювачі
6
-
11.          
Генератори коливань високої частоти
6
-
 
Всього годин:
  75
  7

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки». Зв’язок цього предмета з іншими предметами. Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля. Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури. Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі. Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально допустимої втрати напруги.
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження кіл постійного струму.

Тема 4. Електромагнетизм
Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту. Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність. Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл. Провідник із струмом в магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям. Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.
 
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження індуктивності котушок.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги. Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл. Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел. Поняття про несинусоїдальний змінний струм та про нелінійні кола змінного струму. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з’єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.
Лабораторно-практична робота.
1.     Дослідження кіл постійного струму.

Тема 6. Напівпровідникові прилади
Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характер провідності. Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотному включенні. Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та польові транзистори. Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження напівпровідникових приладів.

Тема 7. Оптоелектронні прилади
Визначення оптоелектроніки.
Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Темновий опір, темновий струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила фотоструму. Питома чутливість. Основні характеристики.
Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення. Принцип дії. Основні параметри та основні характеристики фотоелементів.
Фотоелектронні помножувачі. Будова та схема включення. Принцип дії. Основні параметри. Маркування оптоелектронних пристроїв, область їх застосування.
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження оптоелектронних приладів.

Тема 8. Інтегральні мікросхеми (ІМС)
Визначення інтегральних мікросхем. Елементи ІМС, компоненти ІМС. Основні параметри ІМС. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція ІМС: підкладки, пасивні частини, навісні елементи; корпус. Плівкові резистори, плівкові конденсатори. Активні елементи гібридних ІМС. Напівпровідникові ІМС. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження інтегральних мікросхем.

Тема 9. Випрямлячі змінного струму
Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча. Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з середньою точкою, мостова) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: їх схеми та принцип дії. Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні показники стабілізаторів.
Лабораторно-практична робота.
1. Дослідження роботи випрямлячів змінного струму.

Тема 10. Електронні підсилювачі
Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють. Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень власних завад, дробовий ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика. Амплітудно-частотна характеристики ПНЧ. Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотного зв’язку. Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв’язком. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотного зв’язку та з негативним зворотним зв’язком. Фактор зворотного зв’язку.

Тема 11. Генератори коливань високої частоти
Генератори гармонічних коливань високої частоти. Електрична схема трансформаторного LC-генератора. Генератори прямокутних імпульсів: мультивібратори, тригери, їх схеми, графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики (тривалість імпульсу – τi, тривалість паузи – τп, період повторення – Т, шпаруватість – Q). Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи генератора пилкоподібних імпульсів на неоновій лампі. Генераторне устаткування багатоканальних систем електричного зв’язку.Типова навчальна програма з предмета
 «Читання креслень»
з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Основні правила оформлення і читання креслень
6
-
2.
Загальне поняття про збірні креслення
5
-
3.
Ескізи. Технічні вимірювання
3
-
4.
Загальні відомості про електричні схеми
20
-
Всього 
  34
-

Тема 1. Основні правила оформлення і читання креслень
Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – збірник правил виконання і оформлення креслень.

Тема 2. Загальні поняття про збірні креслення
Зміст специфікації. Поняття про креслення загального виду, ремонтні збірні і групові збірні креслення. Умовності та спрощення, встановлені державними стандартами для збірних креслень.

Тема 3. Ескізи. Технічні вимірювання
Ескізи. Складання ескізів деталей. Порядок і правила вимірювань при складанні ескізів.

Тема 4. Загальні відомості про електричні схеми
Загальні відомості про схеми: типи, види схем за Держстандартом. Призначення схем. Прийняті умовні зображення. Функціональні, принципові та монтажні схеми, їх призначення. Умовні графічні позначення в схемах. Читання схем. Читання технічних даних, необхідних для монтажу, випробування та перевірки системи.


Типова навчальна програма з предмета
«Електрорадіовимірювання»

з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Основні метрологічні поняття, терміни та визначення
5
-
2.
Комбіновані вимірювальні прилади
4
-
3.
Вимірювання напруги, струму, опору комбінованими вимірювальними приладами
4
-
4.
Електронні вимірювальні прилади
2
-
5.
Електронні генератори та інші вимірювальні прилади
2
-
 
Всього годин:
  17
-

Тема 1. Основні метрологічні поняття, терміни та визначення
Вступ. Основні поняття з метрології. Метрологічна термінологія.
Класифікація вимірювань та методи вимірювань. Похибки вимірювань, класи точності приладів. Система одиниць вимірювань SI.
 
