Правила внутрішнього розпорядку учнів

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку учнів Кропивницького вищого професійного училища

 1. Загальне положення.

Кропивницьке вище професійне училище є важливим державним закладом, який здійснює планомірну підготовку кваліфікованих робітників.

 1. Порядок прийому та відрахування учнів.

В училище приймаються громадяни, які мають базову та повну загальну середню освіту. Зарахування в училище здійснюється приймальною комісією  на конкурсній основі, на підставі «Правил прийому», які щорічно затверджуються директором.

За систематичну неуспішність, грубе порушення правил і норм поведінки, пропуски занять без поважних причин, до учнів приймаються міри дисциплінарного впливу, аж до виключення з Кропивницького вищого професійного училища. Рішення про відрахування учнів із училища приймається педагогічною радою.

 1. Час навчання і праці.

Навчальний рік розпочинається в училищі 1 вересня і завершується 30 червня або 31 грудня наступного року, у відповідності з навчальною програмою.

Навчальні заняття проводяться відповідно діючих планів та програм з кожної професії  за складеним розкладом.

Заняття теоретичного та виробничого навчання проводяться в одну зміну.

Виробниче навчання являється основою професійної підготовки учнів і здійснюється в навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях в умовах підприємства.

Робочий час для учнів визначається розкладом  занять.

Відвідування занять є обов’язковим у відповідності з Законом про професійну (професійно-технічну) освіту.

 1. Обов’язки учнів:
 • систематично і глибоко оволодівати професійною майстерністю, знаннями основ наук, розвивати свої здібності, уміти самостійно поповнювати знання і застосовувати їх на практиці, дотримуватися навчальної і виробничої дисципліни, вимог гігієни, охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • готувати себе до високовиробничої творчої праці;
 • на уроках виробничого, теоретичного навчання і при проведені позакласних заходів повинні дотримуватись правил безпеки праці та санітарних норм;
 • приводити в порядок робоче місце, апаратуру та обладнання після закінчення занять;
 • дотримуватися вимог моральності, вести здоровий засіб життя;
 • укріпляти здоров’я, займатися спортом, готувати себе до захисту своєї Вітчизни;
 • відповідати за збереження своїх речей в аудиторії, майстерні, гуртожитку, актовому залі, спортивному залі та інших приміщеннях училища;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку і користування бібліотекою;
 • зберігати майно, обладнання, інвентар, приміщення училища, у разі нанесення збитків нести повну матеріальну відповідальність.   
 • виконувати наказ Міністра освіти і науки України про заборону тютюнопаління.
 1. Час відпочинку.

Всі культурно-масові, оздоровчі, спортивні та інші заходи проводяться у вільний від занять час та вихідні дні.

Позакласна виховна робота здійснюється на основі плідної взаємодії: учнів з майстрами виробничого навчання, вихователем і викладачами. Моральне, трудове, естетичне, екологічне, фізичне та громадянське виховання проводиться  комплексно на принципах довіри, відповідальності з урахуванням інтересів молоді.

В училищі працюють спортивні гуртки, гуртки технічної та художньої самодіяльності.

 1. Права учнів.

Користуватися навчально-виробничою і культурно-спортивною базою училища.

Приймати участь в роботі трудових об’єднань в тому числі діючих на принципах господарчого розрахунку та кооперативних форм господарювання. Вносити пропозиції по поліпшенню діяльності училища.

 1. Матеріальне забезпечення.

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при наявності фінансування і інші учні,  забезпечуються безкоштовним харчуванням.

До послуг учнів надаються корпуси теоретичного та виробничого навчання, гуртожиток, бібліотека, спортивний зал, їдальня, приміщення для гурткової, спортивно-масової та технічно-творчої роботи. Учні училища знаходяться на державному забезпеченні. Час навчання в училищі зараховується у трудовий стаж.

Учні та випускники користуються пільгами, передбаченими законодавством.

 1. Загальні положення.

Правила мешкання у гуртожитку визначаються правилами внутрішнього розпорядку училища і є обов’язковими для всіх мешканців гуртожитку:

 • підставою для поселення в гуртожиток є наказ, який надається за заявою учня, знятого з військового обліку та виписаного за місцем мешкання згідно довідки приймальної комісії;
 • поселення в гуртожиток здійснюється комендантом по пред’явленню паспорта;
 • видача та реєстрація перепусток здійснюється комендантом;
 • всі мешканці гуртожитку зобов’язані виконувати правила електро- та пожежної безпеки, правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • кожний мешканець гуртожитку при від’їзді зобов’язаний здати наданий йому у тимчасове користування м’який інвентар, меблі та кімнату без пошкоджень і виписатись;
 • у разі нанесення збитків у гуртожитку сплачувати його повну вартість.
 1. Пільги для випускників училища.

Випускникам училища перед початком роботи підприємство надає відпустку з оплатою  по тарифній ставці.

Випускникам, що не досягнули 18 років надається  відпустка на один календарний місяць, а іншим подовженістю, установленою для працівників даної професії.

Термін навчання в училищі зараховується в трудовий стаж.

 Заступник директора з НВР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *