Ви переглядаєте: Головна сторінка Звіти директора Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина ІV

Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина ІV

e-mail Друк

 Інформаційно-аналітична довідка про діяльність ДНЗ "ВПУ №9 м. Кіровоград" за 2012 рік. Частина ІV.  Розділ   1.5. Стан організації загальноосвітньої підготовки. 2. Виконання обсягів державного замовлення.

 

 

 

 

1.5. Стан організації загальноосвітньої підготовки

З 1 вересня 2010 року в училищі розпочато підготовку кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за 5 професіями.  З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну середню освіту адміністрацією училища вжито ряд заходів: 

·        цей вид освітньої діяльності включено до розділу 2 Статуту училища;

·        створено відповідну навчально-матеріальну базу та умови впровадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти;

·        дібраний штат викладачів із повною вищою освітою та достатнім досвідом роботи;

·        розроблено і затверджено функціональні обов’язки адміністрації училища з питань організації загальноосвітньої підготовки.

 

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог державних стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року №632) в училищі розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі навчальні плани і робочі навчальні програми.

Робочі навчальні плани на 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 навчальні роки складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834.

Комплект навчально-програмної документації з кожної професії розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з пояснювальними записками з визначенням мети, змісту, форм організації навчального процесу та результатів навчання, поурочно-тематичне планування, плани роботи навчальних кабінетів і аудиторій; комплект нормативно-правових документів (освітня галузь).

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів України з урахуванням професійного спрямування, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у відповідному порядку.

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 18 педагогів, зокрема, 11 викладачів (за основною посадою) та 7 інших педагогічних працівників училища. Освітній рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам в системі загальної середньої освіти. Серед зазначених педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 4 особи, «спеціаліст першої категорії» -  2 особи, «спеціаліст другої категорії» - 2 особи. Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 34 роки. Такий підбір педагогічних кадрів є оптимальним показником з позиції досвіду та компетентності водночас із продуктивністю.

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів:

·        кабінет хімії, біології та екології;

·        кабінет іноземної мови (2 кабінети);

·        кабінет математики;

·        кабінет історії та правознавства;

·        кабінет «Захист Вітчизни»;

·        кабінет економічної географії та основ економіки;

·        кабінет фізики та астрономії;

·        кабінет української мови та літератури;

·        кабінет світової літератури та художньої культури;

·        лабораторія інформатики та інформаційних технологій;

·        лабораторія технології.

Кабінети забезпечено для вивчення програмового матеріалу. У кожному кабінеті є необхідна документація: паспорт кабінету, паспорт комплексно-методичного забезпечення, з переліком засобів навчання, необхідних для повного і якісного вивчення предмета у рамках відведеного на нього часу, відповідно до вимог навчальних програм.

Кабінети постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним забезпеченням, а саме: у 2012 році було придбано для кабінету «Хімії, біології та екології» прилади та пристосування: мікроскоп лабораторний (6 шт.), лабораторний штатив (1 шт.), тримач для пробірок (5 шт.), пробки гумові (5 шт.), рукавички гумові медичні (2 пари), паличка скляна (5 шт.), етикетки-самоклейки до склянок і матеріальних байок: для демонстраційних дослідів для лабораторних дослідів для зберігання реактивів (1 наб.), халат лабораторний бавовняний (30шт.); інструменти: ножиці шкільні із заокругленими кінцями (5 шт.), металева ложка для спалювання речовин (2 шт.); посуд лабораторний: пробірки (40 шт.), лійка конусоподібна (5 шт.), колба конічна (5 шт.), колба плоскодонна (5 шт.), стакан (1 шт.), ступка з товкачиком (1 шт.), ложка для набирання речовин(1 шт.), мірний посуд різного призначення (1 компл.); матеріали: папір фільтрувальний (1упаков.), вата, 100 г (З шт.), рушники паперові (1 рул.), суміш спиртів для спиртівки (1 л), аптечка (1 шт.); диски: «Конструктор уроків з хімії», «Хімічні ребуси», Віртуальна біологічна лабораторія, Конструктор уроків з біології, Віртуальна лабораторія з хімії, Хімічні ребуси.

Кабінет «Математики» було поповнено комплектом таблиць Є.П. Нелін. Алгебра 10-11 класи" (1 шт.), "Геометрія 10–11 класи" (1 шт.), циркулем класним (1шт.), лінійкою класною (1 шт.), трикутником класним (45º, 45º) (1 шт.), трикутником класним (30º, 60º) (1 шт.), транспортиром класним (1 шт.).

Для кабінету «Фізика та астрономія» було придбано: педагогічний програмний засіб навчального призначення «Віртуальна фізична лабораторія», бібліотека електронних наочностей з фізики, збірник відеоматеріалів для проведення демонстрації з тем: Механіка, Молекулярна фізика і термодинаміка, Релятивістська механіка.

Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої освіти станом на 1 грудня 2012 року становив 366 учнів (15 навчальних груп):

·        5 груп  – ІІІ курс: 128 учнів;

·        5 груп – ІІ курс: 116 учнів;

·        5 груп – І курс: 122 учня.

З метою визначення стартового рівня загальноосвітньої підготовки учнів І курсу в училищі щорічно на початку нового навчального року проводяться діагностичні контрольні роботи.

Проведений моніторинг продовж трьох років показав, що учні вступають до училища переважно з знаннями середнього рівня.

В поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлення з предмету географія (30%), а найнижча з предмету фізика (0%).

Відповідно викладачами предметниками були розроблені корекційні заходи з метою ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів за базову загальну середню освіту, а зацікавленість та інтерес до предметів допомагає збільшувати така форма роботи, як організація та проведення предметних тижнів. Саме вони сприяють розвитку інтелекту учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання, ділової активності учнів, розвитку розуміння престижності професії. Так протягом року в училищі організовуються та проводяться такі предметні тижні, як «Тиждень української мови», «Тиждень літератури та культури», «Тиждень математики», «Тиждень історії та правознавства», «Тиждень іноземної (англійської мови)», «Тиждень географії та економіки», «Тиждень фізики та астрономії», «Тиждень інформатики та технології» на  яких учні  показали свої знання, вміння, навички та творчі здібності. Предметні тижні не обмежуються лише проведенням заходів в стінах рідного навчального закладу, а й організовуються та проводяться екскурсії до музеїв, по рідному місту, відвідування театру, зустрічі з письменниками та фахівцями.

 Отже,  проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалюють  організаційні якості викладачів, розширюють світогляд учнів, розвивають їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Після проведення предметних тижнів в учнів активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до вивчення предметів.

Тому з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої  молоді,  розвитку  її інтересів, схильностей та обдаровань, щорічно в училищі у жовтні місяці проводиться І (училищний) етап учнівських олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, а саме: математики, англійської мови, інформатики, української мови та літератури, біології, географії, історії, хімії і фізики, в яких приймає участь майже кожен другий учень. У І етапі олімпіад у 2012 році взяло участь 113 учнів. Учениці Потьомкіна Ольга та Кучінська Людмила посіли І місця у ІІ (районному) етапі олімпіад з предметів біологія та хімія.

 

Етапи проведення

Кількість учасників

2011

Відсоток від загальної кількості учнів

2012

Відсоток від загальної кількості учнів

І (училищний) етап

118

47

113

45

ІІ (районний) етап

9

4

5

2

 

У листопаді місяці проводились  І етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в якому взяло участь 11 учнів роботи трьох учнів були направленні на ІІ етап конкурсу та І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка в якому взяло участь 12 учнів, один з яких став переможцем ІІ етапу.

З метою визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної діяльності викладачів два рази на рік згідно з відповідними наказами по навчальному закладу, за текстами розробленими викладачами-предметниками, обговореними на засіданнях методичних комісій та затвердженими заступником директора з навчальної роботи Кривенко Н.А. проводяться контрольні зрізи знань.

Проведений моніторинг порівняння якості знань учнів:

 

Предмет

Якість знань учнів за свідоцтвами

(%)

Якість знань учнів за 2011/2012 н.р.

(%)

Якість знань учнів за результатами контрольних зрізів знань

(%)

Українська мова

35

37

36

Українська література

43

44

41

Іноземна мова

32

31

29

Математика

38

39

36

Інформатика

68

64

59

Історія України

43

42

42

Всесвітня історія

48

44

41

Географія

39

41

38

Правознавство

57

55

52

Світова література

40

34

34

Художня культура

60

54

49

Хімія

31

29

27

Біологія

43

39

39

Фізика

32

36

34

географія

41

47

43

Середнє значення:

43

42

40

 

Аналіз успішності свідчить про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в середньому по училищу практично майже відповідає  якості знань за свідоцтвами про базову загальну середню освіту. Така якість знань свідчить про ґрунтовний рівень знань з загальноосвітньої підготовки, який надаються в училищі.

Викладання курсу загальноосвітньої підготовки в училищі завершується державною підсумковою атестацією, яка здійснюється відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 18.02.2008 р. №94).

Проведення державної підсумкової атестації з предметів: українська мова, математика та інформатика виявило результати, які свідчать що учні в цілому засвоїли навчальний матеріал з предметів українська мова, математика та інформатика на достатньому та середньому рівнях.

