Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

Завдання та обов’язки:

 • налагоджує прості електронні теплотехнічні прилади, автоматичні газоаналізатори, контрольно-вимірювальні, електромагнітні, електродинамічні розрахунково-аналітичні механізми з підганянням та доведенням відповідальних деталей і вузлів;
 • налагоджує схеми керування контактно-релейного, іонного, електромагнітного та напівпровідникового електроприводу;
 • налагоджує, випробовує та здає елементи і прості електронні блоки зі зніманням характеристик;
 • складає і макетує прості та середньої складності схеми;
 • раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;
 • виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

 • будову, принцип роботи і способи налагодження устаткування, яке обслуговує;
 • технічні умови на експлуатацію;
 • правила знімання характеристик під час випробувань;
 • будову та принцип роботи радіоламп, тріодів, напівпровідникових діодів, транзисторів, тиристорів, мікросхем та їх основні характеристики;
 • методи та способи електричного і механічного регулювання контрольно-вимірювальної апаратури;
 • принцип генерування підсилення;
 • склад і принцип дії промислових контролерів систем автоматичного керування; приймання радіохвиль та настроювання станцій середньої складності;
 • призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів (осцилографів, стандарт-генераторів, електронних вольтметрів тощо);
 • правила відрахунків вимірювань та складання за ними графіків;
 • основи електротехніки, електроніки в обсязі роботи, яку виконує;
 • принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;
 • вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, пра­вила безпечного поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;
 • норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;
 • вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішньо­го трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта.  Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною  професією 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

 1. Автомати живлення, контактори, кінцеві вимикачі, елементи захисту і   блокування – перевірка функціонування.
 2. Автоматика в газовому господарстві – налагодження.
 3. Блоки, вузли і прилади хіміко-термічного та електровакуумного  устаткування середньої складності – регулювання.
 4. Верстати металорізальні, електроприводи запірних та регулювальних  пристроїв усіх типів – нескладне налагодження схеми автоматики.
 5. Генератори – налагодження з підбиранням екранних напружень зі зніманням градуйованих частотних кривих контурів з замірянням потужності.
 6. Кола електричні – осцилографування струму та напруги.
 7. Осцилографи цифрові – налагодження електронної апаратури.
 8. Перетворювачі електричні – складання схеми, налагодження та усунення  дефектів.
 9. Приймачі нескладні на чотирьох-шести каскадах – налагодження зі  зніманням частотної характеристики.
 10. Промислові контролери – регулювання вузлів.
 11. Сельсини – регулювання та погоджування в схемі станцій відповідно до технічних умов та інструкцій.
 12. Установки промислові газові ( кисневі, водневі та ацетиленові станції ) –  налагодження апаратури, автоматики та схем.

Для вступу до Кропивницького ВПУ вступники надають документи:

 1. Заяву із зазначенням обраної професії.
 2. Свідоцтво про освіту (оригінал) та додаток з оцінками.
 3. 6 фотокарток 3х4.
 4. Медичну довідку (ф 086-У з випискою прищеплень), амбулаторну картку.
 5. Копії документів:
  • паспорта (ID-картки) та витягу про місце  реєстрації.
  • ідентифікаційного номеру.
  • документу про відношення до військової служби.
  • документів, що дають право на пільги.
 6. Направлення підприємства на навчання (при наявності).

Прийом на навчання здійснюється приймальною комісією училища за результатами співбесіди. Тому зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) проходити для вступу до училища не потрібно.

Правила прийому в училище

План прийому в училище

 

Інші професії за якими здійснюється прийом на навчання в училище:

Прийом на навчання здійснюється приймальною комісією училища за результатами співбесіди. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) проходити для вступу до училища не потрібно.