СП(ПТ)О Касир (в банку)

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 4212 Касир (в банку) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»,  Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, (випуск № 71 «Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення», розділ «Фондовий ринок»), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 № 7, та є обов’язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від « 27 » грудня 2017 р. № 1691

Стандарт професійної
(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 4212.K.64.10-2017
(позначення стандарту)

Професія: Касир (в банку)
Код: 4212
Кваліфікація: касир (в банку)

Видання офіційне
Київ – 2017

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

  • титульну сторінку;
  • інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О);
  • загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О);
  • загальнопрофесійний навчальний блок;
  • перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;
  • перелік ключових компетентностей;
  • умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О);
  • сферу професійної діяльності випускника;
  • специфічні вимоги до робітника з даної професії;
  • вимоги до професійної кваліфікації.

 

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О)

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Касир (в банку) включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Підготовка за професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітнього обладнання.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними для професії та набуваються перед оволодінням навчальним матеріалом професійних компетентностей.

Професійна кваліфікація: касир (в банку)

1. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки.

Виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами Ощадбанку. Контролює правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів. Сортує грошові білети й монети за номіналами, а також на придатні й непридатні для обігу, виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети. Формує, упаковує, оформляє грошові білети й монети згідно з інструкцією щодо емісійно-касової роботи. Обмінює пошкоджені грошові білети й монети. Складає касову звітність. Контролює додержання касової дисципліни. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо виявлення недоліків в касовій роботі, їх усунення та запобігання. Зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати: нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; форми касових і банківських документів; правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів; порядок оформлення касових документів; ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; порядок складання касової звітності; перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; державну мову; основи психології праці; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року. Касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Оформити заяву на переказ готівки.
2. Оформити заяву на видачу готівки.
3. Оформити прибутковий касовий ордер.
4. Оформити грошову чекову книжку юридичній особі.
5. Оформити контрольну відомість перерахування готівки в національній валюті.
6. Визначити платоспроможність банкноти національної валюти.
7. Визначити платоспроможність банкноти іноземної валюти.
8. Оформити супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою
9. Оформити видатковий касовий ордер.
10. Прийняти інкасаторську сумку в касі перерахунку.
11. Організувати робоче місце касира у відділенні каси банку, дотримуючись безпечних умов праці.
12. Оформити меморіальний ордер.
13. Скласти договір про відкриття карткового рахунку.
14. Оформити договір для відкриття поточного рахунку юридичній особі.
15. Заповнити журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою в національній валюті і порожніх сумок.
16. Оформити заяву для відкриття поточного рахунку юридичній особі.
17. Оформити заяву на закриття рахунку
18. Оформити контрольний журнал на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ.
19. Здійснити закриття поточного рахунку.
20. Оформити довідку про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.
21. Відкрити картковий рахунок фізичній особі.
22. Відкрити депозитний рахунок фізичній особі.
23. Оформити довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість грошових документів, які надійшли до каси.
24. Заповнити книгу обліку виданих чекових книжок під звіт.
25. Відкрити картковий рахунок на виплату заробітної плати.
26. Оформити довідку про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток.
27. Оформити відкриття поточного рахунку.
28. Оформити книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку.
29. Нарахувати прості відсотки за вкладами.
30. Оформити видачу грошової чекової книжки.
31. Нарахувати складні відсотки за вкладами.
32. Оформити книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
33. Оформити рахунок на сплату платежів.
34. Оформити довідку про прийняті післяопераційною касою сумок (мішків) з готівкою в національній валюті і порожніх сумок.
35. Оформити платіжне доручення.
36. Оформити платіжну вимогу-доручення.
37. Оформити акт про недостачу (надлишки) грошових білетів в пачках.
38. Оформити довідку касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, що одержана під звіт.
39. Оформити платіжну вимогу.
40. Оформити зведену довідку про касові обороти.
41. Документально оформити договір безготівкових розрахунків.
42. Оформити акт про розкриття інкасаторської сумки.
43. Оформити переказ вкладу при зверненні вкладника в установу банку, в яку переводиться вклад.
44. Нарахувати плату за переказ.
45. Оформити повідомлення про отримання готівки.
46. Оформити квитанцію № 377 Про здійснення валютно-обмінної операції.
47. Оформити заяву на відкриття рахунку в іноземній валюті фізичній особі.
48. Оформити довідку про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток.
49. Оформити договір на відкриття рахунку в іноземній валюті фізичній особі.
50. Оформити операцію по прийманню комунального платежу.
51. Оформити розрахунковий чек.
52. Оформити дорожній чек.
53. Оформити видачу кредиту фізичній особі.
54. Оформити видачу кредиту юридичній особі.
55. Оформити переказ при зверненні вкладника у банк, в якому відкритий рахунок за вкладами.
56. Оформити контрольну відомість по перерахуванню прийнятих інкасаторських сумок з національною валютою.
57. Заповнити реквізити договору позики.
58. Нарахувати відсотки за кредит і їх погашення.
59. Оформити квитанцію на оплату за надані комунальні послуги.
60. Надати консультацію при обслуговування клієнта з операцій, які здійснюються у відділенні установи банку – порядок здійснення операцій з кредитування населення.

Переглянути СП(ПТ)О Касир (в банку)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору