Ви переглядаєте: Головна сторінка Звіти директора Звіт директора за 2014-2015 навчальний рік І частина

Звіт директора за 2014-2015 навчальний рік І частина

e-mail Друкзвіт

Звіт директора за 2014-2015 навчальний рік. Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області.

 

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» протягом 2014-2015 навчального року  здійснював підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох спеціальностей. З 1 вересня 2014 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної  середньої освіти у 15 групах,  на базі пової загальної середньої освіти у 15 групах, в тому числі 6 групах з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».

Станом на 1 вересня 2014 року училищем впроваджено 8 державних стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій:  «Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».  З початку навчального року продовжена робота по впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій, а саме: «контролер ощадного банку» та «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Минулого року училищем стало розробником  двох державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку» та «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», які були затверджені наказом Міністерства освіти і науки  України  від  30.09.2014 № 1108.

З вересня 2014 року продовжена підготовка за новими робітничими професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» та зроблено перший випуск кваліфікованих робітників з професії  «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». 

З лютого 2015 року розпочата робота по впровадженню підготовки за новою  робітничою професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор» з терміном навчання 3,5 роки. Так в березні  розроблено робочий навчальний плани з даної робітничої професії, а у квітні-травні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти. 28 травня 2015 року документи були розглянуті на засіданні Акредитаційної комісії України, де прийнято позитивне рішення стосовно даного питання. Відповідно з 1 вересня 2015 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор» на базі базової загальної середньої освіти.

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями. Методичними комісіями училища проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.

У першому семестрі 2014-2015 навчального року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:

 • методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів;
 • методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних контрольних робіт;
 • методичні вказівки до практичних та занять;
 • методичні вказівки або інструкції до лабораторних занять;
 • методичні вказівки та тематику з курсового проектування.

 Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні  можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів  та  майстрів  в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Виконання обсягів державного замовлення

Відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів визначаються рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з врахуванням пропозицій облдержадміністрацій.

Формування контингенту учнів у 2014 році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснювалося у відповідності до державного замовлення, обсяги якого затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2014 року № 808. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з Кіровською районною у м. Кіровограді радою у жовтні 2013 року.

Минулого навчального року, при плані прийому на вересень 2014 року - 305 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 219 учнями нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 228 учнів, тобто 75% від запланованого:

  Назви професій, спеціальностей
Фактично
прийнято
учнів
Державне
замовлення
без корегування
Відхилення від
державного замовлення
 
 
 
1.      Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 36 51 -15  
2.      Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);  Оператор комп'ютерного набору 22 26 -4  
3.     
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку;
Оператор поштового зв'язку
30 25 5  
4.      Контролер ощадного банку; Оператор комп'ютерного набору 48 51 -3  
5.      Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 22 25 -3  
6.     
Кабельник-спаювальник;
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку
0 25 -25  
7.      Секретар керівника (організації, підприємства, установи); 
Оператор комп'ютерного набору
21 26 -5  
8.      Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 29 25 4  
9.      Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку) 20 26 -6  
10.              Оператор комунікаційних послуг 0 25 -25  
  Сума 288 305 -77  

В цілому по училищу невиконання плану склало 77 осіб. При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» – 15 осіб, «Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)» - 6 осіб. Дві групи з професій «Оператор телекомунікаційних послуг»  та «Кабельник-спаювальник; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку», що були заплановані  на базі повної загальної середньої освіти, не були сформовані взагалі. Слід зазначити, що тенденції зменшення зв’язківців спостерігається три роки поспіль. Такий недобір радіомеханіків та безумовно електромонтерів приведе до складнощів при формуванні груп ІІІ ступеня професійно-технічної освіти (молодших спеціалістів). Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

alt   alt

У січні 2014 року училищем були сформовані дві групи ІІІ ступеня професійно-технічної освіти на базі повної загальної середньої освіти з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».   План прийому склав 28 осіб, який виконано повністю: 

  Назви професій, спеціальностей
Фактично
прийнято
учнів
Державне за-
мовлення
без корегування
Відхилення від
державного замовлення
 
 
 
1 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;
Молодший спеціаліст «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»
15 15 0  
2 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку;  Молодший спеціаліст «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» 13 13 0  
  Сума 28 28  0  

Загальні показники по прийому учнів у 2014 році в розрізі напрямків з урахуванням корегування державного замовлення: 

Галузь (напрямок економічної діяльності) Професія Вид підготовки
Держза-
мовлення з
корегуванням (осіб)
Фактичне виконання
(осіб)
Загальні для всіх галузей економіки Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури
ТУ,
СПТУ
178 178
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних ТУ
Контролер ощадного банку; оператор комп'ютерного набору
ТУ,
СПТУ
Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи) СПТУ
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору СПТУ
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ТУ
Зв’язок Оператор поштового зв’язку; електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку ТУ 50 50
Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку) СПТУ
Всього підготовка робітничих кадрів      
  Молодший спеціаліст Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки ВПУ 13 13
Молодший спеціаліст Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв ВПУ 15 15
Всього підготовка молодших спеціалістів   28 28

Аналіз збереження контингенту

Станом на 1 вересня 2014 року контингент учнів училища складав 616 осіб, що менше на 41 особу ніж 2013 року і на 42 особи ніж 2012 року:

Навчальний рік
 
Контингент на 1 вересня Контингент на 1 січня
2014-2015 616 548
2013-2014 657 574
2012-2013 658 570
 

Аналіз свідчить, що як на 1 вересня 2014 року так і на 1 січня 2015 року контингент учнів училища був найменшим ніж в аналогічні періоди за останні три роки.  

Протягом 2014-2015 навчального року прийнято на навчання 66 учнів, вибуло 323 учні, з яких 288 випущено та 35 відраховано. На кінець 2014-2015 навчального року перехідний контингент склав 359 осіб

Освітній рівень вступ-ників Чисельність учнів на початок  року Учні, які прибули У тому числі Вибуло учнів Випущено каліфі-кованих робітників Відраховано Чисель-ність учнів на кінець року
Зараховано знову Пере-ведено з інших училищ Повернулося із числа раніше відрахованих  
9кл 311 4 3 1 0 121 106 15 194
11кл 305 62 61 1 0 202 182 20 165
Всього 616 66 80 2 0 323 288 35 359

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом минулого навчального року з урахуванням дострокового випуску відраховано – 41 особа, що менше ніж 2013-2014 н.р. на 35 осіб, але більше на 2 особи ніж 2012-2013 н.р.:

Навчальний рік Відраховано з урахуванням дострокового випуску протягом року, учнів
Відраховано з без урахування
дострокового випуску, учнів
Відсоток відрахування учнів від контингенту на 1 вересня
2014-2015 41 35 6,7%
2013-2014 76 65 11,5%
2012-2013 39 31 5,9%
Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2014 року  з урахуванням дострокового випуску було відраховано 27 осіб (позаминулого року також 27 осіб). Таким чином за І навчальний семестр відрахована повноцінна навчальна група (два майстри виробничого навчання).  При чому без поважних причин: в групах П41, Б41, Сб41, Рк21 -  3-5 учнів. Що призвело до скорочення з 1 січня 2014 року двох ставок майстрів виробничого навчання. А також слід врахувати, що відрахування в групі Сб41 відбулося на фоні неповної комплектації. Безумовно – це результат недостатньої виховної роботи класних керівників та майстрів протягом всього І семестру 2014-2015 року. 

Як вже зазначено, в цілому по училищу за навчальний рік відраховано 41 учень, у тому числі 6 учнів у зв’язку з достроковим випуском та з отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що складає 6,7% відносно початкового контингенту. Цей показник на 4,8% менше ніж в позаминулому н.р. В той же час, що 6,2% відрахувань від початкового контингенту в 2014-2015 н.р. – фактично є відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному показнику 3%.

Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту в цілому покращилась, що можна вважати на задовільному рівні. Однак на жаль, традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання відрахування учнів.

В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так в групах П41 (Божор, Нежиборець) та Б41 (Ситник, Глюз) відраховано по 5 учнів, в групі Сб41 (Ломанюк) відраховано 4 учні, а в групах Тб41 (Варга) та Рк21 (Михайлов, Герасимчук) – по 3 учні.  По два учні відраховано в групах Рк31, Сб21, Кб41, А31, Р41, Л41.

На відміну від перелічених, у 8 навчальних групах не було протягом року  жодного відрахування: Бб21 (Обіход), Бб41 (Токаренко), Кб31 (Романенко, Терьохін І.), П31 (Божор), Аб21 (Остапенко), Ат31 (Попок, Остапенко), Рб21 (Марющенко), Ат21 (Іванченко, Дженджера):  

Група
Кількість учнів
на початок
навчання
групи
Відраховано учнів
Відрахування у зв’язку з
достроковим випуском
Всього відраховано
за  навчальний рік
Закріплені майстри в/н
П41 29 5 0 5
Нежиборець
Божор
Б41 28 5 0 5
Ситник
Глюз
Сб41 22 4 0 4 Ломанюк
Рк21 25 3 0 3
Михайлов
Герасимчук
Тб41 20 3 0 3 Варга
Р41 20 2 0 2 Нагурна
Л41 23 2 0 2 Алєксєєнко
А31 16 0 2 2 Тараненко
Рк31 29 2 0 2
Михайлов
Нагурна
Сб21 26 0 2 2
Афтеньєва
Шевченко
Кб41 23 2 0 2
Мошинська
 
О41 29 1 0 1
Павліченко
Карпулевська
Тб31 24 1 0 1
Кібісова
Тараненко
Рб41 16 1 0 1 Ануфрієва
Рб31 15 1 0 1 Ануфрієва
Бб31 26 1 0 1
Борболюк
Логвінова
Сб31 18 1 0 1 Лисенко
О31 25 0 1 1
Варга
Остапенко
Р31 21 0 1 1 Ануфрієва
Кб21 22 1 0 1 Терьохіна
Ат21 20 0 0 0
Іванченко
Кібісова
Кб31 24 0 0 0
Романенко
Терьохін
Ат31 26 0 0 0
Остапенко
Попок
П31 25 0 0 0 Божор
Аб21 13 0 0 0 Остапенко
Бб41 21 0 0 0 Токаренко
Бб21 23 0 0 0 Обіход
Рб21 22 0 0 0 Марющенко
Всього    35 6 41  

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.

Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять. Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, в училищі здійснюється контроль за відвідуванням учнями училища. Класні керівники, майстри виробничого навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в училищі ведуться журнали контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок.

Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Аб21, Рб31, Рб41, Кб41, Бб41 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак незважаючи на зазначену роботу  в групах  Бб31, Тб31, Сб21, О31, Рк21 кількість пропусків без поважних причин залишається великою і складає в середньому від 6 до 10 годин на одного учня.

З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує училище без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску

У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» в училищі в грудні 2014 року, січні, лютому та травні 2015 року була проведена державна кваліфікаційна атестація.

Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації більшість учнів показали, що мають добру теоретичну та практичну підготовку. В середньому по училищу якість знань за результатами ДКА склала 72,6%. Що на відповідає державними вимогами до атестації та на 4% менше ніж попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники успішності за результатами ДКА переважна більшість груп. На відміну від попередніх років в жодній групі не має відхилень, що перевищують допустимі нормативі. В той же час майстрам та викладачам слід постійно приділяти увагу роботі по вдосконаленню навчальних програм з метою приближення до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої професії.

Цього року випущено 288 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 14 випускників (4,8%), що нижче нормативу (10%) на 5,2%. Непокоїть також, що цей показник на 6% менше ніж попереднього навчального року і одночасно абсолютно найнижчий – за останні десять років.  З випускників продовжили навчання на ІІІ ступені (кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) -  60 осіб. 282 учні отримали дипломи кваліфікованого робітника, 6 учнів – свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 51 учень здобув вищу освіту І-го рівня акредитації та отримав диплом молодшого спеціаліста.

Результати державної кваліфікаційної атестації учнів у 2014-2015 навчальному році:

Професія Випущено Отримало диплом Отримали свідоцтво  
всього в т.ч. з відзнакою % всього %  
 
Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури; Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 26 26 2 7,7%   0,0%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки 25 25 1 4,0%   0,0%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Оператор поштового зв’язку 25 24 1 4,2% 1 4,0%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник 29 27 0 0,0% 2 6,9%  
Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури 43 42 0 0,0% 1 2,3%  
Контролер Ощадного банку; оператор комп'ютерного набору 47 47 3 6,4%   0,0%  
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 21 21 1 4,8%   0,0%  
Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)
26 24 1 4,2% 2 7,7%  
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 25 25 4 16,0%   0,0%  
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору 21 21 1 4,8%   0,0%  
ВСЬОГО: 288 282 14 5,0% 6 2,1%  

 

Професія Випущено Рівні навчальних досягнень випускників  
середній % достатній % високий %  
 
Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури; Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 26 9 34,6% 13 50,0% 4 15,4%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки 25 7 28,0% 16 64,0% 2 8,0%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Оператор поштового зв’язку 25 7 28,0% 15 60,0% 3 12,0%  
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник 29 9 31,0% 16 55,2% 4 13,8%  
Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури 43 14 32,6% 26 60,5% 3 7,0%  
Контролер Ощадного банку; оператор комп'ютерного набору 47 14 29,8% 25 53,2% 8 17,0%  
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 21 2 9,5% 16 76,2% 3 14,3%  
Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)
26 5 19,2% 12 46,2% 9 34,6%  
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 25 6 24,0% 13 52,0% 6 24,0%  
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору 21 6 28,6% 13 61,9% 2 9,5%  
ВСЬОГО: 288 79 27,4% 165 57,3% 44 15,3%  

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

На підставі аналізу журналів теоретичного і виробничого навчання, зведених відомостей за результатами директорських контрольних робіт, встановлено, що рівень знань, умінь та навичок учнів відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм.

Так в училищі 66,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. З професійно-теоретичної підготовки 53,5% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, з професійно-практичної підготовки 91% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 31% більше нормативу.  Слід відмітити, що за останні роки з професійно-практичної підготовки учні мають високий рівень вмінь, однак такі показники скоріш за все свідчать про недостатньо вміле застосування критеріїв оцінювання виконаних робіт під час уроків виробничого навчання.  Абсолютна більшість викладачів забезпечує рівень навчальних досягнень та якості навчання – 50-70%.

В той же час мають місце суттєві відхилення від нормативу (50%) щодо якості навчальних досягнень учнів з окремих дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» - 17% (Баланова, Тб31), «Електрорадіовимірювання» – 18% (Щербаєва, Рб41), «Фізична культура» - 12% (Ситнік О.О., Рб31 та Рб41), «Технологія ремонту РТА» - 29% (Петрич, Рб41), «Електротехніка» - 24% (Масалова, Рб41),  «Виробниче навчання» - 18% (Ануфрієва, Рб31 та Рб41), «Іноземна мова за професійним спрямуванням» - 33% (Баланова, Сб31), «Основи правознавства» - 22% (Іванова, Рк31).

В розрізі груп найкращі показники щодо якості навчальних досягнень серед учнів училища, показали група з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (Л41) та  групи операторів комп’ютерного набору першого курсу (Кб41,  Бб41, Сб41), де даний показник знаходиться в межах 65-75%. Найгірші групи за цим же показником: Рб41, Рб31 – якість знань 26-33%, що на 17-24%% менше нормативу. 

Назва професії Група Кількість учнів Якість знань, % 
Електромонтер СУТЗ;  Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки Ат21 20 55%
Ат31 26 52%
Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного набору Б41 23 63%
Бб21 24 57%
Бб41 21 67%
Бб31 24 52%
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Л41 21 81%
Електромонтер СУТЗ; оператор поштового зв'язку О41 28 63%
Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА Рб31 15 33%
Рб41 15 26%
Р41 18 58%
Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА; Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв Рк21 22 54%
Рк31 27 52%
Конторський (офісний) службовець бухгалтерія; оператор комп’ютерного набору Кб21 21 61%
Кб31 24 51%
Кб41 20 65%
Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору Сб41 18 65%
Сб21 24 54%
Сб31 17 51%
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення П41 24 58%
П31 24 63%
Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку) Тб41 17 54%
Тб31 23 44%

Недостатньо уваги приділялося учням, які мають поточні негативні показники успішності. Так за підсумками кожного навчального місяця кількість невстигаючих сягала до 250 учнів, тобто до 42% від початкового контингенту. 19% учнів ліквідовували заборгованості з навчальних дисциплін лише тільки  наприкінці навчального семестру, а не протягом 10 днів після завершення відповідного звітного періоду. Це свідчить про відсутність у педпрацівників системи в підході до розвивання внутрішніх мотивів учнів стосовно оволодіння обраною робітничою професією та опануванню необхідними знаннями.

З метою усунення вказаних недоліків педпрацівникам потрібно систематично проводити індивідуальну роботу з слабовстигаючими учнями та застосовувати методи інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного використання інноваційних методів навчання та виховання з урахуванням особистісно-зорієнтованих технологій.

Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 та плану роботи на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи.

Планово-прогностична, організаційно-виконавча та контрольно-аналітична функції управління навчальним закладом реалізуються через планування, управління та аналіз процесу життєдіяльності навчального закладу і представлені річним планом роботи на поточний навчальний рік, який обговорюється і затверджується педагогічною радою. Планування носить системний, обґрунтований характер.

З метою виконання плану роботи училища на навчальний рік видаються управлінські накази.

