Про організацію та проведення І етапу обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Н А К А З

від 23.03.2021 року    №  110 – Д

 

Про організацію та проведення І етапу обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

 На виконання наказів директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 82-од «Про проведення обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»  НМК ПТО у Кіровоградській області від 17 березня 2021 року № 10 «Про проведення обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

НАКАЗУЮ:

 1. Провести І етап обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» з 24 березня по 30 квітня 2021 року.
 2. Затвердити умови проведення конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»  (додаток).
 1. Викладачам фізики і астрономії, математики, біології і екології, хімії, географії, інформатики та технології: вивчити умови проведення конкурсу; до 30 квітня 2021 року оформити конкурсні матеріали у відповідності до вимог для участі у ІІ етапі конкурсу та надати заступнику директора з НВР Кривенко Н.А.
 2. Методисту Бесєдіній Г.І.: надати необхідну консультативну допомогу педагогічним працівникам з питань підготовки конкурсних матеріалів; забезпечити методичний супровід підготовки і проведення конкурсу; подати конкурсні матеріали ІІ етапу конкурсу навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області до 30 квітня 2021 року.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Кривенко Н.А.

 

Директор                                                                                                 Олександр РАЦУЛ

 

 

Додаток до наказу по КВПУ від 23.03.2021 року № 110-Д

 

УМОВИ

проведення конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

 

 1. Загальні положення
 2. Метою Конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду педагогів щодо впровадження дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, підвищення їх професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків щодо використання інноваційних технологій в освітній процес.
 3. Завдання Конкурсу:

– виявлення та поширення кращого досвіду роботи педагогів щодо впровадження дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

–    удосконалення методики проведення уроків з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

–   сприяння творчим педагогічним пошукам.

 1. Конкурс проводиться за такими номінаціями: «»Математика», «Фізика», «Астрономія», «Біологія», «Екологія», «Хімія», «Географія», «Інформатика», «Технології».

 

 1. Організація та порядок проведення Конкурсу
 2. Конкурс проводиться протягом березня-червня 2021 року у три етапи.

І етап – училищний – з 22 березня до 30 квітня 2021 року – реєстрація, підготовка та подання конкурсних матеріалів відповідно до умов Конкурсу.

ІІ етап – відбірковий – з 05 до 21 травня 2021 року – аналіз матеріалів членами Журі, визначення і оголошення фіналістів Конкурсу.

ІІІ етап – обласний:

І тур – підготовчий  – з 24 травня до 01 червня 2021 року – підготовка презентаційних матеріалів фіналістами Конкурсу;

ІІ тур – заключний – з 1 до 18 червня 2021 року – презентація фіналістами Конкурсу своїх уроків (тривалість до 10 хв.) та визначення переможців Конкурсу за результатами голосування викладачів закладів П(ПТ)О і членів Журі у кожній номінації.

 1. Для участі в Конкурсі педагогічним працівникам необхідно у період з 22 березня по 02 квітня 2021 року зареєструватися за посиланням «Реєстрація учасників 2021»
 2. Вимоги до матеріалів, які надсилаються на ІІ етап конкурсу
 3. До 30 червня 2021 року учасники Конкурсу надсилають на адресу навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області (вул. Гоголя, 54, м. Кропивницький 25006), (kirovmetod@ukr.net) наступні матеріали:

1) інформаційну картку учасника Конкурсу (згідно зразка);

2) методичну розробку проведеного дистанційного уроку з предмета в номінаціях, яка має містити:

Матеріали для учнів:

 • презентацію у форматі PowerPoint або інтерактивні робочі аркуші (Wizer.me, Seesaw, LiveWorksheets, тощо);
 • диференційовані інтерактивні завдання.

Матеріали для викладачів:

 • план уроку з методичним коментарем;
 • алгоритм та критерії оцінювання;
 • перелік додаткових засобів (інформаційні джнрнла, ігри, відео тощо) з відповідними посиланнями.

3) портретне фото, кілька сюжетних фотографій проведеного уроку (3-5 фотографій в електронному варіанті або гіперпосилання на електронні джерела їх розміщення).

 1. Вимоги до оформлення:

– матеріали подаються українською мовою, в друкованому та електронному варіанті;

– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1 пт; поля: ліве – 30  мм, верхнє, нижнє – 20  мм,  праве – 10  мм, нумерація сторінок – у правому верхньому куті сторінки; усі сторінки, враховуючи ілюстрації та  додатки, нумеруються, обсяг  роботи – до 25 сторінок;

– гіперпосилання на електронні джерела – активні;

– на титульному аркуші мають бути зазначені реквізити: повна назва закладу, назва конкурсної роботи,  ім’я та прізвище автора розробки, посада, рік.

 

Зразок

Інформаційна картка

учасника обласного конкурсу «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

у номінації_______________

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)
Педагогічний стаж
Кваліфікаційна категорія, педзвання
Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності)
Які педагогічні технології (до 5) найбільш активно        використовуються  Вами у освітній діяльності
Наявність друкованих матеріалів (освітні, фахові та електронні видання)
Призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах (олімпіадах) серед педагогів (за останні 3 роки)

 

 1. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів
№ з/п Назва критерію Бали
1. Відповідність поданих матеріалів вимогам методичної розробки (дотримання структури, обґрунтування складових, повнота висновків тощо) 5
2. Методичний супровід уроку 60
2.1.    Відповідність матеріалу типовим навчальним програмам щодо обсягу і змісту 5
2.2.    Обґрунтування актуальності вибору теми, чітке визначення мети і завдань уроку, компетентностей 5
2.3.    Дотримання структури уроку, доцільність взаємозв’язків між структурними компонентами 5
2.4.    Науковість та доступність змісту уроку 5
2.5.    Врахування професійного спрямування та реалізація між предметних зв’язків 5
2.6.    Врахування індивідуального та диференційованого підходів 5
2.7.    Використання сучасних педагогічних технологій, методів, прийомів та їх доцільність; форми роботи з учасниками (індивідуальні, групові тощо) 10
2.8.    Доцільність використання наочних, дидактичних матеріалів, технічних засобів та онлайн-ресурсів, їх інтерактивність 10
2.9.    Наявність підсумків та об’єктивність оцінювання роботи учнів на уроці 5
2.10.Оригінальність, креативність, новизна 5
3. Грамотність та естетичність оформлення 5
Максимальна кількість балів 70

 

 1. Оцінка результатів Конкурсу та визначення переможців
 2. Оцінює конкурсні завдання, підбиває підсумки та визначає переможців журі Конкурсу.
 3. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів (не менше 60) у ІІ етапі, беруть участь у фіналі.
 4. Переможці Конкурсу є фіналісти, які отримали найбільшу кількість голосів за результатами голосування викладачів закладів П(ПТ)О області та членів Журі у кожній номінації у ІІІ етапі.
 5. Переможці Конкурсу, які посіли 1, 2, 3 місця у визначених номінаціях, нагороджуються Дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.
 6. Організатори залишають за собою право відзначити фіналістів Конкурсу сертифікатами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору