Касир (в банку)

Касир (в банку) – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла початок від італійського слова cassa – «ящик». В залежності від специфіки роботи, виділяються банківські касири, валютні касири, продавці-касири, працівники квиткових кас, касири-бухгалтери. .

Ще з давніх-давен існувала традиція в невеликій групі людей призначати відповідального за зберігання грошових коштів. У Древній Русі існувала посада «казначея» – людини, що зберігала скарбницю приватних осіб, бояр і князів. У сучасному вигляді посада касира з’явилася в кінці ХІХ століття з винаходом перших контрольно-касових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов’язано з розвитком великих міст і торгівлі.
Так професія «касир банку» зародилася у надрах банківської справи. У давнину усіх, хто цим займався називали банкірами. З розвитком торгівлі та грошових оборотів з’явилася група людей, які займалися розміном грошей, значення і багатство яких постійно зростало разом з політикою і могутністю держави.
Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. Нині існують пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют. На зміну рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп’ютери, розрахунки здійснюються за допомогою сучасних технічних засобів.

Характер роботи

Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений швидкий темп роботи, одиничне виробництво.  Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, в значній мірі пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів.

Робота касира банку суто індивідуальна, йому доводиться постійно спілкуватися з клієнтами, тому йому повинні бути притаманні такі властивості, як схильність до роботи з цифрами та знаковими системами, стриманість, ввічливість, терпіння, висока самодисципліна, акуратність. Ці риси викликають повагу і задоволеність працею касира з боку клієнтів. Поняття «комерційної таємниці» тісно пов’язане з порядністю банківського працівника. Розмови про виробничі справи, залишення фінансових документів без нагляду або винесення їх за межі службових приміщень, а над усе передача їх стороннім особам для нього неприпустимі.

Касир повинен знати:

 • нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
 • форми касових і банківських документів;
 • правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних  паперів;
 • порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;
 • ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
 • порядок складання касової звітності;
 • перелік інформації, що становить службову таємницю або носить  конфіденційний характер.

Повинен уміти:

 • виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами;
 • сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні  та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;
 • формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з  інструкцією про емісійно-касову роботу;
 • обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;
 • складати касову звітність.

Медичні обмеження.

Професія протипоказана людям, які страждають на:

 • захворювання центральної нервової системи,
 • захворювання слуху і зору,
 • захворювання шкіри,
 • захворювання опорно-рухового апарату .
 • захворюванням легенів.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • схильність до роботи з цифрами та знаковими системами,
 • професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі  абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками,
 • стриманість,
 • ввічливість,
 • терпіння,
 • самоконтроль,
 • добра вольова регуляція психічних процесів.

Перспективи.

Заробітна плата касира досить висока. У державних структурах її рівень визначається відповідно до штатного розкладу. У приватному секторі вона обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу.  Вірогідність працевлаштування за спеціальністю «касир банку» після закінчення навчання – висока. Ризик безробіття – мінімальний.
Рівень заробітної плати контролера банку визначається такими чинниками: а) місцем роботи (державний чи приватний сектор); б) рівнем кваліфікації та досвідом роботи; в) результатами атестації. У державних структурах рівень заробітної плати визначається відповідно штатного розкладу. У приватному секторі зарплата обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу. Галузеві та регіональні потреби господарства та банківських структур щодо відповідної професії постійні, у зв’язку з розвитком в Україні банківської діяльності. Ми щиро вітаємо і із задоволенням навчимо всіх, хто обере цю надзвичайно відповідальну професію – «касир (в банку)». Робочі місця банку чекають на молодих кваліфікованих робітників.