Установи освіти і науки

Перелік корисних посилань на сайти  установ освіти і науки.

Міністерство освіти і науки України
Найголовнішою функцією МОН є формування та реалізація державної політики у сфері освіти і науки. У веденні міністерства також всебічне курування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансфер, тобто передача, технологій; забезпечення державного нагляду за діяльністю і суто навчальних закладів усіх форм власності, і підприємств, установ та організацій, які надають освітні послуги або виступають посередниками у їх наданні. Це якщо визначати у широкому сенсі. Насправді ж функціонал відомства є набагато ширшим за це стисле визначення.

Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності: участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реа ізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти; забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області
Основними напрямками є: Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації. Пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий педагогічний, методичний та виробничий досвід ПТНЗ та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних шкіл передового досвіду, обласних методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо. Організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. Вивчення потреб ПТНЗ з програмно-методичної документації, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо, їх узагальнення, організація замовлення та розподіл.

Управління освіти Кропивницької міської ради
Нині в нашому місті, як і в усій країні, відбувається удосконалення системи освіти, створення механізму її стабільного розвитку, забезпечення відповідності швидкозмінним вимогам ХХІ століття, соціальним і економічним потребам розвитку України, запиту особистості, суспільства, держави. Наш сайт було створено з метою подальшого забезпечення потреб населення у сфері освітніх послуг шляхом надання оперативної інформації про діяльність освітніх установ міста, проведення інтерактивного спілкування з керівниками закладів освіти, обговорення актуальних проблем щодо освітніх послуг з широкими верствами населення, висвітлення інноваційної педагогічної діяльності тощо.

Державна служба якості освіти України
Державна служба якості освіти реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності

Кропивницьке вище професійне училище

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору