Стандарт Конструювання, виробництво та технічне...

Печать

Стандарт вищої освіти з спеціальності Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв. Містить освітньо-професійну програму, освітньо-кваліфікаційну характеристику.                                                                          
 
 
       

Напрям підготовки Радіотехніка
Спеціальність Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

освітнього рівня базова вища освіта за спеціальністю*
(назва освітнього рівня)
кваліфікації технік-технолог, радіотехнік
(назва освітнього рівня)
з предметної області діяльності конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

з нормативним терміном навчання (денна форма) 3 роки 0 місяців

Цей стандарт установлює:
• нормативну частину змісту навчання у навчальних об'єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєн-ня у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
• рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців;
• форми державної атестації;
• нормативний термін навчання.
Стандарт є обов'язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.
*Постанова Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.98 1

Завантажити:
Скачать этот файл (DS-VO-OKH-konstruyuvannja.pdf)Стандарт вищої освіти ОКХ Конструювання....263 Kb
Скачать этот файл (DS-VO-OPP-konstruyuvannja.pdf)Стандарт вищої освіти ОПП Конструювання....536 Kb
Последнее обновление ( 19.03.10 11:19 )