 

 

№ п/п

 

 

 

Предмет

 

 

 

 

 

 

група

Рівні навчальних досягнень

Кількість учнів, що не складали державну підсумкову атестацію (причина)

Якість

навчання

( %)

 

І рівень

II рівень

III рівень

IV рівень

 

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

за результатами ДПА

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.

Українська  мова

Аб-01

-

-

-

6

5

9

1

1

1

-

-

-

-

26

13

13

 

Рб-01

-

-

-

7

3

8

5

1

2

-

-

-

-

37

31

31

 

2.

Математика

Аб-01

-

-

-

15

3

1

3

1

-

-

-

-

-

22

17

17

 

Рб-01

-

-

-

8

3

6

5

1

1

2

-

-

-

44

35

35

 

3.

Інформатика

Аб-01

-

-

-

-

3

9

7

-

3

1

-

-

-

48

48

48

 

Рб-01

-

-

-

1

2

10

4

7

-

2

-

-

-

56

37

50

 

 

У квітні 2012 року в училищі  проводилась атестація загальноосвітньої підготовки. За результатами експертизи регіональною експертною радою з питань атестація та ліцензування визнано: освітня діяльність училища за рівнем повної загальної середньої освіти атестована та надано право видачі документів про освіту державного зразка, про що в училищі в наявності свідоцтво (серія ЗД № 120555 від 14 грудня 2012 року).

2. Виконання обсягів державного замовлення.

 

Формування контингенту учнів державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» здійснюється у відповідності до державного замовлення. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджується з Головою Кіровської районної у м. Кіровограді ради. Зарахування в училище здійснюється, згідно затверджених правил прийому у відповідності до рішення приймальної комісії, яку очолює директор.

За наказом директора визначається її склад, порядок роботи. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград» розроблені згідно «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.02 №441.

Набір проводиться шляхом конкурсного відбору та співбесід. Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професій або спеціальностей, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку і стану здоров'я та професійної придатності вступників.

Правила прийому до училища у 2012 році були доведені до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, оголошення, безпосередню роботу в школах, проведення днів відкритих дверей, зовнішню рекламу (бігборди, сітілайти), засобами Інтернет. Завдяки тісній співпраці училища з центром зайнятості проведені 5 спільних заходів щодо профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота в училищі організується та проводиться згідно річного плану, в якому передбачено закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста, районами області.

Випускники училища користуються авторитетом серед населення, попитом підприємств та організацій міста і області. Формування учнівського контингенту з більшості професій відбувається на конкурсній основі шляхом тестування та на замовлення підприємств і організацій.

Державний план набору навчальним закладом в 2012 році виконано на 97%, що відповідає середньому показнику по училищу за останні п’ять років.  Так у 2012  році план складав 312 осіб, фактично прийнято на навчання 302 особи.

Училище має відповідні резерви для збільшення плану прийому.  Так на 2013 заплановано прийом на навчання в обсязі 375 осіб.

Навчання в училищі – ступеневе. Другий ступінь з терміном навчання 1,5 роки передбачає присвоєння робітничої кваліфікації 4 розряду з видачею диплому державного зразку.  Третій ступінь (2 роки) - передбачає підвищення робітничого розряду до 5 розряду та видачу диплому молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю. Прийом учнів на ІІІ ступінь навчання здійснюється у відповідності «Правил прийому до ДНЗ «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград»», затверджених наказом директора і складених на основі Типових та Статуту училища. Інтегровані навчальні плани складені таким чином, що на III ступінь можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, які отримали відповідну робітничу кваліфікацію. На третій ступінь приймаються учні, які закінчили навчання на другому ступені і мають кращий середній бал згідно диплому кваліфікованого робітника за підсумками навчання на другому ступені.

У відповідності до аналітичних звітів до управління освіти і науки характеристика контингенту по училищу станом на 1 січня 2013 року відповідного навчального року за категоріями має вигляд:

 

 

Показник

Осіб

 

Всього учнів, станом на 1 січня 2013 року

570

1.      

Сиріт та тих, які залишилися без батьківського піклування

30

2.      

Осіб з фізичними та розумовими вадами

16

3.      

Мають одного з батьків

171

 

В середньому контингент учнів за останні три роки складав 495 осіб.

В училищі ведеться системна робота по організації підготовки, випуску та направленню на підприємства учнів. Так за 2012 результати випуску мають вигляд:

 

Показник

Осіб

1.      

План випуску

156

2.      

Фактично випущено

150

3.      

%

96%

 

 

Всі випускники по закінченню училища отримують направлення на працевлаштування за кваліфікацією. Цьому сприяє укладання двосторонніх договорів з Кіровоградськими філіями (відділеннями) підприємств замовниками кадрів: ПАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта», «Приватбанк», ТОВ «Медтехсервіс», окремими організаціями і підприємствами комерційної діяльності.

Якісному прийому учнів та подальшому працевлаштуванню випускників за держзамовленням сприяє впровадження в училищі тристоронніх договорів: учень (або батьки чи опікуни) – училище – підприємство. Всі випускники працевлаштовуються за фахом, що підтверджується відповідними документами. Професійна структура підготовки випускників відповідає потребам ринку праці, а якість їх підготовки – вимогам підприємств-замовників кадрів.

За останні роки складаються ділові стосунки в співпраці з Одеською національною академією зв’язку імені Попова, Кіровоградським національним технічним університетом, Українською інженерно-педагогічною академією м. Харків, Кіровоградським технікумом статистики, Кіровоградським комерційним технікумом, Кіровоградським кібернетико-технічним коледжем. Щорічно кращі випускники училища за направленнями продовжують навчання в цих ВНЗ.

За ініціативою Одеської національної академії зв’язку імені Попова в 2012 році розпочата робота по створенню навчально-науково-виробничого центру на базі училища.

Якісна характеристика працевлаштування випускників за останні п’ять  років наведена в таблиці:

 

 

Показник

Осіб

1.      

Всього працевлаштовані

150

2.      

Направлено на підприємства, (організації) та є документальне підтвердження

107

3.      

Направлено до ВНЗ або ІІІ ступінь професійно-технічної освіти

40

4.      

Призвано до військової служби

1

5.      

По іншим причинам

2

 

У ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград» організована діяльність по збереженню контингенту. Так в училищі проводиться певна виховна робота з учнями та їх батьками, розроблено план заходів з профілактики щодо правопорушень, пропусків занять. Результатом – є незначна кількість відрахувань з училища. Протягом 2012 року відраховано 25 учнів за власним бажанням, тобто 3,8% від контингенту станом на 1 грудня. Така кількість знаходиться майже в межах нормативу - 3%.

Основними причинами відрахувань з училище є:

·        21% - працевлаштування ;

·        14% - навчання у вищих навчальних закладах ;

·        12% - сімейні обставини;

·        11% - переїзд на постійне місце проживання до іншої місцевості;

·        9% - погіршення стану здоров’я ;

·        9% - невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

·        8% - не бажання навчатися;

·        6% - не вірно обраною професією;

·        3% - призов до ЗСУ;

·        6% - інше.

У відповідності до “Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.05.2006 року за № 419 та згідно навчальних планів по підготовці кваліфікованих робітників  в училищі в кінці кожного навчального семестру проводяться заліки (атестації) з усіх навчальних предметів. Підсумки  заліків (атестацій) оформлюються до відомостей (протоколів) навчальних досягнень учнів за семестр. В кінці навчальних семестрів проводяться директорські контрольні роботи, результати яких оформлюються наказами по училищу.

Так за підсумками ІІ семестру 2011-2012 року в училищі 64,4% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 14,4% більше ніж зазначено в вимогах до атестації навчального закладу.

З професійно-теоретичної підготовки 60,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, з професійно-практичної підготовки 96% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 36% більше нормативу. 

Слід відмітити, що за останні роки з професійно-практичної підготовки учні мають високий рівень вмінь, однак такі показники скоріш за все свідчать про недостатньо вміле застосування критеріїв оцінювання виконаних робіт під час уроків виробничого навчання.  Абсолютна більшість викладачів забезпечує рівень навчальних досягнень та якості навчання – 50-70%.

Якісний рівень підготовки випускників вищого професійного училища №9 підтверджується результатами випуску та захистом дипломних проектів (робіт) на Державних кваліфікаційних екзаменах (ДКЕ).

За підсумками Державних кваліфікаційних екзаменів 2012 року 65%  випускників захистили дипломні проекти на достатньому та високому рівнях.

Останнього року більше 90% випускників під час розробки дипломних робіт застосовували засоби комп’ютерної техніки для підготовки пояснювальної записки та 100% для підготовки креслень.

Велика кількість випускників училища отримують дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.  Так у 2012 році 27 учнів отримали диплом з відзнакою, що складає 18% від загальної кількості випускників

Значна частка учнів отримують дипломи кваліфікованого робітника з з двох суміжних професій, та з технологічно складних, наукоємких професій з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

 

 

Показник

Осіб

1.      

Отримали з двох суміжних або споріднених професій

57

2.      

Отримали диплом молодшого спеціаліста

64

Останнє оновлення ( Субота, 29 червня 2013, 04:50 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)