Звіт директора за 2016-17 навчальний рік

Звіт директора Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м.Кіровоград» за 2016-2017 навчальному році.

Аналіз навчально-виробничої роботи

Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області.

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» протягом 2016-2017 навчального року здійснював підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох спеціальностей. З 1 вересня 2016 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти у 15 групах. На базі повної загальної середньої освіти у 11 групах, в тому числі у 2 групах з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».

Станом на 1 вересня 2016 року училищем впроваджено 8 державних стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій: «Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Минулого року училищем продовжено впровадження двох нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер СУТЗ», «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» та розпочата робота по впровадженню стандарту «секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (ДСПТО 4115.ОК.74.85–2013).

З листопада 2016 року в училищі організована робота по ліцензуванню освітньої діяльності за новою професією «Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики».

Так в грудні розроблено робочий навчальний плани з даної робітничої професії, а у січні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти. 9 лютого 2017 року документи були розглянуті на засіданні Ліцензійної комісії МОН України, де прийнято позитивне рішення стосовно даного питання.

Відповідно з 1 вересня 2017 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за професією «радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» з терміном навчання 3,5 роки на базі базової загальної середньої освіти.

У лютому 2017 року училищем пройдена атестаційна експертиза спроможності здійснення освітньої діяльності на рівні державних вимог до підготовки кваліфікованих робітників з окремих професій: «Оператор телекомунікаційних послуг; касир (в банку)» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». За рішенням Акредитаційної комісії України від 26 квітня 2017 року (протокол № 125) професії визнані атестованими до 01.07.2021 року та до 26.04.2027 року відповідно.

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями.

Методичними комісіями училища проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.

У першому семестрі 2016-2017 навчального року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:
  • навчальні матеріали організації самостійної роботи учнів;
  • методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних контрольних робіт;
  •  інструкції до лабораторних занять;
  • методичні вказівки та тематику з курсового проектування.

Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.
Поряд з позитивними зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів та майстрів в/н. Вимагає оновлення і доробки для навчально-виробничих робіт технічна документація, інструктивні, технологічні картки відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Переглянути звіт директора Кропивницького вищого професійного училища за 2016-2017 навчальний рік

вгору