Оператор телекомунікаційних послуг

На сьогоднішній день надання послуг, в тому числі послуг зв’язку, є однією з найбільш привабливих сфер бізнесу, що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності. Введення інтегрованої робітничої професії ”Оператор телекомунікаційних послуг” пов’язане з розвитком технологій і підвищенням попиту на виконання багаточисельних телекомунікаційних послуг, як традиційних (поштового зв’язку, електрозв’язку, касових операцій) так і новітніх (Інтернет послуги, послуги копі центрів, передача електронних даних, електронна пошта, відео – та конференц-зв’язок, інтерактивні медіа та інше).

Кваліфікований робітник-випускник за професією “Оператор телекомунікаційних послуг” здатний здійснювати виробничу діяльність з надання послуг у сфері зв’язку на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності:

 • на підприємствах поштового зв’язку, які надають поштово-інформаційні послуги та виконують роботи, пов’язані з сортуванням та доставкою пошти;
 • на підприємствах зв’язку, які надають телекомунікаційні, інформаційно-довідкові послуги;
 • у відділах та підрозділах підприємств, організацій, установ, діяльність яких пов’язана з виконанням розрахунково-касових операцій;
 • на підприємствах, в організаціях, установах, робота (діяльність) яких супроводжується виконанням технологічних операцій відповідно до кваліфікаційної характеристики зазначеної професії.

Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:
Підготовчі функції:

 • перевіряє наявність на робочому місці тарифів, інструкцій, каталогів, довідників, експломатеріалів, відповідного обладнання;
 • отримує у керівників підрозділів грошове підкріплення, бланки, іменні речі, розхідні матеріали, знаки поштової оплати та інше;
 • готує до роботи відповідне електротехнічне обладнання, автоматизовані робочі місця та організаційну техніку.

Технологічні функції:

 • приймає, обробляє та видає всі види внутрішніх та міжнародних поштових відправлень;
 • приймає, обробляє та оплачує грошові перекази внутрішні та міжнародні;
 • виплачує пенсії та грошові допомоги; обробляє вхідну пошту;
 • готує до відправки прийняті поштові відправлення;
 • видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку для виплати пенсій на дому;
 • здійснює розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грошові допомоги і поштові відправлення;
 • досилає (повертає) поштові відправлення, грошові перекази;
 • оформляє не вручені поштові відправлення, здійснює їх облік та зберігання; вносить зміни в документи з сортування пошти та в плани направлення пошти; оформлює дефектну пошту; обробляє письмову кореспонденцію на поштообробних машинах; одержує, розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності;
 • оформляє супровідні документи; здійснює передплату на періодичні видання (анулювання та переадресування передплати);
 • реалізовує знаки поштової оплати; складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них; сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам;
 • розкладає поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв’язку;
 • приймає оплату від споживачів (абонентів) за комунальні послуги; нараховує (вручну або автоматизовано) плату за надання поштових та телекомунікаційних послуг;
 • заносить дані в абонентські картки (особисті рахунки), надає довідки;
 • виписує податкові накладні; приймає внутрішні та міжнародні телеграми (в касі за готівку та в рахунок авансів), обробляє та передає їх засобами електрозвз’яку;
 • друкує рахунки для розрахунку за телеграми, прийняті по телефону;
 • контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв’язку, надані по телефону;
 • опрацьовує абонентську картку;
 • виконує перерахунки плати за надані послуги, веде обігові відомості;
 • оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв’язку, що надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками;
 • оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, висилає повідомлення на встановлення телефону, приймає заявки від абонентів про пошкодження в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботу щодо їх усунення;
 • обробляє наряди на встановлення та переустановлення телефону, на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках;
 • приймає та передає повідомлення, надає довідки засобами фіксованих мереж телекомунікацій; приймає й передає повідомлення документального електрозв’язку;
 • веде службові переговори по апарату;
 • виконує службове листування; надає Інтернет послуги та послуги з електронного передавання повідомлень та інформації;
 • надає послуги відеотелефонного зв’язку, конференц-зв’язку;
 • приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки; обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор; обслуговує автоматизований переговорний пункт;
 • обслуговує кінцеве обладнання при наданні послуг рухомого радіозв’язку та надає інформаційні послуги щодо його використання;
 • виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, обліку, сортування зберігання, видачі готівки та інших цінностей;
 • сортує грошові білети і монети за номіналами; виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети і монети;
 • складає касову звітність;
 • зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА);
 • підраховує суму виручки за день і звіряє її з відповідними документами; дотримується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Контрольні функції:

 • здійснює дії візуального контролю поштово-касової та облікової документації; прийнятої, обробленої, врученої кореспонденції, поштових відправлень, документальних повідомлень електрозв’язку; контролює нарахування авансу;
 • виконує облік кількісних та якісних показників;
 • веде виробничу документацію, здійснює первинний облік документів;
 • контролює доставку кореспонденції та періодичних видань;
 • здійснює облік робочого часу і виконання працівниками норм виробітку;
 • веде журналу обліку заявок про пошкодження;
 • виписує письмові попередження, попереджує боржників по телефону;
 • попереджає абонента про закінчення авансу;
 • веде виробничі архіви, здійснює первинний облік документів, видає довідки абонентам;
 • здійснює облік проходження телеграм, електронних повідомлень у встановлені контрольні терміни;
 • перевіряє залишок готівки, поштових відправлень та цінностей;
 • перевіряє правильність оформлення платіжних документів.

Організаційні функції:

 • раціонально та ефективно організовує роботу з надання послуг, економно витрачає електроенергію та експлуатаційні матеріали;
 • дотримується вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, правил виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку;
 • проводить усунення дрібних несправностей та налагодження виробничого обладнання (телеграфних апаратів, комп’ютерів, офісної техніки, касових апаратів тощо);
 • здійснює щоденне підведення підсумків виконання виробничих завдань;
 • оцінює ефективність своєї роботи, від якої залежить прибуток підрозділу та рентабельність підприємства.