Ви переглядаєте: Головна сторінка Звіти директора Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина V

Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина V

e-mail Друк

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність ДНЗ "ВПУ №9 м. Кіровоград" за 2012 рік. Частина V. Розділ   4.Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.   5.Наявність колективного договору та додержання його умов.   6.Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.  7.Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.   9. Стан виконавської дисципліни

 

 

4.Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.

В училищі створено 15 навчальних кабінетів, 4 лабораторії та 19 навчальних майстерень, які забезпечені необхідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковими матеріалами. Всі навчальні кабінети, лабораторії та майстерні мають необхідне обладнання та інструменти, які використовуються за прямим призначенням. Навчально-матеріальне та комплексно-методичне забезпечення навчальних кабінетів та майстерень відповідає вимогам навчальних планів і програм з кожного предмету.

Кабінети та майстерні державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м.Кіровоград» мають паспорти комплексного методичного забезпечення предметів, каталоги наочних посібників, плани роботи на навчальний рік, санітарно-технічні паспорти.

Матеріально-технічна база кабінетів та майстерень поповнюється та оновлюється стендами, макетами, схемами, різноманітними пристосуваннями, виготовленими переважно при підготовці дипломних (творчих) робіт.

У ВПУ №9 ведеться цілеспрямована робота щодо модернізації обладнання майстерень та їх комплексно-методичного забезпечення. За різними джерелами фінансування матеріально-технічна база оновлюється до 15% щороку.

Навчально-матеріальна база за 2012 рік доукомплектовано:

·        1 персональний комп’ютер;

·        1 лазерний принтер;

·        3 багатофункціональні лазерні друкуючі пристрої;

·        1 LED телевізор;

·        1 медіаплеєр;

·        діючі макети побутової РТА:

o   34 сучасних телефонних апаратів;

o   9 радіотелефонів;

o   3 автомагнітоли;

o   3 радіоплеєра;

o   5 DVD-програвача;

o   2 радіоприймача;

o   4 телевізори сучасних марок;15 столів, 30 стільців;  дві класні дошки;

Станом на 1 грудня 2012 року в училищі 78 персональні комп’ютерів, що працюють на базі операційної системи Windows, з яких 62 знаходиться в навчальних лабораторіях та майстернях. Комп’ютери з приміщень навчального корпусу та корпусу навчальних майстерень об’єднані до єдиної локальної мережі EtherNet зі швидкістю обміну інформацією 100 Мбіт. З будь-якого робочого місця є можливість доступу до всесвітньої мережі Internet. Керування робочими місцями здійснюється централізовано з місця адміністратора локальної мережі. Централізований доступ забезпечується засобами операційної системи Microsoft Windows Server.

В 2012 році створена навчальна майстерня конторських службовців на 15 робочих місць.

В грудні поточного року розпочаті роботи по створенню майстерні комп’ютерної техніки на 15 учнівських робочих місць із  загальною площею 92м2.

У ВПУ №9 створена електронна бібліотека, яка розташована на центральному сервері локальної мережі училища на базі операційної системи Windows Server. Доступ до електронної бібліотеки мають користувачі з 78 робочих місць цілодобово. До складу бібліотеки включено:

·        навчальні посібники – 483 найменування;

·        конспекти – 112;

·        довідники, енциклопедії – 39;

·        періодичні видання – 19 найменувань, 1065 випусків.

Учні училища мають змогу в позаурочний час скористатися інформацією з електронної бібліотеки та з мережі Internet під час підготовки до занять, курсових робіт, дипломних проектів.

В училищі встановлена офісна електронно-цифрова міні АТС Panasonic на 24 номери з можливістю розширення кількості абонентів. На даний час 24 абоненти училища мають можливість скористатися внутрішнім зв’язком з виходом до міської телефонної мережі.

В училищі створено сайт училища, який розміщено в ресурсах мережі Internet: www.vpu9.kr.ua. За підсумками обласного конкурсу у 2008 році сайт визнано кращим в області та представлено для участі у Всеукраїнському конкурсі серед закладів ПТНЗ в травні поточного року.

 

5.Наявність колективного договору та додержання його умов.

В училищі у відповідності до вимог чинного законодавства складено та підписано колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом державного навчального закладу  «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» на 2010-2015 роки.  Колективний договір  розглянутий і схвалений на загальних зборах трудового колективу 12 грудня 2010 року  (протокол №2) та зареєстрований Реєстраційною палатою виконавчого комітету міської ради м. Кіровограда 16 грудня  2010 року за №1375.

Додержання умов колективного договору розглядаються на загальних зборах трудового колективу навчального закладу при щорічних звітах директора про виконану роботу та виконання умов договору.

 

6.Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом

Училище повністю укомплектовано керівними та педагогічними працівниками. Навчально-виховний процес здійснюють 69 педагогічних працівників. Більшість педагогічних працівників мають педагогічний стаж 10-25 років. Всі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає переліку предметів, передбачених навчальним планом. Характеристика педагогічного складу училища наведено у таблиці:

Якісний склад

Кількість

1.

Фактична наявність педпрацівників

69

2.

Мають освіту:

69

ІІІ-ІV рівень акредитації

55

І-ІІ рівень акредитації

14

Професійно-технічну

------------

Повну загальну середню

------------

3.

Мають кваліфікаційні категорії

42

Спеціаліст

13

ІІ категорія

7

І категорія

8

Вища категорія

11

Бакалавр

3

4.

Мають педагогічні звання:

18

Старший викладач

3

Викладач-методист

1

Майстер виробничого навчання І категорії

3

Майстер виробничого навчання ІІ категорії

4

5.

Кількість пенсіонерів

7

6.

Кількість сумісників

2

 

Штатний розпис училища складено у відповідності типового (затверджений начальником управління освіти і науки в січні 2012 року).

Розподіл педагогічного навантаження серед викладачів проводиться колегіально за участю профкому із попереднім ознайомленням викладачів про можливу кількість годин з відповідної дисципліни в залежності від прийому учнів на навчання. Всі викладачі мають педагогічне навантаження в межах посадового окладу (720 годин). Тарифікаційна відомість викладачів складається за типовою формою. На поточний навчальний рік тарифікаційна відомість затверджена начальником обласного управління освіти і науки у вересні 2012 року.

В училищі створені відповідні умови по скороченню плинності кадрів, створенню психологічно здорового, стабільного колективу, працює система підвищення фахової майстерності педагогічних працівників. За 2012 рік в училищі звільнилося 3 педпрацівники. Прийнято на роботу 11 майстрів виробничого навчання, 1 вихователь, 2 викладачі. За кожним молодим педпрацівником закріплюється наставник з числа досвідчених педагогів, які допомагають їм набути навички педагогічної роботи.

В училищі організована робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк) Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Копії свідоцтв про підвищення кваліфікації зберігаються в особових справах працівників.  Протягом звітного періоду пройшли підвищення кваліфікації на базі Кіровоградського ІППО ім.. В.Сухомлинського викладачі Бірюкова Н.М.,  Іванова Л.Є., Щербина Т.О. У 2011-2012 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації за програмою Донецького інституту після дипломної освіти інженерно-педагогічних працівників викладачі та майстри виробничого навчання: Афтеньєва Л.Г., Бесєдіна Г.І., Іванова Л.Є., Сільвейструк Н.А., Потєєв О.В., Сільченко С.М.. 

За планом навчально-методичної роботи в цьому навчальному році пройшли чергову та позачергову атестацію 8 педагогічних працівників: 5 викладачів, 2 майстра в/н, 1 керівник гуртка. За результатами атестації встановлено (підтверджено): вищу кваліфікаційну категорію – 1 особа, спеціаліст ІІ категорії – 2 особи, 12 тарифний розряд – 2 особи, 10 тарифний розряд – 2 особам, педагогічні звання «майстер в/н ІІ категорії» - 1 особа.

В цьому році отримали повну вищу освіту три майстра в/н:  Сільченко С.М., Варга О.М., Романенко Є.О. Продовжують навчання з метою отримання профільної вищої освіти 9 працівників училища. В училищі організована робота із стажування майстрів в/н. Так протягом 2012 року  пройшли стажування 5 майстрів в/н.

Книги наказів з кадрових питань та основної діяльності ведуться у відповідності до чинного законодавства, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою. Особові справи і трудові книжки оформлені вірно і зберігаються відповідно до вимог Інструкції по веденню трудових книжок і діловодства. В особових справах педагогічних працівників знаходяться копії дипломів про отримання вищої освіти, атестаційні листи про встановлення категорій та присвоєння педагогічних звань.

Оцінка рівня кадрової роботи, якісних показників керівного та педагогічного складу дозволяє зробити висновок про створення необхідного кадрового забезпечення для здійснення професійної підготовки.

 

7.Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Училище організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків побутового травматизму з учнями відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. №563 (зі змінами), та Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2 – 10.

З цією метою здійснюється організація роботи, аналіз, моніторинг виникнення нещасних випадків у побуті.

В училищі діє система проведення профілактичної роботи з попередження випадків учнівського травматизму, яка є цілісною системою роботи, її складовими є: бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо, що спрямовані не тільки на первинні причини учнівського травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я учнів, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

Відповідальною за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учнів призначено заступника директора з навчальної роботи – Кривенко Н.А., на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання.

До початку нового навчального року по училищу було видано накази:

від 21. 08. 2012 року № 255 – Д, “Про організацію роботи з охорони праці”

від 21. 08. 2012 року № 256 – Д, “Про організацію роботи в училищі з питань збереження життя і здоров'я учнів ”

від 01. 09. 2012 року № 274  - Д “Про проведення в училищі Тижнів знань безпеки життєдіяльності у 2012/2013 навчальному році ”. Також наказом від 28. 11. 2011 року № 391 – Д, “Про організацію та проведення чергування в училищі” визначено порядок чергувань.

У плані роботи училища в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності передбачено проведення бесід класними керівниками і майстрами виробничого навчання на виховних годинах відповідно до графіка їх проведення.

Крім загальних заходів по училищу, кожен класний керівник, майстер виробничого навчання, вихователь, керівник гуртка, секції який закріплений за навчальною групою відповідно до наказу по училищу, розробляє заходи з питань збереження життя та здоров'я учнів, в планах виховної роботи педагогічного працівника та затверджуються в установленому порядку (заступником директора з навчально - виховної роботи).

На цьому етапі також були розроблені, переглянуті інші нормативні документи внутрішньої чинності, які визначають зміст вимог з безпеки життєдіяльності: всі передбачені інструкції, плани роботи, положення, заходи тощо: розділ “Охорона праці” річного плану роботи вищого професійного училища № 9 м. Кіровограда на 2012 – 2013 навчальний рік

Відповідно до “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах” (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563, п.4.6.7.) до питань профілактики входять: дорожній рух, дії у надзвичайних ситуаціях, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі, усунення причин випадків травмування, поліпшення умов праці, побуту й відпочинку учнів та охорона довкілля.

Розроблена програма навчання учнів з питань особистої безпеки, безпеки оточуючих, здоровому способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної поведінки по темах:

1.     Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, опіки, обмороження, отруєння грибами, небезпека при користуванні побутовими, столовими приладами, правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними предметами, предметами побутової хімії, використання радіо- та мобільних телефонів.

2.     Безпека на та спортивних майданчиках: безпечне користування обладнанням спортивних майданчиків (гірки, драбини, стінки, колодки, та інше), безпека при рухливих іграх.

3.     Безпека при перебуванні в училищі: безконфліктність спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поводження.

4.     Безпека при перебуванні біля водоймищ: безпечна організація купання, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, небезпека перебування на льоду.

5.     Дорожньо-транспортний травматизм: правила поводження на вулиці, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, уникнення загрозливих для життя і здоров’я ситуацій та інше.

6.     Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні…

7.     Електротравматизм та його попередження: безпека користування електроприладами та заборона використання, електромережа та розподіл електроенергії в приміщенні…

8.     Безпека в надзвичайних ситуаціях: під час грози, повені та інших стихійних лих.

9.     Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при користуванні небезпечними предметами, комп’ютерна небезпека…

10.                       Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних з цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова гімнастика.

11.                       Надання першої долікарської допомоги.

12.                       Життя людини – найдорожча цінність: попередження суїцидальної поведінки.

Враховуючи тематику, програму та аналізуючи учнівський травматизм в училищі та дитячий в області, заступником директора з навчальної роботи Крищенко Н.А. розроблена “Орієнтовна тематика проведення бесід на весь навчальний рік (з урахуванням проведення “Тижнів безпеки життєдіяльності”, сезонних умов (восени – отруєння грибами, взимку – поведінка на льоду, навесні – катання на велосипедах, мотоциклах, влітку – купання тощо), канікулярного часу, паління, наркоманії, туберкульозу, педикульозу та інше), збільшуючи кількість бесід на ту тему, в якій учні найменше обізнані. Тематика включає стільки тем, скільки в навчальному році навчальних тижнів, та обов’язкові комплексні бесіди з попередження учнівського травматизму під час зимових канікул. “Орієнтовна тематика проведення бесід” затверджена директором училища.

Бесіди з учнями безпосередньо проводять закріплені наказом по училищу класні керівники, майстри виробничого навчання, вихователі, керівники гуртків, секцій.

Відповідно до орієнтовної тематики вони передбачають в планах виховної роботи проведення бесід відповідно до віку і потреб учнів. Розробляють конспекти (тексти) бесід з попередження учнівського травматизму, погоджують із заступником директора з навчально-виховної роботи, складають перелік всього комплекту на навчальний рік і формують в окрему папку.

Тематика бесід для кожної навчальної групи структурується за однаковими змістовними лініями, але в кожній навчальній групі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюється відповідно до психологічних особливостей учнів.

За змістом бесіди з попередження учнівського травматизму охоплюють одне якесь конкретне питання і за часом проведення тривають не більше 10-15 хвилин.

Проведені бесіди фіксуються в журналі виховної роботи з зазначенням тематики бесід (диспутів): “Бесіди з попередження дитячого травматизму” чи “Бесіди щодо збереження життя і здоров’я учнів”.

Класні керівники консультуються заступником директора з навчальної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи щодо порядку форм та методів проведення навчання учнів, про порядок реєстрації проведених бесід та інструктажів, про форми та порядок заповнення спеціальних або класних журналів. Така інформація доводиться до відома працівників перед початком та на початку нового навчального року на нарадах.

Заступник директора з навчальної роботи Кривенко Н.А. та заступник директора з навчально-виховної роботи Гончаренко В.І. забезпечили наявність в училищі необхідних інструкцій та бесід.

У випадку проведення організованих позаурочних заходів або заходів за межами училища під безпосереднім керівництвом педагогічних працівників училища, з учнями проводяться цільові інструктажі.

У відповідності до діючих вимог, в училищі наявні затверджені відповідні інструкції.

Протягом 2012 навчального року в училищі проводилась певна робота з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Училище організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків побутового травматизму з учнями відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001р. №563 (зі змінами) та Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2 – 10.

Згідно навчальних планів організовано та проводиться викладання предметів: “Основи безпеки життєдіяльності”, “Охорона праці”, “Правила дорожнього руху”. Навчальні програми виконуються в повному обсязі.

Відповідно до системи управління охороною праці училища проводяться: вступний інструктаж для учнів, первинний, позапланові за необхідністю, цільові та комплекс бесід з попередження дитячого травматизму в побуті, про що робляться відповідні записи у журнали реєстрації інструктажів та журнали виховної роботи. Організоване чергування педагогічних працівників на перервах, розроблені інструкції для чергових викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів.

В кабінетах з підвищеною небезпекою розроблені і вивішені на видному місці інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, завірені директором училища.

Протягом 2012 року були проведені навчання і перевірку знань:

–            водія автотранспортних засобів (груз.автомоб.до 3 тон) (1 кл); водія автотранспортних засобів (легкового автомобіля) (1 кл) Правилам дорожнього руху і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті з 14.05.2012 року по 21.05.2012року;

–            спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою з 21.05.2012року по 25.05.2012 року;

–            з 05.10.2012 року по 26.10. 2012 року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новоприйнятими працівниками училища.

Протягом 2012 року педагогічні працівники та учні прийняли активну участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності, під час яких відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження учнівського травматизму, а саме:

–       з 30 січня до 3 лютого 2012 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: “Вести здоровий спосіб життя – це модно!” за матеріалами якого училище зайняло третє місце серед професійних навчальних закладів області

–       З 20 до 29 лютого 2012 року позаплановий тиждень знань правил пожежної безпеки;

–       з 16 по 20 квітня 2012 року Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: “Безпека - це мета, а безпека життєдіяльності - засоби, шляхи, методи її досягнення”

–       участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Безпека в житті – життя у безпеці» з 4 по 11 травня 2012 року

–       - з 10 до 14 вересня 2012 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Твій друг – безпечний рух!»;

–       - з 5 до 9 листопада 2012 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Вогонь не іграшка!», під час якого було проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що складені відповідні акти. У відповідності до річних планів роботи училища на 2012 рік, розділ “Охорона праці”, в 2012 році були здійснені перевірки роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу адміністрацією. На час перевірки було виявлено, що в деяких навчальних кабінетах були недооформлені куточки з охорони праці. У вказані терміни даний вид роботи було допрацьовано. Питання щодо збереження життя і здоров’я учнів заслуховуються на нарадах при директору, на педрадах, методичних комісіях та батьківських зборах.

Протягом 2012 року в училищі нещасних випадків з учнями та працівниками під час навчально-виховного процесу зареєстровано не було.

Протягом 2012 року по учням зареєстровано 5 нещасних випадків побутового характеру, за минулий рік – 2, що на 3 більше.

По працівникам: 2012 р. -3 нещасних випадків, за минулий рік – 4, що на 1 менше. Розслідування нещасних випадків здійснювалось відповідно до вимог законодавства.

 

9. Стан виконавської дисципліни

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №418 та плану роботи на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи:

·    організація навчально-виховного процесу

·    якість соціально-гуманітарної та фахової освіти

·    виконання нормативних документів, Законів України "Про мови", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту"

·    удосконалення матеріально-технічної бази дисциплін, спеціальностей, професій, відповідного комплексного методичного забезпечення,

·    організації позакласної роботи, виробничої практики, охорони праці тощо.

Виконання плану контролю досягається шляхом відвідування, аналізу уроків теоретичного та виробничого навчання (навчальних практик), позакласних заходів, плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання тощо. Питання узагальнення обліку внутрішньоучилищного контролю розглядається на нарадах при директорі, педагогічних радах. Директор, заступники мають особисті журнали внутрішнього контролю, в яких відображають не тільки аналізи уроків та недоліки, а і визначають терміни їх усунення.

Така система контролю дозволяє охопити всі напрямки роботи училища, прослідкувати виконання навчальних планів та програм, аналізувати успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно приймати рішення.

Питання, які вимагають колективного  аналізу  і  вирішення, виносяться  на  обговорення  педагогічної  ради.  Так, у 2012 році на педрадах обговорювались питання:

·    про стан охорони праці, пожежної безпеки і промислової санітарії,

·    заходи  по їх поліпшенню та запобіганню побутового  травматизму; 

·    про  стан національного виховання та шляхи удосконалення роботи  педколективу по зміцненню дисципліни і попередженню правопорушень  серед учнів училища;

·    про організацію і методику навчання учнів у період виробничої практики та їх підготовку до державної кваліфікаційної атестації.

В рішеннях педради вказуються терміни виконання та відповідальні особи за їх виконання. Виконання рішень заслуховується на засіданнях наступної педради.

Як колегіальний орган управління педагогічна рада виконує в училищі завдання  орієнтації планування на кінцевий результат.

Основні методи контролю,  які  використовуються в училищі:

·    відвідування і аналіз  уроків, позакласних заходів, виробничої практики;

·    індивідуальні бесіди  з  викладачами та майстрами виробничого навчання;;

·    перевірка якості знань, умінь та навичок учнів при проведенні контрольних  зрізів по директорських роботах;

·    перевірка знань правил безпеки праці майстрами та викладачами;

·    аналіз стану навчально-плануючої документації та інші.

В цьому році проведена перевірка 78 уроків. В квітні, вересні та грудні перевірена навчально-плануюча документація педагогічних працівників. Двічі на семестр здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи.

За  результатами внутріучилищного контролю  періодично  видаються розпорядчі документи.

Контроль за професійною підготовкою учнів в училищі  визначається шляхом проведення і виконання учнями  контрольних  робіт по директорським текстам, які включають  в  себе  теоретичну  та практичну частини, аналізу перевірочних робіт в  розрізі  проведення поетапної атестації учнів, аналізу проходження учнями  виробничої практики.

Рішення, прийняті педрадою, накази та розпорядження  директора видаються у відповідності з діючими інструкціями  та  положенням. Наказами обумовлюються питання організації навчально-виховного процесу, роботи з охорони праці тощо.

Така система контролю дозволяє прослідкувати динаміку виконання навчальних планів, програм, успішності і своєчасно приймати відповідні міри, запобігти відхилень від норм.

Накази та розпорядження директора реєструються до книги наказів, яка ведеться державною мовою згідно вимог.

10. Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу.

 

У відповідності до контракту директором училища здійснювалося звітування на загальних зборах трудового колективу навчального закладу з питань, що відносяться до їх компетенції, як органу громадського самоврядування, а також з питань дотримання в навчальному закладі законодавства України про працю, нормативно-правових актів Міносвіти України, порядку обслуговування і використання спеціального фонду, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо дотримання порядку здійснення розрахунків.

 

Директор                                                                                        О.Б.Рацул

Останнє оновлення ( Субота, 29 червня 2013, 04:48 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)