статут

Статут Кропивницького ВПУ

Статут училища. Нова редакція. 2018 рік. КРОПИВНИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти.

Училище забезпечує реалізацію права громадян на здобуття високого рівня робітничих кваліфікацій, з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Вище професійне училище здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» або «молодший спеціаліст». Підготовка здійснюється з числа випускників закладів базової та повної загальної середньої освіти, а також загальноосвітню підготовку, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку.

Вище професійне училище може здійснювати допрофесійну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти, впроваджувати діяльність щодо поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою: КРОПИВНИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ.
Скорочене найменування українською мовою: КРОПИВНИЦЬКЕ ВПУ.
Організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад).

Головним завданням вищого професійного училища

є забезпечення права громадян України на професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, молодших спеціалістів.

Основними повноваженнями і напрямами діяльності вищого професійного училища є:

а) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

б) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення регіонального
компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому здобувачів освіти до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з державним органом  планів прийому здобувачів освіти на підставі регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, та
дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання здобувачів освіти на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису вищого професійного училища з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості освітньої діяльності здобувачів освіти;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

Переглянути Статут училища

вгору