Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

Завдання та обов’язки:

 • налагоджує прості електронні теплотехнічні прилади, автоматичні газоаналізатори, контрольно-вимірювальні, електромагнітні, електродинамічні розрахунково-аналітичні механізми з підганянням та доведенням відповідальних деталей і вузлів;
 • налагоджує схеми керування контактно-релейного, іонного, електромагнітного та напівпровідникового електроприводу;
 • налагоджує, випробовує та здає елементи і прості електронні блоки зі зніманням характеристик;
 • складає і макетує прості та середньої складності схеми;
 • раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;
 • виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

 • будову, принцип роботи і способи налагодження устаткування, яке обслуговує;
 • технічні умови на експлуатацію;
 • правила знімання характеристик під час випробувань;
 • будову та принцип роботи радіоламп, тріодів, напівпровідникових діодів, транзисторів, тиристорів, мікросхем та їх основні характеристики;
 • методи та способи електричного і механічного регулювання контрольно-вимірювальної апаратури;
 • принцип генерування підсилення;
 • склад і принцип дії промислових контролерів систем автоматичного керування; приймання радіохвиль та настроювання станцій середньої складності;
 • призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів (осцилографів, стандарт-генераторів, електронних вольтметрів тощо);
 • правила відрахунків вимірювань та складання за ними графіків;
 • основи електротехніки, електроніки в обсязі роботи, яку виконує;
 • принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;
 • вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, пра­вила безпечного поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;
 • норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;
 • вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішньо­го трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта.  Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною  професією 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

 1. Автомати живлення, контактори, кінцеві вимикачі, елементи захисту і   блокування – перевірка функціонування.
 2. Автоматика в газовому господарстві – налагодження.
 3. Блоки, вузли і прилади хіміко-термічного та електровакуумного  устаткування середньої складності – регулювання.
 4. Верстати металорізальні, електроприводи запірних та регулювальних  пристроїв усіх типів – нескладне налагодження схеми автоматики.
 5. Генератори – налагодження з підбиранням екранних напружень зі зніманням градуйованих частотних кривих контурів з замірянням потужності.
 6. Кола електричні – осцилографування струму та напруги.
 7. Осцилографи цифрові – налагодження електронної апаратури.
 8. Перетворювачі електричні – складання схеми, налагодження та усунення  дефектів.
 9. Приймачі нескладні на чотирьох-шести каскадах – налагодження зі  зніманням частотної характеристики.
 10. Промислові контролери – регулювання вузлів.
 11. Сельсини – регулювання та погоджування в схемі станцій відповідно до технічних умов та інструкцій.
 12. Установки промислові газові ( кисневі, водневі та ацетиленові станції ) –  налагодження апаратури, автоматики та схем.