 • «Про педагогічне навантаження майстрів виробничого навчання на 2014/2015 н.р.» від 01.09.2014р. №276-Д
 • «Про персональний розподіл випускників у 2014-2015 н.р.» від 01.09.2014р.  №278-Д
 • «Про створення спеціальних медичних груп учнів з предмету «Фізична культура»  від  01.09.2014 р. №280-Д
 • «Про педагогічне навантаження викладачів 2014-2015 н.р. з 01 вересня 2014 року» від 03.09.2014р. №292-Д
 • «Про організацію методичної роботи на 2014-15 н.р.» від 04.09.2014р.  №294-Д
 • «Про призначення завідуючих навчальними кабінетами на 2014-2015 н.р.» від 04.09.2014р. №295-Д
 • «Про склад педагогічної та методичної ради» від 04.09.14р. № 299-Д
 • «Про методичне керівництво на 2014-2015н.р.» від 04.09.2014р. № 296-Д.
 • «Про розробку плануючої документації до 2014-2015 н.р.» від 04.09.2014р.  №297-Д
 • «Про склад педагогічної та методичної ради» від 04.09.2014р. №299-Д
 • «Про склад методичних комісій» від 04.09.2014р. № 300-Д
 • «Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у ІV кварталі 2014 року та І кварталі 2015 року» від 17.09.2014р. №324-Д
 • «Про затвердження тем творчих робіт» від 01.10.2014р. №343-Д
 • «Про атестацію педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» від 14.10.2014р. №356-Д
 • «Про аналіз результатів відвідування занять учнями  у вересні 2014-2015 н.р.» від 15.10.14р.  № 358-Д.
 • «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників у 2015 році»  від 09.01.2015р. №03-Д
 • «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного навчання» від 24.11.2014р. №419-Д
 • «Про стан виконання навчальних планів, програм за І семестр» від 16.01.2015р. №23-Д
 • «Про педагогічне навантаження майстрів виробничого навчання 2014-2015 н.р.» від 02.02.15 № 46-Д.
 • «Про проведення обласної олімпіади з предмету «Технологія комп’ютерної обробки  інформації серед учнів з професії «Оператор комп’ютерного набору» від 04.02.2015 року №58-Д
 • «Про  додаткове педагогічне  навантаження  викладачів на 2014/2015 навчальний рік з 2 лютого 2015 року» від 12.02.2015 р. №69-Д
 • «Про призначення стипендії у ІІ семестрі 2014/2015 н.р. з 01 березня 2015р.» від 20.03.2015р. №125-Д
 • «Про результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» від 30.03.2015р. №141-Д
 • «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного навчання» від 03.04.2015 р. № 152-Д
 • «Про проведення держаних кваліфікаційних атестацій  у червні 2015» від 15.04.2015р. №172-Д.
 • «Про проведення атестації з дисциплін т/н та перевірочних робіт в групах Ат-21, Рк-21, Ат-31, Рк-31» від 22.04.2015р. № 181-Д.
 • «Про результати перевірки навчально-методичної документації з професійно-практичної підготовки» від 08.06.2015 № 237-Д

 Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на семестр). В минулому навчальному році розглядались наступні питання:

 • Підсумки методичної роботи училища за 2013-2014 навчальний рік (вересень)
 • Розгляд плану роботи училища на 2014-2015 навчальний рік, (вересень).
 • Про організацію та результати ДКА  (вересень)
 • З досвіду роботи майстрів виробничого  навчання Солодєєвої К.В. та Павліченко Н.Ю.
 • Про хід чергової та позачергової атестації (жовтень)
 • Про аналіз методичної роботи у І семестрі (січень)
 • Про аналіз роботи атестуємих у 2014/2015 навчальному році (березень )
 • Про допуск учнів до атестаційної сесії (травень) .
 • Хід виконання плану розглядається  на  інструктивно-методичних нарадах , (щомісяця)::

·       Про підготовку до нового навчального року (серпень).

 • Про порядок оформлення журналів професійно-практичної підготовки (серпень).
 • Про ведення журналів професійно-теоретичної підготовки (вересень).
 • Методика розробки методичних рекомендацій для уроків професійно-практичної підготовки (вересень).
 • Про організацію стажування та наставництва майстрів (жовтень).
 • Про вимоги по оформленню пакетів навчально-методичної документації з конкретних предметів (листопад).
 • Про організацію проведення ДКА (листопад).
 • Про вимоги по оформленню журналів теоретичної підготовки (листопад).
 • Дидактичне забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки (грудень).
 • Про результати перевірки відвідування занять учнями (грудень).
 • Про результати анкетування випускників та роботодавців (грудень).
 • Про вдосконалення системи роботи викладачів із ліквідації прогалин у знаннях учнів.(січень).
 • Про самоаналіз уроків педагогічними працівниками
 • Про результати перевірки навчально-методичної документації з ПТП (лютий).
 • Структура і зміст професійної компетентності майстра виробничого навчання (лютий).
 • Методика вивчення та впровадження інноваційних виробничих технологій в навчальний процес(квітень).
 • Педагогічний аналіз уроку в сучасних умовах (травень).
 • Про закінчення навчального року (травень).
 • Про підготовку документації до атестаційної сесії (червень).
 • Про організацію проведення ДКА (червень).

В кінці навчального року проводиться аналіз виконання річного плану роботи з обговоренням кінцевих результатів з виданням відповідних наказів. Хід виконання наказів щотижня контролюється на адміністративних нарадах.

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, аналізу уроків, позакласних заходів, плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання тощо. В цьому році проведена перевірка 69 уроків, в тому числі:

 • Виробниче навчання з професії Оператор поштового зв’язку;електромонтер СУТЗ – 6.
 • Виробниче навчання з професії секретар керівника – 5.
 • Виробниче навчання  з професії контролер Ощадного банку – 4
 • Виробниче навчання електромонтерів – 2.
 • Виробниче навчання з професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 3.
 • Виробниче навчання з професії Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного набору – 9.
 • Виробниче навчання з професії Оператор телекомунікаційних послуг – 4.
 • Виробниче навчання з професії радіомеханік – 7.
 • Виробниче навчання з професії конторський службовець – 4
 • Читання креслення 4.
 • Бухгалтерський облік – 6.
 • Поштовий зв'язок  – 4.
 • Теорія електричних кіл-2.   

Згідно з річним планом роботи в грудні та травні 2014-2015 навчального року адміністрацією училища була проведена перевірка навчально-методичної документації з загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. В ході контролю були перевірені пакети навчально-методичної документації викладачів.

Під час моніторингу вивчалися та перевірялися наступні документи: кваліфікаційна характеристика (освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника); робоча навчальна програма з предмету; поурочно-тематичні плани; інструкційні, технологічні, інструкційно-технологічні картки до всіх лабораторно-практичних робіт; плани уроків; робочі критерії оцінювання з кожного предмету, навчальної теми; паспорти комплексно-методичного забезпечення з предметів, нормативно-правові документи щодо викладання загальноосвітніх дисциплін, плани індивідуально-методичної роботи, дидактичне забезпечення, розробки уроків загальноосвітніх дисциплін, розробки виховних заходів з предметів загальноосвітньої підготовки.

За наслідками перевірки встановлено, що переважна більшість викладачів сумлінно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків в частині оформлення та комплектування навчально-методичної документації з предметів. Особливо слід відзначити за зразкове та своєчасне оформлення документації викладачів Божора Д.Ю., Нежиборець Т.В., Нижборську Н.А.,  Борболюка Є.О., Лисенко Н.О., Бережну Н.Я., Бондаренко Л.А., Попик О.І., Сільвейструк Н.А.

В той же час в оформлені  документації мають місце наступні недоліки:

 • несвоєчасно надаються на затвердження навчально-методичні документи викладачами:  Ситнік О.О., Агішевою А.В.;
 • не на кожен урок розроблений план уроку у викладачів: Романенка Є.О.,  Ситнік О.О.;
 • недооформлені паспорти комплексно-методичного забезпечення предмету у викладачів Айшпурс Н.В., Бірюкової Н.М.;
 • не розроблені робочі критерії оцінювання з кожної теми предмету у викладачів Айшпурс Н.В.

Двічі на семестр здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи. Під час перевірки було з’ясовано, що тематичний облік знань викладачами проводиться згідно вимог навчальних програм з урахуванням проведених контрольних та самостійних робіт. Більшість викладачів училища дотримуються «Інструкції з ведення журналу, обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ» затвердженої МОН України від 26.012011 року №59. Але разом з тим є викладачі, які не своєчасно роблять записи до журналу при виставленні тематичних оцінок, що свідчить про безсистемність їх роботи з документацією. Таким чином порушується виконання пункту 3.10 посадової інструкції викладача. 

Така система контролю ведення журналів дозволяє охопити всі напрямки роботи училища, прослідкувати виконання навчальних планів та програм, аналізувати успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно приймати рішення. З метою усунення недоліків педпрацівникам при веденні журналів  потрібно систематично та своєчасно здійснювати відповідні записи до журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.

Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища

За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями:

 • Музичний центр (макет) Panasonic SA-AK-18 – 1 шт.
 • Музичний центр LG FFH-315 (макет) – 1 шт.
 • Автомагнітола Grundig  Challend 600 CDA (макет) – 1 шт.
 • Автомагнітола DEX DE 3268 (макет) – 1 шт.
 • DVD програвач Sony DVP-NS-36 (макет)  – 1 шт.
 • DVD програвач BOMANN 593 CB (макет)  – 1 шт.
 • DVD програвач  Samsung  P 142 (макет)  – 1 шт.
 • DVD програвач SUPRA DVS-109 UX (макет) – 1 шт.
 • Радіоприймач КІРО-408 АС (макет) – 1 шт.
 • Макет телевізора  Samsung модель CS-2039R – 1 шт.
 • Макет телевізора RAINFORD модель TV 5125T – 1 шт.
 • Автомагнітола  SVC KD-R 106 – 1 шт.
 • Стереомагнітола MYSTERY BM-6104 (V1M12) – 1 шт.
 • Діючий макет монітора  LG FLATRON L1932 TQL1932 – 1 шт.
 • Діючий макет монітора  MEDION MD 30917 PN – 1 шт.
 • Діючий макет монітора MIRO 19 TD 690– 1 шт.
 • Діючий макет телевізора Samsung CS-21M6WPQ – 1 шт.
 • Діючий макет модема  ACORP M56-EMSF – 1 шт.
 • Макет кабельного модема D-Link DCM 201– 1ш.
 • Діючий макет пристрою для перевірки пульсопори  - 1 шт.
 • Діючий макет осцилографа – 4 шт.
 • Діючий макет принтера LEX MARK Z13 – 1 шт.
 • Діючий макет принтера EPSON STYLON COLOR – 1 шт.
 • Діючий макет принтера LEX MARK Z602 – 1 шт.
 • Діючий макет супутникового ресивера  Stron SRT4012– 1 шт.
 • Макет кнопкового ТА Panasonic KX/T2365 – 1 шт.
 • Макет кнопкового ТА IMPORTANT– 1 шт.
 • Діючий макет імітатора телефонної лінії – 1шт.

