Ви переглядаєте: Головна сторінка Звіти директора Звіт директора за 2012-2013 навчальний рік

Звіт директора за 2012-2013 навчальний рік

e-mail Друк
звітЗвіт директора за 2012-2013 навчальний рік. Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та управління освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області.

 

 

З 1 вересня 2012 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти та вперше в цьому навчальному році зроблено випуск за 5 професіями з одночасною видачею атестатів про отримання повної загальної середньої освіти:
·  секретар керівника; оператор комп'ютерного набору;
·  контролер ощадного банку; оператор комп'ютерного набору;
·  конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору;
·  радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури;
·  кабельник-спаювальник; електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку.
З початку навчального року розпочато роботу по впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій: «кабельник-спаювальник» та «контролер ощадного банку». Організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професій за якими ведеться підготовка на базі базової загальної середньої освіти. Разом з цим проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.
Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.
З метою підготовки до проведення акредитації спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» у вересні-жовтні 2012 року розроблені нові інтегровані навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти у відповідності до методичних рекомендацій щодо розробки інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників за професіями та молодших спеціалістів у ВПУ і центрах ПТО. Інтегровані навчальні плани погоджено з державним закладом «Навчально-методичний кабінет ПТО у Кіровоградській області», підприємством замовником кадрів, інститутом інноваційних технологій і змісту освіти м. Київ, департаментами професійно-технічної освіти та вищої освіти Міністерства освіти і науки України та 1 листопада 2012 року затверджено заступником Міністра освіти і науки України Б.М.Жебровським.  У першому семестрі 2012 року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами ІІІ ступеня ПТО (підготовка молодших спеціалістів), а саме:
·  методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів;
·  методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних контрольних робіт;
·  методичні вказівки до практичних та занять;
·  методичні вказівки або інструкції до лабораторних занять;
·  методичні вказівки та тематику з курсового проектування.
Протягом листопада-лютого 2012-2013 навчального року підготовлено пакет документів для проведення акредитації зазначених спеціальностей, який представлено до Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН України. З лютого 2013 року розпочата робота по впровадженню підготовки за новими робітничими професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор телекомунікаційних послуг». Так в березні розроблено робочі навчальні плани з перелічених робітничих професій, а в квітні-травні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти. 12 червня 2013 року документи були розглянуті на засіданні експертної ради Державної акредитаційної комісії з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів МОН України, де прийнято позитивне рішення стосовно даного питання. Відповідно з 1 вересня 2013 року училище, за умови формування відповідних груп, зможе розпочати підготовку кваліфікованих робітників за професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» з терміном навчання 3,5 роки та «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» і «Оператор телекомунікаційних послуг» з терміном навчання 1,5 роки.
Останнє оновлення ( П'ятниця, 04 жовтня 2013, 11:32 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)