Про організацію освітнього процесу під час карантину

Запровадити елементи дистанційної форми навчання відповідно до рішення педагогічної ради на період з 12.03.2020 по 03.04.2020 року для організації занять загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок (форум дистанційного навчання Кропивницького ВПУ   https://vpu9.pp.ua)

  1. Запровадити елементи дистанційної форми навчання відповідно до рішення педагогічної ради на період з 12.03.2020 по 03.04.2020 року для організації занять загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок.
  2. Навчальні групи у період з 12.03.2020 по 03.04.2020 року навчаються за основним розкладом за дистанційною формою навчання в асинхронному режимі (взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі) або синхронному режимі (взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання, чаті, аудіо-, відеоконференції).
  3. Викладачам загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок (додаток 1):
  • здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання за основним розкладом навчальних занять у таких формах: самостійна робота, навчальні заняття, контрольні заходи (детальніше на форумі дистанційного навчання  https://vpu9.pp.ua)
  • проводити уроки дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до поурочно-тематичного плану;
  • отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять забезпечити передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимах;
  • практичні заняття, які передбачають виконання практичних (контрольних) робіт, проводити дистанційно в асинхронному режимі.
  1. Майстрам виробничого навчання забезпечити інформування учнів щодо проведення занять із загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок за допомогою дистанційних технологій та взаємодію з учнями закріплених груп, виключно дистанційно.
  2. Викладачам Агішевій А.В. та Дробніченко Н.В. провести поетапні кваліфікаційні атестації в групах Пб71 та Тб81 згідно затвердженого розкладу в дистанційному асинхронному режимі та оформити відповідні документи до 6 квітня 2020 року. Майстрам виробничого навчання груп Тб81 та Пб71 забезпечити дистанційну взаємодію з учнями закріплених груп під час проведення поетапних кваліфікаційних атестацій
вгору