Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина І

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність ДНЗ "ВПУ №9 м. Кіровоград" за 2012 рік. Частина І.  Розділ 1.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу. Розділ  1.1. Стан організації навчально-виробничого процесу.  Розділ  1.2. Організація навчально-виховного процесу

 

 

 

 

1.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

За звітний період  діяльність училища була спрямована в першу чергу на виконання Законів України “Про професійно-технічну освіту”, “Про освіту”, наказів, розпоряджень Міністерства освіти і науки України та управління освіти і науки облдержадміністрації, Статуту і колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу №582 МОН України та рекомендацій навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти  у Кіровоградській області.

Навчальний заклад забезпечено навчально-нормативною документацією. В училищі в наявності: Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", ''Про професійно-технічну освіту", ''Про мови", ''Про охорону праці'', ''Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", Указ Президента України "Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти України'', "Положення про професійно-технічний навчальний заклад України" (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.98 р. №1240) та інші нормативно-правові акти.

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» – державний професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного рівня з першим рівнем акредитації за двома спеціальностями.
Училище засновано 15 червня 1966 року, як технічне училище №1 на базі Кіровоградського обласного управління зв’язку УРСР (наказ Державного комітету при Раді Міністрів УРСР по профтехосвіті від 4 травня 1966 року), відповідно до пропозицій місцевих органів державної виконавчої влади. Наказом Державного комітету при Раді Міністрів УРСР по профтехосвіті від 13.08.1984 року №156/3 технічне училище №1 міста Кіровограда було реорганізовано у середнє професійно-технічне училище №9. Наказом Міністерства освіти України від 06.11.1999 року №731к професійно-технічне училище №9 з 10.10.1999 року реорганізовано у вище професійне училище №9 м. Кіровограда. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 року №523 закладу установлено нове повне найменування юридичної особи – державний навчальний заклад «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград».
Форма власності навчального закладу – державна. В наявності свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 05.04.2011р., видане виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» підпорядковано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України та обласному управлінню освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.
З 1969 року училище проводить навчальний процес у типовому комплексі, практична потужність якого 510 учнів. У 1987 році введено в дію корпус навчально-виробничих майстерень на 210 учнів.
Початковий контингент - 250 учнів, теперішній - 650 учнів (станом на 1 грудня 2012 року), в тому числі 106 учнів з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.
До складу споруд комплексу входить: навчальний корпус площею 2901,19м2, навчально-виробничі майстерні площею 3082,3м2, побутовий корпус площею 1283,8м2, гуртожиток площею 2108м2. Загальна площа складає 9833,79м2. Площа навчальних приміщень складає 3,9м2 на одного учня.
Навчально-виробничий процес забезпечує 15 навчальних кабінетів, 19 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторії, 78 персональних комп'ютерів, в тому числі 62 в навчальних аудиторіях для учнів, спортивний та актовий зали, бібліотека з книжковим фондом понад 47 тисяч примірників, читальний зал на 40 місць, а також 3 кімнати для гурткової роботи. В училищі функціонує гуртожиток на 170 койко-місць. На балансі училища учнівська їдальня на 240 посадочних місць. Є в наявності медичний пункт.
В навчальному закладі в наявності Статут, затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 27 квітня 2012р. та зареєстрований Реєстраційною палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 25 травня 2012 року. Училище зареєстровано, як юридична особа, виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради 15 червня 1966 року за номером запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 444 120 0000 005002 та ідентифікаційним кодом юридичної особи 02545028 (виписка з ЄДР серія А00 №746835 від 29.05.2012р.). Заклад має довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА№563003 від 01.10.2012р., де визначені види діяльності: 85.31 Загальна середня освіта, 85.32 Професійно-технічна освіта, 85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу.
ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснює підготовку кваліфікованих робітників з десяти професій, в тому числі з 1966 року фахівців в галузі радіотехніки та зв'язку: професія «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку» та професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури». Училище атестовано щодо спроможності здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та на право видачі документів про професійно-технічну освіту державного зразка відповідно до рішення ДАК від 07.05.2009р. (протокол №77), про що є в наявності свідоцтво про атестацію з терміном дії до 07.05.2019 року.
З 2000 року в училищі розпочата підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями 5.05090302 «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки» та 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв». Училище ліцензовано щодо надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, відповідно до рішень ДАК від 01.07.2008р (протокол №72) за зазначеними спеціальностями з загальним ліцензійним обсягом 75 учнів. Термін дії ліцензії до 01.07.2013 року, форма навчання – денна. Навчальний заклад акредитовано за переліченими спеціальностями відповідно до рішення ДАК від 01.07.2008р (протокол №72), про що училище має два сертифікати про акредитацію з терміном дії до 01 липня 2013р.
Загальні показники розвитку станом на 1 грудня 2012 року представлені в таблиці:
 
№ п/п
Показник
Значення показника
1.    
Контингент учнів на всіх курсах
 
650 кваліфікованих робітників, в тому числі 106 молодших спеціалістів
2.    
Кількість ліцензованих професій
10
3.    
Рівень атестації
ІІІ
4.    
Кількість ліцензованих спеціальностей
2
5.    
Рівень акредитації
І рівень акредитації за спеціальностями
6.    
Кількість методичних комісій
5
7.    
Кількість співробітників (всього)
• в т.ч. педагогічних
108
69
8.    
Серед них викладачів вищої категорії, осіб
12
9.    
Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.
9833,79 / 2696,01
10.          
Загальний обсяг державного фінансування училища на фінансовий 2012 рік (тис.грн.)
7 589
11.          
Кількість посадкових місць в читальних залах
40
12.          
Кількість робочих місць з ПК для учнів:
- у тому числі з виходом в Інтернет
62
62
 
В училищі працює 108 працівників, з яких 69 педагогічних. Організацію навчально-виховного процесу в училищі здійснюють п’ять циклових (предметних) комісій, в складі яких працює 12 викладачів - спеціалістів вищої категорії, 1 викладач методист, 3 старших викладачі. Управління училищем забезпечується директором та органами громадського самоврядування. Директор училища – Рацул Олександр Борисович. Рацул О.Б. працює в училищі з липня 2011 року. Освіта повна вища. В 1991 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія» з отриманням кваліфікації «вчителя історії та суспільствознавства».
 
1.1. Стан організації навчально-виробничого процесу
 
Підготовка кваліфікованих робітників у державному навчальному закладі «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» здійснюється у відповідності до чинного законодавства, «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 96, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. №419 та інших законодавчих та нормативних актів.
В училищі в наявності державні стандарти професійно-технічної освіти з усіх робітничих професій, за якими ведеться підготовка робітників:
·        Оператор комп’ютерного набору, ДСПТО 4112.К72040-2006;
·        Секретар керівника (організації, підприємства, установи), ДСПТО 4115.К74054 – 2006;
·        Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, ДСПТО 4121.К74039-2006;
·        Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку, ДСПТО 7244.1.I64019-2006;
·        Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, ДСПТО 7243.1.З00052–2006;
·        Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), ДСПТО 4121. КО.74.00-2007;
·        Оператор поштового зв’язку  ДСПТО 4223 –І0.64.20 - 2008;
·        Контролер ощадного банку, ДСПТО 4212.0J.65.00.2011;
·        Кабельник-спаювальник ДСПТО 7245ОІ.64.20-2012.
Розробка робочих навчальних планів в училищі здійснена згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ (наказ МОН України від 13.04.04 р. № 295).
Робочі навчальні плани для другого ступеня ПТО погоджені з навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області, замовником робітничих кадрів та затверджені в установленому порядку.
З 1 вересня 2012 року розпочата підготовка кваліфікованих робітників з професії «Контролер ощадного банку» за новим державним стандартом.
В училищі є в наявності Державний (галузевий) стандарт вищої освіти України з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста. Зміст навчання, вимоги до змісту, обсягу, рівня освіти та професійної підготовки молодшого спеціаліста за цією спеціальністю в училищі відповідають вимогам Державного(галузевого) стандарту вищої освіти України. Цей стандарт ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» використано при розробці навчальних планів і програм навчальних дисциплін, розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста.
В 2012 році розроблені інтегровані навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти у відповідності до методичних рекомендацій щодо розробки інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників за професіями та молодших спеціалістів у ВПУ і центрах ПТО (лист МОіН України №1/9-192 від 13.04.2004 року). Інтегрований навчальний план погоджено з директором державного закладу «Навчально-методичний кабінет ПТО у Кіровоградській області», підприємством замовником кадрів, начальником відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступником директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, директором департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, директором департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та затверджено заступником Міністра освіти і науки України Б.М.Жебровським 1 листопада 2012 року.
Для кожної з професій розроблені та затверджені в установленому порядку робочі навчальні плани та робочі навчальні програми. Робочі навчальні плани для кожної професії для певного ступеня професійно-технічної освіти, розроблені у відповідності до змісту державних стандартів з конкретних робітничих професій та типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії; містять код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників, освітній рівень вступника до училища, обмеження щодо їх віку і статі, медичних показників, термін і форму навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов'язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість годин, відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та плановий рівень професійної кваліфікації випускника.
Для кожної навчальної дисципліни в училищі створена робоча навчальна програма, де визначено зміст і обсяг знань та умінь учнів. Усі робочі навчальні програми включають регіональний компонент змін у виробництві та сфері послуг, галузевий компонент сутності професій та конкретизовані з урахуванням зауважень та пропозицій фахівців від підприємств-замовників у відповідності до специфіки підприємств, виробництв вимоги, що дозволяє випускникам адаптуватися на ринку праці.
В повному обсязі складені поурочно-тематичні плани з навчальних предметів відповідно до робочих навчальних програм, які розглянуті і схвалені на засіданнях методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.
З кожної професії майстрами виробничого навчання ДНЗ «ВПУ №9  м.Кіровоград» складені на семестри переліки навчально-виробничих робіт, де визначені завдання, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки. Конкретний зміст навчально-виробничих завдань, послідовність та організацію їх виконання в навчальних майстернях училища визначені майстрами виробничого навчання в планах виробничого навчання на місяць, які погоджуються зі старшим майстром та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи до початку кожного календарного місяця.
Для проведення уроків викладачами, майстрами виробничого навчання училища складаються плани уроків, які відповідають змісту робочої навчальної програми, поурочно-тематичного плану або плану виробничого навчання на місяць. Форма планів уроків відповідає сучасним педагогічним та методичним вимогам.
Комплект навчально-програмної документації з кожної з професій визначає мету, зміст та форми організації процесу навчання і включає пояснювальну записку до навчального плану, освітньо-кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні плани, робочі навчальні програми з пояснювальними записками до них, нормативи оснащення навчальних кабінетів і майстерень, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
 
1.2. Організація навчально-виховного процесу
 
В 2012 році виховна робота серед учнів була спрямована на виховання свідомого ставлення до навчання та розвитку технічних і художніх здібностей фізичного удосконалення учнів.
у відповідності з планом виховної роботи в училищі були проведенні наступні виховні заходи:
- проведена педагогічна нарада на тему: «Про організацію професійної орієнтації молоді на 2012-2013 навчальний рік»;
- підготовлена необхідна документація по профорієнтації молоді на 2012-2013 навчальний рік;
- організовано вивчення учнями символіки України, історії створення герба, прапора та правил поведінки при виконанні Гімну України.
  Зметою виховання в учнів почуття господаря, майстрами виробничого на­вчання, класними керівниками, викладачами закріпленими за групами проведе­но ряд виховних годин на тему:
-   Учнівське самоврядування в навчальній групі;
-   Особиста гігієна;
-   Жити в Україні, де є ВІЛ;
-   Шкідливість паління та вживання наркотиків;
-   Профілактика алкогольної, нікотинної та наркотичної залежності;
-   Моя майбутня професія;
-   Спілкування в колективі;
-   Культура поведінки.
В училищі були розроблені і впроваджені в навчально-виховний процес:
-   Заходи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів
у 2012 році;
-   План заходів щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незакон­ним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на
2012-2015 роки;
-   Заходи на виконання обласної програми з профілактики дитячої безпри­тульності та бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року;
-   Заходи «Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної
роботи з Подолання злочинності серед неповнолітніх», які включають питання
національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період 2016 року і на 2012 рік;
-   План заходів щодо протидії тероризму;
-   Заходи щодо реалізації проведення Національної компанії «Стоп насиль­ству» на період до 2015 року;
-    Заходи з підготовки та відзначенню 67-1 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;
-   Заходи про відзначення 26-х роковин Чорнобильської катастрофи;
-   Заходи щодо попередження насильства в сім’ї на 2012-2013 роки.
В 2012 році згідно розкладу №2 у всіх навчальних групах проведена виховна година до дня визволення міста Кіровограда від німецько-фашистських загарбників «Вклонимося і мертвим і живим». Учні і працівники училища прийняли участь в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльно­сті, технічної та декоративно-вжиткової творчості.
Організовано відвідування учнями театру ім. М.Л.Кропивницького, обласної фі­лармонії, краєзнавчого музею. Проведені заходи до Дня Святого Валентина, Міжнародного дня прав жінки та миру 8 березня, дня Перемоги 9-го травня. В спортивному залі училища організовані і проведені змагання учнів з різних видів спорту (легкої атлетики, шахів, шашок, волейбо­лу, баскетболу, аеробіки).
Активну участь у проведені заходів прийняли майстри виробничого на­вчання, вихователі, керівники гуртків, учні. В училищі постійно проводиться робота класними керівниками, майстрами виробничого навчання, вихователями з учнями по поліпшенню превентивного виховання, підтримується зв'язок з правоохоронними органами, кримінальною міліцією Кіровського району, слу­жбою у справах неповнолітніх.
В училищі немає учнів, які мешкають у не благонадійних сім'ях, вживають наркотичні засоби.
На протязі 2012 року в училищі активно впроваджувалися інтерак­тивні форми і методи організації позаурочної діяльності учнів. Так вихователь гуртожитку Коноваленко Л.С. підготувала і провела відкритий захід на тему «Життя не вічне - вічні цінності людини». Практичний психолог Молчанова О.М. підготувала і провела ряд заходів спрямованих щодо попередження суїци-дальної поведінки учнів. Проведені заняття з учнями з елементами тренінгу по підвищенню рівня групової згуртованості.
Вихователь гуртожитку Коноваленко Л.С. прийняла участь в обласному конкурсі «Нові імена» серед вихователів гуртожитків професійно-технічних на­вчальних закладів і зайняла 3 місце, нагороджена дипломом 3-го ступеня.
В училищі розроблена циклограма наказів, нарад із проблем виховання, яка дає змогу систематизувати проведення виховної роботи на протязі навчаль­ного року.
На початку навчального року в училищі своєчасно було підготовлено і проведено свято «День знань», перший урок на тем у: «Україна – наш спільний дім». Після проведення заходів, були проведені батьківські збори в кожній навчальній групі.
В жовтні місяці поточного року було підготовлено і проведено в актовому залі училища святковий вечір до Дня працівників освіти з запрошенням працівників замовників робітничих кадрів.
Педагогічними працівниками училища підготовлені і написані методичні розробки виховного заходу, так викладач Іванова Л.Є. підготувала і написала роз­робку виховного заходу на тему: «Прийди до серця, Україно, благослови доб­ром мене». Викладач Сільвейструк Н.А. підготувала і написала методичну роз­робку виховного заходу на тему: «У колі однодумців», «Харчування і здо­ров'я». Викладач Нижборська Н.А, підготувала і написала методичну розробку на тему: «Цінність життя». Майстер виробничого навчання Агішева А.В. підготувала і написала методичну розробку на тему: «Алкоголь - ворог здоров'я».
В училищі постійно підтримується зв'язок з батьками учнів, які мали забо­ргованість з предметів та порушення правил внутрішнього розпорядку учили­ща. Працює штаб з профілактики правопорушень на якому розглядаються учні які порушують правила внутрішнього розпорядку училища.
В училищі немає злочинів і правопорушень серед учнів за 2012  рік.
Останнє оновлення ( Субота, 29 червня 2013, 04:50 )