СП(ПТ)О Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О)  з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», … кваліфікаційної характеристики професії, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.11.2008 № 517 та інших нормативно-правових документів є обов’язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

 

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від « 22 » грудня 2017 р. № 1651

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 4113 J. 62.00-63.10 – 2017
(позначення стандарту)

Професія: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
Код: 4113

Професійні кваліфікації:
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії,
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії

Видання офіційне
Київ – 2017

 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:
  • титульну сторінку;
  • інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;
  • загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;
  • загальнопрофесійний навчальний блок;
  • перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;
  • перелік ключових компетентностей;
  • умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;
  • сферу професійної діяльності випускника;
  • специфічні вимоги до робітника з конкретної професії;
  • вимоги до кожної професійної кваліфікації.
Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О:

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення включає первинну професійну підготовку,  перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом.

Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців галузі, сучасних технологій, новітніх матеріалів. Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей:

загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

 

Професійна кваліфікація: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії

1. Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов’язки.

Виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу.

Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо.

Здійснює комп’ютерну верстку.

Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення.

Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку.

Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем.

Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення.

У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах.

Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет.

За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.

Повинен знати:

правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення;

техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем;

порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних;

основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем;

загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем;

основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків;

основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Приклади робіт

1. Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
2. Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
3. Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
4. Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
5. Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.
6. Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
7. Підготовка матеріалів для сайту та їх розміщення.
8. Форматування різного виду документів.
9. Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.

 

Переглянути 2017 СП(ПТ)О Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору