Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Новини профтехосвіти Обговорення проекту Порядку працевлаштування випускників

Обговорення проекту Порядку працевлаштування випускників

заводМОНУ оприлюднило 05.04.2013 року на proftekhosvita.org.ua в розділі Анонси проект Постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» . Зауваження та пропозиції до проекту надсилати до 10 травня 2013 року  на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Коваленко С.П., (тел. 044-279-38-86)).
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням»


Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
1. Цей Порядок визначає механізм працевлаштування випускників професійно-технічних    навчальних   закладів,   підготовка   яких проводилася за державним замовленням.

2. Випускники   професійно-технічних   навчальних    закладів (далі -   випускники)   -   учні,   слухачі професійно-технічного навчального закладу, підготовка яких проводилася за державним замовленням, що закінчили відповідний курс професійно-технічної освіти (професійно-технічного навчання) та отримали документи державного зразка - диплом кваліфікованого робітника (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої   кваліфікації),   а   в акредитованих     вищих    професійних    училищах    і    центрах професійно-технічної освіти - диплом молодшого спеціаліста.

3. Замовники робітничих кадрів (далі - замовник) - власники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка провадить господарську діяльність та зареєстрована   в   установленому   порядку   і   відповідно    до законодавства використовує найману працю.
3. Замовники робітничих кадрів:
- міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, Національна академія наук України, галузеві національні академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган – головний розпорядник бюджетних коштів (далі –державний замовник);
- власники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка провадить господарську діяльність та зареєстрована   в   установленому   порядку   і   відповідно    до законодавства використовує найману працю (далі – замовник).
4. Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених:

     між професійно-технічним навчальним закладом і замовником (далі - двосторонній договір) за формою згідно з додатком 1;

між замовником, учнем, слухачем   та   професійно-технічним навчальним закладом (далі - багатосторонній договір) за формою згідно з додатком 2.
4. Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до:

-           державного контракту між державним замовником і професійно-технічним навчальним закладом;

- договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених між:
     професійно-технічним навчальним закладом і замовником (далі - двосторонній договір) за формою згідно з додатком 1;
     замовником, учнем, слухачем   та   професійно-технічним навчальним закладом (далі - багатосторонній договір) за формою згідно з додатком 2;

-           можливості самостійного працевлаштування згідно з наданою довідкою за формою 3.
5. Двосторонній договір   укладається   за   погодженням   з регіональними органами управління освітою і наукою, праці та соціального захисту і є підставою для формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.
5. Двосторонній договір   укладається   за   погодженням   з регіональними органами управління освітою і наукою, праці та соціального захисту і є однією із складових формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів і працевлаштування за наявності робочих місць.
6. Багатосторонній    договір    укладається    на   підставі двостороннього договору для забезпечення першим робочим місцем випускників.

     Багатосторонній договір укладається у будь-який час навчання учня, слухача.
6. Багатосторонній договір може бути укладений за   ініціативою замовника і учня, слухача у будь-який час навчання учня, слухача для посиленнягарантій забезпечення:
- першим робочим місцем випускників;
- проходження виробничого навчання на підприємстві та виробничої практики;
- соціального захисту.
7. Замовник згідно з договорами може за рахунок своїх коштів надавати учням, слухачам матеріальну допомогу та послуги, а також провадити доплату до стипендії. Зазначені виплати граничними розмірами не обмежуються.

8. Випускники,    які    зараховувались    на   навчання   до професійно-технічного   навчального    закладу    відповідно    до багатосторонніх договорів, направляються на роботу до замовників і зобов'язані відпрацювати строк,   передбачений   багатостороннім договором, але не менше ніж два роки.
8. Випускники, які уклали багатосторонні договори, направляються на роботу до замовників і зобов'язані відпрацювати строк,   передбачений   багатостороннім договором.
У разі розірвання багатостороннього договору з ініціативи випускника з причин, не обумовлених законодавством, або відмови від відпрацювання встановленого строку випускник відшкодовує замовнику кошти, отримані від нього під час навчання, у строки та в порядку, встановлені замовником за погодженням з навчальним закладом.
9. За згодою сторін багатостороннього договору випускник може бути направлений професійно-технічним навчальним закладом   на роботу до іншого роботодавця, в тому числі на місця, запропоновані державною службою зайнятості. При цьому попередній багатосторонній договір вважається таким, що втратив чинність, і укладається новий багатосторонній договір.
9. За згодою сторін багатостороннього договору випускник може бути направлений професійно-технічним навчальним закладом   на роботу до іншого роботодавця, в тому числі на місця, запропоновані державною службою зайнятості. При цьому попередній багатосторонній договір вважається таким, що втратив чинність.
10. У разі невиконання умов   договорів   сторони   несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством та цим Порядком.

11. Спори, що виникають за договорами, розглядаються   в судовому порядку відповідно до законодавства.

12. Працевлаштування   випускників відповідно до укладених договорів здійснюється роботодавцями за сприяння   керівництва професійно-технічного   навчального   закладу,   місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів учнівського самоврядування.

13. Керівництво   професійно-технічного навчального закладу забезпечує:

     1) взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого   самоврядування,   державною   службою   зайнятості та замовниками;

     2) за участю державної служби зайнятості формування банку даних замовників, зокрема щодо наявності у них вакансій та відповідних умов праці, а також моніторинг потреби ринку праці у робітничих     кадрах,     підготовка     яких    проводиться    в професійно-технічному навчальному закладі;

     3) інформування випускників про можливість працевлаштування на підставі укладених договорів;

     4) надання   допомоги   замовникам у доборі необхідних їм робітників з числа випускників;

     5) сприяння у межах компетенції соціально-економічному та правовому   захисту   випускників,   зокрема   неповнолітніх осіб соціально незахищених категорій;

     6) ведення обліку укладених договорів;

     7) видачу випускникам направлень на роботу за формою згідно з додатком 3 на підставі укладених договорів, а також довідок про самостійне працевлаштування за формою згідно з додатком 4;

     8) оформлення карток випускників   за   формою   згідно   з додатком 5;

     9) залучення замовників до навчально-виробничого процесу;

     10) проведення моніторингу закріплення випускників на першому робочому місці.
13. Керівництво   професійно-технічного навчального закладу:

     1) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого   самоврядування,   державною   службою   зайнятості та замовниками;

     2) за участю державної служби зайнятості формує банк даних замовників, зокрема щодо наявності у них вакансій та відповідних умов праці, а також проводить моніторинг потреби ринку праці у робітничих     кадрах,     підготовка     яких здійснюється в професійно-технічному навчальному закладі;

     3) інформує випускників про можливість працевлаштування на підставі укладених договорів;

     4) надає допомогу   замовникам у доборі необхідних їм робітників з числа випускників;

     5) сприяє у межах компетенції соціально-економічному та правовому   захисту   випускників,   зокрема   неповнолітніх осіб соціально незахищених категорій;

     6) веде облік укладених договорів;

     7) видає випускникам направлень на роботу за формою згідно з додатком 3 на підставі укладених договорів, а також довідок про самостійне працевлаштування за формою згідно з додатком 4;

     8) оформляє картки випускників   за   формою   згідно   з додатком 5;

     9) залучає замовників до навчально-виробничого процесу;


10) сприяє випускникаму пошуку робочого місця.
14. Спірні   питання,   що   виникають    між    керівництвом професійно-технічного навчального закладу і випускниками, може вирішувати комісія у складі   керівника   професійно-технічного навчального   закладу   (його   заступника),   органу учнівського самоврядування та представників замовника, для якого готуються робітничі кадри у цьому професійно-технічному навчальному закладі.

15. Перед   проходженням   учнями, слухачами переддипломної (передвипускної)    практики    або    після    укладення     ними багатостороннього договору на кожного учня, слухача заводиться картка випускника за формою згідно з додатком   5   у   двох примірниках.    Перший    примірник    картки    зберігається    у професійно-технічному навчальному закладі в особовій справі учня, слухача, другий - надсилається замовникові.
15. За два місяці до завершення навчання на кожного учня, слухача заводиться картка випускника за формою згідно з додатком 5. Картка зберігається у професійно-технічному навчальному закладі в особовій справі учня, слухача і є підставою для оформлення йому направлення на роботу.
16. Замовник   на   підставі   багатостороннього договору і направлення на роботу протягом п'яти днів укладає з випускником трудовий договір, заповнює зворотний талон направлення на роботу та надсилає його професійно-технічному навчальному закладу.
16. Замовник   на   підставі   направлення на роботу укладає з випускником трудовий договір, але не пізніше трьох місяців з дня закінчення навчання,заповнює зворотний талон направлення на роботу та надсилає його професійно-технічному навчальному закладу.

17. Керівництво професійно-технічного навчального закладу у разі потреби та можливості має право запропонувати випускникові іншу роботу.

17. Керівництво професійно-технічного навчального закладу у разі вмотивованої відмови замовника від укладання з випускником трудової угоди заможливості має право запропонувати випускникові іншу роботу.
18. У   разі   розірвання   багатостороннього   договору   за ініціативою випускника з причин, зазначених у цьому договорі, керівництво професійно-технічного навчального закладу не може без згоди випускника направити його на роботу в іншу місцевість.
18. У разі розірвання багатостороннього договору за ініціативою випускника або замовника з причин, зазначених у цьому договорі, керівництво професійно-технічного навчального закладу не може без згоди випускника направити його на роботу в іншу місцевість.
19. Випускникам - дружинам (чоловікам) осіб, які проходять військову службу та службу на посадах рядового та начальницького складу, видається довідка про самостійне працевлаштування.

     На випускників, у яких чоловіки (дружини) є військовослужбовцями   строкової   (альтернативної)   служби   або курсантами військових навчальних закладів, дія цього пункту не поширюється.

20. Якщо на   одне   вакантне   місце   претендують   кілька випускників, керівництво професійно-технічного навчального закладу погоджує кандидатуру із замовником з урахуванням   успішності випускника.

21. Самостійне працевлаштування можливе у  разі розірвання багатостороннього договору за ініціативою випускника або замовника з причин,   зазначених   у   цьому   договорі, або не вирішення професійно-технічним навчальним   закладом   питання   про   його працевлаштування. У такому разі випускникові видається довідка про самостійне працевлаштування.
21. Самостійне працевлаштування можливе у разі розірвання багатостороннього договору за ініціативою випускника або замовника з причин,   зазначених   у   цьому   договорі, або не вирішення професійно-технічним навчальним   закладом   питання   про   його працевлаштування. У такому разі випускникові видається довідка про самостійне працевлаштування.
Випускникові, якій виявив бажання працевлаштуватися самостійно (у випадку, коли з ним не укладено багатостороннього договору) на його письмове прохання, зафіксоване в картці працевлаштування, видається навчальним закладом довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3.
22. Під   час   самостійного    працевлаштування    випускник професійно-технічного   навчального закладу може звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання.

     Реєстрація випускників     професійно-технічних    навчальних закладів у державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу,   проводиться згідно із законодавством про зайнятість населення.

23. Направлення   на   роботу   (довідка    про    самостійне працевлаштування) видається випускникам разом з врученням дипломів (свідоцтв) державного зразка.

     Керівники професійно-технічних навчальних закладів   несуть персональну відповідальність за несвоєчасне вручення випускникам дипломів (свідоцтв), направлень на роботу (довідок про самостійне працевлаштування).

     Забороняється видавати випускникам документи, що замінюють направлення на роботу, а також вносити до зазначеного направлення зміни та робити виправлення без дозволу замовників.

     У разі зміни місця направлення за ініціативою випускника або замовника направлення   на   роботу   (довідка   про   самостійне працевлаштування) видається випускникові не пізніше ніж протягом семи календарних днів після закінчення навчального закладу.
23.
Забороняється видавати випускникам документи, що замінюють направлення на роботу, а також вносити до зазначеного направлення зміни та робити виправлення без погодження із замовником.

24. Випускник повинен прибути до місця призначення в строк, визначений у направленні на роботу. У разі неприбуття випускника до місця призначення без поважних причин після встановленого строку   замовник може   запропонувати   внести зміни до  умов працевлаштування, зазначених в договорі та направленні на роботу, з урахуванням професії (спеціальності) випускника.

25. Гарантії соціального захисту випускників визначаються законодавством та умовами укладених договорів.

     Після укладання трудового договору на випускників поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором.

26. Якщо   укладені   договори розриваються за ініціативою замовника після одержання від професійно-технічного навчального закладу картки випускника, випускник влаштовується на роботу згідно   з   пунктом   21   цього    Порядку    за    умови,    що професійно-технічний   навчальний   заклад   не   має   можливості запропонувати випускникові інше місце роботи.
26. Якщо   укладені   договори розриваються за ініціативою замовника або у зв’язку з припиненням діяльності підприємства, випускник влаштовується на роботу згідно   з   пунктом   21   цього    Порядку    за    умови,    що професійно-технічний   навчальний   заклад   не   має   можливості запропонувати випускникові інше місце роботи.

27. Посади за штатним розписом, на які в поточному році повинні   бути призначені випускники згідно з договорами, не підлягають заміщенню іншими працівниками. Як виняток, у разі виробничої потреби на ці посади можуть бути призначені працівники на строк до призначення на них випускників.

28. Спори між професійно-технічним навчальним закладом і замовником не можуть бути підставою для обмеження прав учнів, слухачів, випускників.


Додаток 1
до Порядку
ДОГОВІР
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом і замовником робітничих кадрів

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно   з   навчальними   планами   і програмами,   а   також   вимогами   відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно   з   навчальними   планами   і програмами,   а   також   вимогами   відповідних професійних стандартів,   кваліфікаційних характеристик професій.
2.2. Замовник зобов'язується:
     2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2. Замовник зобов'язується:
     2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничого навчання на підприємстві і виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.
2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за фактично виконані роботи під час  виробничого навчання та виробничої практики згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

2.2.6. Забезпечити працевлаштування випускників за умови наявності робочих місць.

          2.2.7. Інші зобов’язання__________________________


4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом)
4.2.2. За згодою сторін з оформленням відповідного документу.
Директор навчального закладу         Керівник підприємства,
установи та організації

________ ____________________      ________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,        (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)                        по батькові)

Головний бухгалтер                             Головний бухгалтер

________ _________________      ________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,                         (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)                                            по батькові)

Директор навчального закладу         Керівник підприємства,
установи та організації

________ ____________________      ________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,        (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)                        по батькові)


Додаток 2
                                                        до Порядку
ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом
2.1. Замовник зобов’язується:
2.1.2. Виплачувати фізичній особі заробітну плату за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.
2.1.2. Виплачувати фізичній особі заробітну плату за фактично виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

2.1.4. Інші зобов’язання__________________________

2.3. Навчальний заклад зобов’язується:
2.3.3. Надавати фізичній особі необхідну методичну допомогу в підвищенні кваліфікації у період  адаптації на підприємстві, в установі та організації.
Виключити.
4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом)
4.2.2. За згодою сторін з оформленням відповідного документу.
4.2.3. За ініціативою замовника у разі:
     відсутності у   фізичної   особи   необхідної   кваліфікації, обумовленої Договором;
     неможливості надання фізичній  особі роботи за отриманою нею професією (спеціальністю) згідно з медичним висновком   (якщо медичний   огляд   під час прийняття на роботу відповідно до законодавства   є   обов'язковим)   або   згідно    з    висновком медико-соціальної (експертної) комісії;

4.2.3. За ініціативою замовника у разі:
     відсутності у   фізичної   особи   необхідної   кваліфікації, обумовленої Договором;
    неможливості надання фізичній особі роботи за отриманою нею професією (спеціальністю) згідно з медичним висновком   (якщо медичний   огляд   під час прийняття на роботу відповідно до законодавства   є   обов'язковим)   або   згідно    з    висновком медико-соціальної (експертної) комісії;
банкрутства замовника.
 

    Керівник підприємства,                  Фізична особа

 установи та організації
________ ____________________    ________ ____________________
(підпис)    (прізвище,                          (підпис)    (прізвище,                                                            ім'я, по батькові)                        ім'я,по батькові)

Головний бухгалтер
________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,
               по батькові)

М.П.

Директор навчального закладу
________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,
 по батькові)

Головний бухгалтер
________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,
                   по батькові)
    Керівник підприємства,                  Фізична особа
 установи та організації
________ ____________________    ________ ____________________
(підпис)    (прізвище,                          (підпис)    (прізвище,                                                            ім'я, по батькові)                        ім'я,по батькові)

М.П.

Директор навчального закладу
________ ____________________
(підпис)    (прізвище, ім'я,
 по батькові)

Додаток 3
                                                        до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N _____________
_____________________________________________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) закінчив (ла)
______________________________________________________
 (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

у 20 __ році за професією (спеціальністю) _______________________,
направляється в розпорядження __________________________
(найменування та адреса підприємства,
______________________________________________________
           установи та організації, їх підпорядкування)
згідно з договором від ____ _________ 20 ___ р. N __________
для роботи за професією (спеціальністю) __________________________
з місячний окладом ___________________________________.
Дата прибуття "___" ____________ 20 ___ р.

     Керівник професійно-технічного
          навчального закладу
_________   _____________________________
(підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" ______________ 20 ___ р.
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N _____________
___________________________________________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) закінчив (ла)
_____________________________________________________
 (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

у 20 __ році за професією (спеціальністю) _______________________,
направляється в розпорядження _________________________
(найменування та адреса підприємства,
_____________________________________________________
           установи та організації, їх підпорядкування)
згідно з договором від ____ ________ 20 ___ р. N __________
для роботи за професією (спеціальністю) _________________.
Дата прибуття "___" ____________ 20 ___ р.

