СП(ПТ)О Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238  статті 32 Закону  України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами,  установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки  України

                                                                  від  30.09.2014 № 1110

 Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7243.OG.52.70-2014

 

Професія: Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Код: 7243

Кваліфікація: радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне
Київ – 2014

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 3-й розряд складає 1303 години, на 4-й розряд – 689 годин, на 5-й розряд – 619 годин, на 6-й розряд – 615 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» (Випуск 1, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 30 листопада 1998 року № 918), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок.

Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

1. Професія – 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури
2. Кваліфікація – радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основи електротехніки, радіотехніки та телебачення;

будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;

загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення;

правила, послідовність і способи розбирання та збирання телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;

виявлення несправностей телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури і методи їх ремонтування;

призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи та конструкції кімнатних антен;

правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення їх до антен;

призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту;

властивості найважливіших електрорадіо¬матеріалів та їх застосування в радіотехніці.

Повинен вміти:

виконувати розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, пристроїв відтворення інформації та іншої радіоапаратури не вище ІІ класу;

ремонтувати кімнатні телевізійні антени;

виконувати заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок керування, усувати нещільні контакти блокування, виконувати заміну та  ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа телевізорів не вище ІІ класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та перемикачів телевізійних каналів антенного вводу.

виявляти причини несправностей та виконувати ремонт радіоприймачів ІV класу та сучасних радіоприймачів ІІІ – ІІ класу .

Переглянути 2014 ДСПТО Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевезійної апаратури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору