Звіт директора за 2015-2016 навчальний рік

звіт

Аналіз навчально-виробничої роботи

Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області. 

 

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» протягом 2015-2016 навчального року  здійснював підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох спеціальностей. З 1 вересня 2015 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної  середньої освіти у 15 групах,  на базі пової загальної середньої освіти у 13 групах, в тому числі 2 групах з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».

Станом на 1 вересня 2015 року училищем впроваджено 8 державних стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій:  «Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».  З початку навчального року продовжена робота по впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій, а саме: «контролер ощадного банку» та «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Минулого року училищем впровадило  два державних стандарти професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку» та «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», які були затверджені наказом Міністерства освіти і науки  України  від  30.09.2014 № 1108. Розробником цих стандартів є ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград».

З вересня 2015 року продовжена підготовка за новими робітничими професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».  

З 1 вересня 2015 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за новою професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор» на базі базової загальної середньої освіти.

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями. Методичними комісіями училища проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.

У першому семестрі 2015-2016 навчального року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:

Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні  можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів  та  майстрів  в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Виконання обсягів державного замовлення

Відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів визначаються рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з врахуванням пропозицій облдержадміністрацій.

Формування контингенту учнів у 2015 році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснювалося у відповідності до державного замовлення, обсяги якого затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з Кіровською районною у м. Кіровограді радою у листопаді 2014 року.

Минулого навчального року, при плані прийому на вересень 2015 року - 280 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 252 учнями нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 262 учнів, тобто 93% від запланованого:

В цілому по училищу невиконання плану склало 18 осіб. При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія «Контролер ощадного банку; Оператор комп'ютерного набору» – 24 особи. Група з професії «Кабельник-спаювальник; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку», що була запланована на базі повної загальної середньої освіти, не була сформована взагалі. Слід зазначити, що тенденції зменшення зв’язківців спостерігається чотири роки поспіль. Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

 

Назви професій, спеціальностей

Фактично прийнято учнів

Державне замовлення без корегування

Відхилення від державного замовлення

 
 
 

 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

50

51

-1

 

 

Офісний службовець (бухгалтерія);  Оператор комп'ютерного набору

27

26

1

 

 

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку; Оператор поштового зв'язку

30

25

5

 

 

Контролер ощадного банку; Оператор комп'ютерного набору

27

51

-24

 

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

21

25

-4

 

 

Кабельник-спаювальник; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

0

25

-25

 

 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Оператор комп'ютерного набору

28

26

2

 

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

26

25

1

 

 

Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)

27

26

1

 

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор

26

0

26

 

 

Сума

 262

 280

 -18

 

Аналіз збереження контингенту

Станом на 1 вересня 2015 року контингент учнів училища складав 610 осіб, що менше на 6 осіб ніж 2014 року і на 42 особи ніж 2012 року: 

Навчальний рік

Контингент на 1 вересня

Контингент на 1 січня

2015-2016

610

541

2014-2015

616

548

2013-2014

657

574

2012-2013

658

570

Аналіз свідчить, що як на 1 вересня 2015 року так і на 1 січня 2016 року контингент учнів училища був найменшим ніж в аналогічні періоди за останні чотири роки.  

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом минулого навчального року з урахуванням дострокового випуску відраховано – 55 осіб, що більше ніж 2014-2015 н.р. на 14 осіб:

Навчальний рік

Відраховано з урахуванням дострокового випуску протягом року, учнів

Відраховано без урахування

дострокового випуску, учнів

Відсоток відрахування учнів від контингенту на 1 вересня

2015-2016

55

53

9,1%

2014-2015

41

35

6,7%

2013-2014

76

65

11,5%

2012-2013

39

31

5,9%

Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2014 року  з урахуванням дострокового випуску було відраховано 37 осіб (позаминулого року 27 осіб). Таким чином за І навчальний семестр відрахована три навчальних групи виробничого навчання (три ставки майстрів виробничого навчання).  При чому без поважних причин: в групах О51, Р51, П51, Пб51 -  5-6 учнів. Що призвело до скорочення з 1 січня 2016 року двох ставок майстрів виробничого навчання. А також слід врахувати, що відрахування в групі Р51 відбулося на фоні неповної комплектації. Безумовно – це результат недостатньої виховної роботи класних керівників та майстрів протягом всього І семестру 2015-2016 року. 

Як вже зазначено, в цілому по училищу за навчальний рік відраховано 41 учень, у тому числі 6 учнів у зв’язку з достроковим випуском та з отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що складає 9,1% відносно початкового контингенту. Цей показник на 2,4% більше ніж в позаминулому н.р. В той же час, що 9,1% відрахувань від початкового контингенту в 2015-2016 н.р. – фактично є відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному показнику 3%.

Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту в цілому покращилась, що можна вважати на задовільному рівні. Однак на жаль, традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання відрахування учнів.

В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так в групах Р51 (Герасимчук) та О51 (Карпулевська, Гречко) відраховано по 6 учнів; в групах П51 (Божор, Нежиборець) та Пб51 (Борболюк, Ломанюк) відраховано по 5 учнів. По 3-4 учні відраховано в групах Кб51, Сб51, Ат31, Рк31, Тб41.

На відміну від перелічених, у 5 навчальних групах не було протягом року  жодного відрахування: Сб31 (Китманова), Бб41 (Романенко), Кб41 (Терьохін І.), Рб31 (Ануфрієва), Кб31 (Терьохіна Н.): 

Група

Майстри в/н

Професія

Учнів

Відраховано

О-51

Гречко Д.Ю.

Карпулевська Ю.В.

7244 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

4223 Оператор поштового зв’язку

30

6

Р-51

Герасимчук В.К.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІ ступінь ПТО)

23

6

П-51

Нежиборець Т.В.

Божор Д.Ю.

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

26

5

ПБ-51

Ломанюк О.О.

Борболюк Є.О.

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4222 Адміністратор

25

5

КБ-51

Кісіль Г.М..

4121 Конторський службовець (бухгалтерія)

 4112 Оператор комп'ютерного набору

27

4

СБ-51

Токаренко В.О.

Логвінова Т.О.

4112 Оператор комп'ютерного набору

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

27

4

АТ-31

Попок А.А.

Остапенко Л.О.

7244 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку (ІІІ ступінь ПТО)

26

3

РК-31

Михайлов М.Н.

Нагурна С.В.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІІ ступінь ПТО)

27

3

ТБ-41

Шевченко Г.Ю.

Попок А.А.

4229 Оператор телекомунікаційних послуг
4212 Касир (в банку)

18

3

Л-51

Алєксєєнко О.І.

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

20

2

РБ-41

Ануфрієва В.К.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІ ступінь ПТО)

15

2

СБ-41

Лисенко Н.О.

4112 Оператор комп'ютерного набору

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

20

2

ТБ-51

Павліченко Н.Ю.

Дженджера О.М.

4229 Оператор телекомунікаційних послуг
4212 Касир (в банку)

24

2

Б-51

Ситник М.А.

Глюз С.Я.

4212 Контролер ощадного банку

4112 Оператор комп'ютерного набору

27

1

ББ-31

Обіход Л.П.

4212 Контролер ощадного банку

4112 Оператор комп'ютерного набору

24

1

О-41

Іванченко О.М.

Дженджера О.М.

7244 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку Оператор поштового зв’язку

28

1

П-41

Божор Д.Ю.

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

24

1

Р-41

Нагурна С.В.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІ ступінь ПТО)

18

1

РБ-51

Варга О.М.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІ ступінь ПТО)

22

1

ТБ-31

Папака Ю.В.

Бережна Н.Я,

4229 Оператор телекомунікаційних послуг
4212 Касир (в банку)

22

1

ББ-41

Романенко Є.О.

4212 Контролер ощадного банку

4112 Оператор комп'ютерного набору

22

0

КБ-31

Терьохіна Н.І.

4121 Конторський службовець (бухгалтерія)

 4112 Оператор комп'ютерного набору

24

0

КБ-41

Терьохін І.Є.

 

4121 Конторський службовець (бухгалтерія)

 4112 Оператор комп'ютерного набору

20

0

РБ-31

Ануфрієва В.К.

7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (ІІ ступінь ПТО)

14

0

СБ-31

Китманова Л.Г.

 

4112 Оператор комп'ютерного набору

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

15

0

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.

Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять. Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, в училищі здійснюється контроль за відвідуванням учнями училища. Класні керівники, майстри виробничого навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в училищі ведуться журнали контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок.

Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Рб51, Б51, Кб41, Бб31, Л51 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак незважаючи на зазначену роботу  в групах  Ат31, Р51, О51, Тб41, О41 кількість пропусків без поважних причин залишається великою і складає в середньому від 6 до 10 годин на одного учня.

З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує училище без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді. 

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску

У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» в училищі в грудні 2015 року, січні, лютому та червні 2016 року була проведена державна кваліфікаційна атестація.

Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації більшість учнів показали, що мають добру теоретичну та практичну підготовку. В середньому по училищу якість знань за результатами ДКА склала 71,2%. Що відповідає державними вимогами до атестації та на 1% менше ніж попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники успішності учнів за результатами ДКА переважна більшість груп. На відміну від групи Кб31 (керівник дипломних робіт Бережна Н.Я.), де результати ДКА нижче нормативу на 20%. В той же час майстрам та викладачам слід постійно приділяти увагу роботі по вдосконаленню навчальних програм з метою приближення до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої професії.

Результати державної кваліфікаційної атестації учнів у 2015-2016 навчальному році:

Професія

Випущено

Отримало диплом

Отримали свідоцтво

Рівні навчальних досягнень випускників

 

всього

в т.ч. з відзнакою

%

всього

%

середній

%

достатній

%

високий

%

 
 

Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури; Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

22

22

1

4,5%

0

0,0%

3

13,6%

17

77,3%

2

9,1%

 

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

20

20

2

10,0%

0

0,0%

3

15,0%

13

65,0%

4

20,0%

 

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Оператор поштового зв’язку

27

26

3

11,5%

1

3,7%

7

25,9%

14

51,9%

6

22,2%

 

Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури

32

31

0

0,0%

1

3,1%

11

34,4%

21

65,6%

0

0,0%

 

Контролер Ощадного банку; оператор комп'ютерного набору

49

49

0

0,0%

0

0,0%

14

28,6%

29

59,2%

6

12,2%

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

19

19

3

15,8%

0

0,0%

4

21,1%

11

57,9%

4

21,1%

 

Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника
(організації, підприємства, установи)

15

15

1

6,7%

0

0,0%

4

26,7%

6

40,0%

5

33,3%

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

23

23

3

13,0%

0

0,0%

7

30,4%

12

52,2%

4

17,4%

 

Офісний службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору

24

24

0

0,0%

0

0,0%

12

50,0%

11

45,8%

1

4,2%

 

Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури; Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

22

22

1

4,5%

0

0,0%

3

13,6%

17

77,3%

2

9,1%

 

ВСЬОГО:

231

229

13

5,7%

2

0,9%

65

28,1%

134

58,0%

32

13,9%

 

Цього року випущено 231 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 13 випускників (5,7%), що нижче нормативу (10%) на 4,3%. З випускників продовжили навчання на ІІІ ступені (кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) -  60 осіб. 231 учень отримав диплом кваліфікованого робітника, 2 учні – свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 42 учні здобули вищу освіту І-го рівня акредитації та отримали диплом молодшого спеціаліста.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

На підставі аналізу журналів теоретичного і виробничого навчання, зведених відомостей за результатами директорських контрольних робіт, встановлено, що рівень знань, умінь та навичок учнів відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм.

Так в училищі 64,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. З професійно-теоретичної підготовки 54,5% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, з професійно-практичної підготовки 90% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 30% більше нормативу.  Слід відмітити, що за останні роки з професійно-практичної підготовки учні мають високий рівень вмінь, однак такі показники скоріш за все свідчать про недостатньо вміле застосування критеріїв оцінювання виконаних робіт під час уроків виробничого навчання.  Абсолютна більшість викладачів забезпечує рівень навчальних досягнень та якості навчання – 50-70%.

В розрізі груп найкращі показники щодо якості навчальних досягнень серед учнів училища, показали групи Б51, Л51, Кб41, О51, Кб51, Бб31, де даний показник знаходиться в межах 65-75%. Найгірші групи за цим же показником: Пб51, Сб31, Рб41 – якість знань 40-47%, що на 3-10%% менше нормативу.

Назва професії

Група

Якість знань, % 

Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

Ат31

53%

Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного набору

Б51

71%

Бб31

63%

Бб41

59%

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Л51

65%

Електромонтер СУТЗ; оператор поштового зв'язку

О51

66%

Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА

Рб41

44%

Рб51

48%

Р51

53%

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Рк31

60%

Офісний службовець бухгалтерія; оператор комп’ютерного набору

Кб31

59%

Кб41

70%

Кб51

67%

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

Сб31

48%

Сб41

50%

Сб51

57%

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

П51

62%

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; адміністратор

Пб51

42%

Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)

Тб51

50%

Тб41

45%

Тб31

57%

В той же час мають місце суттєві відхилення від нормативу (50%) щодо якості навчальних досягнень учнів з окремих дисциплін: «Радіоелектроніка та основи телебачення» 31% (Щербаєва, Рб41), «Експлуатація ПК» - 31% (Лисенко, Рб41), «Ділова укр.. мова» - 33% (Бірюкова, Тб41), «Інформаційні технології у сфері ПЗ»  (Лисенко, Тб41), «Іноземна мова за професійним спрямуванням» - 33% (Баланова, Сб31), «Технологія ремонту РТА» - 33% (Петрич, Рб51), «Електротехніка» - 38% (Масалова, Рб51),  «Охорона праці»  - 33% (Масалова, Пб51),  «Електротехніка» - 33% (Масалова, Р51),  «Ділова укр.. мова» - 33% (Бірюкова, Р51).

Недостатньо уваги приділялося учням, які мають поточні негативні показники успішності. Так за підсумками кожного навчального місяця кількість невстигаючих сягала до 265 учнів, тобто до 44% від початкового контингенту. 19% учнів ліквідовували заборгованості з навчальних дисциплін лише тільки  наприкінці навчального семестру, а не протягом 10 днів після завершення відповідного звітного періоду. Це свідчить про відсутність у педпрацівників системи в підході до розвивання внутрішніх мотивів учнів стосовно оволодіння обраною робітничою професією та опануванню необхідними знаннями.

З метою усунення вказаних недоліків педпрацівникам потрібно систематично проводити індивідуальну роботу з слабовстигаючими учнями та застосовувати методи інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного використання інноваційних методів навчання та виховання з урахуванням особистісно-зорієнтованих технологій.

 Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 та плану роботи на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи.

Планово-прогностична, організаційно-виконавча та контрольно-аналітична функції управління навчальним закладом реалізуються через планування, управління та аналіз процесу життєдіяльності навчального закладу і представлені річним планом роботи на поточний навчальний рік, який обговорюється і затверджується педагогічною радою. Планування носить системний, обґрунтований характер.

З метою виконання плану роботи училища на навчальний рік видаються управлінські накази:

 Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на семестр). В минулому навчальному році розглядались наступні питання:

 Хід виконання плану розглядається  на  інструктивно-методичних нарадах , (щомісяця):

В кінці навчального року проводиться аналіз виконання річного плану роботи з обговоренням кінцевих результатів з виданням відповідних наказів. Хід виконання наказів щотижня контролюється на адміністративних нарадах.

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, аналізу уроків, позакласних заходів, плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання тощо. В цьому році проведена перевірка 65 уроків, в тому числі:

Згідно з річним планом роботи в січні та травні 2015-2016 навчального року адміністрацією училища була проведена перевірка навчально-методичної документації з загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. В ході контролю були перевірені пакети навчально-методичної документації викладачів.

Під час моніторингу вивчалися та перевірялися наступні документи: кваліфікаційна характеристика (освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника); робоча навчальна програма з предмету; поурочно-тематичні плани; інструкційні, технологічні, інструкційно-технологічні картки до всіх лабораторно-практичних робіт; плани уроків; робочі критерії оцінювання з кожного предмету, навчальної теми; паспорти комплексно-методичного забезпечення з предметів, нормативно-правові документи щодо викладання загальноосвітніх дисциплін, плани індивідуально-методичної роботи, дидактичне забезпечення, розробки уроків загальноосвітніх дисциплін, розробки виховних заходів з предметів загальноосвітньої підготовки.

За наслідками перевірки встановлено, що переважна більшість викладачів сумлінно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків в частині оформлення та комплектування навчально-методичної документації з предметів. Особливо слід відзначити за зразкове та своєчасне оформлення документації викладачів Божора Д.Ю., Нежиборець Т.В., Нижборської Н.А.,  Борболюка Є.О., Лисенко Н.О., Бондаренко Л.А., Попик О.І., Сільвейструк Н.А., Ломанюк О.О.

В той же час в оформлені  документації мають місце наступні недоліки:

Двічі на семестр здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи. Під час перевірки було з’ясовано, що тематичний облік знань викладачами проводиться згідно вимог навчальних програм з урахуванням проведених контрольних та самостійних робіт. Більшість викладачів училища дотримуються «Інструкції з ведення журналу, обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ» затвердженої МОН України від 26.012011 року №59. Але разом з тим є викладачі, які не своєчасно роблять записи до журналу при виставленні тематичних оцінок, що свідчить про безсистемність їх роботи з документацією. Таким чином порушується виконання пункту 3.10 посадової інструкції викладача. 

Така система контролю ведення журналів дозволяє охопити всі напрямки роботи училища, прослідкувати виконання навчальних планів та програм, аналізувати успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно приймати рішення. З метою усунення недоліків педпрацівникам при веденні журналів  потрібно систематично та своєчасно здійснювати відповідні записи до журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.

Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища

За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями:

Аналіз методичної роботи

У 2015/2016  навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: «Продуктивне навчання як інноваційний ресурс вдосконалення навчально-виховного процесу».

Така методична проблема вибрана з метою удосконалення професійної компетенції педагогічних працівників, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації навчально-виховного процесу, впровадження виробничих інновацій. Педагогічний колектив працював під девізом: «Впровадження  нових педагогічних технологій, як шлях до формування сучасного конкурентоспроможного робітника». 

Педагогічний колектив продовжував працювати та робити все можливе для зміни авторитарної педагогіки на педагогіку толерантності, готувати учнів так, щоб виходячи за стіни училища вони були самодостатніми, підготовлені до свідомої та ефективної життєдіяльності в різних сферах життя.

Науково-методична робота зусиллями педагогічних працівників Державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м.Кіровоград» була спрямована на реалізацію методичної проблеми та стимулювання розумової діяльності учнів, розвитку їх логічного мислення на уроках теоретичного та виробничого навчання. Педагогічні працівники училища для реалізації методичної проблеми не тільки опрацювали теоретичні основи теми та й провели відкриті уроки з використанням продуктивної технології навчання, як для працівників училища та області, прийняли участь в обласних  школах, семінарах, які були проведенні на базі нашого училища.

Досвід Нижборської Н.А. «Навчай диференційовано – отримаєш якісний навчальний продукт» узагальнений на обласному рівні та презентувався для обласної школи викладачів математики.   

Протягом навчального року наш колектив працював і продовжує працювати над забезпеченням ЄМП та запровадження в навчальній процес інноваційних педагогічних технологій. Впроваджується в навчальний процес  ППД досвід педпрацівників училища та області.

Вивчення та втілення ППД

У поточному навчальному році узагальнений досвід Обіход Л.П. ««Методика впровадження елементів гри на уроках виробничого навчання   використовуючи інтерактивні методи навчання». Розпочато вивчення  досвіду викладача Щербини Т.О. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови використовуючи інтерактивні методи навчання».

Виявлення та поширення передового та педагогічного досвіду, а саме: при проведенні відкритих уроків та шкіл  на обласному рівні (викладач Нижборська Н.А. поділилася досвідом на обласні школі ППД).

Впровадження ІКТ

Прийняли участь в 11 конкурсах серед педпрацівників та учнів:

Конкурси серед педпрацівників:

Конкурси серед учнів:

Педпрацівники  училища  в кількості 18 осіб виступили на училищних та обласних  педагогічних читаннях з таких тем:

Наслідками педагогічних читань та впровадження наукових ідей які використовують в своїй діяльності педпрацівники  надруковані в збірниках та періодичних педагогічних виданнях, а саме:

Марков Р.В. має власні публікації:

Божор Д.Ю. має власні публікації:

 Ільченко О.П. має власні публікації

Педагогічними працівниками розроблено методичне забезпечення предметів,  а саме:

Протягом навчального року педагогічними  працівниками розроблені та систематизовані методичні матеріали, а саме:

Марков Р.В розробив:

Божор Д.Ю. розробив:

Терьохін І.Є. розробив методичні розробки:

Ломанюк О.О. розробила:

 Кисіль Г.М. розробила

В училищі проводилися предметні та професійні тижні і тижні БЖД

Предметні тижні з загальноосвітніх дисциплін  (що стимулює  учнів до навчання  спонукає  до всебічного розвитку, пізнавальної діяльності та творчої активності педпрацівників постійно проводяться тижні БЖД для популяризації знань БЖД;  прищеплення навичок обережної поведінки в довкіллі та збереження власного життя та життя оточуючих; навчання учнів спілкуванню та звертання за допомогою до відповідних органів).

Тижні  БЖД на тему:

 Поновлено інформаційно-методичне забезпечення методичного кабінету училища а саме:

Придбані посібники:

Виготовлена серія інформаційних бюлетенів:

Організовані  училищні виставки:

В училищі працювали 5 методичних  комісії:

 1. Професійної підготовки з напрямку радіотехніка:
 2. Професійної підготовки з природничо-математичної підготовки:
 3. Професійної підготовки економічного напрямку:
 4. Професійної підготовки з напрямку зв’язок:
 5. Професійної підготовки з суспільно-гуманітарної підготовки

Протягом навчального голови методичних комісій провели організаційну роботу щодо підготовки конкурсних матеріалів у відповідності до умов конкурсу та здійснювали методичну роботу у відповідності до плану роботи.

На базі методичного кабінету  училища  працювали:

Втілювалися рекомендації НМК ПТО:

З вище сказаного можна підвести підсумок, що роботу педагогічного колективу в навчальному році над єдиною методичною проблемою училища слід вважати доброю.  Адже методична робота є невід’ємною частиною навчального процесу і участь у ній має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника училища. Проаналізувавши роботу методичних комісій та колективу в цілому пропоную з нового навчального року розпочати роботу над новою методичною проблемою на тему «Інформаційно-комунікаційні технології, як інноваційний ресурс вдосконалення навчально-виховного процесу».

Організація та результативність загальноосвітньої підготовки

З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну середню освіту адміністрація училища у своїй діяльності керується законами України:  «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-ХІV,  «Про мови …..» від 28.10.1989 року №8312-11,  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 року №163-ХІV;  указами Президента України: «Про  Міжнародний  конкурс  з української мови імені Петра Яцика» від 09.11.2007 року  №1078/2007, «Про  деякі  заходи  щодо піднесення ролі української мови» від 28.11.2007року №1155/2007, «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 30.09.2010 року № 928/2010, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від  20.03.2008 року № 244/2008; постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 року № 244; наказами Міністерства освіти і науки України:  «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 року № 428/48, «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930, «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 року № 601, «Про затвердження  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305, переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах; типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів; нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання; іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог державних стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року №632) в училищі розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі навчальні плани і робочі навчальні програми.

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 та відповідно до листа МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року.

Комплект навчально-програмної документації з кожної професії розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з пояснювальними записками з визначенням мети, змісту, форм організації навчального процесу та результатів навчання, поурочно-тематичне планування, плани роботи навчальних кабінетів і аудиторій; комплект нормативно-правових документів (освітня галузь).

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів України з урахуванням професійного спрямування, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у відповідному порядку.

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 19 педагогів,  зокрема, 15 викладачів (за основною посадою) та 4 інших педагогічних працівників. Освітній рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в системі загальної середньої освіти.

Серед зазначених педагогічних працівників:

вищу категорію мають - 6 викладачів (32 %);

alt

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 42 роки. Такий підбір педагогічних кадрів є оптимальним показником з позиції досвіду та компетентності водночас із продуктивністю.

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів.

Кабінети постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним забезпеченням, а саме  у 2015/2016 н.р. було укомплектовано: 

Вивчення якісного складу контингенту учнів на базі базової загальної середньої освіти

Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої освіти станом на 1 червня 2016 року становив 267 учнів (13 навчальних груп):

alt

Проведений моніторинг продовж трьох років показав, що якісний рівень навчальних досягнень абітурієнтів за даними свідоцтв про базову загальну середню освіту цього року склав 43%, що є таким же, як і в минулі навчальні роки.

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів за свідоцтвами  протягом трьох навчальних років становить 61%, 73% та 78% - предмет інформатика, художня культура та технології, а найнижча 22% - предмет математика (див.таблицю).

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту

Навчальні предмети

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

Середнє значення

Математика

24

24

22

23

Фізика

32

35

30

32

Хімія

31

32

31

31

Англійська мова

35

32

32

33

Українська мова

34

45

32

37

Географія

32

33

36

34

Історія

43

40

38

40

Біологія

39

40

40

40

Українська література

39

40

40

40

Зарубіжна література

37

46

42

42

Правознавство

46

44

49

46

Художня культура

73

62

61

65

Інформатика

64

65

73

67

Технології

83

76

78

79

Середнє значення

44

44

43

 

 

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освітуalt

У поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлена з предмету технології (78%),  що є на 2% більша у порівнянні з минулим навчальним роком, а найнижча з предмету математика  (22%), є на 2% менша у порівнянні з минулим навчальним роком.

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2015/2016 н.р.

 

 

Навчаль-на група

Укра-їнська мова

Україн-ська літера-тура

Світо-ва літера-тура

Інозем-на мова

Алгеб-ра

Гео-метрія

Інфор-матика

Історія Украї-ни

Всесвіт-ня історія

Право-знавс-тво

Гео-графія

Біо-логія

Фізи-ка

Хімія

Худож-ня куль-тура

Техно-логії

Серед-нє зна-чення

Пб-51

23

31

31

28

15

15

65

23

23

31

23

27

23

27

50

85

33

Кб-51

40

52

48

38

32

28

76

44

48

60

40

44

28

32

56

72

46

Рб-51

22

35

43

38

22

17

83

39

39

52

39

43

39

26

61

83

43

Сб-51

41

48

44

26

26

22

74

44

41

52

37

48

30

33

67

74

44

Тб-51

32

36

44

28

24

20

68

36

44

48

40

36

28

36

72

76

42

Середнє зна-чення

32

40

42

32

24

20

73

37

39

49

36

40

30

31

61

78

 

alt

В розрізі навчальних груп найнижчою якість знань учнів 15 % виявлена з предмету математика в групі Пб-51, а найвищою 85% з предмету технології в групі Пб-41.

В цілому найнижча якість з загальноосвітньої підготовки становить 33 % у групі Пб-51, що на 14% більша ніж у минулому році, а найвижча 46 % у групі Кб-41, шо на 16% менша ніж у минулому році.

Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2015/2016 н.р.

alt

В розрізі навчальних груп найменший середній бал (початковий рівень) з предметів загальноосвітньої підготовки мають учні: група Тб-51 – учні Береза Владислав (3 бали),  Ясиновський Владислав  (2 бали), група Рб-51 – учень Журавльов Олександр (3 бали), група Пб-51 – учень Іванов Владислав (3 бали).

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки учнів І курсу за  результатами написання діагностичних контрольних робіт

Проведений моніторинг вивчення рівня якості (%) знань  учнів І курсу (див. таблицю)  свідчить, що учні за результатами написання діагностичних контрольних робіт мають найнижчу якість знань з предметів математика (14%) та художня культура (15%), а найвищу з предмету технології (74%).

Навчальний предмет

Кількість учнів, що виконували роботи

Рівні навчальних досягнень

Якість знань учнів

початковий

середній

достатній

високий

свідоцтво

діагностична контрольна робота

 

Українська мова

109

8

73

27

1

33

26

 

Українська література

110

14

63

33

0

41

30

 

Географія

104

18

53

33

0

35

32

 

Правознавство

100

30

50

16

4

49

20

 

Інформатика

82

7

39

36

0

75

44

 

Художня культура

34

15

14

5

0

62

15

 

Англійська мова

97

23

55

19

0

31

20

 

Математика

103

20

69

14

0

19

14

 

Історія

125

16

75

34

0

39

27

 

Фізика

102

15

60

27

0

34

26

 

Хімія

116

12

65

38

1

31

34

 

Біологія

117

6

69

40

2

40

36

 

Технології

82

0

21

53

8

78

74

 

Зарубіжна література

79

9

38

22

10

42

41

Якість навчальних досягнень учнів за результатами ДКР (%)

alt

alt

З метою ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів викладачами предметниками постійно розробляються корекційні заходи, які розглядаються на засіданнях методичних комісій.

 Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах

Особливу зацікавленість та інтерес до предметів допомагає збільшувати така форма роботи, як організація та проведення предметних тижнів. Саме вони сприяють розвитку інтелекту учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання, ділової активності учнів, розвитку розуміння престижності професії. Так протягом року в училищі організовуються та проводяться такі предметні тижні, як «Тиждень української мови», «Тиждень літератури та культури», «Тиждень математики», «Тиждень історії та економіки», «Тиждень іноземної (англійської мови)», «Тиждень географії та правознавства», «Тиждень фізики та астрономії», «Тиждень інформатики та технології» на  яких учні  показали свої знання, вміння, навички та творчі здібності. Предметні тижні не обмежуються лише проведенням заходів в стінах рідного навчального закладу, а й організовуються та проводяться екскурсії до музеїв, по рідному місту, відвідування театру, зустрічі з письменниками та фахівцями. Отже,  проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалюють  організаційні якості викладачів, розширюють світогляд учнів, розвивають їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак.

В училищі протягом року проводилася робота з обдарованою молоддю,  розвитку  її інтересів, схильностей та обдаровань. Так у жовтні було проведено І (училищний) етап учнівських олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, а саме: математика, англійська мова, інформатика, українська мова та література, біологія, географія, історія, технології, хімія і фізика.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І (УЧИЛИЩНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАД СЕРЕД УЧНІВ І КУРСУ

alt

У 2015/2016 н.р. прийняли участь не більше 19 осіб з кожної дисципліни, що складає лише 21% від загального контингенту І курсу.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І (УЧИЛИЩНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАД СЕРЕД УЧНІВ ІІ КУРСУ

alt

У порівнянні з минулим роком кількість учнів ІІ курсу залучених у олімпіадах збільшилась  з предмету українська мова і література на 10 учнів, англійська мова на 8 учнів та зменшилась з предметів фізика на 3 учня, біологія на 2 учня.

Викладачам Попик О.І, Сільвейструк Н.А. та Неізвєдській О.О.  у новому навчальному році спланувати роботу в групах з метою ліквідації прогалин  у знаннях учнів, повторення знань та вмінь програми середньої школи та поглибити роботу з обдарованими  учнями. 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ В ІІ (МІСЬКОМУ) ЕТАПІ ОЛІМПІАД

alt

У 2015/2016 н.р. учні прийняли участь в ІІ етапі предметних олімпіад з математики (2 учня), географії (1 учень), хімії  (2 учня), фізики (1 учень), історії (2 учня), біології  (2 учня), української мови та літератури (2 учня).

У листопаді 2015 року проводились:

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УЧНІВ У І ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО

КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

alt

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОКУРСУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

alt

Викладачам української мови і літератури Щербині Т.О., Балановій А.Т. та Китмановій Л.Г. наступного року активізувати роботу, щодо залучення учнів до участі у конкурсах та підготовці переможців ІІ етапу конкурсів.

Всебічному розвитку учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання також сприяє постійне залучення учнів нашого училища до різноманітних конкурсів. Так протягом 2015/2016 н.р. учні ДНЗ «ВПУ № 9 м. Кіровоград» прийняли участь у наступних конкурсах:

alt  alt

  alt

alt

 alt  

alt

  alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за поточний рік

Згідно плану роботи училища на 2015/2016 навчальний рік, наказам по училищу  № 444-Д від 17.11.2015 року «Про проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін у І семестрі 2015/2016 н.р.», № 90-Д від 04.03.2016 року «Про проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін у ІІ семестрі 2015/2016 н.р.» та з метою визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної діяльності викладачів і вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення й корегування навчальної діяльності під час навчальної практики в грудні та квітні проведені директорські контрольні роботи з української мови, історії, математики, біології, хімії, правознавства, інформатики, англійської мови, географії, фізики, технології, економіки, художньої культури та світової літератури.

Заступником директора з навчальної роботи Кривенко Н.А. розроблені графіки проведення контрольних робіт. Тексти, завдання підбиралися відповідно до вимог навчальних програм, за посібниками зазначеними у листі МОНУ від 04.03.2013 року №1/9-151 «Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових робіт у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»  та розглядались на засіданнях методичних комісій суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки.

Аналіз та узагальнення результатів  дав можливість побачити:

 1. навченість учнів з даних навчальних предметів;
 2. недоліки в роботі викладачів та учнів;
 3. викладачам виробити заходи подолання проблем;
 4. провести повторний моніторинг у вересні 2016/2017 н. р. в групах,  які викликають найбільшу тривогу в адміністрації закладу.

Результативність навчальних досягнень учнів І курсу

Предмет

Якість знань учнів за свідоцтвами

Якість за діагностичну контрольну роботу

Якість знань учнів за результатами контрольних зрізів знань у 2015/2016 н.р.

Фізика

29

25

32

Біологія

37

34

45

Географія

35

31

40

Українська мова

27

20

31

Хімія

31

25

38

Українська література

39

29

35

Всесвітня історія

38

27

42

Математика

18

11

20

Художня культура

59

20

50

Зарубіжна література

42

14

30

Англійська мова

28

17

32

Інформатика

72

46

62

Правознавство

49

20

72

Результативність навчальних досягнень учнів І курсу 

alt

Результативність навчальних досягнень учнів ІІ  курсу 

Предмет

Якість знань учнів за свідоцтвами

Якість за діагностичну контрольну роботу

Якість знань учнів за І курс

Якість знань учнів за результатами контрольних зрізів знань у 2015/2016н.р.

 
 

Астрономія

 

 

 

52

 

Екологія

 

 

 

56

 

Фізика

40

21

49

49

 

Хімія

31

17

43

49

 

Українська література

42

21

50

45

 

Біологія

42

28

44

48

 

Людина і світ

 

 

 

45

 

Англійська мова

40

22

43

50

 

Математика

23

4

34

36

 

Українська мова

52

21

53

50

 

Інформатика

70

34

63

70

 

Художня культура

75

90

 

68

 

Зарубіжна література

53

81

75

46

 

Всесвітня історія

51

15

49

61

 

Технології

83

74

 

72

 

Історія України

27

4

41

52

 

Результативність навчальних досягнень учнів ІІ  курсу 

alt

Аналіз успішності за результатами проведених контрольних зрізів знань свідчить про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в середньому по училищу практично майже відповідає  якості знань за свідоцтвами про базову загальну середню освіту.

Але в той же час якість знань учнів зменшилась з предмету українська література (Сб-41) – 14%, (Тб-51) - 8 %, художня культура (Пб-51 на 24%), зарубіжна література (Рб-41 на 30%, Пб-51 на 31%, Тб-51 на 37%), технології (Тб-41 на 31%), інформатика (Рб-51 на 31%) та збільшилась з предметів: хімія (Кб-41) – 20%,  (Рб-41) – 29%, Тб-41 – 27%, географія (Кб-51) – 15%, біолога (Рб-41) – 32%, (Пб-51) – 29%, хімія (Пб-51) -19%,

Також є предмети з яких збільшився початковий рівень навчальних досягнень учнів, а саме: географія (Рб-41), правознавство (Сб-41), технології (Тб-41), англійська мова (Тб-41 на 23%), всесвітня історія (Кб-41 на 20%, Пб-51 на 42%), історія України (Рб-41 на 31%), правознавство (Пб-51 на 45%, Рб-51 на 38%, Тб-51 на 37%). Найбільшим показником початкового рівня навчальних досягнень учнів складається з предмету правознавства (7 учнів).

В розрізі навчальних груп значно зменшився якісний показник в групі Сб-41.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації

У відповідності до наказу по училищу № 369-Д від 30.09.2015 року «Про проведення державної підсумкової атестації у 2015/2016 н.р.» була проведена державна підсумкова атестація з української мови, математики та інформатики для учнів груп Тб-31, Бб-31, Кб-31, Рб-31 та Сб-31.

Проведенню атестації передував цикл заходів щодо підготовки. Зокрема, було проведено інструктивно-методичну нараду, організована підготовка завдань за збірниками завдань для державної підсумкової атестації, перелік яких подано у наказі МОН України № 1547 від 30.12.2014 р. «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказі МОН України № 192 від 20.02.2015 року «Про проведення державної підсумкової  атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», наказі МОН України № 940 від 16.09.2015 року «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 н.р.», листа департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації № 01-12/627/1-42 від 22.09.2015 року «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 н.р.», проведений моніторинг якості знань учнів у відповідності за 2013/2014 н.р., 2014/2015 н.р.  та 2015/2016 н.р., розглянуто на засіданнях методичних комісіях «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». Проведення державної підсумкової атестації виявило наступні результати:

Результати державної підсумкової атестації у 2015/2016 н.р. (групи Тб-31, Бб-31, Кб-31, Рб-31 та Сб-31)

№ п/п

 

Навчальні предмети

 

 

група

Рівні навчальних досягнень

 

початковий

середній

достатній

високий

 
 

1.

Українська  мова

Тб-31

0

0

0

4

2

6

5

4

0

0

0

0

 

Рб-31

0

0

0

5

5

3

1

0

0

0

0

0

 

Бб-31

0

0

0

5

3

3

6

5

1

0

0

0

 

Кб-31

0

0

0

2

4

5

7

5

1

0

0

0

 

Сб-31

0

0

0

3

3

3

4

1

0

1

0

0

 

2.

Математика

Тб-31

0

0

4

2

4

6

5

0

0

0

0

0

 

Рб-31

0

0

0

6

4

2

1

1

0

0

0

0

 

Бб-31

0

0

0

8

4

3

3

4

1

0

0

0

 

Кб-31

0

1

0

9

5

4

1

2

2

0

0

0

 

Сб-31

0

2

0

6

2

0

2

2

0

1

0

0

 

3.

Інформатика

Тб-31

0

0

0

1

5

1

3

7

2

2

0

0

 

Рб-31

0

0

0

0

1

4

7

0

2

0

0

0

 

Бб-31

0

0

0

0

5

3

1

8

2

4

0

0

 

Кб-31

0

0

0

0

1

8

3

5

5

2

0

0

 

Сб-31

0

0

0

1

1

3

4

2

2

2

0

0

 

ДПА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

alt

ДПА З МАТЕМАТИКИ

alt

ДПА З ІНФОРМАТИКИ

 

alt

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ІІІ КУРСУ (групи Тб-31, Бб-31, Кб-31, Рб-31 та Сб-31)

№ п/п

 

 

 

Предмет

 

 

 

 

 

 

 

група

Якість навчання ( %)

 
 

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

за результатами ДПА

 
 

1.

Українська  мова

Тб-31

33

41

43

43

 

Рб-31

20

7

7

7

 

Бб-31

57

52

52

52

 

Кб-31

54

54

54

54

 

Сб-31

47

40

40

40

 

2.

Математика

Тб-31

20

18

24

24

 

Рб-31

13

14

14

14

 

Бб-31

35

30

35

35

 

Кб-31

21

21

21

21

 

Сб-31

18

33

33

33

 

3.

Інформатика

Тб-31

58

50

67

67

 

Рб-31

47

57

64

64

 

Бб-31

74

61

65

65

 

Кб-31

79

67

67

63

 

Сб-31

65

67

67

67

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ІІІ КУРСУ (групи Тб-31, Бб-31, Кб-31, Рб-31 та Сб-31)

alt

Моніторинг якості знань учнів показав, що учні в цілому засвоїли навчальний матеріал з предметів українська мова, математика та інформатика на середньому рівні. Найнижча якість знань 7% з предмету українська мова у групі Рб-31, а найвища якість знань 67% в групах Сб-31 та Тб-31 з предмету інформатика.

Аналіз навчально-виховної роботи

Протягом 2015-2016 навчальногороку робота соціально-психологічної служби була орієнтована на вирішення таких завдань, як:

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості;
 • поліпшення психологічного мікроклімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • набуття учнями власного життєвого досвіду, засвоєння соціального досвіду, перетворення його на власні цінності, установки, орієнтації;
 • надання психологічної, моральної та інших видів допомоги учням, які опинилися в складних життєвих обставинах ;
 • здійснення соціального супроводу дітей соціальних категорій;
 • здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, безпритульності, бродяжництва;
 • здійснення профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу, організація пропаганди здорового способу життя;
 • захист пав та інтересів дітей на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.

А також проводилася систематична  робота щодо забезпечення психологічного комфорту усіх учасників навчально-виховного процесу, питання розвитку дитячих ініціатив, виховання учнів з девіантною поведінкою, «групи ризику», формування ціннісного ставлення до сім’ї та сімейних стосунків, проблем статевого виховання.

В процесі реалізації даних завдань поводилися:

 • практичні та тренінгові заняття щодо профілактики агресивності, девіантних проявів поведінки та  суїцидальних тенденцій формування навичок ефективної комунікації та здорового способу життя, індивідуальні  та групові види роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 • участь в реалізації державних програм «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», сприяння просвітницькій роботі за програмами «Рівний рівному» та Дорослішай на здоров’я», співпраця з Міжнародним Благодійним Фондом «Повернення до життя» та іншими громадськими та державними установами.

alt

alt

Виховна робота у гуртожитку

У 2015-2016 н. р. керуючись Законами України  «Про захист суспільної моралі», « Про охорону дитинства», Указом Президента  «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», спираючись на Національну програму виховання дітей та учнівської молоді, Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя виховна робота в гуртожитку була спрямована на втілення виховних засад в контексті загально училищної науково-медичної проблеми: « Виховання високоосвіченої , соціально активної й національно свідомої особистості, яка є успішним носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення шляхом інноваційної діяльності».

Одним з основних напрямків виховної  роботи в гуртожитку була профілактика злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. Був розроблений комплекс заходів  щодо профілактики  правопорушень, попередження вживання алкогольних напоїв, наркотиків та тютюнопаління. Велика увага зверталась на зміцнення та збереження життя, здоров’я учнів, гармонійний розвиток особистості, впровадження здорового способу життя.

Важливу увагу для розвитку активної позиції учнів відіграє система самоврядування гуртожитку. У цьому навчальному році раду самоврядування гуртожитку очолила Звєрєва Олександра  учениця 2-го курсу . До ради входять 7 комітетів: освіти, довкілля, культури, господарської діяльності, спорту, прес-служби та здоров’я.

Учнівське самоврядування в гуртожитку у співробітництві з адміністрацією сприяло самостійній організації учнями цікавого, активного життя гуртожитку.

У 2015-2016  н. р.  виховну роботу гуртожитку спрямували на реалізацію таких основних завдань:

 • Удосконалити співпрацю з правоохоронними органами.
 • Ефективно використовувати національні традиції, сучасний педагогічний досвід та дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;

Протягом 2015-2016 н.р. було проведено наступні заходи:

Вересень2015: Участь в святковій лінійці до дня знань; Організаційні збори по ознайомленню учнів з « Правилами проживання в гуртожитку»; Первинний інструктаж з техніки безпеки; Мої цінності та пріоритети» (анкетування); «Україна - це серце  Європи» (бесіда); «Як поводитись в громадському транспорті» (бесіда);«Увага! Діти на дорозі» (бесіда); «Куріння чи здоров’я – обирайте самі!» (година спілкування); «Правила користування електроприладами та поводження з джерелами електроструму» (бесіда); «Найбільше багатство - здоров’я» (година спілкування); «10 способів кинути палити» (бесіда); « Ми всі господарі природи» (виховна година); « Ні , не згине Україна» (усний журнал); «Як запобігти отруєнню грибами» ( бесіда); «Коли вирушаєш у путь – завжди обережним будь» (бесіда з БЖД); «75-річчя пам’яті жертв  Бабиного яру» ( перегляд фільму); « Ми проти насильства» ( бесіда); «Віртуальна агресія» (перегляд фільму).

Жовтень 2015: «Правопорушення та юридична відповідальність» (бесіда); «Мистецтво жити у мирі та злагоді» (година спілкування); «У молитві схиляєм коліна» (бесіда); «Наркоманія – смертельна небезпека» (година спілкування); «Про здоровий спосіб життя» (бесіда); «Курити – здоров’ю шкодити» (бесіда); «Запобігання харчовим отруєнням» (бесіда); «Україна - наш дім» (виховна година); «З джерел мудрості» (виховна година); «Безпека в інтернеті» (бесіда); Перегляд художнього фільму «Гвардія»; «Як стати добрішим» (бесіда); Вікторина на правову тематику; «Що ви знаєте про гепатит» ( зустріч з працівниками благодійної організації « Повернення до життя»); «Захист людини в надзвичайних ситуаціях» (бесіда); «Визволення України від фашистських загарбників» (бесіда).

Листопад 2015:

«Наркоманія – дорога в прірву» (бесіда); «Проблеми паління» (година спілкування); «Профілактика кишкових інфекцій» (бесіда); «Україна вшановує жертви голодомору» (виховна година); «Охорона природи – наш обов’язок» (виховна година); «Вогонь-наш друг, та не завжди, чекати можна і біди» (бесіда з БЖД); «Україна – це твої символи» (бесіда); «Правила поведінки в громадських місцях» (година спілкування); « Що таке ВІЛ-СНІД, та як від них вбегтися» (бесіда); «Цей день без куріння» (усний журнал); «Тиск як шкідлива форма впливу» (круглий стіл); «Минуле стукає в наші серця» (бесіда); «Умій контролювати свої бажання» (бесіда); «Бережи честь з молоду» (година спілкування); «Умій дякувати і віддячувати» (виховна година); «Що означає бути людиною» (диспут-роздум); «Право і закон» (брейн-ринг); «Підлітки мають знати свої права» (бесіда); Вечір відпочинку до дня студента.

Грудень2015:

«Як я розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини» (година спілкування); «Дорога в безодню» (бесіда);

«Будемо милосердними» (година спілкування); «Етикет – не секрет» (тренінг з культури поведінки); «Що означає бути людиною» (бесіда); «Дивіться на нас як на рівних» (урок доброти); «Статева потреба і статева поведінка» (бесіда); «Сенс життя людини» (бесіда); «Скажемо СНІДУ- ні!» (бесіда); «Ой хто Миколая любить» ( виховна людина); «Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами» ( бесіда з БЖД); «Мати – берегиня» (виховна година); «Нумо ,хлопці»( виховний захід);  «Репродуктивне здоров’я жінки» (тренінгові заняття); «Згвалтування: розмова без помилкового сорому» ( бесіда); «Молодь за здоровий спосіб життя» (виховна година); «Про заходи пожежної безпеки» ( бесіда); «Поведінка в умовах низьких температур» ( бесіда); Відвідування театру; Випуск святкової газети до Нового року; «Свято Нового року» (виховний захід).

Січень 2016: «Повага до людей і до себе»( диспут); «Обережно - тонкий лід»(бесіда); «Не будь собі ворогом» (тренінг); «Безпечна поведінка в інтернеті» (бесіда); «Який рівень вашої самооцінки» (тестування); «Життя людини - найвища цінність» (година спілкування); «Віртуальна агресія» ( бесіда); «Різдво в Україні» ( виховна година); «Солдати слави не шукали» (година спілкування); «Умій контролювати свої бажання» (бесіда); «Про деякі питання статевого виховання» (бесіда); « До дня Соборності України» ( виховна година); «Герої Крут» (виховний захід); «Роде наш красний» (виховна година); «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього» (бесіда); «Україна -  наш спільний дім» (бесіда); «Насильство в сім’ї» ( зустріч з працівниками поліції); « Про грип» (бесіда); «Шкідливість вживання алкоголю» (перегляд фільму); «Чи схильний ти до наркотиків» (тест).

Лютий 2016:

Похід до театру (вистава «Ніч на полонині»); « Що ти знаєш про Україну?» (вікторина); «Його вічний слід на землі» (вікторина); «День Святого Валентина» (свято до Дня Закоханих); «Привілеї та обов’язки. Чи вміємо ми спілкуватись» (бесіда); «Крок до дорослого життя» (бесіда); «Профілактика шлункових захворювань» ( бесіда); «Дії у випадках обмороження» ( бесіда);

«Вам захищати Батьківщину» ( година спілкування); « Ти – вічний біль, Афганістан» ( бесіда); «Молодь за здоровий спосіб життя» (бесіда); «Профілактика вірусних та бактеріальних інфекцій» (бесіда); «Курс молодого бійця» (година спілкування); «Пий воду з криниці своєї» (виховна година); «Річниця Майдану. Пам’яті героїв Небесної Сотні» (виховна година); «Здоров’я мати - вік біди не знати» (бесіда); «Тверезі посиденьки. З жартами по життю» (креативна середа в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва).

Березень 2016:

Випуск стіннівки до 8 березня; «Що означає бути відповідальним за кохану» (бесіда); «Чи схильні ви до конфлікту» (тестування); «Поезія великого Кобзаря» ( виховна година); «Гігієнічні вимоги до одягу та взуття» (бесіда);

« Пиття не доводить до пуття» ( бесіда); «Серце віддаю дітям» (урок – реквієм); «Гендерна рівність» (тренінгове заняття);  «Небезпечна пристрасть» (бесіда); «Є на світі земля» (година спілкування); «Берегині вкраїнського роду» (виховна година); «Родина як соціальна група» ( година спілкування);

«Доки батько живий, доки мати жива» (година спілкування); «Ставлення до природи» ( бесіда); « 8 березня – свято весни» ( вечір відпочинку); «Життя Тараса Шевченка» (перегляд фільму); «Людина й натовп» (тренінг); «Чума 21-го століття – тероризм» ( перегляд фільму).

Квітень 2016: Випуск стіннівки до Дня Гумору; «Українці за кордоном» (бесіда); «Прийди до серця Україно» (виховна година); «Якщо хочеш бути здоровим» (бесіда); «Мій рідний  край - моє село» ( тематична година); «Чистота і охайність зовнішнього вигляду» ( бесіда); «Захисти себе від насильства» ( година спілкування);   «Чорнобильські дзвони» (виховна година); «Профілактика шкідливих звичок» ( бесіда); « Яка вона хороша сім’я?» (година спілкування); «Батьки й сини» ( бесіда); «Міцна родина» ( бесіда); «Майбутнє планети-в наших руках» ( година спілкування); «Національні символи України» (бесіда); «Великодень в Україні» (виховний захід); «Що означає бути вихованою людиною?» ( година моралі); «Цивільний захист - це не жарти, треба всім про нього знати» ( бесіда з БЖД); Відвідання концерту в філармонії «Квітневі етюди».

Травень 2016: « Про любов батьків» ( бесіда); «Хай квітне щаслива моя Україна» (виховна година); «Вплив алкоголю на здоров’я дитини» (бесіда); «Безпека на водоймах» ( бесіда); « Як виховати справжню людину» ( бесіда); «Ти матір завжди пам’ятай» ( година спілкування); « На те ми й люди, щоб добро творити» ( бесіда); «Гігієна харчування» ( бесіда); « Життя – дар Божий, бережіть його! « ( виховна година); « Поводження з електроприладами» (бесіда); «Ніхто не забутий – ніщо не забуте» ( урок пам’яті жертв другої світової війни); «Дотримання правил дорожнього руху» ( бесіда); « Профілактика туберкульозу» (бесіда); « Безпека на дорозі – безпека життя» ( бесіда з БЖД); « Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом» ( бесіда); Екскурсія до пожежної частини міста Кіровограда; «Бібліостоп Європою»(креативна середа в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва).

Червень 2016: «Основні правила поведінки при виникненні пожеж»  (бесіда); « Людиною стати – це мистецтво» (година спілкування); « Шкідливим звичкам скажемо – ні» ( урок – тренінг); « Здоров’я – цінність нашого життя» ( тренінг); «Репродуктивне здоров’я жінки» ( бесіда); «Конфліктна ситуація» (дискусія); «Що таке суїцид та псевдо суїцид» (бесіда); « Правда про куріння» (бесіда); «Це має знати кожен» (бесіда); «Гігієнічні основи режиму дня» (бесіда); «Курити чи ні ?» (тренінг); « Алкоголь? Наркотики? Паління?» (круглий стіл); «Надзвичайні ситуації» (бесіда); «Перша допомога при утопленні»  (бесіда).

Аналіз фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

Фізкультурно-масова робота в училищі проводиться згідно календарного плану з таких видів: волейбол, баскетбол, (юнаки і дівчата), футбол (юнаки).

В рамках «Олімпійського тижня» з 7 по 15  вересня 2015 року були організовані і проведені наступні заходи:

 • змагання з дарцу для учнів  групи О-51,КБ-51,СБ-51; 

 alt

alt

 • олімпійський урок на тему: «Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя та зміцнення миру»;
 • змагання з естафет для учнів  групи П-51,Б-51,  Л-51;
 • «Від Олімпу до сучасності» в групах Сб-41, Кб-41Рб -41,Тб -41,Р-41.

Участь учнів у обласних спартакіадах серед учнів ПТНЗ області з 10.03.2016 року по 17.03.2016 року з волейболу (юнаки), з баскетболу (дівчата) – І місце.

  alt

alt

alt

Всеукраїнський чемпіонат з волейболу серед юнаків

З 16 по 22 травня 2016 року в м. Запоріжжя проводили Всеукраїнські спортивні змагання з волейболу (юнаки), в якому прийняли участь переможці обласних змагань, де наша команда завоювала ІІІ місце.

alt

alt

Аналіз роботи бібліотеки

Протягом 2015-2016 навчального року бібліотека працювала згідно затвердженого плану роботи, всі планові заходи виконано. Основною метою виховання учнівської молоді було формування громадянина України. Новим змістом були наповнені традиційні аспекти виховного процесу: національне, громадсько-політичне, правове, морально-етичне, фізичне, статеве, екологічне виховання. До святкових і знаменних дат виставлялись інформаційні полички: «В історії кожної людини є своя пам’ятна дата, яку важко забути, але потрібно вшановувати», «Чорнобильська трагедія – біль України», «Афганістан болить в душі моїй», «Голодомор 1932 – 1933рр. в Україні». Проводились виховні заходи: «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний», «Любіть Україну, як сонце любіть», «Сім чудес України», «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним» - мета яких була виховувати у молоді глибокі пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його національно-духовними цінностями, любові до батьків, свого роду. Сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажанню примножувати родинні традиції, берегти свою національну культуру.

Аналіз роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створення безпечних умов навчання та праці - основне завдання адміністрації, педагогічного та учнівського колективів державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград», які спільними зусиллями намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють безпеці та зміцненню здоров’я.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про охорону праці” в училищі створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 11.08.2011 року № 221 – Д), яка організовує виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам у процесі праці і навчання, здійснюється нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру і контроль за виконанням державних програм, пов'язаних з безпекою життєдіяльності населення.

З метою визначення змісту роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в училищі розроблена та введена в дію “Система управління охороною праці у вищому професійному училищі № 9 м. Кіровограда” (наказ від 21.08.2012 року № 255 - Д).

Училище організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків побутового травматизму з учнями відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001р. №563 (зі змінами), та Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2 – 10. Протягом 2015/2016 навчального року в училищі проводилась певна робота з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

В училищі ведеться постійна робота з попередження учнівського травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку навчального року плануються заходи з профілактики учнівського травматизму в училищі на поточний навчальний рік, які охоплюють питання проведення різних видів інструктажів протягом року, проведення бесід, лекцій та батьківських зборів з питань профілактики учнівського травматизму, контролю чергування викладачів на поверхах, території, у їдальні, а також затверджуються графіки проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та профілактичної роботи з попередження учнівського травматизму.

В училищі діє система проведення профілактичної роботи з попередження випадків учнівського травматизму, яка є цілісною системою роботи, її складовими є: бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо, що спрямовані не тільки на первинні причини учнівського травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я учнів, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

Відповідальною за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учнів призначено заступника директора з навчальної роботи – Кривенко Н.А., на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання.

До початку 2015/2016 навчального року по училищу було видано накази:

 • від 25.08.2015 року № 277 – Д, “ Про організацію роботи з охорони праці ”;
 • від 25.08.2015 року № 278 – Д, “ Про організацію роботи в училищі з питань збереження життя і здоров'я учнів ”;
 • від 27.08.2015 року № 286 – Д, “ Про організацію та проведення чергування в училищі” визначено порядок чергувань.

У червні 2016 року проведено щорічне навчання водія Правилам дорожнього руху і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті та спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою (наказ від 07.06.2016 року № 213 – Д).

До колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ВПУ № 9 м.Кіровограда  на 2016-2020 роки включено вирішення питань щодо забезпечення своєчасної розробки і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

В училищі своєчасно у відповідності до діючих нормативних вимог проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, діє система оперативного адміністративно-громадського контролю за станом безпеки життєдіяльності.

З метою попередження випадків електротравматизму в училищі проводяться електротехнічні виміри опору заземлюючого пристрою та опору ізоляції електропроводки. Проводятся заходи протипожежного напрямку.

Систематично проводиться обстеження будівель та споруд училища, на що складаються відповідні акти.

У плані роботи училища в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності передбачено проведення бесід класними керівниками і майстрами виробничого навчання на виховних годинах відповідно до графіка їх проведення.

Крім загальних заходів по училищу, кожен класний керівник, майстер виробничого навчання, вихователь, керівник гуртка, секції який закріплений за навчальною групою відповідно до наказу по училищу, розробляє заходи з питань збереження життя та здоров'я учнів, в планах виховної роботи педагогічного працівника та затверджуються в установленому порядку.

Організоване чергування педагогічних працівників під час перерв на поверхах, на території училища та у їдальні.

Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, технологій, спортивному залі й майстернях призначаються відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах - завідувачі кабінетів. На початок кожного навчального року оформлюються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року. В кабінетах з підвищеною небезпекою розроблені і вивішені на видному місці інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, завірені директором училища.

Інформаційно-нормативний тиск на учнів постійно зростає, навчальний план, насичений різними предметами. Досить сувора організація навчального процесу (різноманітні форми контролю за якістю знань, умінь і навичок) тримає учня в стані постійного стресу: гуртки, заняття за вибором заповнюють весь вільний час учня. Відтак, навчання відбувається за рахунок ресурсів здоров'я учня й викладача. Тому питання збереження фізичного, психічного й соціального здоров'я учнів - одне з найважливіших завдань педагогічного колективу училища.

Навчально-виховний процес в училищі організований таким чином, що враховується обсяг навчального навантаження та його відповідність віковим та індивідуальним можливостям учнів. В училищі складений оптимальний розклад занять, викладачі дотримуються всіх організаційно-педагогічних вимог при проведені уроків.

В училищі створені належні санітарно-гігієнічні умови навчання. Соціально-побутове забезпечення учнів здійснюється згідно чинного законодавства. Для послуг учнів безкоштовно надаються корпуси теоретичного та виробничого навчання, гуртожиток, бібліотека, спортивний зал, їдальня, приміщення для гурткової, спортивно-масової та технічно-творчої роботи.

Згідно навчальних планів організовано та проводиться викладання предметів: “Основи безпеки життєдіяльності”, “Охорона праці”, “Правила дорожнього руху”. Навчальні програми виконуються в повному обсязі.

Розроблена програма навчання учнів з питань особистої безпеки, здоровому способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної поведінки по темах:

Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, опіки, обмороження, отруєння грибами, небезпека при користуванні побутовими, столовими приладами, правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними предметами, предметами побутової хімії, використання радіо- та мобільних телефонів.

Безпека на та спортивних майданчиках: безпечне користування обладнанням спортивних майданчиків (гірки, драбини, стінки, колодки, та інше), безпека при рухливих іграх.

Безпека при перебуванні в училищі: безконфліктність спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поводження.

Безпека при перебуванні біля водоймищ: безпечна організація купання, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, небезпека перебування на льоду.

Дорожньо-транспортний травматизм: правила поводження на вулиці, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, уникнення загрозливих для життя і здоров’я ситуацій та інше.

Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні.

Електротравматизм та його попередження: безпека користування електроприладами та заборона використання, електромережа та розподіл електроенергії в приміщенні.

Безпека в надзвичайних ситуаціях: під час грози, повені та інших стихійних лих.

Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при користуванні небезпечними предметами, комп’ютерна небезпека…

Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних з цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова гімнастика.

Надання першої долікарської допомоги.

Життя людини – найдорожча цінність: попередження суїцидальної поведінки.

Протягом 2015-2016 навчального року педагогічні працівники та учні прийняли активну участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності,( наказ № 279-Д від 25.08.2015р.) під час яких відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження учнівського травматизму, а саме:

 • з 14 до 18 вересня 2015 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Коли вирушаєш у путь – завжди обережним будь»;

alt

alt

 • з 9 до 13 листопада 2015 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди».

alt

 • 11.11.2015 року проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

alt

alt

alt

 • з 01 до 05 лютого 2016 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Здоров’я мати – вік біди не знати!».

Удосконалення навчально-матеріальної бази у 2015/2016 н.р.

Фінансування по загальному фонду на 2015-2016 навчальний рік проводилось відповідно до плану бюджетних асигнувань, видатки проводились в межах затвердженого кошторису.

Надійшло фінансування: 9 965 618,85грн.

Видатки:

Заробітна плата – 4 641 695,46 грн.

Нарахування на з/плату – 1 232 568,45  грн.          

Стипендія         -  2 577 678,54 грн.

Комунальні послуги – 1 421 394,00 грн.            

Відрядження, підвищення кваліфікації – 7 074,68 грн.

Заправка картриджів, ЄДЕБО, вивіз ТПВ, дератизація, тривожна сигналізація – 40 298,41 грн.

Придбання буд. матеріалів, світильників, журналів, папіру, бланків – 15410,06 грн.

Виплати на одяг, харчування , літературу, медикаменти , працевлаштування учнів пільгових категорій  970 894,50 грн.

Надходження по спеціальному фонду за  2015-2016 навчальний рік склали 62 861,89 грн , із них надходження виручки з їдальні 44 610,00 грн., оренда приміщення 6 474,03 грн., мешкання в гуртожитку 10 200,00 грн., від виробничої практики учнів 1 577,86 грн.

Надходження від добровільної допомоги за  2015-2016 навчальний рік склали 41 859,88 грн.

Інші джерела власних надходжень (добровільна допомога) Матеріали для ремонтних робіт


п/п

За що сплачено

Кількість

жовтень
2015р.

серпень
2016р.

Всього

1

Грунтовка Артисан

120 л

552,29

773,22

1325,51

2

Кутник лат.

3 шт.

 

40,28

40,28

3

Кран лат.з зовн.та внутр.різьб.ДУ-15

3 шт.

 

98,57

98,57

4

Шланг гнучкий гум. (ГАЗ) біл.L = 50 см

3 шт.

 

91,73

91,73

5

Цемент ПЦ - 400

150 кг

205,20

54,18

259,38

6

Гіпс ваговий

40 кг

93,72

 

93,72

7

Вапно "Пушонка"

50 кг

337,14

 

337,14

8

Шурупи по дереву

30 дес.

30,86

 

30,86

9

Прокладка ДУ-15 гумова

10 шт.

 

2,28

2,28

10

Трійник ПВХ

3 шт.

 

69,44

69,44

11

Труба ПВХ

3 шт.

 

102,86

102,86

12

Шліфшкурка

1 м

 

25,71

25,71

13

Шпаклівка фінішна

50 кг

 

228,58

228,58

14

Самовирівн.підлога

20 кг

 

87,95

87,95

15

Фарба Снєжка

28 кг

 

584,00

584,00

 

Всього

 

1219,21

2158,80

3378,01

Спец.фонд матеріали для ремонтних робіт


п/п

За що сплачено

К-ть

2015 рік

2016 рік

Всього

вересень

жовтень

листопад

грудень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

1

Коліно МП 16х1/2 ВР

1 шт.

15,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,43

2

Муфта МП 16х1/2 ВР

3 шт.

37,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,72

3

Перехід латун. 20ВРх153Р

1 шт.

8,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,85

4

Шланг гнучкий

3 шт.

50,86

 

 

 

 

 

77,71

 

 

 

 

128,57

5

Труба МП 16х2,0

3 м

39,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,43

6

Круг армов. Відрізний

10 шт.

 

 

 

74,28

 

 

 

 

 

 

 

74,28

7

Емаль Зебра  2.8 кг

7 шт.

 

 

332,92

 

 

 

484,57

 

 

 

 

817,49

8

Розчинник

2 шт.

 

 

65,6

 

 

 

 

 

 

 

 

65,60

9

Кутник лат. ДУ

2 шт.

 

 

 

18,29

 

 

 

 

 

 

 

18,29

10

Кутник алюмін. перфоров.

18 шт.

 

 

 

 

135,76

 

 

 

 

 

 

135,76

11

Гіпс ваговий

160 кг

 

 

 

 

187,43

 

 

187,20

 

 

 

374,63

12

Вапно "Пушонка"

155 кг

 

 

 

 

337,14

 

337,14

168,60

 

 

 

842,88

13

Грунтовка Артисан

150 л

 

 

 

 

552,29

 

 

883,68

220,92

 

 

1656,89

14

Цемент

200 кг

 

 

 

 

164,16

 

 

196,99

 

 

 

361,15

15

Шпаклівка

227,4 кг

 

 

 

 

619,14

 

 

372,10

66,85

 

 

1058,09

16

Розетка

1 шт.

 

 

 

 

 

55,49

 

 

 

 

 

55,49

17

Колорант

21 шт.

 

 

 

 

 

90,29

 

 

123,84

 

123,84

337,97

18

Цвяхи

7 кг

 

 

 

 

 

85,24

 

 

69,59

 

 

154,83

19

Дошка н/о

1 куб.м

 

 

 

 

 

2100,00

 

 

 

 

 

2100,00

20

Змішувач "Елочка"

1 шт.

 

 

 

 

 

 

281,15

 

 

 

 

281,15

21

Шурупи по дереву

30 дес.

 

 

 

 

 

 

48,58

 

 

 

 

48,58

22

Спіраль

1 компл.

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

420,00

23

Провід

25 м

 

 

 

 

 

160

240

 

 

 

 

400,00

24

Штукатурка стартова

60 кг

 

 

 

 

 

 

 

176,45

 

 

 

176,45

25

Клей, клейова суміш

7 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

379,01

 

 

379,01

26

Манжет для унітаза

10 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

34,32

 

 

34,32

27

Запаска для валіка

3 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

90,00

28

Самовирівнююча підлога

20 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,95

87,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

152,29

0,00

398,52

92,57

1995,92

2911,02

1469,15

1985,02

894,53

0,00

301,79

10200,81

Спец.фонд


п/п

За що сплачено

2015 рік

2016 рік

Всього

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

1

Телекомунікаційні послуги

430,28

522,20

494,28

 

 

832,63

420,16

399,37

400,30

412,09

430,54

445,25

4787,10

2

Продукти харчування

7253,90

3783,00

8365,40

 

 

3641,10

2962,91

3099,85

4442,46

 

 

3021,40

36570,02

3

Передрейсовий огляд водія

 

 

 

 

 

 

 

 

46,30

37,04

18,52

 

101,86

4

Електроенергія

 

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

5

Водопостачання

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

6

Водовідведення

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

7

Земельний податок

 

 

 

 

 

544,83

 

 

 

 

 

 

544,83

8

За розміщення реклами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

1000,00

9

Матеріали для ремонтних робіт

152,29

 

398,52

92,57

 

1995,92

2911,02

1469,15

1985,02

894,53

 

301,79

10200,81

10

Миючі засоби

 

 

 

359,41

 

 

928,74

 

 

209,76

 

578,10

2076,01

11

Модем

 

 

785,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785,00

12

Тени до електроплит

600,00

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840,00

13

За ремонт принтера

1361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1361,00

14

Лампи ЛОН

 

 

 

216,00

 

 

 

 

 

 

 

 

216,00

15

Вапно хлорне

 

702,85

 

752,57

 

 

 

 

 

 

 

 

1455,42

16

Мітли-щітки, віники

 

 

 

79,08

 

 

 

284,28

 

 

 

 

363,36

17

За надання послуг web-хостингу

 

 

 

 

 

286,20

 

 

 

 

 

 

286,20

18

Послуги автовишки

 

 

 

 

 

 

330,00

 

 

 

 

 

330,00

19

За лічильник електричної енергії

 

 

 

 

 

 

1700,00

1700,00

 

 

 

 

3400,00

Всього

9797,47

5748,05

10043,20

1499,63

0,00

7300,68

9252,83

6952,65

6874,08

2553,42

449,06

4346,54

64817,61


Інші джерела власних надходжень (добровільна допомога)

№ п/п

За що сплачено

2015 рік

2016 рік

Всього

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

1

Матеріали для ремонтних робіт

 

1219,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2158,80

3378,01

2

Виготовлення паспорту контуру захисного заземлення

 

2000,00