Наказ Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у листопаді

Н А К А З
від 02.09.2020 року №242-Д

Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у листопаді

У відповідності до ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», на-казу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419 та згідно до робочих навчальних планів по підготовці кваліфікованих робітників

НАКАЗУЮ:

1. Провести державні кваліфікаційні атестації в період:
з 16.11.2020 року по 17.11.2020 року:
 оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; адміністратор (базова загальна середня освіта).
2. Заступнику директора з навчально-виробничої частини Терьохіну О.Є.
 до 12.10.2020 року розташувати на інформаційному стенді розклад консуль-тацій та ДКА;
 за 3 дні до проведення ДКА підготувати матеріали до педагогічної ради з питання допуску учнів до ДКА;
 до 12.10.2020р. провести інструктивно-методичну нараду про матеріальне та методичне забезпечення державної кваліфікаційної атестації;
3. Для надання учням групи Пб71 методичної допомоги під час виконання диплом-них робіт призначити керівником Божора Д.Ю. із розрахунку 19 годин на групу та 6 годин за участь у ДКА.
4. Керівнику дипломних (творчих) робіт Божору Д.Ю.:
 підготувати і надати на затвердження переліки дипломних (творчих) робіт та завдання для учнів до 4 вересня 2020 року;
 видати учням теми (завдання) для виконання дипломних робіт, творчих ро-біт або заміну їх на виготовлення виробу до 10 вересня 2020 р.;
 провести перевірку та надати відгук на дипломні (творчі) роботи не пізніше ніж за два тижні до проведення ДКА;
 за 10 днів до проведення ДКА представити інформацію на педагогічну раду щодо допуску учнів;
 видати прорецензовані дипломні (творчі) роботи учням за день до прове-дення ДКА;
 внести до журналів професійно-теоретичної підготовки результати ДКА впродовж двох робочих днів по завершенню ДКА;
 здати до навчальної частини дипломні (творчі) роботи по завершенню ДКА впродовж трьох робочих днів.
5. Старшому майстру Гітельману О.Л. організувати розробку переліків кваліфікацій-них пробних робіт до 01.10.2020 р.
6. Майстру виробничого навчання групи Пб71:
 здійснювати щотижневий контроль виконання учнями закріплених груп ди-пломних (творчих) робіт;
 розробити переліки кваліфікаційних пробних робіт до 01.10.2020 р.;
 до 05.10.2020 р. провести учнівські збори з питань підготовки до державної кваліфікаційної атестації (порядок проведення державної кваліфікаційної атестації, вимоги до виконання кваліфікаційних пробних робіт, порядок ви-значення рівня кваліфікації);
 забезпечити присутність учнів закріплених груп на консультації та ДКА;
 підготувати та подати державній кваліфікаційній комісії наступні документи: виробнича характеристика на кожного учня; зведена відомість підсумкових оцінок з усіх предметів навчального плану; щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт на кожного учня; висновок про виконання ква-ліфікаційних пробних робіт; інші матеріали, які характеризують рівень під-готовки кожного учня; творчі роботи.
 в термін 5 днів, по завершенню ДКА:
 внести до журналів професійно-практичної підготовки результати ДКА;
 організувати видачу документів про освіту з оформленням обігових лис-тів та відповідних записів у книзі видачі документів про освіту учнів за-кріплених груп;
 надати старшому майстру оформлені документи на кожного учня, щодо проходження ними виробничої (переддипломної) практики та журнали професійно-практичної підготовки;
 надати заступнику директора з НВЧ оформлені протоколи засідання ДКК та зведені відомості підсумкових оцінок з усіх предметів навчального плану.
7. Головному бухгалтеру провести оплату праці за участь у державних кваліфікацій-них атестаціях згідно тарифікації та довідок навчальної частини із розрахунку 6 годин за ДКА.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВЧ Терьохі-на О.Є. та головного бухгалтера.

Директор Олександр РАЦУЛ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору