Ви переглядаєте: Головна сторінка Абітурієнту Установчі документи Концепція діяльності ДНЗ "ВПУ № 9 м. Кіровоград"

Концепція діяльності ДНЗ "ВПУ № 9 м. Кіровоград"

e-mail Друк

Концепція діяльності ДНЗ "ВПУ № 9 м. Кіровоград", яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, погоджена обласною державною адміністрацією. У концепції відображені такі аспекти: загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку; можливості навчального закладу щодо надання освітньої послуги: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення; напрями та зміст розвитку навчального закладу (підприємства) з точки зору надання освітніх послуг.

 

 

Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград»

 

 

ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

Лещенко Е.В.

«____» ______ 2013 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м.Кіровоград»

 

Рацул О.Б.

«____» ______ 2013 р.

 

 

 

Концепція діяльності

з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти

 

 

код 4229; 4212 професія  Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку) з ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб

 

код 4229 професія  Оператор телекомунікаційних послуг з ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб

 

код 4113 професія  Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення з ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб

 

 

 

 

 

 

 

м.Кіровоград,  2013


 І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


 

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» – державний професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного рівня.

Училище засновано 15 червня 1966 року, як технічне училище № 1 на базі Кіровоградського обласного управління зв’язку УРСР (наказ Державного комітету при Раді Міністрів УРСР по профтехосвіті від 4 травня 1966 року), відповідно до пропозицій місцевих органів державної виконавчої влади. Наказом Державного комітету при Раді Міністрів УРСР по профтехосвіті від 13.08.1984 року № 156/3 технічне училище № 1 міста Кіровограда було реорганізовано у середнє професійно-технічне училище № 9. Наказом Міністерства освіти України від 06.11.1999 року № 731к професійно-технічне училище № 9 з 10.10.1999 року реорганізовано у вище професійне училище № 9 м. Кіровограда. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 року № 523 закладу установлено нове повне найменування юридичної особи – державний навчальний заклад «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград».

Форма власності навчального закладу – державна. В наявності свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 05.04.2011 р., видане виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» підпорядковано Міністерству освіти і науки України та департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації.

З 1969 року училище проводить навчальний процес у типовому комплексі, практична потужність якого 510 учнів. У 1987 році введено в дію корпус навчально-виробничих майстерень на 210 учнів.  Початковий контингент - 250 учнів, теперішній (станом на 1 квітня 2013 року) – 540 учнів.

У навчальному закладі в наявності Статут, затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 27 квітня 2012 р. та зареєстрований Реєстраційною палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 25 травня 2012 року. Училище зареєстровано, як юридична особа, виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради 15 червня 1966 року за номером запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 444 120 0000 005002 та ідентифікаційним кодом юридичної особи 02545028 (виписка з ЄДР серія А00 № 746835 від 29.05.2012 р.). Заклад має довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА  563003 від 01.10.2012 р., де визначені види діяльності: 85.31 Загальна середня освіта, 85.32 Професійно-технічна освіта, 85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу.

Таблиця 1

Загальна характеристика державного навчального закладу

«Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград»

(назва навчального закладу)

 

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1

2

3

1.

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу (осіб)

570

Заявлений ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)

90

2.

Кількість учнів, слухачів разом (осіб)

540

у т.ч. за формами навчання:

 

 

- денна (осіб)

540

- вечірня (осіб)

0

- інші (осіб)

0

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

23

4.

Кількість професій за ліцензією (одиниць)

10

Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (одиниць)

8

5.

Загальні / навчальні площі будівель (кв. м.)

9833,79 / 2696,01

з них:

 

- власні (кв. м.)

9833,79

 

- орендовані (кв. м.)

0,00

6.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

28,50

 

У поточному навчальному році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснює підготовку кваліфікованих робітників за 8 професіями з 10 ліцензованих, в тому числі з 1966 року фахівців в галузі радіотехніки та зв'язку, а з 1991 року – в галузі комп’ютерних технологій та фінансово-економічної галузі. Училище атестовано щодо спроможності здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та на право видачі документів про професійно-технічну освіту державного зразка відповідно до рішення ДАК від 07.05.2009 р. (протокол №77), про що є в наявності свідоцтво про атестацію з терміном дії до 07.05.2019 року.


В Україні відбуваються суттєві зміни в сфері послуг зв'язку. Одночасно з наданням традиційних значна увага приділяється впровадженню нових послуг, створених завдяки стрімкому розвитку інформаційних, телекомунікаційних  та комп’ютерних технологій.  Відповідно до потреб ринку праці державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» спеціалізується на наданні освітніх послуг у галузях комп'ютерних технологій, радіотехніки та зв’язку. Протягом багатьох років у навчальному закладі забезпечується підготовка кваліфікованих робітників за 10 робітничими професіями, в тому числі «оператор комп'ютерного набору», «оператор поштового зв’язку», «електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку», «телеграфіст», «кабельник-спаювальник», «контролер ощадного банку», «конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Однак, ринок праці, що інтенсивно формується, висуває нові вимоги до зміни процесу підготовки робітників. Сьогодні потрібен робітник «нового типу» професійно і соціально мобільний, такий, який має глибокі професійні вміння, готовий до роботи з різними формами організації процесу виробництва в умовах конкуренції.

Відкриття нових професій насамперед пов’язано з впровадженням  інформаційно-комунікаційних технологій, розширенням спектру послуг у сфері зв’язку, модернізацією обладнання у визначеному професійному полі, а також потребою сучасного ринку праці в кваліфікованих робітниках відповідної кваліфікації та широкої спеціалізації.

На сьогоднішній день  надання послуг, в тому числі послуг зв’язку, є однією з найбільш привабливих сфер бізнесу, що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності. Введення інтегрованої робітничої професії «оператор телекомунікаційних послуг» та «оператор телекомунікаційних послуг; касир (у банку)» пов’язане з розвитком технологій і підвищенням попиту на виконання телекомунікаційних послуг, як традиційних (поштового зв'язку, електрозв’язку, касових операцій) так і новітніх  (інтернет-послуги, послуги копіцентрів, передача електронних даних, електронна пошта,  відео- та  конференц-зв’язок, інтерактивні медіа та інше).

В той же час, інформаційні комп’ютерні технології не можна обмежити лише однією окремою галуззю економіки, вони увійшли в усі сфери діяльності людини та стали доступними кожному, а це означає зв’язок багатьох професій з виробництвом і обробкою інформації. В усіх сферах виробничої діяльності широко використовуються комп’ютери і відповідне програмне забезпечення, аналізується необхідність інформатизації явищ. Немає галузей господарства, промисловості,  де б не використовувався  комп’ютер. А тому одним із головних завдань професійної освіти на сучасному етапі є підготовка багатофункціонального кваліфікованого робітника, який може працювати в різних сферах діяльності людини і надасть можливість кожній організації, підприємству, установі більш широко реалізувати свій потенціал за допомогою сучасних інформаційних технологій, саме таким є – кваліфікований робітник за професією «оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Такий фахівець буде мати найсучасніші вміння у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, розміщення і супроводу веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів.

Рішення щодо доцільності ліцензування за професіями «4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «4229 Оператор телекомунікаційних послуг» та «4229 Оператор телекомунікаційних послуг; 4212 Касир (в банку)» прийнято фахівцями державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» на підставі моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг.

Опитування керівників підприємств регіону, яке було проведено у 2012 році, показало, що на підприємствах, установах Кіровоградської області відчувається суттєва нестача кваліфікованих кадрів у галузях інформаційних, телекомунікаційних  та комп’ютерних технологій.

Це підтверджують дані Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», Кіровоградського центру дирекції первинної мережі ПАТ «Укртелеком», Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», Кіровоградської філії Концерну РРТ, Кіровоградського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», Кіровоградського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» щодо нагальної потреби на підприємствах Кіровоградської області в поповненні кадрів  зазначених профілів. Кіровоградською філією ПАТ «Укртелеком», Кіровоградським центром Дирекції первинної мережі ПАТ «Укртелеком», Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта», Кіровоградською філією Концерну РРТ було проаналізовано якісний та віковий склад працюючих фахівців телекомунікаційних та радіотехнічних спеціальностей в регіоні. Так, в районах області серед працюючих 29% спеціалістів пенсійного віку,  а серед зв’язківців – 45%.   З огляду на це, можна спрогнозувати, що в найближчий час  відчуватиметься гострий дефіцит фахівців даних напрямів  підготовки.

У цілому по Україні галузь інформаційно-комунікаційних технологій нараховує понад 5,6 тис. підприємств, на яких зайнято понад 480 тис. працівників, які забезпечують близько 46 млрд. грн. доходів та відрахування 6,4 млрд. грн. податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і Пенсійного фонду. Темпи зростання ринку інформаційно-комунікаційних технологій у грошовому виразі в середньому 28,5 %. Найбільш динамічно розвиваються сегменти:

-         виробництво та продаж комп’ютерів  50 %, так темпи продажу комп’ютерів: 2009 р. - 1 млн. шт., 2010 р. - 1,5 млн. шт., 2011 р. - 2,2 млн. шт.;

-         надання послуг мобільного зв’язку – 38 % (загальна ємність усіх операторів у 2012 році перевищила 50 млн. абонентів);

-         надання послуг інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи програмне забезпечення  – 37,8 %;

-         надання послуг комп’ютерного зв’язку  – 24,4 %.

Найбільшу питому вагу у структурі доходів ринку інформаційно-комунікаційних технологій мають:

-         послуги мобільного зв’язку – 44 %;

-         міжміського і міського телефонного зв’язку – 13,6 %;

-         місцевого телефонного зв’язку – 7 %;

-         виробництво і продаж комп’ютерів – 5 %.

Попередній аналіз показав, що для працевлаштування таких фахівців є підприємства: Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком», Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта»,  Кіровоградське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», з якими укладені відповідні двосторонні угоди з терміном дії до 2018 року. Потенційними роботодавцями також є: Кіровоградська філія Концерну РРТ, «Кіровоградобленерго»,  ПАТ «Радій», «Медтехсервіс», Кіровоградське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», «Вікторія-Феліз», «Інфотел-Дистрибуція».  Окрім того, аналіз замовлень від фізичних і юридичних осіб під час вступної кампанії 2012-13н.р. показав необхідність проведення підготовки щодо відкриття зазначених професій.

Станом на 1 січня 2013 року в регіоні кваліфікованих робітників за професіями «Оператор телекомунікаційних послуг», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» та «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (у банку)»  не готує жодний професійно-технічний навчальний заклад.

З урахуванням зазначеного, училище має наміри здійснити ліцензування професії «4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»  з ліцензованим обсягом 30 осіб, професії «4229 Оператор телекомунікаційних послуг» з ліцензованим обсягом 30 осіб та професії «4229 Оператор телекомунікаційних послуг; 4212 Касир (в банку)» з ліцензованим обсягом 30 осіб.

 

 

ІІ. МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ, ЩО ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ

 

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» розташований за адресою: місто Кіровоград, вулиця Шатила, будинок 4. До складу споруд училищного комплексу входить: навчальний корпус площею 2901,19 м2, навчально-виробничі майстерні площею 3082,3 м2, побутовий корпус площею 1283,8 м2, гуртожиток площею 2108 м2. Загальна площа складає 9833,79 м2. Площа навчальних приміщень складає 3,8 м2 на одного учня із розрахунку проектної потужності навчального закладу (720 учнів). Водопостачання, електропостачання, теплопостачання здійснюється централізовано від систем забезпечення міста.

Навчально-виробничий процес училища забезпечує 15 навчальних кабінетів, 19 навчально-виробничих майстерень, 6 лабораторій, спортивний та актовий зали, бібліотека з книжковим фондом понад 46 тисяч примірників, читальний зал на 25 місць, а також 3 кімнати для гурткової роботи. На балансі училища учнівська їдальня на 240 посадочних місць. В училищі функціонує гуртожиток на 170 койко-місць. Є медичний пункт.

На балансі  училища 90 персональних комп’ютерів, з яких 77 знаходиться в навчальних приміщеннях. Комп’ютери з навчального корпусу та корпусу навчальних майстерень об’єднані до єдиної локальної мережі Ethernet зі швидкістю обміну інформацією 100 Мбіт. Із кожного робочого місця є можливість доступу до всесвітньої мережі Internet. Керування робочими місцями здійснюється централізовано з місця адміністратора локальної мережі.

В училищі створена електронна бібліотека, яка розташована на центральному сервері локальної мережі училища на базі операційної системи Windows Server. Доступ до електронної бібліотеки мають користувачі з усіх робочих місць. До складу бібліотеки включено: навчальні посібники – 783 найменування; конспекти – 112; довідники, енциклопедії – 39;  періодичні видання – 19 найменувань, 1365 випусків. Учні мають змогу в позаурочний час скористатися інформацією з електронної бібліотеки та з мережі Internet під час підготовки до занять, курсових робіт, дипломних проектів.

Навчальні кабінети забезпечені необхідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковими матеріалами. Матеріально-технічне забезпечення та комплексно-методичне забезпечення навчальних кабінетів та майстерень відповідає вимогам навчальних планів і програм із кожного предмету. Всі навчальні кабінети та майстерні мають паспорти комплексного методичного забезпечення предметів, каталоги наочних посібників, плани роботи на навчальний рік, санітарно-технічні паспорти. Матеріально-технічна база кабінетів та майстерень поповнюється та оновлюється стендами, макетами, схемами, різноманітними пристосуваннями, виготовленими переважно на заняттях гуртків технічної творчості.

Училище повністю забезпечено керівними та педагогічними працівниками. Більшість педагогічних працівників мають педагогічний стаж 10-25 років. Всі викладачі мають повну вищу освіту, яка відповідає переліку предметів, передбачених навчальним планом. В училищі працює 108 працівників, з яких 70 педагогічних. Організацію навчально-виховного процесу в училищі здійснюють п’ять методичних (предметних) комісій, в складі яких працює 13 викладачів «спеціалістів вищої категорії»,  1 викладач методист, 3 старших викладачі, 12 викладачів «спеціалістів першої категорії» та «спеціалістів другої категорії»;  38 майстрів виробничого навчання, з яких 8 мають педагогічні звання «майстер виробничого навчання II категорії» або «майстер виробничого навчання I категорії», 14 осіб мають найвищий тарифний розряд. Навчально-виховний процес та навчальна документація ведуться державною мовою.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» навчальний заклад має 5 власних обладнаних кабінетів на 30 місць кожний, з середньою площею 69,9 м2 та майстерню площею 98 м2. Училище має можливість забезпечити підготовку кваліфікованих робітників з професії 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 10 викладачами та 2 майстрами виробничого навчання, серед яких 1 «викладач-методист», 2 «старших викладача», 7 викладачів  «спеціаліста вищої категорії», 2 викладача  «спеціаліста першої категорії», 2 викладача  «спеціаліста другої категорії»,  1 майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду. Майстри виробничого навчання в березні 2013 року пройшли підготовку в Міжрегіональному  центрі професійно-педагогічної майстерності МВПУ зв’язку м. Київ, де отримали кваліфікацію «оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії». Навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною та офісною технікою (комп’ютери, принтери, сканери, модеми, ксерокс, ламінатор, факси, калькулятори), навчальною літературою, методичними посібниками  та  дидактичним матеріалом.

Для підготовки робітників з професії 4212 «Касир (в банку)» навчальний заклад має 4 обладнаних кабінети на 30 місць кожний, з середньою площею 69,9 м2 та майстерню площею 98 м2. Підготовку кваліфікованих робітників з даної професії мають змогу забезпечити 7 викладачів та 2 майстри виробничого навчання, серед яких  3 викладача  «спеціаліста вищої категорії»,  2 викладачі  «спеціаліст першої категорії», 1 майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду з педагогічним званням «майстер виробничого навчання І категорії» та 1 майстер виробничого навчання 11 тарифного розряду. Майстри виробничого навчання в 2013 році пройшли стажування в операційному відділі Кіровоградського обласного управління ПАТ «Ощадбанк». Навчальні класи та майстерні обладнані комп’ютерною та банківською технікою (комп’ютери, принтери, калькулятори, детектори для перевірки банкнот, навчальний сейф для зберігання цінностей, купюролічильні машини), навчальною літературою, методичними посібниками та дидактичним матеріалом.

Для підготовки кваліфікованих робітників із професії «оператор телекомунікаційних послуг» навчальний заклад має 6 власних обладнаних кабінетів та 2 навчально-виробничі майстерні. Підготовку кваліфікованих робітників із даної професії мають змогу забезпечити 12 викладачів та 4 майстри виробничого навчання, серед яких 1 «викладач-методист», 1 «старший викладач», 6 викладачів «спеціалістів вищої категорії», 1 викладач «спеціаліст першої категорії», 3 викладача «спеціаліста другої категорії», 1 майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду з педагогічним званням «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 3 майстра виробничого навчання 10 тарифного розряду. Протягом трьох останніх років всі майстри виробничого навчання пройшли стажування на базі Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» та Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за спорідненими професіями «оператор поштового зв’язку» та «телеграфіст». На листопад 2013 року заплановано проходження підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання в Міжрегіональному  центрі професійно-педагогічної майстерності МВПУ зв’язку м. Київ з отриманням кваліфікації «оператора телекомунікаційних послуг 2 класу». Навчальні класи та майстерні обладнані: автоматизованими робочими місцями операторів електрозв’язку, поштового зв'язку (комп’ютери, касові апарати, електронні ваги, принтери, факси, модеми, телекомунікаційні лінії, телеграфні апарати, сортувальні шафи, пристрій  для виявлення підробних купюр), офісною технікою (ксерокс, ламінатор, біндер, сканери, телефони, калькулятори); навчально-методичним забезпеченням (робочі навчальні плани та програми, методичні рекомендації по організації виробничого навчання, закони, розпорядження, вказівки, інструкції); технічною документацією (довідники індексів, плани-схеми доставочних  дільниць, технологічні картки, тарифи для оплати послуг); каталогами; експлуатаційними матеріалами (знаки поштової оплати марки, конверти, ножі для розпакування спецпакетів, бланки, матеріали для пакування, клійка стрічка, касова стрічка, ярлики, пломби, факс-папір, обкладинки, тонер, картриджі, плівки для ламінування, термопапки), зразками іменних речей відділення зв'язку (пломби; календарні, поштові штемпелі; пристрій для друку ярликів тощо).

 

ІІІ. НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ТОЧКИ ЗОРУ НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ

 

На сьогодні перспективними для розвитку училища є:

-         розширення та поглиблення зв’язків з виробництвом, що передбачає залучення підприємств, потенційних роботодавців до оснащення лабораторної бази;

-         уніфікація навчальних планів і програм у рамках споріднених професій;

-         можливість продовження безперервної освіти з отриманням кваліфікації молодшого спеціаліста;

-         розробка і впровадження у навчальний процес комп’ютерних варіантів практичних навчально-виробничих робіт.

Рішення щодо ліцензування професій обумовлено:

-         дефіцитом таких фахівців на регіональному ринку праці;

-         наявністю сприятливих умов для навчання дітей, в тому числі з малозабезпечених сімей та дітей із сільської місцевості;

-         наданням альтернативи випускникам середньої школи після отримання  атестату про повну загальну середню освіту отримати професійну освіту технічного спрямування;

-         перспективами для реалізації системи ступеневої підготовки фахівців;

-         підвищенням ефективності використання кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення училища;

-         можливостями наявної матеріально-технічної бази.

Адміністрація вважає, що якісні та кількісні показники наявного кадрового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, інформаційного забезпечення державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» дають можливість провадження освітньої діяльності за професіями «4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» з ліцензованим обсягом 30 осіб, «4229 Оператор телекомунікаційних послуг» з ліцензованим обсягом 30 осіб та «4229 Оператор телекомунікаційних послуг; 4212 Касир (в банку)» з ліцензованим обсягом 30 осіб.

 

Останнє оновлення ( Середа, 03 липня 2013, 14:46 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Приймальна комісія

Приймальна комісія знаходиться на першому поверсі навчального корпусу по вулиці Шатила, 4.
Час роботи з 8:00 до 17:00. Телефон для довідок
(0522) 37-11-09,
(098) 720-56-69,
(095) 197-70-36
 Дістатись до училища можна маршрутними таксі №108 від залізничного вокзалу та №10, №6, №77, №112 від автостанції №1 (аеропорт). Контакти...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)