 

Аналіз методичної роботи за 2014-2015 н.р.

 

В минулому навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: “Продуктивне навчання як інноваційний ресурс ". Така методична проблема вибрана з метою удосконалення професійної культури педагогічних працівників, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації навчально-виховного процесу, впровадження виробничих інновацій. Педагогічний колектив працював під девізом: «Впровадження  нових педагогічних технологій, як шлях до формування сучасного конкурентноспроможного робітника». 

 • В поточному навчальному році оновлені стенди: «Наші досягнення», «Виставка методичних розробок виробничого навчання», «Інтернет – технології як інформаційний ресурс розвитку особистості викладача».

  Узагальнений передовий педагогічний  досвіду таких викладачів:

  • Нижборської Н.А. з проблеми «Реалізація диференційованого навчання на уроках математики на основі продуктивної технології» ( на обласному рівні).
  • Нежиборець Т.В. «Використання електронних інструкційно-технологічних карток на уроках в/н, як шлях якісного відпрацювання трудових прийомів» (на обласному рівні).
  • Кривенко Н.А. « Моніторингова діяльність заступника директора з навчальної роботи в управлінні загальноосвітньою підготовкою» (на обласному рівні).

 alt alt

 alt

alt alt

alt alt

alt

Організація та результативність загальноосвітньої підготовки

З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну середню освіту адміністрація училища у своїй діяльності керується законами України: «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-ХІV, «Про мови …..» від 28.10.1989 року №8312-11, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 року №163-ХІV; указами Президента України: «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» від 09.11.2007 року №1078/2007, «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови» від 28.11.2007року №1155/2007, «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 30.09.2010 року № 928/2010, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 року № 244/2008; постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 року № 244; наказами Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 року № 428/48, «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930, «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 року № 601, «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305, переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах; типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів; нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання; іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог державних стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року №632) в училищі розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі навчальні плани і робочі навчальні програми.

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834.

Комплект навчально-програмної документації з кожної професії розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з пояснювальними записками з визначенням мети, змісту, форм організації навчального процесу та результатів навчання, поурочно-тематичне планування, плани роботи навчальних кабінетів і аудиторій; комплект нормативно-правових документів (освітня галузь).

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів України з урахуванням професійного спрямування, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у відповідному порядку.

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 20 педагогів, зокрема, 14 викладачів (за основною посадою) та 6 інших педагогічних працівників. Освітній рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в системі загальної середньої освіти.

Серед зазначених педагогічних працівників:

 • вищу категорію мають - 6 викладачів (30 %);

 • І категорію - 4 викладача (20 %);

 • ІІ категорію - 4 викладача (20 %);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 6 викладачів (30 %)

alt

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 42 роки. Такий підбір педагогічних кадрів є оптимальним показником з позиції досвіду та компетентності водночас із продуктивністю.

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів.

Кабінети постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним забезпеченням, а саме у 2014/2015 н.р. було укомплектовано:

 • «Кабінет економічної географії та основ економіки» - картами «Визначні місця України», «Економічна і кліматична карта Африки», «Економічна і кліматична карта Північної та Південної Америки», «Економічна і кліматична карта Євразії», «Економічна і кліматична карта Австралії».

 • «Кабінет іноземної мови» - журнали з аудіододатками «English учить легко».

 • «Лабораторія інформатики та інформаційних технологій» - плакатами «Вікно програми MS Office Power Point», «Інформація. Повідомлення. Дані», Властивості символів тексту», «Файл. Папки», «Графічний редактор Paint».

 • «Кабінет математики» - наборами «Класного інструменту», «Тіла геометричні», стендом змінного характеру: «Математична мозаїка».

 • «Кабінет фізики та астрономії» - стендами «Цікава фізика», «Підготовка до ЗНО з фізики».

 • «Кабінет хімії, біології, екології та технології» - стендами «Якби ми їли те, що треба…»., «Еволюція рослинного та тваринного світу», таблицю «Виявлення йонів (якісний аналіз)», матеріалами - пластилін, пінцети, ґрунтовими сумішами для вирощування різних рослин, вазонами різних розмірів.

 • «Кабінет історії та правознавства» - стендами «Історичний календар», картою «Європа. Політична карта».

 • «Кабінет української мови та літератури» - репродукціями картин для розвитку мовлення учнів, таблицею «Будова слова».

 • «Кабінет захисту Вітчизни» - комплектами плакатів «Біологія людини», «Отруєння газами. Оживлення, ампутації частин тіла», «Рани, кровотечі. Розтягнення зв'язок: вивихів в суглобах. Переломи кісток кінцівок», «Електротравми. Загальна характеристика утоплення. Тепловий удар, відмороження і замерзання», «Травми грудей та живота. Травми черепа та хребта», «Транспортування потерпілих», двома магазинами від АК-74, макетами РПГ.

Вивчення якісного складу контингенту учнів на базі базової загальної середньої освіти

Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої освіти станом на 1 червня 2015 року становив 264 учня (13 навчальних груп):

 • 3 групи – ІІІ курсу: 69 учнів;

 • 5 груп – ІІ курсу: 103 учня;

 • 5 груп – І курсу: 92 учня.

Проведений моніторинг продовж трьох років показав, що якісний рівень навчальних досягнень абітурієнтів за даними свідоцтв про базову загальну середню освіту цього року склав 44%, що є таким же як і в минулому навчальному році і менше на 2 % ніж позаминулого.

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів за свідоцтвами протягом трьох навчальних років становить 69% та 68% - предмети технології та художня культура, найнижча 24% - предмет математика (див.таблицю).

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту

Навчальні предмети 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. Середнє значення
Математика 22 24 24 23
Хімія 31 31 32 31
Англійська мова 32 35 32 33
Фізика 32 32 35 33
Українська мова 35 34 45 38
Географія 41 32 33 35
Біологія 43 39 40 41
Українська література 43 39 40 41
Історія 46 43 40 43
Світова література 40 37 46 41
Правознавство 57 46 44 49
Інформатика 68 64 65 66
Художня культура 58 73 62 64
Технології 66 83 76 75
Середнє значення 44 44 44  

 

alt

У поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлена з предмету технології (76%), що є на 7% меншою у порівнянні з минулим навчальним роком, а найнижча з предмету математика (24%), що є такою ж як в минулому році.

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки учнівІ курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2014/2015 н.р.

alt

В розрізі навчальних груп найнижчою якість знань учнів 0 % виявлена з предмету географія в групі Рб-41, а найвищою 86% з предметів технології в групі Бб-41.

В цілому найнижча якість з загальноосвітньої підготовки становить 19 % у групі Рб-41, що на 7% менше ніж у минулому році, а найвижча 62 % у групі Сб-41, шо на 8% більша ніж у минулому році.

Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2014/2015 н.р.

alt

В розрізі навчальних груп найменший середній бал (початковий рівень) з предметів загальноосвітньої підготовки мають учні: Кравцова Олександра (група Сб-41) – 2 бали, Кущінська Аліна (група Сб-41) – 3 бали, Антонов Станіслав (група Тб-41) – 3 бали.

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки учнів І курсу за результатами написання діагностичних контрольних робіт

Проведений моніторинг вивчення рівня якості (%) знань учнів І курсу (див. таблицю) свідчить, що учні за результатами написання діагностичних контрольних робіт мають найнижчу якість знань з предмету математика (3%), а найвищу з предмету інформатика (38%).

 
Навчальний предмет Кількість учнів, що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Якість знань учнів
початковий середній достатній високий свідоцтво діагностична контрольна робота
1 Українська мова 90 22 52 16 0 44 18
2 Українська література 84 32 34 18 0 40 21
3 Географія 86 18 50 18 0 34 21
4 Правознавство 84 18 38 26 2 42 33
5 Інформатика 82 31 20 30 1 65 38
6 Художня культура 27 14 9 2 2 48 15
7 Англійська мова 90 61 15 14 0 27 16
8 Математика 87 51 33 3 0 24 3
9 Історія 97 24 61 12 0 37 12
10 Фізика 85 21 47 17 0 34 20
11 Хімія 89 35 36 16 2 32 20
12 Біологія 91 15 49 26 1 40 30
 
Якість знань учнів з предметів загальноосвітньої підготовки за результатами діагностичних контрольних робіт у 2014/2015 н.р.

alt

alt

З метою ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів викладачами предметниками постійно розробляються корекційні заходи, які розглядаються на засіданнях методичних комісій.

 
 
 
 
Останнє оновлення ( Четвер, 31 березня 2016, 13:09 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)