     Керівник професійно-технічного
          навчального закладу
_________   _____________________________
(підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" ______________ 20 ___ р.

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

N ______________ від ______________ 20___ р.
(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
закладу в п'ятиденний строк після укладення з випускником
трудового договору)
______________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх
підпорядкування)
повідомляє, що випускник _____________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду _________________________________
з місячним окладом ___________________________________.
та одержав допомогу за відпустку в розмірі ______________________.

Головний бухгалтер
_________   _____________________________
(підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

        Керівник підприємства,
        установи, організації
_________   _____________________________
(підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" ______________ 20 ___ р.

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

N ______________ від ______________ 20___ р.
(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
закладу в п'ятиденний строк після укладення з випускником
трудового договору)
_____________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх
підпорядкування)
повідомляє, що випускник _____________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду ________________________________.

        Керівник підприємства,
        установи, організації
_________   _____________________________
(підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" ______________ 20 ___ р.

Додаток 4
                                                        до Порядку

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО ДОВІДКИ
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
N ____________ від _________________ 20____ р.

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
закладу в п'ятиденний строк після укладення з випускником
трудового договору)

______________________________________________________
     (найменування підприємства, установи та організації, їх
              підпорядкування)
повідомляє, що випускник ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду за професією (спеціальністю) _______________
з місячним окладом ___________________________________.

         Головний бухгалтер
________    __________________         ___ ______________ 20___ р.
(підпис)     (прізвище, ім'я,
                     по батькові)

       Керівник підприємства,
      установи та організації
________    __________________         ___ ______________ 20___ р.
(підпис)     (прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.
ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО ДОВІДКИ
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
N ____________ від _________________ 20____ р.

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
закладу в п'ятиденний строк після укладення з випускником
трудового договору)

_____________________________________________________
     (найменування підприємства, установи та організації, їх
              підпорядкування)
повідомляє, що випускник _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду за професією (спеціальністю) _______________ .


       Керівник підприємства,
      установи та організації
________    __________________         ___ ______________ 20___ р.
(підпис)     (прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

Додаток 5
                                                        до Порядку
(Зворотний бік картки випускника)
ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

     1. Договір:
     двосторонній, багатосторонній (необхідне підкреслити);
     номер договору і дата його укладання __________________

     2. Підприємство, установа та організація:
     найменування _____________________________________
     підпорядкованість ___________________________________
     адреса _____________________________________________

     3. Професія (спеціальність) __________________________
4. Місячний оклад __________________________________
     Згода випускника (заповнюється випускником) __________________________________________________
      ("з пропозицією згоден", "від пропозиції відмовляюсь" (вказати причину),
______________________________________________________
або прохання про надання можливості самостійного працевлаштування)

     Випускникові видано (потрібне заповнюється):
     направлення на роботу від _____________ N _________;
     довідка про самостійне працевлаштування від _______
N ______________.

                            Одержав (ла) _________________________
(дата, підпис випускника) 
Примітка. Перший     примірник     картки      зберігається      у    професійно-технічному навчальному закладі в особистій справі учня, слухача, другий -   надсилається до підприємства, установи та організації.
(Зворотний бік картки випускника)
ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

     1. Договір:
     двосторонній, багатосторонній (необхідне підкреслити);
     номер договору і дата його укладання _________________

     2. Підприємство, установа та організація:
     найменування _____________________________________
     підпорядкованість __________________________________
     адреса ____________________________________________

     3. Професія (спеціальність) __________________________
     Згода випускника (заповнюється випускником) __________________________________________________
      ("з пропозицією згоден", "від пропозиції відмовляюсь" (вказати причину),
_____________________________________________________
або прохання про надання можливості самостійного працевлаштування)

     Випускникові видано (потрібне заповнюється):
     направлення на роботу від _____________ N _________;
     довідка про самостійне працевлаштування від _______
N ______________.

                            Одержав (ла) _________________________
(дата, підпис випускника) 

Примітка. Картка зберігається у професійно-технічному навчальному закладі в особовій справі учня, слухача і є підставою для оформлення йому направлення на роботу.

Останнє оновлення ( Понеділок, 08 квітня 2013, 04:55 )  

Популярні матеріали

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)