Звіт директора за 2015-16 навчальний рік

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» протягом 2015-2016 навчального року здійснював підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох спеціальностей. З 1 вересня 2015 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти у 15 групах, на базі повyої загальної середньої освіти у 13 групах, в тому числі 2 групах з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».

Станом на 1 вересня 2015 року училищем впроваджено 8 державних стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій:

«Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». З початку навчального року продовжена робота по впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій, а саме: «контролер ощадного банку» та «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Минулого року училищем впровадило два державних стандарти професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер  станційного устаткування телефонного зв’язку» та «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратурb», які були затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2014 № 1108. Розробником цих стандартів є ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград».

З вересня 2015 року продовжена підготовка за новими робітничими професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». З 1 вересня 2015 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за новою професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор» на базі базової середньої освіти.

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями. Методичними комісіями училища проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної 2 підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх
інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.

У першому семестрі 2015-2016 навчального року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:

 навчальні матеріали з організації самостійної роботи учнів;
 методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних
контрольних робіт;
 інструкції до лабораторних занять;
 методичні вказівки та тематику з курсового проектування.
Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином. Поряд з позитивними зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів та майстрів в/н. Вимагає оновлення і доробки для навчально-виробничих робіт технічна документація, інструктивні, технологічні картки відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Переглянути звіт директора за 2015-2016

вгору