Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні плани, білети, ККЗ Про проведення навчання та перевірки знань з питань ОП, БЖД

Про проведення навчання та перевірки знань з питань ОП, БЖД

e-mail Друк

Перелік питань для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград»

 

 

 

Тема 1. Законодавство про працю

1.        Трудовий договір, його зміст. Укладення трудового договору. Термін дії трудового договору.

2.        Права працівників на охорону праці під час роботи. Відпустки, порядок їх надання.

3.        Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.        Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.

5.        Порядок накладення стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни.

6.        Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.

7.        Охорона праці жінок. Праця жінок, які мають неповнолітніх дітей або вагітні.

8.        Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

9.        Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

Тема 2. Законодавство про ОП

10.    Загальні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

11.    Поняття охорони праці та безпеки життєдіяльності.

12.    Організація роботи служби охорони праці та безпеки життєдіяльності. Загальні положення про службу.

13.    Служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. Порядок створення служби, її права та обов'язки.

14.    Система роботи закладу з питань збереження життя та здоров'я учнів.

15.    Управління охороною праці на підприємстві (організації, закладі) та обов'язки власника.

16.    Система управління охороною праці в закладах освіти.

17.    Моніторинг стану охорони праці в закладі освіти відповідно до СУОП.

18.    Організація роботи з профілактики дитячого травматизму в закладах освіти.

19.    Вивчення питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів.

20.    Навчання з питань охорони праці. Порядок організації навчання та періодичність повторного навчання.

21.    Зобов’язання адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, до штатів яких входять водії.

22.    Система заохочення працівників щодо дотримання безпечного ведення робіт та поліпшення стану виробничого середовища.

23.    Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

24.    Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди).

25.    Підготовка навчально-виховного закладу до нового навчального року та до роботи в осіннє-зимовий період.

26.    Організація безпечного ведення робіт у разі залучення сторонніх суб’єктів господарювання, будівництво та ремонт на території закладу.

27.    Основні вимоги з охорони праці, пожежної безпеки до спортивного залу. Які нормативні документи регламентують вище зазначені вимоги. Дати їх повний перелік.

28.    Органи державного нагляду за охороною праці та їх основні повноваження і права.

29.    Відповідальність працівників за порушення вимог щодо охорони праці.

30.    Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

31.    Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

32.    Тиждень безпеки життєдіяльності. Вимоги щодо його проведення та звітність.

33.    Терміни проведення та порядок реєстрації інструктажів з охорони праці для працівників.

34.    Система проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учнями загальноосвітнього навчального закладу.

35.    Інструктування учнів в навчально-виховному процесі. Види інструктажів та умови їх реєстрації.

36.    Порядок проведення інструктажів з учнями в навчально-виховному процесі.

37.    Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кабінетах підвищеної небезпеки. Проведення інструктажів з учнями.

38.    Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

39.    Комісія по розслідуванню нещасних випадків з працівниками, її склад та обов’язки.

40.    Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Випадки, які підлягають розслідуванню.

41.    В яких випадках складається акт за формою Н-1. Кому направляється.

42.    Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника у разі стійкої втрати працездатності.

43.    Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Випадки, які підлягають розслідуванню.

44.    Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.

45.    Відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю працівника у разі смерті потерпілого.

46.    Порядок розслідування нещасного випадку на виробництві про який своєчасно не повідомили адміністрацію закладу.

47.    Назвіть першочергові дії керівника навчального закладу у разі нещасного випадку з учнем, вихованцем.

48.    Облік та профілактика нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з вихованцями, учнями в закладах.

49.    Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховному процесі.

50.    Послідовність дій керівника закладу при організації «звичайного» розслідування нещасного випадку з учнем.

51.    Перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

52.    Назвіть вимоги, що повинен містити розділ «Вимоги безпеки під час роботи» в інструкції з охорони праці.

53.    Інструкція з охорони праці: вимоги до її структури, оформлення та введення в дію по закладу. Інструктаж з питань охорони праці.

54.    Реєстрація, облік і видання інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі.

55.    Правила оформлення туристичних подорожей учнів та вихованців.

Тема 3. Пожежна безпека

56.    Зобов’язання керівника закладу, установи, організації відповідно до правил пожежної безпеки в закладах освіти.

57.    Загальні положення Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

58.    Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України.

59.    Добровільна пожежна дружина. Її функції у закладі освіти.

60.    Забезпечення пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів в загальноосвітньому навчальному закладі.

61.    Первинні засоби пожежогасіння.

62.    Облік вогнегасників в навчальному закладі.

63.    Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

64.    Первинні засоби пожежогасіння та їх характеристика.

65.    Ручний пожежний інструмент. Використання його під час пожежі.

66.    Комплектність, збереження та перевірка на працездатність внутрішніх пожежних кранів.

67.    Які вогнегасники використовуються для гасіння електричних установок і електромереж, що перебувають під напругою.

Тема 4. Радіаційна безпека

68.    Служби радіаційної безпеки.

69.    Цивільна оборона: підготовка керівного складу до дій у надзвичайних ситуаціях.

70.    Протирадіаційний захист населення.

71.    Джерела опромінювання людини.

72.    Іонізуюче випромінювання (рентгенівське).

Тема 5. Безпека дорожнього руху

73.    Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

74.    Вимоги до транспортних засобів, які приймають участь у дорожньому русі.

75.    Назвіть сім груп дорожніх знаків та дайте їх характеристику.

76.    Що належить до зобов’язань учасників дорожнього руху?

77.    Засоби регулювання дорожнього руху.

78.    Зона небезпеки автомобіля. Ділянка наближення. Межа небезпеки. Положення межі небезпеки в залежності від швидкості руху автомобілів, ширини проїжджої частини тощо.

79.    Порядок оформлення документів та здійснення перевезень організованих груп дітей. Перелік документів що подаються на погодження до обласного (міського) управління освітою.

80.    Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух.

81.    Основні права та обов’язки велосипедистів.

82.    Права пішоходів.

83.    Що належить до обов’язків пішоходів?

84.    Права пасажирів.

85.    Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів.

86.    Особливості руху велосипедом. Елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку велосипедиста.

Тема 6. Електробезпека

87.    Допуск до роботи з електрикою. Групи електробезпеки. Наряд - допуск. Вимоги до стану електропроводки.

88.    Небезпечні величини електроструму. Крокова напруга.

89.    Захисне заземлення, занулення. Його характеристика.

90.    Опосвідчення стану безпеки електроустановок.

91.    Вимоги до електричних світильників в виробничих, складських приміщеннях з наявністю горючих матеріалів.

Тема 7. Вибухонебезпека

92.    Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

93.    Небезпека петард.

Тема 8. Безпека поводження на воді

94.    Правила безпечного поводження на воді.

95.    Прийоми рятування потерпілих на воді.

Тема 9. Поводження при надзвичайних ситуаціях

96.    Характеристика надзвичайних ситуацій.

97.    Катастрофічне затоплення як наслідок повенів, руйнування гребель водосховищ.

98.    Зсуви ґрунту, селеві потоки. Снігові лавини.

Тема 10. Цивільна оборона

99.    Підготовка керівного складу до дій у надзвичайних ситуаціях.

100.Підготовка цивільного населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Тема 11. Профілактика побутового травматизму

101.Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

Тема 12. Психологія БЖД

102.Організація роботи з безпеки життєдіяльності

103.Методи пропаганди та агітації з безпеки життєдіяльності.

104.Складання та оформлення посадової інструкції.

105.План евакуації з приміщень у випадку аварії.

106.Запобіжні написи, сигнальні пофарбування.

Тема 13. Гігієна навчання та праці

107.Поняття про виробничу санітарію. Виробничі фактори, їх характеристика.

108.Санітарно-побутове забезпечення учнів та працюючих.

109.Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу життя, самообслуговування.

110.Освітлення, норми освітлення. КПО. Вимоги до природного освітлення.

111.Вентиляція, температурний режим в навчально-виробничих приміщеннях закладу.

112.Лікувально-профілактичне харчування.

113.До виконання яких видів робіт, що небезпечні для їх життя та здоров’я, створюють загрозу зараження інфекційними хворобами не допускаються учні в процесі самообслуговування. Дати повний перелік.

114.Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу життя, самообслуговування.

Тема 14. Надання першої допомоги при нещасних випадках

115.Організація медичного обслуговування дітей.

116.Медичні огляди працівників, учнів та їх періодичність.

117.Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів.

118.Перша медична допомога під час поранень.

119.Травма та її види.

120.Електротравми та перша допомога при електротравмах.

121.Класифікація ран. Асептика та антисептика.

122.Інфекція, інтоксикація, пневмо- і гемоторакси.

123.Пов'язки і правила їх накладання

124.Непрямий масаж серця і штучна вентиляція легенів.

125.Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів), змій.

126.Надання першої долікарської допомоги при отруєнні.

127.Надання першої медичної допомоги при переломах.

128.Перша допомога у випадках вивихів, розтягнень зв'язок та м'язів.

129.Надання першої долікарської допомоги при утопленні.

130.Утоплення.

131.Допомога в разі удару та синдрому тривалого здавлювання.

132.Перша медична допомога при кровотечах.

133.Поняття про переломи. Ознаки перелому

134.Опіки, їх класифікація. Перша допомога при опіках.

135.Обмороження.

136.Яку першу допомогу необхідно надати потерпілому при запорошенні очей металевою стружкою?

137.Травма хребта та її ознака. Які симптоми свідчать про травму спинного мозку. Перша допомога постраждалому.

138.Признаки алкогольного, наркотичного отруєння. Їх відмінність та правила надання першої долікарської допомоги.

139.          Допомога при укусах гризунів, тварин, що можуть переносити хворобу «сказ».

Останнє оновлення ( Понеділок, 14 квітня 2014, 12:58 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)