СП(ПТ)О з професії 4222 Адміністратор

Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 4222 “Адміністратор” розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», вимог кваліфікаційної характеристики професії  Адміністратор Довідника професій працівників (випуск № 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»), затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 та інших нормативно-правових документів.

Даний нормативний документ є обов’язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

  • титульну сторінку;
  • інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;
  • загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;
  • загальнопрофесійний навчальний блок;
  • перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;
  • перелік ключових компетентностей;
  • умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;
  • сферу професійної діяльності випускника;
  • специфічні вимоги до робітника з даної професії;
  • вимоги до професійної кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

                 від « 11 » травня 2019 р.   № 648

Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

 

 СП(ПТ)О 4222.N.82.11-2019
(позначення стандарту)

 

 Професія:           Адміністратор

Код:                     4222

Професійна кваліфікація: адміністратор

  

Видання офіційне
Київ – 2019
 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *