Наказ Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у червні

від 01.10.2020 року №298-Д

Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у червні

У відповідності до ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», на-казу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419 та згідно до робочих навчальних планів по підготовці кваліфікованих робітників

НАКАЗУЮ:

1. Провести державні кваліфікаційні атестації в період:
з 24.06.2021 року по 25.06.2021 року:
 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (повна загальна середня освіта).
2. Заступнику директора з навчально-виробничої частини Терьохіну О.Є.
 до 01.02.2021 року розташувати на інформаційному стенді розклад консультацій та ДКА;
 за 3 дні до проведення ДКА підготувати матеріали до педагогічної ради з питання допуску учнів до ДКА;
 до 15.05.2021р. провести інструктивно-методичну нараду про матеріальне та методичне забезпечення державної кваліфікаційної атестації;
3. Керівнику дипломних (творчих) робіт Бережній Н.Я.:
 підготувати і надати на затвердження переліки дипломних (творчих) робіт та завдання для учнів до 1 січня 2021 року;
 видати учням теми (завдання) для виконання дипломних робіт, творчих ро-біт або заміну їх на виготовлення виробу до 15 січня 2021 р.;
 провести перевірку та надати відгук на дипломні (творчі) роботи не пізніше ніж за два тижні до проведення ДКА;
 за 10 днів до проведення ДКА представити інформацію на педагогічну раду щодо допуску учнів;
 видати прорецензовані дипломні (творчі) роботи учням за день до проведення ДКА;
 внести до журналів професійно-теоретичної підготовки результати ДКА впродовж двох робочих днів по завершенню ДКА;
 здати до навчальної частини дипломні (творчі) роботи по завершенню ДКА впродовж трьох робочих днів.
4. Старшому майстру Гітельману О.Л. організувати розробку переліків кваліфікацій-них пробних робіт до 01.02.2021 р.
5. Майстру виробничого навчання групи Л01 Дробніченко Н.В.:
 здійснювати щотижневий контроль виконання учнями закріплених груп дипломних (творчих) робіт;
 розробити переліки кваліфікаційних пробних робіт до 01.02.2021 р.;
 до 15.02.2021 р. провести учнівські збори з питань підготовки до державної кваліфікаційної атестації (порядок проведення державної кваліфікаційної атестації, вимоги до виконання кваліфікаційних пробних робіт, порядок ви-значення рівня кваліфікації);
 забезпечити присутність учнів закріплених груп на консультації та ДКА;
 підготувати та подати державній кваліфікаційній комісії наступні документи: виробнича характеристика на кожного учня; зведена відомість підсумкових оцінок з усіх предметів навчального плану; щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт на кожного учня; висновок про виконання кваліфікаційних пробних робіт; інші матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного учня; творчі роботи.
 в термін 5 днів, по завершенню ДКА:
 внести до журналів професійно-практичної підготовки результати ДКА;
 організувати видачу документів про освіту з оформленням обігових листів та відповідних записів у книзі видачі документів про освіту учнів за-кріплених груп;
 надати старшому майстру оформлені документи на кожного учня, щодо проходження ними виробничої (переддипломної) практики та журнали професійно-практичної підготовки;
 надати заступнику директора з НВЧ оформлені протоколи засідання ДКК та зведені відомості підсумкових оцінок з усіх предметів навчального плану.
6. Головному бухгалтеру провести оплату праці за участь у державних кваліфікацій-них атестаціях згідно тарифікації та довідок навчальної частини.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВЧ Терьохіна О.Є. та головного бухгалтера Барановську Т.В.

Директор Олександр РАЦУЛ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору