Інформаційно-аналітична довідка за 2012 рік. Частина VI

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність ДНЗ "ВПУ №9 м. Кіровоград" за 2012 рік. Частина VІ. Розділ Порівняльна таблиця діяльності  державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ

діяльності  державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград» 

 

з/п

Основні  показники

За звітний період

На дату укладання контракту

На дату закінчення контракту

1

Загальний контингент учнів, слухачів

у тому числі:

за профілем навчального закладу

за соціальним станом

-          дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування

-          з вадами фізичного та розумового розвитку

 

 

 

 

 

 

450

 

 

20

2

570

 

 

30

16

2

Прийнято на І курс

за  державним  замовленням

Прийнято на І курс

за договорами з юридичними та фізичними особами

 

302

 

-

 

274

 

11

 

302

 

-

3

Втрата контингенту   (по роках)

33

29

33

4

Кількість найменувань робітничих професій, за якими                       здійснюється підготовка ПТНЗ за                             освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”,  всього

Кількість проліцензованих  робітничих професій

 

 

8

10

8

10

5

Підготовлено за професіями випускників, всього:

у тому числі:

- випускників, які отримали дипломи

з них дипломи з відзнакою

- випускників, які отримали свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

- отримали 2 і більше  суміжних або споріднених професій

- отримали кваліфікацію з технологічно складних, наукоємких професій та освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”

150

147

27

3

57

64

257

244

35

13

83

55

150

147

27

3

57

64

6

Загальний випуск учнів, слухачів, у тому числі:

- працевлаштовані за отриманою професією

- продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах

-  працевлаштувалися самостійно

- призвано до військової служби

- інші причини

150

107

40

-

1

2

257

210

47

-

-

-

150

107

40

-

1

2

7

Кількість комп’ютерів,  всього:

у тому числі, одиниць:

- поставлених за Державною програмою

- придбаних за кошти спеціального фонду

1

-

-

82

16

66

78

16

62

8

Навчально-матеріальна база створено:

-          навчальних кабінетів з професійно-технічного циклу

-          навчальних майстерень

-          лабораторій

придбано:

-          обладнання, тис.грн.

-          устаткування, шт.

-          техніка, шт.

-

 

1

-

24,8

-

7

15

18

4

-

-

-

15

19

4

-

-

-

9

Надходження спеціальних коштів, всього, тис. грн.:

у тому числі, тис. грн.:

- здачі в оренду приміщень, тис. грн.

- навчально-виробничої діяльності, тис. грн.

- платних освітніх послуг, тис. грн.

- за проживання у гуртожитках, тис. грн.

- благодійні внески, тис. грн.

 

144,5

 

13,8

42,3

 

-

14,5

73,8

 

-

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

-

-

-

10

Загальна характеристика гуртожитків

-      кількість гуртожитків

-      проектна потужність (кількість місць)

-      проживає учнів

у тому числі дітей-сиріт

- інші категорії (вказати наявність дозволів)

- кількість санітарно-побутових приміщень

 

 

1

200

200

12

-

 

9

 

1

200

200

12

-

 

9

 

 

Директор                                                                                            О.Б.Рацул

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ

щодо кадрового забезпечення державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м. Кіровоград»


Назва посади

Наявний  штат

( по факту)

Вакансії

Мають  освітній  рівень

На дату укладання контракту

На дату

закінчення

контракту

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

магістра, спеціаліста

бакалавра

молодшого спеціаліста

кваліфікованого робітника

всього

з них навчається

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

Заст. директора

3

3

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Викладачі всього, у  т.ч.

17

19

-

-

17

19

-

-

-

-

-

-

-

-

Викладачі спецдисциплін

7

7

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Майстри виробничого навчання

29

38

1

1

13

26

5

3

11

9

-

-

-

-


Назва посади

Працює за звітний  період

Мають  робітничу кваліфікацію

Прийнято молодих спеціалістів протягом звітного періоду

Підвищили кваліфікацію за звітний період

Пройшли стажування на виробництві за звітний період

Вибуло за звітний період

Потребують поліпшення житло-побутових умов

Не мають житла

Кількість осіб, зарахованих до кадрового резерву

перед пенсійного віку

пенсійного віку

На дату укладання контракту

На дату закінчення

контракту

Директор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заст. директора

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Викладачі всього,  у  т.ч.

-

3

3

4

2

3

-

1

-

-

-

Викладачі спецдисциплін

-

2

3

3

-

1

-

-

-

-

-

Майстри виробничого навчання

3

3

30

28

8

2

4

2

-

-

-


Директор                                                                                                                                                                          О.Б.Рацул

Останнє оновлення ( Понеділок, 01 липня 2013, 06:57 )