Тема 2. Комбіновані вимірювальні прилади
Класифікація вимірювальних приладів. Методи вимірювань. Правила вмикання приладів. Розширення меж вимірювання приладів

Тема 3. Вимірювання напруги, струму, опору комбінованими вимірювальними приладами
Вимірювання напруги комбінованими вимірювальними приладами. Вимірювання струму комбінованими вимірювальними приладами. Вимірювання опору. Перевірка напівпровідникових приладів.

Тема 4. Електронні вимірювальні прилади
Класифікація, позначення та маркування електронних вимірювальних приладів. Будова електронних вимірювальних приладів, їх характеристики. Переваги та недоліки електронних приладів у порівнянні з електромеханічними. Застосування електронних вимірювальних приладів.
 
Тема 5. Електронні генератори та інші вимірювальні прилади
Електронні вимірювальні генератори, їх види, будова, основні параметри і застосування. Генератори випробувальних сигналів (ГВС) – призначення і застосування.
Загальний огляд інших електронних вимірювальних приладів, їх застосування.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7245 «Кабельник-спаювальник»
 (код, назва професії)
Кваліфікація               3 розряд                      
(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)
Тема
Кількість годин
І. Виробниче навчання
1.      
Вступ. Інструктаж з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
12
2.      
Слюсарні роботи
12
3.      
Електромонтажні роботи
30
4.      
Обслуговування абонентських пристроїв та їх ремонт
30
5.      
Монтаж кабелів, електричні вимірювання, пошуки пошкоджень
60
6.      
Обслуговування та будівництво лінійних споруд зв’язку
60
 
Всього годин:
 204
ІІ. Виробнича практика
1.      
Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
7
2.      
Самостійне виконання робіт кабельника-спаювальника 3 розряду
231

Кваліфікаційна пробна робота

 
Всього годин:
  238
Разом:
442


І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ. Інструктаж з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
Історія професії. Відомості про професійно-технічний навчальний заклад, його традиції.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою кабельника-спаювальника.
Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.
Інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки при проведенні спаювальних робіт. Робота з паяльною лампою. Улаштування захисних засобів монтажу колодязів та котлованів під час проведення монтажних робіт. Контроль за вентилюванням кабельних колодязів під час прокладки кабелю та запайки кабельних муфт. Додержання терміну перебування в кабельному колодязі під час зварювання кабелів з пластмасовими оболонками. Захист рук під час зрощування кабелів з пластмасовою оболонкою при застосуванні клейових речовин.
 
Тема 2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці.
Вправи
Розмітка на листовому матеріалі прямих ліній, кутів, кривих ліній. Розмітка отворів, кернення. Рубання сталі за рівнем тисків. Вирубання на плиті заготовок різних обрисів з листового матеріалу. Заточення зубил.
Робота з ручною ножівкою і слюсарними ножицями. Різання металу за розміткою і без неї.
Напилки і користування ними: обпилювання площин і виробів різних обрисів.
Свердління електродрилем отворів по розмітці: зенкування наскрізних і глухих отворів під заклепки і шурупи.
Нарізування різьблення плашками і мітчиками. Загартування зубила, викрутки з наступною відпусткою.
Заправлення лампи. Користування паяльною лампою і газовим паяльником.
Практичні слюсарні роботи при пайці кабелів.

Тема 3. Електромонтажні роботи
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці.
Вправи
Ознайомлення з конструкцією паяльників, припоями, флюсами, методами пайки і лудіння. Ознайомлення з проводами, кабелями, інструментом, пристроями для виконання електромонтажних робіт.
Робота з дротами. Оброблення одножильного дроту. Скрутка жил одножильного дроту, лудіння, пайка. Оброблення багатожильного дроту. Скрутка жил багатожильного дроту, лудіння, пайка.
Робота з кабелями. Оброблення кабелів перед пайкою. Скрутка жил кабелів. Оброблення ВЧ кабелів. Розшивка кабелів і дротів на гребінки, штифти.
Робота з елементами електроніки. Робота з резисторами, конденсаторами, діодами, транзисторами, мікросхемами.
Виконання джгутового монтажу. Складання нескладних схем з’єднань за даними принциповими схемами. Виконання шаблонів середньої складності. Оброблення та в’язка дроту в джгут. Пайка дроту та кабелю згідно з монтажною схемою.
Зарядка електроарматури. Оброблення електричних дротів, електричних шнурів, розеток та штепсельних вилок.
 
Тема 4. Обслуговування абонентських пристроїв та їх ремонт
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці.
Вправи
Ознайомлення з обладнанням абонентських пристроїв. Обслуговування та ремонт дискових телефонних апаратів різних конструкцій. Несправності дискових телефонних апаратів, ознаки, причини виникнення пошкоджень, методи усунення пошкоджень. Обслуговування та ремонт кнопкових телефонних апаратів різних конструкцій. Особливості ремонту кнопкових телефонних апаратів. Несправності кнопкових телефонних апаратів, ознаки, причини виникнення пошкоджень, методи усунення пошкоджень. Обслуговування абонентських захисних пристроїв.
 
Тема 5. Монтаж кабелів, електричні вимірювання, пошуки пошкоджень
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці.
Вправи
Розроблення кабелю, зняття зовнішнього захисного покриття. Розбирання струмопровідних жил по шарах та по пучках.
Підготовка струмопровідних жил кабелю до вимірювань: зачищення жил, розроблення жил на просту піраміду. Перевірка жил, способи об’єднання струмопровідних жил. Монтаж прямих муфт на кабелях ТТ ємністю 100х2;
Зварювання поліетиленової оболонки кабелю з поліетиленовими муфтами відкритим полум’ям через скло стрічку;
З’єднання поліетиленової оболонки кабелю з кабелем у свинцевій оболонці ТТ за допомогою перехідної манжети
Монтаж кабелів в алюмінієвій оболонці при застосуванні клею ВК-9;
Зварювання полівінілхлоридної та поліетиленової оболонки кабелю з муфтами цього ж матеріалу за допомогою мідних укладок, які нагріваються мідним полем.
Перевірка герметичної оболонки кабелю: на барабанах перед прикладенням змінюваних ділянок кабелів, які закінчені монтажем кабельних ліній. Приготування заливної маси для кабелів ТТ та ТПП. Монтаж газонепроникних муфт кабелях ТПП, ТТ. Установка вентиля та манометра на кабелі.
Нумерація кінцевих кабельних пристроїв.
 
Тема 6.Обслуговування та будівництво лінійних споруд зв’язку
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці.
Вправи
Ознайомлення з кабелями зв’язку, монтажними матеріалами, інструментом і пристроями, які застосовуються для монтажу кабелів. Вимоги і підготовка кабелів до монтажу. Техніка безпеки при монтажі кабелів. Скрутка з повивами. Скрутка пучками. Ознайомлення з вимірювальними приладами постійного і змінного струму: вольтметрами, амперметрами, омметрами, мегомметрами, вимірювальними мостами. Їх призначення, правила користування, схеми ввімкнення. Вимірювання опору, струму, напруги, потужності, опору ізоляції. Ознайомлення з будовою, правилами застосування вимірювальників заземлень і випробувальників розрядників. Випробовування пристроїв лінійного захисту: газонаповнених, вугільних і іскрових розрядників. Виконання перевірки та продзвони кабелів на „обрив”, „сполучення”, „землю”. Виконання прямого спаювання в муфті. Виконання паралельного спаювання в муфті. Перевірка кабелю на парність. Виконання зрощування сталевих проводів на стовпових лініях зв’язку. Виконання кінцевої в’язки проводів. Виконання в’язки проводів на ізоляторах проміжних і кутових опор. Виконання в’язки проводів на ізоляторах проміжних і кутових опор і кіл. Розробка кінців проводу ЛТВ-В (ЛТР-В) для включення в кабельний ящик. Виконання зрощування проводів на ізоляторах проміжного стояка. Виконання монтажу кабельних боксів від 20 до 100 пар, кабельних ящиків, десяти і двадцятипарних розподільчих коробок. Перевірка плінтів і корпусів перед їх заряfont-size:12px;дкою. Пайка кабелів по парам і плінтам. Відокремлення захисних пар. Перев’язка пучків жил. Розкладка пучків жил у боксах. Включення жил в пружини (штифти) плінта і запайка. Збирання кінцевих кабельних пристроїв. Перевірка жил на обрив і сполучення. Монтаж захисних смуг. Монтаж рамок з’єднувальних ліній. Розшивка кабелів і включення жил в пера захисних смуг і рамок з’єднувальних ліній. Укладка запасних пар. Перевірка правильності монтажу. Вимірювання опору ізоляції.
Навчально-виробничі роботи
Виявлення місць пошкодження жил кабелю у випадку, коли пошкоджена ізоляція між жилою та оболонкою кабелю, між жилами однієї і тієї ж пари кабелю, між жилами сусідніх пар.
Визначення відстані до місця обриву жил в кабелі методом вимірювання електричної ємності несправної жили і порівняння її з ємністю справної допоміжної жили.
 
ІІ. Виробнича практика
 
Тема 1. Знайомство з підприємством, робочим місцем. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення учнів з організацією роботи підприємства зв’язку. Ознайомлення з організацією робочого місця кабельника-спаювальника 3 розряду. Інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт кабельника-спаювальника 3 розряду 
Самостійне виконання робіт на робочому місці кабельника-спаювальника 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм охорони праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
 
Кваліфікаційна пробна робота
 
Приклади робіт:
1. Технічне обслуговування кабелів ємністю до100 пар.
2. Ремонт кабелів ємністю до100 пар.
3. Участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабелів понад 100 пар.
4. Участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кінцевих кабельних пристроїв.
5. Встановлення огорожі колодязів.
6. Монтаж кабелів.
7. Встановлення розподільних коробок.
8. Встановлення кабельних ящиків.
9. Участь в огляді кабельних споруд.
10.Участь в поточному ремонті кабельних споруд.
11.Участь в капітальному ремонті кабельних споруд.
12.Перевірка кабелю.
13.Участь в усуненні пошкоджень кабелю.
14.Перевірка оглядових пристроїв для визначення наявності вибухонебезпечних газів за допомогою газоаналізатора.
15.Визначення кабельних трас за допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7245 «Кабельник-спаювальник»
 (код, назва професії)
Кваліфікація                 3 розряд                   
(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

Бали
Знає
Бали
Уміє
І рівень - початковий
1
Учень (слухач) має незначні базові знання. Під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі на рівні розпізнання основні елементи навчального матеріалу пов’язаного зі знанням окремих положень правил, інструкцій з експлуатації кабельних споруд. Знання потребують постійної підтримки.
1
Учень (слухач) має незначні базові загальні навички та під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі на рівні розпізнання окремі компоненти професійних знань, пов’язаних з відкопуванням кабелю і риттям котловану. Навички потребують постійної підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

2
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання та під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі на рівні розпізнання основні елементи навчального матеріалу пов’язаного з визначенням основних положень «Правил охорони ліній зв'язку». Знання потребують постійної підтримки.
2
Учень (слухач) має незначні базові загальні навички та під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі на рівні розпізнання окремі компоненти професійних знань , пов’язаних зі здійсненням технічного обслуговування кабелів ємністю до 100 пар. Навички потребують постійної підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

3
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання та під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі основні елементи навчального матеріалу пов’язаного з визначенням основних положень «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку». Знання потребують постійної підтримки
3
Учень (слухач) має незначні базові загальні навички та під прямим керівництвом відтворює у структурованому середовищі на рівні розпізнання окремі компоненти професійних знань, пов’язаних зі здійсненням ремонту кабелів ємністю до 100 пар. Навички потребують постійної підтримки. Без присвоєння кваліфікації.


ІІ рівень - середній

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює основні елементи навчального матеріалу пов’язаного з правилами користування газоаналізатором. Застосовує знання під керівництвом викладача у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.
4
Учень (слухач) ) має обмежений обсяг навичок та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює окремі компоненти професійних навичок, пов’язаних з участю в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабелів понад 100 пар Застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
5
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює основні елементи навчального матеріалу, пов’язаного з правилами монтажу кабелю в пластмасовій та металевій оболонках. Застосовує знання під керівництвом викладача у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

5
Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює основні прийоми і технологічні операції пов’язані з участю в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кінцевих кабельних пристроїв. Застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
6
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює основний навчальний матеріал пов’язаний з утриманням кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском. Застосовує знання під керівництвом викладача у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання.
6
Учень (слухач)  має обмежений обсяг навичок та більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Відтворює основний навчальний матеріал пов’язаний з  участю в огляді, поточному і капітальному ремонті кабельних споруд. Застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
ІІІ рівень - достатній
7
Учень (слухач) має широкі загальні питання та базові теоретичні знання , визначається здатність виконувати завдання під керівництвом.  Відтворює суть основних положень навчального матеріалу пов’язаного з нумерацією оглядових пристроїв і каналів телефонної каналізації, кабелів, захисних смуг, розподільних коробок Відповідає за власне навчання.
7
Учень (слухач) має широкі загальні питання та базові практичні навички , визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Має конкретний обмежений досвід практики.  Відтворює основні професійні знання, та правильно виконує прийоми і технологічні операції, пов’язані з перевіркою кабелю, участю в усуненні пошкоджень кабелів. Працює без постійного контролю. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.
8
Учень (слухач) має широкі загальні питання та базові теоретичні знання , визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Відтворює суть основних положень навчального матеріалу пов’язаного з вивченням типів припоїв; елементарних знань про корозію металевих оболонок кабелю. Відповідає за власне навчання
8
Учень (слухач) самостійно, з розумінням відтворює основні професійні навички, та правильно виконує прийоми і технологічні операції, пов’язані з використанням кабельних мас, припоїв, паяльних ламп, газових горілок. Працює без постійного контролю. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.
9
Учень (слухач) має широкі загальні питання та базові теоретичні знання, визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Володіє основним навчальним матеріалом пов’язаним з основними положеннями та інструкціями з складання паспортів трас міжміською кабелю. Відповідає за власне навчання.
9
Учень (слухач ) володіє основними професійними навичками, та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій з визначення кабельних трас за допомогою технічної документації. Працює без постійного контролю. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.
ІV рівень - високий
10
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і навички. Визначається здатність застосувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно.
Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу пов’язаного з: порядком зберігання та утримання ключів від розподільних телефонних шаф. Здатний до самокерування при навчанні.
10
Учень (слухач) має значні конкретні навички. Визначається здатність застосувати навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Володіє професійними вміннями, передбаченими навчальною програмою, та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи, з визначення кабельних трас за допомогою шурфування та трасопошукових приладів. Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях
11
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання . Визначається здатність застосувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу пов’язаного з користуванням трасопошуковими приладами. Здатний до самокерування при навчанні.
11
Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички. Визначається здатність застосувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, вирішує спільні питання.  Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях
12
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання. Визначається здатність застосувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Володіє системними знаннями навчального матеріалу пов’язаного з визначенням якості монтажних кабельних робіт Здатний до самокерування при навчанні.

12
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і навички. Визначається здатність застосувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Володіє системними професійними навичками в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи, допомагає  робітникам з більш низькою кваліфікацією.  Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях


Перелік основних обов’язкових засобів навчання
 
 
з/п
Найменування
Кількість на групу
з 15 осіб
 
Примітки
Для індивідуального користування
Для групового користування
 
Обладнання
 
 
 
1.     
Розподільча шафа

1

2.     
Кабельний ящик

2

3.     
Кабельний бокс

5

4.     
Телефонні  апарати
15

 
Інструмент
 
 
 
1.     
Лампа паяльна

2

2.     
Електричний паяльник
15


3.     
Пінцет
15


4.     
Викрутки різні
15 комплектів


5.     
Бокорізи
15


6.     
Плоскогубці
15


7.     
Круглогубці
15


8.     
Свердла різні

2 комплекти

9.     
Комплект інструментів для нарізання різьб

2 комплекти

10.
Зубила

2

11.
Дриль

2

12.
Кернери

2

13.
Ножиці по металу

2

14.
Ніж монтажний
15


15.
Набір для шліфування та доводки слюсарних виробів

2

 
Прилади і пристрої
 
 
 
1.     
Вимірювальні прилади

10

2.     
Авометр (комбінований прилад)
15


3.     
Стабілізований блок живлення

5

4.     
Мегомметр

1

5.     
Трасопошуковий пристрій

1

6.     
Випрямляючі пристрої

2

Останнє оновлення ( Неділя, 10 березня 2013, 20:50 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)