Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина ІІІ

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність ДНЗ "ВПУ №9 м. Кіровоград" за 2012 рік. Частина ІІІ. Розділ   1.4. Стан організації методичної роботи

 

 

 

 

 

1.4. Стан організації методичної роботи

 В минулому навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: „Формування компетентних компетенцій учасників навчально-виховного процесу – шлях до самодостатньої особистості”.  Така методична проблема вибрана з метою удосконалення професійної культури педагогічних працівників, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації навчально-виховного процесу, впровадження виробничих інновацій. Педагогічний колектив працював під девізом: «Впровадження інформаційно-комунікаційних, як шлях до формування сучасного конкурентноспроможного робітника».

Протягом останніх років зміни в характері професійного навчання відбувається в контексті глобальних освітніх тенденцій, які отримали назву „Мегатенденції”:

-         адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

-         інноваційність навчання, як соціально-філософський аспект.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Педагогічний колектив продовжував працювати та робити все можливе для зміни авторитарної педагогіки на педагогіку толерантності, готувати учнів так, щоб виходячи за стіни училища вони були самодостатніми, підготовлені до свідомої та ефективної життєдіяльності в різних сферах життя.

Науково-методична робота зусиллями педагогічних працівників Державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м.Кіровоград» була спрямована на реалізацію методичної проблеми та стимулювання розумової діяльності учнів, розвитку їх логічного мислення на уроках теоретичного та виробничого навчання.

Протягом навчального року наш колектив працював і продовжує працювати над забезпеченням єдності навчального процесу, удосконалення форм і методів навчання, використання на уроках теоретичного та виробничого навчання нестандартних прийомів роботи, запровадження в навчальній процес інноваційних педагогічних технологій.

Так методистом училища для педпрацівників  підготовлена серія інформаційних бюлетенів з тем:

-  Технологія формування творчої особистості.

-  Проектна технологія.

-  Технологія традиційного навчання

- Технологія розвитку критичного мислення

Поновлено інформаційну папку про новітні педагогічні технології. В методичному кабінеті училища зосереджено інформаційно-методичне забезпечення, придбані посібники: Т.М.Макарова «Планування та організація методичної роботи в школі»; посібник Ю.В. Васьков «Наукові основи сучасного аналізу уроку».

З метою удосконалення роботи з педагогічними працівниками, підвищення рівня та результативності методичної роботи, методистом училища систематизований та поповнений в методичному кабінеті училища стенд «Наші досягнення». Оновлений стенд «Все про атестацію».

В діяльності педагогічного колективу по реалізації методичної проблеми значне місце займала колективна та індивідуальна методична робота.

До колективних форм роботи відносяться: педагогічна рада, методична комісія, інструктивно-методична нарада, педагогічні читання, науково-практичні конференції. В системі методичної роботи важливу роль відіграли колективні методичні заходи. Так як методична робота спрямована на розвиток творчого потенціалу педагога та впливає на навчально-виховний процес.

Колективні форми роботи використовуються з метою: єдиного підходу до вирішення проблемних ситуацій обговорення актуальних проблем, аналізу результатів діяльності педпрацівників, вивчення і поширення педагогічного досвіду. Так до колективної роботи відносяться педагогічні читання, тематика яких була присвячена науковій спадщині С.Я.Батишева.

Особливо можна відмітити педагогічних працівників, які прийняли участь у педагогічних читаннях  з таких тематик:

Ø „Використання інстукційно-технологічної документації на уроках в\н” Токаренко В. В.;

Ø „Ефективна система організації спортивно-масової роботи” Христенко Т.А..;

Ø „Методика навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців.” Бесєдіна Г.І.;

Ø „Розвиток пізнавальної активності на уроках хімії” Сільвейструк Н.А.;

Ø „Впровадження педагогічних ідей Батишева С.Я. в професійно-практичну підготовку учнів ВПУ№9” Нагурна С.В.;

Ø „Застосування  на уроках особистісно-зорієнтованого підходу при формуванні літературних компетенцій” Бірюкова Н.М.;

Ø „Використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів ПТНЗ.” Токаренко В.В.;

Ø „Наукова спадщина С.Я. Батишева - основа розвитку професійної педагогіки.” Ситник М.А.;

В листопаді 2012 року педагогічні працівники училища приймали участь в обласному засіданні круглого столу «Від професійної компетентності до професійної діяльності» з такою тематикою:

Ø «Створити майстра може лише майстер» - викладач «спеціаліст І категорії» Нижборська Н.А.;

Ø «Вісім кроків до педагогічної майстерності» - методист «вищої категорії» Бесєдіна Г.І..

Протягом навчального року проведено ряд педагогічних нарад з методичної роботи, а саме:

-          «Аналіз роботи училища за І семестр)» (Протокол 1 від 05.01.12 р.)

-         «Про ефективність організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи» (Протокол №4 від 02.02.12р.)

-         «Про стан реалізації єдиної методичної проблеми училища» (Протокол №12 від 25.05.12р.)

-         «Про аналіз стану, дотримання вимог БЖД та  охорони праці під час навчально-виховного процесу» (Протокол 11 від 05.05.2012р.)

-         «Про розгляд акту експертизи діяльності ВПУ №9 м.Кіровограда щодо збереження єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти»  (Протокол 13 від 30.05.2012р.)

-         «Про аналіз роботи училища за 2011-2012 навчальний рік»  (Протокол 14 від 31.08.2012р.)

-         «Про розгляд звіту про діяльність колективу та методичної комісії із спеціальності «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» та «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» (Протокол 15 від 12.11.2012р.)

-          «Про організацію професійної орієнтації молоді на 2013-2014 навчальний рік» (Протокол 17 від 22.11.2012р.)

На педагогічних радах розглядалися особові справи учнів та інші важливі питання.

На інструктивно-методичних нарадах обговорювалися нормативні документи, накази управління освіти, рекомендації навчально-методичного кабінету ПТО у Кіровоградській області обговорювалися питання індивідуального підходу до навчального процесу і до учнів в цілому.

На інструктивно-методичній нараді доведено до відома накази з питань організації методичної роботи:

Ø   „Про проведення І етапу обласного конкурсу „Кращий кабінет професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ”” (№ 62-Д від 21.02.12р.)

Ø   «Про проведення моніторингу результатів впровадження Державних стандартів ПТО» (№58-Д від 21.02.12р.)

Ø   „Про проведення І етапу обласного конкурсу „Краще дидактичне забезпечення професійно-теоретичної підготовки”” (№ 60-Д від 21.02.12р.)

Ø   „Про проведення І етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу за темою: „Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України”      (№ 80-Д від 10.03.12р.)

Ø   „Про підготовку до обласної виставки-ярмарки «Професійно-технічна освіта – місту, області, державі»” (№ 87-Д від 15.03.12р.)

Ø   «Про організацію моніторингу рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями» (№112-Д від 02.04.12р.)

Ø   «Про підсумки атестації педагогічних працівників ВПУ№9 м.Кіровоград в 2011-2012 н.р.» (№115-Д від 02.04.12р.)

Ø    „Про результати обласної атестації педагогічних працівників ВПУ№9 м.Кіровоград у 2011-2012н.р.” (№ 152-Д від 04.05.12р.)

Важливою ланкою методичної роботи є проведення та відвідування відкритих уроків, спрямованих на обмін досвідом та його поширення. Так педагогічними працівниками у 2011-2012 н.р. організовано і проведено 16 відкритих уроків де викладачі та майстри продемонстрували сучасні методи проведення, нестандартні підходи до активізації пізнавальної діяльності в оволодінні професії. При проведенні уроків витримані дидактичні принципи навчання.

Особливо можна відмітити відкриті уроки таких педагогічних працівників:

-         викладача Бірюкової Н.М. на тему: «Т.Г. Шевченко, М.В.Лисенко – корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва»;

-         викладача  Христенко Т.А. на тему: «Баскетбол. Вдосконалення техніки введення м’яча»;

-         майстра в/н Токаренко В.В. на тему: «Робота з таблицями в текстовому редакторі MS Word»;

-         викладача Сільвейструк Н.А. на тему: «Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі аспірину)»;

-         викладача Токаренко В.В. на тему: «Створення поштової скриньки та відправлення повідомлень»;

-         викладача Сільвейструк Н.А. на тему: «Органічні речовини у живій природі»;

-         викладача Нижборської Н.А. на тему: «Парність і непарність функції»;

-         викладача Щербини Т.О. на тему: «Б. Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. «Каторжна»»;

-         викладача Іванової Л.Є. на тему: «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни».

Аналізуючи роботу методичних комісій за навчальний рік, які працювали у відповідності до наказу №582 від 12.12.00 р. та рекомендацій навчально-методичного кабінету ПТО у Кіровоградській області та згідно обраної методичної проблеми навколо якої зосереджувалася вся робота членів методичної комісії. На засіданнях вирішувалися питання комплексно-методичне забезпечення предметів, корегування учбової документації, розглядались актуальні проблеми методики викладання, обговорювались відкритті уроки.

В планах роботи методичних комісій розглядали ряд методичних питань: де зазначались здобутки в роботі, причини недоліків та шляхи усунення. Важливою частиною системи роботи методичних комісії є виконання індивідуальних методичних проблем членами методичної комісії та поповнення наробками папок «Творчий доробок». Методичні комісії проходили в формі бесіди, дискусії де обговорювалися використання комп’ютерної техніки в навчально-виробничому процесі, підготовку училищних та обласних конкурсів серед викладачів та учнів, питання роботи із слабо встигаючими учнями та підвищення в учнів мотивації до навчання.

В училищі 2011-2012 навчальному році організовано і працювало п’ять методичних комісії.

-         Професійної підготовки з напрямку радіотехніка

-         Професійної   підготовки з     природничо-математичної   підготовки       Професійної підготовки економічного напрямку

-         Професійної підготовки з напрямку зв’язок

-         Професійної    підготовки     з  суспільно-гуманітарної   підготовки        

 Кожен член методичної комісії визначив науково – методичну проблему над якою працював. Кожна методична комісія протягом навчального року працювала над питаннями: формування ключових компетентностей учнів, розвитку інноваційної особистості та створила банк інформації з науково-методичної проблеми. Поряд з традиційними формами роботи методичних комісії впроваджувалися інші форми роботи такі як: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершувальним етапом роботи методичних комісій є створення чи доповнення паки «Творчий доробок».

В вищому професійному училищі організована робота ради методичного кабінету училища. На її засіданнях обговорювались наступні питання:

-         „Формування ключових компетентностей учнів шляхом втілення інноваційних технологій в навчальний процес”

-         Умови проведення конкурсів та розробка критеріїв до них

-         Перелік тематики училищних педагогічних читань

-         Творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються

-    Огляд новинок методичної, психологічної та педагогічної літератури

В училищі організована робота по вивченню досвіду педагогічних працівників, так  2012 році узагальнений передовий педагогічний досвід:

-         майстра виробничого навчання ІІ категорії Солодеєвої К.В. з проблеми „Використання інструкційно-технологічних карток на уроках професійно-практичної підготовки”;

-         майстра виробничого навчання ІІ категорії Павліченко Н.Ю. з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вступного інструктажу та самостійної роботи учнів на уроках виробничого навчання».

Педагогічні працівники протягом навчального року прийняли участь в обласних методичних заходах, які проводились на базі нашого училища, НМК ПТО у Кіровоградській області та інших навчальних закладів, а саме: 

-         І етап обласного конкурсу „Кращий кабінет професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ”.

В конкурсі прийняли участь: Бережна Н.Я. кабінет «Бухгалтерський облік»; Щербаєва І.Г. кабінет «Метрологія і електроматеріалознавство»; Масалова В.О. кабінет «Охорона праці»; Дробніченко Н.В. кабінет «Спеціальної технології електромонтерів СУТЗ» - матеріали якого направленні для участі в ІІ етапі обласного конкурсу.

-         І етап обласного конкурсу „Краще дидактичне забезпечення професійно-теоретичної підготовки”.

Прийняли участь: Нежиборець Т.В.; Гітельман О.Л. та ін.

-         І етап Всеукраїнського огляду-конкурсу за темою: „Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України”. Гречко Д.Ю.; Остапенко Л.О.; Алєксеєнко О.І.; Афтеньєва Л.Г.; Обіход Л.П.; Іванченко О.М.; Терьохіна Н.І.; Куроп’ятник А.С.; Павліченко Н.Ю.

-         Обласний конкурс «На кращий навчальний посібник». Обіход Л.П., Щербаєва І.Г., Сільвейструк Н.А., Яковлєва О.М.,

-         Обласний конкурс фахової майстерності серед майстрів в/н з професії   «Оператор комп’ютерного набору». В училищному конкурсі прийняли участь: Токаренко В.В., Нежиборець Т.В., Романенко Є.О., Шевченко Г.Ю., Божор Д.Ю., Богун О.В.

-         І етап Всеукраїнського  огляду-конкурсу серед викладачів ПТНЗ на кращий Web-сайт. Прийняв участь викладач інформатики Романенко Є.О.

Вище зазначенні заходи проводяться з метою систематизації навчально-плануючої документації педагогічних працівників та популяризації кращих досягнень в роботі колективу училища.

Особливо можна відмітити переможців училищних, обласних конкурсів в яких прийняли участь педагогічні працівники ВПУ №9та посіли призові місця:

-         Обіход Л.П. - в обласному конкурсі «На кращий навчальний посібник» нагороджена диплом переможця

-         Гречко Д.Ю.; Остапенко Л.О.; Алєксеєнко О.І.; Афтеньєва Л.Г.; Обіход Л.П.; Іванченко О.М.; Терьохіна Н.І.; Куроп’ятник А.С.; Павліченко Н.Ю. у Всеукраїнському огляді-конкурсі за темою: „Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України” у номінації «Популярна енциклопедія робітничих професій для старших класів загальноосвітньої школи» нагородженні дипломом ІІ ступеня;

-         Нежиборець Т.В.- в обласний конкурс фахової майстерності серед майстрів в/н з професії   «Оператор комп’ютерного набору».

На викання наказів управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, та з метою розвитку творчих здібностей учнів  в училищі проведені предметні тижні з предмету «Основи безпеки життєдіяльності», з такої тематики:

1. „Вести здоровий спосіб життя – це модно!” (січень);

2. «Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи її досягнення» (квітень);

3. «Сприяння охороні праці «зеленій» економіці» (квітень);

4. «Безпека в житті – життя у безпеці» (травень);

5. 29 лютого 2012 року позаплановий тиждень знань правил пожежної безпеки;

6. з 16 по 20 квітня 2012 року Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: “Безпека - це мета, а безпека життєдіяльності - засоби, шляхи, методи її досягнення”

7. участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Безпека в житті – життя у безпеці» з 4 по 11 травня 2012 року

8. з 10 до 14 вересня 2012 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Твій друг – безпечний рух!»;

9. з 5 до 9 листопада 2012 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Вогонь не іграшка!», під час якого було проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

 

Групи, які приймали участь у тижні БЖД нагородженні грамотами училища.

У відповідності до плану Основних методичних заходів протягом навчального року на базі методичного кабінету ПТНЗ у Кіровоградській області; проведені секції, школи, конкурси де наші педпрацівники прийняли активну участь, а саме: (Рацул О.Б.; Бесєдіна Г.І., Кривенко Н.А., Терьохін О.Є., Гітельман О.Л.; Павліченко Н.Ю., Сільвейструк Н.А., Христенко М.В, Христенко Т.А., Бондаренко Л.А., Іванова Л.Є., Щербина Т.О., Ситник М.А., Добровольська А.С., Тараненко Ю.В., Афтеньєва Л.Г.; Агішева А.В.; Вейчук Л.Г.; Молчанова О.М.; Марков Р.В.; Терьохін О.Є.; Хлівняк Т.В.; Ануфрієва В.К.;) 

Для підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, у 2011 році курси підвищення кваліфікації пройшли:

-         викладачі професійної підготовки – 8 осіб

-         керівники гуртків – 2 особи

-         майстри виробничого навчання – 3 особи

-         керівники (заступники директорів з НВЧ) – 1 особа

У 2012 році курси підвищення кваліфікації 9 осіб.

-         викладачі професійної підготовки – 3 осіб

-         викладачі загальноосвітньої  підготовки – 3 осіб

-         майстри виробничого навчання – 1 особи

-         керівники (заступники директорів з НР) – 1 особа

-         методист – 1 особа

Педагогічні працівники училища успішно закінчили курси підвищення кваліфікації, захистивши письмову роботу з психолого-педагогічної підготовки, виконавши пробні кваліфікаційні роботи та успішно пройшовши тестування з фахової теоретичної підготовки. По закінченню курсів слухачі отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки, сертифікат про ознайомлення з новітніми технологіями, свідоцтво про підвищення робітничої кваліфікації. Підвищення кваліфікації та стажування враховується при черговій та позачерговій атестації.

Поряд з колективними формами роботи проводилась індивідуальна методична робота кожного педагогічного працівника за індивідуальними методичними планами роботи, що є більш характерно для нашого педагогічного колективу, Майже всі члени педагогічного колективу працювали над поповненням папки „Творчий доробок педагогічного працівника ВПУ №9”, які систематизовані в методичному кабінеті училища.

Педагогічними працівниками систематизовані пакети комплексно-методичного забезпечення з предметів, які розглянуті на засіданні методичної комісії та використовується в навчальному процесі.

Останнє оновлення ( Субота, 29 червня 2013, 04:50 )