Наказ про використання Google Workspace for Education

Н А К А З

від 31.08.2023 року                                                                                                                 № 233-Д

 

Про використання електронної системи Google Workspace for Education Fundamentals

 

З метою ефективної організації освітнього процесу, ефективної взаємодії в межах освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google, підвищення якості організації дистанційного навчання, продовження використання електронної системи Google Workspace for Education Fundamentals, в тому числі виконання освітніх завдань, а саме:

 • технологічного забезпечення дистанційного навчання за освітніми програмами підготовки здобувачів освіти;
 • забезпечення можливостей для розробки дистанційних курсів (ДК) педагогічними працівниками;
 • забезпечення можливостей для впровадження в дистанційне та змішане навчання ДК педагогічними працівниками;
 • забезпечення можливостей для супроводження, аналізу та оновлення ДК педагогічними працівниками;
 • забезпечення доступу до ДК здобувачів освіти;
 • створення сприятливого середовища для розробки, впровадження, аналізу ефективності та вдосконалення ДК та інших електронних освітніх ресурсів і сервісів;
 • забезпечення можливостей для сторонньої оцінки якості ДК;
 • розвитку дистанційного навчання та підвищення цифрової компетентності учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити впровадження в освітній процес з 1 вересня 2023 року електронної системи Google Workspace for Education Fundamentals, яка включає: облікові записи Gmail у домені vpu9.kr.ua, платформу віддаленого навчання, додаток для відеоконференцій, хмарний диск та набір редакторів файлів та інші Google-інструменти (всього 14 основних сервісів та 63 додаткових).
 2. З 1 вересня 2023 року педагогічним працівникам продовжити використання в педагогічній діяльності інструментів для навчання, зокрема Google Meet, Google Документи, Google Диск, Google Форми, Google Клас та Google Chat та інші (педагогічні працівники мають змогу безплатно підвищити кваліфікацію за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» протягом 2023 року за базовим та середнім рівнями на тренінговій платформі навчального курсу у суб’єкта підвищення кваліфікації – «Академія цифрового розвитку»).
 3. Майстра виробничого навчання Ховренка Д.О. з 1 вересня 2023 року призначити технічним адміністратором електронної системи Google Workspace for Education Fundamentals у домені vpu9.kr.ua.
 4. Майстру виробничого навчання Ховренку Д.О. з 1 вересня 2023 року:
 • забезпечувати роботу електронної системи Google Workspace for Education Fundamentals у домені vpu9.kr.ua та реалізацію всіх її можливостей;
 • забезпечувати доступ користувачів до інформаційних матеріалів та відповідно до рівня їхніх прав та керувати зміною рівнів прав користувачів;
 • здійснювати консультаційну підтримку користувачів у випадку виникнення проблем чи питань, пов’язаних з роботою електронної системи;
 • не розголошувати, не поширювати, не використовувати чи змінювати доступну інформацію, якщо це не передбачено покладеними обов’язками;
 • не вдаватися до дій, що можуть становити загрозу для роботи електронної системи, цілісності чи конфіденційності інформаційних матеріалів, доступності інформаційних матеріалів для користувачів.
 1. Всім користувачам системи (працівникам училища):
 • до 01.09.2023 року зареєструватися та отримати доступ до інформації, розміщеної в електронній системі;
 • користуватися всіма засобами, які надаються електронною системою згідно з категорією користувача;
 • не розголошувати, не поширювати, не використовувати чи змінювати доступну інформацію, якщо це не передбачено покладеними обов’язками;
 • не вдаватися до дій, що можуть становити загрозу для роботи електронної системи, цілісності чи конфіденційності інформаційних матеріалів, доступності інформаційних матеріалів для користувачів.
 1. Педагогічним працівникам, до 01.09.2023 року приєднатися до дистанційних курсів з навчальних дисциплін (відповідно до педагогічного навантаження), коригувати їхнє наповнення та керувати курсами з використанням Google-інструментів для навчання, зокрема Google Клас, в електронній системі Google Workspace for Education Fundamentals (домен vpu9.kr.ua).
 2. Майстрам виробничого навчання здійснити організаційні заходи та забезпечити підключенням аккаунтів учнів закріплених груп до гугл-класів не пізніше 8 вересня 2023 року для учнів груп 1 курсу та не пізніше 1 вересня 2023 року для учнів інших груп.
 3. Педагогічним працівникам з 01.09.2023 року використовувати у своїй освітній діяльності інформацію, яка розташована на спільному Google-диску («Диск КВПУ Інформація») у відповідних розділах, в тому числі:
 • розклади навчальних занять;
 • накази по закладу;
 • графіки роботи закладу;
 • освітні стандарти та програми;
 • робочі навчальні плани;
 • інші інформаційні матеріали.
 1. Педагогічним працівникам з 01.09.2023 року розміщувати інформацією та своєчасно оновлювати на спільному Google-диску («Диск працівники») у відповідних розділах, а саме:
 • навчально-методичну документацію з відповідних дисциплін;
 • результати проходження підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва, програми);
 • щомісячні, семестрові, річні оцінки здобувачів освіти;
 • електронні версії підручників, посібників (з дотриманням вимог законодавства щодо захисту авторських і суміжних прав);
 • інші інформаційні розділи.
 1. Заступникам директора Терьохіну О.Є., Кривенко Н.А. та старшому майстру Гітельману О.Л. здійснювати постійний контроль за наповненням інформацією відповідних розділів електронної системи та виконанням навчальних планів та програм педагогічними працівниками.
 2. Контроль за наказом залишаю за собою.

 

В.о. директора                                                                                              Олександр РАЦУЛ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору