Про аналіз результатів успішності з професійної підготовки

УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КРОПИВНИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Н А К А З
від 11.01.2021 року №11-Д

Про аналіз результатів успішності з професійної підготовки у І семестрі 2020-2021 н.р.

 

На виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, у відповідності до робочих навчальних планів з конкретних робітничих професій та плану роботи закладу, адміністрацією було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів у І семестрі 2020-2021 навчального року.

Загальні результати успішності груп з загально-професійного професійно-теоретичного циклів (додаток)

Проаналізувавши семестрові оцінки слід зазначити, що найкращі результати мають учні груп Рб01, П01, Пб01, Кб01, Л01, де якість навчальних досягнень складає бі-льше 65 %. Найгірший показник якості навчальних досягнень мають учні груп Тб91 (34 %), Тб81 (46 %), Кб91 (36%), що нижче нормативу (50 %). Цей факт свідчить по відсутність мотивації до навчання цих учнів, в тому числі про недостатню роботу щодо її розвитку з боку педагогічних працівників. В цілому по закладу з теоретичного циклу якість навчальних досягнень учнів складає 57%, що відповідає нормативу (50%).

Загальні результати успішності груп з професійно-практичного циклу (додаток).

Проаналізувавши семестрові оцінки слід зазначити, що більшість груп мають якість навчальних досягнень з професійно-практичного циклу 65-85 %, що відповідає нормативу (60 %). В той же час нижче нормативу (60 %) якість навчальних досягнень в учнів групи Тб81 (52 %). В цілому по закладу з професійно-практичного циклу якість навчальних досягнень учнів складає 81 %, що відповідає нормативу (60 %).

Загальні результати успішності з загально-професійного та професійно-теоретичного циклів в розрізі окремих дисциплін (додаток)

Проаналізувавши семестрові оцінки з 41 навчальної дисципліни загально-професійного та професійно-теоретичного циклів слід зазначити, що якість навчальних досягнень з 35 предметів знаходиться в межах нормативу (більше 50%). В той же час якість навчальних досягнень з предметів «Технології надання послуг зв’язку», «Основи економічного аналізу», «Основи менеджменту» знаходиться в межах 36 %, тобто на 14 % нижче нормативу, що є порушенням критеріїв до атестації робітничих професій.

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, відсутня система ро-боти зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття, недостатній зв’язок викладачів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності педагогічних працівників.

Загальні результати успішності з професійно-практичного циклу в розрізі окремих дисциплін (додаток)

Проаналізувавши семестрові оцінки з 11 навчальних дисциплін професійно-практичного циклу слід зазначити, що якість навчальних досягнень з 10 предметів знаходиться в межах нормативу (більше 60%). В той же час якість навчальних досягнень з предмету «оператора телекомунікаційних послуг І кл.» складає 52%, тобто на 8% нижче нормативу, що є порушенням критеріїв до атестації робітничих професій.
В цілому по училищу 28 учнів мають низький рівень знань (початковий рівень або не атестований).

В той же час проаналізувавши стан успішності учнів, адміністрація дійшла висновку, що в групах є резерв учнів, які б могли досягти свого найвищого рівня та в подальшому претендувати на диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.
На підставі вищевказаного

НАКАЗУЮ:

1. Вважати якість навчальних досягнень з професійної підготовки за підсумками І семестру 2020/2021 н.р. задовільною.

2. Заступнику директора з навчально-виробничої частини:

2.1. Надавати можливість учням, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, скоригувати семестрові оцінки відповідно до Інструкції з ведення журналів ПТНЗ.
2.2. Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу щодо дотримання педпрацівника-ми критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3. Класним керівникам, майстрам виробничого навчання:

3.1. Довести до відома батьківської громадськості підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр.
3.2. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно повідомляти батьків про успіхи у навчанні.
4. Викладачам, майстрам виробничого навчання протягом ІІ семестру:
4.1. Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.
4.2. Використовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.
4.3. Спланувати роботу з невстигаючими учнями на ІІ семестр.
4.4. Під час організації навчально-виховного процесу на кожному уроці особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку.

5. Викладачам, майстрам виробничого навчання :
5.1. Надати дієву допомогу учням, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.
5.2. Провести додаткові заняття з учнями, опрацювати разом з ними індивідуальні завдання.

6. Атестаційній комісії, при атестації педагогічних працівників враховувати якість навчальних досягнень учнів.

7. Контроль за наказом залишаю за собою.

Директор Олександр РАЦУЛ

Переглянути додаток

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору