СП(ПТ)О Оператор телекомунікаційних послуг

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 4229 Оператор телекомунікаційних послуг розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», …  кваліфікаційної характеристики професії, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.11.2008 № 517 та інших нормативно-правових документів і є обов’язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку кваліфікованих робітників.

 

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від « 12 » червня 2019 р. № 824

 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О__4229 J.61.00 – 2019

(позначення стандарту)

 

Професія: Оператор телекомунікаційних послуг Код: 4229

Професійні кваліфікації:
оператор телекомунікаційних послуг 2 класу;
оператор телекомунікаційних послуг 1 класу

Видання офіційне

Київ – 2019

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:
  • титульну сторінку;
  • інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;
  • загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;
  • загальнопрофесійний навчальний блок;
  • перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;
  • перелік ключових компетентностей;
  • умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;
  • сферу професійної діяльності випускника;
  • специфічні вимоги до робітника з даної професії;
  • вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О Підготовка кваліфікованих робітників за професією Оператор телекомунікаційних послуг включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом.

Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі  кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців галузі, сучасних технологій, новітніх матеріалів. Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст.

Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним 4 закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей:

загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Професійна кваліфікація: оператор телекомунікаційних послуг 2-го класу
1. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки.

Надавати клієнтам послуги поштового та телекомунікаційного зв’язку із використанням відповідних технічних та програмних засобів. Приймати замовлення від клієнтів на надання відповідних послуг та оформлювати відповідну документацію. Приймати та видавати клієнтам поштову кореспонденцію та інші відправлення. У разі необхідності зважувати поштову кореспонденцію та інші відправлення і відповідним чином їх оформлювати (реєстрація, склеювання, пломбування, штампування тощо).

Виконувати розрахункові операції з клієнтами за надані послуги. Видавати і приймати від клієнтів грошові кошти, переказ яких здійснюється із застосуванням засобів поштового та телекомунікаційного зв’язку. Виконувати на замовлення клієнта підключення до телефонних або електронних мереж за допомогою спеціальних пристроїв та устаткування і забезпечувати умови для самостійного приймання або надання інформації (здійснення спілкування).

Здійснювати введення, відправлення, приймання та обробку інформації із застосуванням різних засобів телекомунікаційного зв’язку.  Контролювати коректну роботу технічних та програмних засобів телекомунікаційного та поштового зв’язку та періодично здійснювати їх технічне обслуговування. Усувати дрібні несправності відповідного устаткування або оформлювати заявки на їх ремонт відповідними службами. Наприкінці робочої зміни здійснювати здавання грошових коштів згідно з установленим порядком. Складати відповідну звітну та облікову документацію.

Повинен знати:

накази, інструкції, розпорядження та інші нормативні документи щодо надання послуг у сфері поштового та телекомунікаційного зв’язку;

основи законодавства щодо захисту прав споживачів та розрахунково-касових операцій;

основні види послуг у сфері поштового та телекомунікаційного зв’язку, їх переваги та недоліки; будову устаткування (технічних засобів), що використовуються у роботі та правила роботи на ньому;

програмне забезпечення, що використовується у роботі; чинні тарифи на надання послуг у сфері поштового та телекомунікаційного зв’язку;

правила оформлення (складання) технічної та звітної документації щодо використання технічних засобів зв’язку, роботи з клієнтами,  розрахунково-касових операцій; правила правопису українською мовою та використання латинського шрифту при написанні назв (термінів, понять) українською мовою у відповідних випадках; норми та правила охорони та гігієни праці, правила протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Приклади робіт

1. Прийняти плату за комунальні послуги.
2. Прийняти, обробити та оплатити грошові перекази в національній валюті.
3. Прийняти, оформити вихідну цінну бандероль, підготувати до відправки.
4. Прийняти, оформити та передати повідомлення використовуючи факсимільне обладнання.
5. Прийняти та обробити вхідну рекомендовану та страхову пошту.
6. Виплатити пенсії та грошові допомоги за відомостями.
7. Прийняти та підготувати до відправки групу реєстрованих поштових відправлень від юридичної особи.
8. Прийняти, оформити вхідний цінний лист, вручити адресату.
9. Прийняти і оформити плату за послуги документального електрозв’язку.
10.Приймати та передавати електронні повідомлення.
11.Прийняти та оформити вихідний дрібний пакет.
12.Запакувати, оформити та підготувати до відправки страховий мішок.
13.Прийняти, оформити та передати повідомлення електронною поштою.
14.Виконати облік наданих послуг та прийнятих коштів в кінці робочого дня (зміни)

Переглянути 2019 СП(ПТ)О Оператор телекомунікаційних послуг

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору