Звіт директора за 2014-15 навчальний рік

Формування державного замовлення

Відповідно до Порядку я на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів визначаються рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з врахуванням пропозицій облдержадміністрацій. Формування контингенту учнів у 2014 році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснювалося у відповідності до державного замовлення, обсяги якого затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2014 року № 808.

На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточняються і 3 визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з Кіровською районною у м. Кіровограді радою у жовтні 2013 року. Минулого навчального року, при плані прийому на вересень 2014 року – 305 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 219 учнями нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 228 учнів, тобто 75% від запланованого.

Виконання плану.

В цілому по училищу невиконання плану склало 77 осіб. При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» – 15 осіб, «Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)» – 6 осіб. Дві групи з професій «Оператор телекомунікаційних послуг» та «Кабельник-спаювальник; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку», що були заплановані на базі повної загальної середньої освіти, не були сформовані взагалі.

Слід зазначити, що тенденції зменшення зв’язківців спостерігається три роки поспіль. Такий недобір радіомеханіків та безумовно електромонтерів приведе до складнощів при формуванні груп ІІІ ступеня професійно-технічної освіти (молодших спеціалістів). Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи

У січні 2014 року училищем були сформовані дві групи ІІІ ступеня професійно-технічної освіти на базі повної загальної середньої освіти з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст». План прийому склав 28 осіб, який виконано повністю.

Переглянути звіт директора за 2014-2015

вгору